ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Ile osób musi umrzeć?
Podawanie leku AMANTADYNY chorym na Covid zabronione!
 
7 grudzień 2020      wRealu24
Dlaczego A. Lepper „wybrał” lokal „Samoobrony” by zakończyć życie? 
11 sierpień 2011      Gasienica
Co powoduje, że jesteśmy bardziej odporni?  
30 kwiecień 2020     
Rozpadniesz się na kawałki 
27 czerwiec 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Najwyższy czas, żeby Polska wyszła z UE ... 
17 lipiec 2020      Alina
Kto się boi Magdaleny Ogórek? 
14 styczeń 2015      Artur Łoboda
Robi się ciekawie: po co śledczy z MAK-u polecieli do US-raków? 
5 maj 2010      MG
Międzynarodowy Festiwal Folkloru CIOFF/IOV FRÝDEK-MÍSTEK 2012 
13 czerwiec 2012      Fundacja Promocji Kultury
Powojenny opór przeciwko UB 
3 marzec 2016      Artur Łoboda
PiS-owskie media kłamią! 
27 lipiec 2016      Artur Łoboda
Będę cyniczny w sprawie śmierci, ale nie ma innego wyjścia 
20 grudzień 2016      Artur Łoboda
Pfizer zastrasza narody, żądając złożenia zabezpieczenia przed przyszłymi procesami sądowymi 
12 marzec 2021     
Tło kryzysu w USA i na świecie 
2 listopad 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Alternatywy 4 
24 wrzesień 2012      Artur Łoboda
Oszuści z Holokaust Industrie - na drzewo! 
14 kwiecień 2019      Alina
Zapętlona prowokacja 
23 maj 2014      Artur Łoboda
Kto głosuje na morderców? 
21 maj 2015      Artur Łoboda
Gadowski "dokłada rządowi" 
4 grudzień 2016      GadowskiTV
Czy to było zaplanowane? 
17 czerwiec 2016      Artur Łoboda
Zygmunt Jan Prusiński METAFORY ZE SNU - część siódma 
31 grudzień 2021      Zygmunt Jan Prusiński

 
 

Zbigniew Brzezinski: A New Era of Populism is Upon Us

“If we take a vote against Palestinian Independence in the UN, it is not only a serious strategic error but a tragic historical error.” — Zbigniew Brzenzski


An excellent interview with Zbigniew Brzenzski on MSNBC’s “Morning Joe”

Zbigniew Brzezinski has just returned from a regional conference in Russia, he discusses the absence of any strategic sense of direction in US foreign and Middle East policy. He makes some policy recommendations.

He stresses “the stakes are high,”… and claims “a new era is upon us.” In his view “…not an era of democracy but an era of populism.” “Popular views are harder, tougher and uncompromising” he asserts. He shares the view of the Europeans that “America’s position in the Middle East is disintegrating in between our eyes” without direction; “We have missed the boat here,” he asserts. When asked about his view on the UN Vote on Palestine statehood coming up, he said…if we take a stand against Palestinian independence, it is not only a serious strategic error but a tragic historical error… it will end up very tragically for all concerned… us, the Middle East, specifically for the Palestinians and in the long run for Israel.

On domestic matters, I like his use of choice of words, “lunatic phase,” “never-never land,” “unrelated to reality.” “1% ownership of the world.”

Listen in…


I think Andrew Marshall’s two part series on the Global Political awakening is relevant here. (Global Research, February 9, 2011)

Overview by Andrew Gavin Marshall

In Part 1 of this series, I analyzed the changing nature of the Arab world, in experiencing an uprising as a result of the ‘Global Political Awakening.’ Ultimately, I assessed that these could potentially be the birth pangs of a global revolution; however, the situation is more complicated than it appears on the surface.

North Africa and the Global Political Awakening – Part 1


by Andrew Gavin Marshall
For the first time in human history almost all of humanity is politically activated, politically conscious and politically interactive…

The resulting global political activism is generating a surge in the quest for personal dignity, cultural respect and economic opportunity in a world painfully scarred by memories of centuries-long alien colonial or imperial domination…

The worldwide yearning for human dignity is the central challenge inherent in the phenomenon of global political awakening… That awakening is socially massive and politically radicalizing… The nearly universal access to radio, television and increasingly the Internet is creating a community of shared perceptions and envy that can be galvanized and channeled by demagogic political or religious passions. These energies transcend sovereign borders and pose a challenge both to existing states as well as to the existing global hierarchy, on top of which America still perches…

The youth of the Third World are particularly restless and resentful. The demographic revolution they embody is thus a political time-bomb, as well… Their potential revolutionary spearhead is likely to emerge from among the scores of millions of students concentrated in the often intellectually dubious “tertiary level” educational institutions of developing countries. Depending on the definition of the tertiary educational level, there are currently worldwide between 80 and 130 million “college” students.

Typically originating from the socially insecure lower middle class and inflamed by a sense of social outrage, these millions of students are revolutionaries-in-waiting, already semi-mobilized in large congregations, connected by the Internet and pre-positioned for a replay on a larger scale of what transpired years earlier in Mexico City or in Tiananmen Square.

Their physical energy and emotional frustration is just waiting to be triggered by a cause, or a faith, or a hatred…

[The] major world powers, new and old, also face a novel reality: while the lethality of their military might is greater than ever, their capacity to impose control over the politically awakened masses of the world is at a historic low.

To put it bluntly: in earlier times, it was easier to control one million people than to physically kill one million people; today, it is infinitely easier to kill one million people than to control one million people.[1]

- Zbigniew Brzezinski

Former U.S. National Security Advisor
Co-Founder of the Trilateral Commission
Member, Board of Trustees, Center for Strategic and International Studies
21 wrzesień 2011

Debbie Menon 

  

Komentarze

 

"Jeśli zagłosujemy przeciwko niepodległości Palestyny w ONZ, będzie to nie tylko poważny błąd strategiczny, ale także tragiczny błąd historyczny". - Zbigniew Brzenzski


Doskonały wywiad ze Zbigniewem Brzenzskim w programie MSNBC "Morning Joe".

Zbigniew Brzeziński właśnie wrócił z regionalnej konferencji w Rosji, gdzie omawia brak jakiegokolwiek strategicznego poczucia kierunku w polityce zagranicznej USA i na Bliskim Wschodzie. Przedstawia kilka zaleceń politycznych.

Podkreśla, że "stawka jest wysoka"... i twierdzi, że "nadchodzi nowa era". Jego zdaniem "... nie jest to era demokracji, ale era populizmu". "Popularne poglądy są twardsze, ostrzejsze i bezkompromisowe" - zapewnia. Podziela pogląd Europejczyków, że "pozycja Ameryki na Bliskim Wschodzie rozpada się na naszych oczach" bez żadnego kierunku; "Przegapiliśmy tutaj łódź" - twierdzi. Zapytany o swoją opinię na temat zbliżającego się głosowania ONZ w sprawie państwowości Palestyny, powiedział ... jeśli zajmiemy stanowisko przeciwko niepodległości Palestyny, będzie to nie tylko poważny błąd strategiczny, ale tragiczny błąd historyczny ... skończy się to bardzo tragicznie dla wszystkich zainteresowanych ... dla nas, dla Bliskiego Wschodu, szczególnie dla Palestyńczyków i na dłuższą metę dla Izraela.

Jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, podoba mi się jego dobór słów: "faza szaleństwa", "ziemia nigdy nieistniejąca", "niezwiązane z rzeczywistością". "1% własności świata".


Myślę, że dwuczęściowa seria Andrew Marshalla na temat globalnego przebudzenia politycznego jest tutaj istotna. (Global Research, 9 lutego 2011)

Przegląd Andrew Gavina Marshalla

W części pierwszej tej serii przeanalizowałem zmieniający się charakter świata arabskiego, w którym doszło do powstania w wyniku "globalnego przebudzenia politycznego". Ostatecznie oceniłem, że mogą to być potencjalnie narodziny globalnej rewolucji; sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.

Afryka Północna i globalne przebudzenie polityczne - część 1


Andrew Gavin Marshall
Po raz pierwszy w historii ludzkości niemal cała ludzkość jest politycznie aktywna, politycznie świadoma i politycznie interaktywna...

Wynikający z tego globalny aktywizm polityczny generuje gwałtowny wzrost dążenia do godności osobistej, szacunku kulturowego i możliwości ekonomicznych w świecie boleśnie naznaczonym wspomnieniami wielowiekowej obcej kolonialnej lub imperialnej dominacji...

Ogólnoświatowa tęsknota za ludzką godnością jest głównym wyzwaniem nieodłącznie związanym ze zjawiskiem globalnego przebudzenia politycznego... To przebudzenie jest społecznie masowe i politycznie radykalizujące... Niemal powszechny dostęp do radia, telewizji i coraz częściej Internetu tworzy społeczność wspólnego postrzegania i zazdrości, która może być galwanizowana i kierowana przez demagogiczne pasje polityczne lub religijne. Energie te wykraczają poza suwerenne granice i stanowią wyzwanie zarówno dla istniejących państw, jak i dla istniejącej globalnej hierarchii, na szczycie której wciąż znajduje się Ameryka...

Młodzież Trzeciego Świata jest szczególnie niespokojna i urażona. Rewolucja demograficzna, którą uosabiają, jest zatem polityczną bombą zegarową

Młodzież Trzeciego Świata jest szczególnie niespokojna i urażona. Rewolucja demograficzna, którą uosabiają, jest zatem również polityczną bombą zegarową... Ich potencjalny rewolucyjny grot prawdopodobnie wyłoni się spośród dziesiątek milionów studentów skoncentrowanych w często wątpliwych intelektualnie instytucjach edukacyjnych "wyższego szczebla" w krajach rozwijających się. W zależności od definicji wyższego poziomu edukacji, na całym świecie jest obecnie od 80 do 130 milionów studentów "college'ów".

Zwykle wywodzący się z niepewnej społecznie niższej klasy średniej i rozpaleni poczuciem społecznego oburzenia, te miliony studentów to oczekujący rewolucjoniści, już częściowo zmobilizowani w dużych zgromadzeniach, połączeni przez Internet i przygotowani do powtórki na większą skalę tego, co wydarzyło się lata wcześniej w Mexico City lub na placu Tiananmen.

Ich fizyczna energia i emocjonalna frustracja tylko czekają, by zostać wyzwolone przez jakąś sprawę, wiarę lub nienawiść...

[Główne światowe potęgi, nowe i stare, również stanęły w obliczu nowej rzeczywistości: podczas gdy śmiercionośność ich potęgi militarnej jest większa niż kiedykolwiek, ich zdolność do narzucenia kontroli nad politycznie przebudzonymi masami świata jest na historycznie niskim poziomie.

Mówiąc wprost: w dawnych czasach łatwiej było kontrolować milion ludzi niż fizycznie zabić milion ludzi; dziś nieskończenie łatwiej jest zabić milion ludzi niż kontrolować milion ludzi.[1]


2023-07-05
Artur Łoboda

  

Archiwum

Poklepywanie złodzieji - "Zysk dla obu stron"
luty 25, 2004
www.krakow.pl
Czyja wojna?
marzec 23, 2003
Kumor
Ziemia czy ziemia?
lipiec 30, 2005
Mirnal
Meldunek z podróży do "czarnej dziury" Europy
sierpień 30, 2006
Marek Głogoczowski
Oświadczenie Kongresu Polonii Amerykanskiej
grudzień 22, 2002
Elzbieta
Fetysz niepodległości
luty 12, 2003
Leszek Skonka
TOPR gospodarzem Kongresu IKAR-CISA
październik 12, 2004
Balcerowicz za szybkim wprowadzeniem w Polsce euro
czerwiec 9, 2004
PAP
Zadanie specjalne wykonam
lipiec 31, 2004
Jakub Sakowicz
I czego sie paniusia....
październik 28, 2006
Gloria z Melbourne
Wysiłki w celu rozwiązania kryzysu w Gazie
sierpień 4, 2006
darek
Rodzaje upojenia alkoholowego (znane tylko z opowieści!):
styczeń 4, 2004
Żydowska Agencja JTA: Polska jednym z największych przyjaciół Izraela
październik 5, 2006
Mgr inż. Józef Bizoń
Solą w oczy
marzec 10, 2005
Wojciech Gryc
Wskrzeszanie tradycji "propagandy sukcesu"
marzec 20, 2004
Rzeczpospolita
Za zwierzaka można iść do więzienia
marzec 4, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
"Wedle Rozkazu"
listopad 26, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
Być czy mieć?
maj 20, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
Imperium Mundi - polityczna forma globalizacji
listopad 14, 2006
Tomasz Gabiś
III Zjazd Polonii Swiata
listopad 15, 2007
...
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media