ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Ubytek rozumu  
15 luty 2016      Artur Łoboda
Ilu wariatów chodzi po świecie? 
28 listopad 2009      Artur Łoboda
Listy do Ministranta - Część X 
17 marzec 2010      Zygmunt Jan Prusiński
Ziobrowe deja vu 
14 grudzień 2016     
Jeżeli nie ma żadnego wirusa to oznacza, że podają ludziom truciznę 
30 maj 2020     
Ponowne wezwanie o podanie jakimi testami straszeni są Polacy 
29 czerwiec 2020     
Odwetowa Salva Rakiet Iranu Zagraża Izraelowi  
17 marzec 2012      Iwo Cyprian Pogonowski
"Państwo Polskie istnieje tylko teoretycznie" 
18 czerwiec 2014      Artur Łoboda
Nacjonalizm to przede wszystkim wielkie kłamstwo.... a potem zbrodnia 
12 kwiecień 2009      PAP
Kiedy zaatakują Jordanię? 
30 listopad 2016     
Kolejna zbrodnia sądowa w neostalinowskiej Polsce 
15 styczeń 2014      Artur Łoboda
Przeczytaj uwaznie 
21 marzec 2010      Goska
Czy Elon Reeve Musk dalej rządzi w PayPal? 
8 maj 2022      Ethan Huff
Niewyobrażalnie głupi "Konfederaci" 
22 grudzień 2020      Artur Łoboda
W KRAJU MOIM UPODLONYM - wiersz - Wiesław Sokołowski 
2 grudzień 2013      www.trwanie.com
Taki zwykły dzień 
29 lipiec 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab oświadcza w chińskiej telewizji państwowej: „Chiny są wzorem dla wielu narodów” 
4 styczeń 2023      Bradford Betz
Serce Europy 
15 maj 2019      Artur Łoboda
Kto to jest "Państwo"? 
4 marzec 2015      Artur Łoboda
Deprecjacja polskiej kultury pod rządami Bogdana Zdrojewskiego 
14 luty 2014      Artur Łoboda

 
 

"Nie ma miejsca do ukrycia" (9)
Normy i normalizacja promieniowania elektromagnetycznego

 
 
W ZSRR szeroko zakrojone badania pól elektromagnetycznych rozpoczęto w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Wiele materiału klinicznego zebrało się na temat niepożądanych skutków pól magnetycznych i elektromagnetycznych, i zaproponowano wprowadzenie nowej choroby nozologicznej, „choroby fal radiowych”,  lub „chronicznego urazu wywołanego mikrofalami”.
 
Odtąd prace naukowców w Rosji ustaliły, że po pierwsze ludzki układ nerwowy, zwłaszcza wyższa aktywność nerwowa, jest to wrażliwość  na pola elektromagnetyczne, a po drugie, że EMF ma tzw. efekty  termiczne.
 
Wyniki tej pracy zostały wykorzystane przy opracowywaniu dokumentów normatywnych w Rosji.
W rezultacie normy ustalone w Rosji były bardzo surowe i różniły się od norm w Ameryce i Europie o kilka rzędów wielkości (np. w Rosji maksymalny dopuszczalny poziom dla pracowników wynosi 0,01 mW / cm2; w USA 10 mW / cm2).
 
Wspomina się, że później powstała grupa sowiecko-amerykańska z uczonymi z ZSRR i Ameryki, która działała od 1975 do 1985 roku.
Grupa ta zorganizowała wspólne badania biologiczne, które potwierdziły słuszność koncepcji uczonych radzieckich.
 
Wszystkie normy i standardy stanowią kompromis pomiędzy korzyściami wynikającymi z zastosowania nowych technologii,  a możliwym ryzykiem związanym z ich stosowaniem.
Dlatego maksymalne dopuszczalne poziomy narażenia na dowolny czynnik zależą od stopnia wiedzy o uszczerbku na zdrowiu, przyjętych w tym zakresie kryteriów ryzyka oraz ustalonej wytrzymałości.
Biorąc to pod uwagę, dopuszczalne  (operacyjne), skumulowane (dzienne) limity narażenia i najwyższe dopuszczalne poziomy (dla procedur awaryjnych) [Dumanskiy i Prokhvatilo, All-Union Standards].
 
Dopuszczalne poziomy operacyjne dla 8-godzinnego dnia pracy to:
 
 
                           USSR        USA (1996)

30-300 kHz        400 µW/cm2       none
0.3-3 MHz          27 µW/cm2       100 mW/cm2
3-30 MHz            4 µW/cm2       1-100 mW/cm2
30-300 MHz         1 µW/cm2       1 mW/cm2
0.3-300 GHz        5 µW/cm2       1-5 mW/cm2
 
Zgodnie z OST 11.12.004-84  „Pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej 300 MHz-300 GHz”, maksymalne wytrzymałe poziomy to 1000 µW / cm2 = 1 mW / cm2, a dopuszczalne obciążenie energią w ciągu dnia roboczego to 200 µW- godzina / cm2.
 
Maksymalną dopuszczalną ekspozycję oblicza się jako (dopuszczalne obciążenie energią) / (czas ekspozycji (godziny)).
 
W [Pyasetskiy i Pisanko, 1991] na podstawie  szerokiego  materiału klinicznego i doświadczalnego odnotowano:


1) PEM EHF o małej intensywności (poniżej 10 mW / cm2) jest w stanie zmienić stan funkcjonalny organizmów żywych na różnych poziomach organizacji.
Czynnikiem działającym i inicjującym jest siła i czas trwania ekspozycji.
 
2) Reakcje fizjologiczne wynikające z narażenia na EMR EHF przy nietermicznych poziomach mocy mieszczą się w granicach wartości normalnych i mogą być rejestrowane przez czas zmiany kolejności funkcji patologicznego układu lub narządu poddanego działaniu EHF.
 
3) Podczas długotrwałej ekspozycji żywego organizmu, promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości o niskiej intensywności może zmienić się z normalizującego, stymulującego czynnika na czynnik zdolny do wywoływania bioefektów nietypowych dla funkcjonowania dotkniętego narządu lub układu jako całości.
 
Negatywne skutki i ich siła zależą od czasu ekspozycji na promieniowanie EHF oraz od poziomu rozwoju i zróżnicowania żywego organizmu.
 
4) Tworząc urządzenia, które generują EMR EHF o niskiej intensywności, należy koniecznie przewidzieć rozwój techniczny instrumentów i urządzeń do badań medyczno-biologicznych i zastosowań terapeutycznych.
Instrumenty medyczno-biologiczne powinny być ponownie dostrojone, pod względem częstotliwości, mocy i czasu ekspozycji, do przewodnich sygnałów informacyjnych z biosystemu, który jest narażony na działanie fal radiowych.
 
Narzędzia terapeutyczne powinny mieć stabilną moc PEM, nie wywoływać negatywnych skutków biologicznych i ograniczać czas ekspozycji do 15–30 minut.
W związku z tym rząd ukraiński opublikował „Uchwałę o konieczności testowania i certyfikacji instrumentów EHF stosowanych w praktyce medyczno-biologicznej”.
W Ministerstwie Zdrowia Publicznego Ukrainy utworzono laboratorium do monitorowania i certyfikacji instrumentów EHF.
 
Jak zauważono w  "A Brief Ecological Encyclopedia" [Person in Electromagnetic Fields], wydanej przez Centrum Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Instytutu Biofizyki, układami najbardziej wrażliwymi na pola elektromagnetyczne są: ośrodkowy układ nerwowy, krążeniowy, hormonalny i rozrodczy.
 
Grupy wymagające większej uwagi to dzieci, kobiety w ciąży, osoby z chorobami ośrodkowego układu nerwowego, hormonalnego lub sercowo-naczyniowego,  lub z osłabioną odpornością albo  alergiami.
 
Powinniśmy  uważnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa elektromagnetycznego w swoim stylu życia i chronić się przed wpływem pól elektromagnetycznych.
 
Uważa się, że zgodnie z rosyjskimi normami sanitarnymi wartości używanego  PEM zostały przyjęte jako maksymalne dopuszczalne poziomy napromieniowania populacji, które przy codziennym napromienianiu w warunkach charakterystycznych dla danego źródła nie wywołują chorób ani odchyleń od zdrowia wykrywalne nowoczesnymi metodami badawczymi w okresie napromieniania, lub przez okresy po jego ustaniu w populacji, niezależnie od płci czy wieku.


Przypis:

W publikacji pojawiać się będą poniższe.
Najważniejsze zostały wytłuszczone.


ACTH hormon adrenokortykotropowy
AEFD gęstość strumienia energii pochłoniętej
AFO aktywne formy tlenu
AM Modulacja amplitudy
AN USSR Ukraińska Akademia Nauk SRR
AN SSSR Akademia Nauk ZSRR
ATP kwas adenozynotrifosforanowy
BAP Punkt biologicznie aktywny
BEF MMW biologiczne skutki fal milimetrowych
CL Chemiluminescencja
CMW Fale centymetrowe
DMW Fale decymetrowe
DNA Kwas dezoksyrybonukleinowy
DOPA 3,4-dioksyfenyloalanina - aminokwas, produkt pośredni w syntezie melaniny
EEG Elektroencefalogram
EFD Gęstość strumienia energii
EHF EMR promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości

EKG elektrokardiogram
EMF pole elektromagnetyczne
EMW fala elektromagnetyczna
EPR - elektronowy rezonans paramagnetyczny
FM - modulacja częstotliwości
GOST - rządowy standard ogólno-unijny
HF EMR - promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
IRE RAN - Instytut Radioelektroniki, rosyjskiej Akademia Nauk
LCS - laserowa spektroskopia korekcyjna
MM, SUBMM milimetr, submilimetr (zakres)
MMW fala milimetrowa
MPH RF - Ministerstwo Zdrowia Publicznego Rosji Federacji Rosyjskiej
MRT - terapia rezonansem mikrofalowym
NMR Magnetyczny rezonans jądrowy
NPO Naukowy Związek Przemysłowy
OST Standardy ogólnounijne
PD - gęstość mocy
PFD - gęstość strumienia mocy

RAN - Rosyjska Akademia Nauk
RBM - czerwony szpik kostny
RNA - kwas rybonukleinowy
SAR - specyficzna szybkość wchłaniania
SHF - super wysoka częstotliwość
VNK - Tymczasowy Kolektyw Naukowy
17-OCS - oksykortykosteroid
20 kwiecień 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

BCP może wycofać się z BIG BG i PZU
sierpień 3, 2002
Ł. Świerżewski, B. Tomaszkiewicz Puls Biznesu
Ciekawe prezentacje video dotyczące stosunków Polska-Rosja. Dobre tłumaczenia ze ?ródeł rosyjskich.
sierpień 5, 2008
tłumacz
Dominacja na rynku "twardych" narkotykow.
sierpień 22, 2005
Goska
Zwierzenia nawiedzonego
czerwiec 2, 2008
Artur Łoboda
Kto zyskał na ataku z 11 września 2001 roku i wojnie w Zatoce Perskiej
sierpień 12, 2005
Nieznana w Polsce Białoruś
marzec 1, 2008
tłumacz
5 września 2007
wrzesień 5, 2007
Artur Łoboda
UPA
październik 18, 2006
przesłał Iwo Cyprian Pogonowski
Dyktatura czyni przygotowania
maj 8, 2003
Jak USA chce rozbroić Hezbollah?
sierpień 7, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Archaiczny spalony
czerwiec 16, 2008
Mirosław Naleziński, Gdynia
Podłość drukowana
kwiecień 15, 2008
Odezwa do kołka w płocie
luty 10, 2006
Wiesław Sokołowski
Specjalne stosunki
maj 22, 2006
z Prawica.Net przysłał Marek Olżyński
Dymani na prawo i lewo. Latający kot w worku
luty 8, 2003
www.zw.com.pl
Nieodpowiedzialni Anglosasi
marzec 18, 2009
Goska
Tegoroczna Nagroda im. Jana Karskiego za Męstwo i Odwagę
lipiec 26, 2003
List z Unii
maj 11, 2003
Zdzisiek
Poparcie dla protestujących pacjentów w Radomiu. Wedle PiS prawa pacjenta są wystarczająco dobrze chronione
sierpień 21, 2007
dr Adam Sandauer, przewodniczący stowarzyszenia
Arial Sharon zarządził zabójstwo Yassera Arafata - stwierdza przyjaciel Sharona
styczeń 4, 2007
bibula- pismo niezależne
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media