ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Folwark zwierzęcy 2012 
24 luty 2012      Artur Łoboda
Na jedwabnym szlaku w niepewną przyszłość  
16 maj 2017      dr nowopolski
Naród, który własną głupotę nazywa patriotyzmem 2 
17 kwiecień 2011      Artur Łoboda
Memento 2013 
2 marzec 2013      Artur Łoboda
UPORZĄDKUJMY WYBORY PREZYDENCKIE AD 2020 
12 maj 2020      Alina
Hiszpański kozioł. 
3 czerwiec 2011      Bogusław
Znowu z deszczu pod rynnę? A może w końcu demokracja bezpośrednia? 
6 styczeń 2013      Artur Łoboda
Letter to the editor on the colonial rule of Prussia and Austria in Polish lands 
12 grudzień 2010      Iwo Cyprian Pogonowski
Churchill zamordował Sikorskiego 
3 maj 2011      Anna Widzyk
W setną rocznicę Bitwy warszawskiej bolszewicy okupują Warszawę i pacyfikują Naród Polski  
15 sierpień 2020      Artur Łoboda
Szkolny przykład manipulacji - komentarz 
9 styczeń 2021      Artur Łoboda
Globalism - conclusions 2011 by Artur Loboda 
1 lipiec 2011      Artur Łoboda
Fauci, Walensky and Collins. Wszyscy zmówili się, by popełnić masowe morderstwo z powodu plandemii  
9 marzec 2022     
Dziennik pisarza Karola Zielińskiego z Krakowa (8.05.2012) 
10 grudzień 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Dyktatura ciemniaków - bis (3) 
13 wrzesień 2010      Artur Łoboda
Jak się dziś umiera w Nowym Jorku- wstrząsająca relacja pielęgniarki 
31 lipiec 2020     
List do Marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego 
17 maj 2016      Artur Łoboda
Rozległe cele szczepień 
19 kwiecień 2021     
Petycja 
19 styczeń 2011      Bogusław
Gessler 
22 luty 2011      Artur Łoboda

 
 

"Nie ma miejsca do ukrycia" (9)
Normy i normalizacja promieniowania elektromagnetycznego

 
 
W ZSRR szeroko zakrojone badania pól elektromagnetycznych rozpoczęto w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Wiele materiału klinicznego zebrało się na temat niepożądanych skutków pól magnetycznych i elektromagnetycznych, i zaproponowano wprowadzenie nowej choroby nozologicznej, „choroby fal radiowych”,  lub „chronicznego urazu wywołanego mikrofalami”.
 
Odtąd prace naukowców w Rosji ustaliły, że po pierwsze ludzki układ nerwowy, zwłaszcza wyższa aktywność nerwowa, jest to wrażliwość  na pola elektromagnetyczne, a po drugie, że EMF ma tzw. efekty  termiczne.
 
Wyniki tej pracy zostały wykorzystane przy opracowywaniu dokumentów normatywnych w Rosji.
W rezultacie normy ustalone w Rosji były bardzo surowe i różniły się od norm w Ameryce i Europie o kilka rzędów wielkości (np. w Rosji maksymalny dopuszczalny poziom dla pracowników wynosi 0,01 mW / cm2; w USA 10 mW / cm2).
 
Wspomina się, że później powstała grupa sowiecko-amerykańska z uczonymi z ZSRR i Ameryki, która działała od 1975 do 1985 roku.
Grupa ta zorganizowała wspólne badania biologiczne, które potwierdziły słuszność koncepcji uczonych radzieckich.
 
Wszystkie normy i standardy stanowią kompromis pomiędzy korzyściami wynikającymi z zastosowania nowych technologii,  a możliwym ryzykiem związanym z ich stosowaniem.
Dlatego maksymalne dopuszczalne poziomy narażenia na dowolny czynnik zależą od stopnia wiedzy o uszczerbku na zdrowiu, przyjętych w tym zakresie kryteriów ryzyka oraz ustalonej wytrzymałości.
Biorąc to pod uwagę, dopuszczalne  (operacyjne), skumulowane (dzienne) limity narażenia i najwyższe dopuszczalne poziomy (dla procedur awaryjnych) [Dumanskiy i Prokhvatilo, All-Union Standards].
 
Dopuszczalne poziomy operacyjne dla 8-godzinnego dnia pracy to:
 
 
                           USSR        USA (1996)

30-300 kHz        400 µW/cm2       none
0.3-3 MHz          27 µW/cm2       100 mW/cm2
3-30 MHz            4 µW/cm2       1-100 mW/cm2
30-300 MHz         1 µW/cm2       1 mW/cm2
0.3-300 GHz        5 µW/cm2       1-5 mW/cm2
 
Zgodnie z OST 11.12.004-84  „Pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej 300 MHz-300 GHz”, maksymalne wytrzymałe poziomy to 1000 µW / cm2 = 1 mW / cm2, a dopuszczalne obciążenie energią w ciągu dnia roboczego to 200 µW- godzina / cm2.
 
Maksymalną dopuszczalną ekspozycję oblicza się jako (dopuszczalne obciążenie energią) / (czas ekspozycji (godziny)).
 
W [Pyasetskiy i Pisanko, 1991] na podstawie  szerokiego  materiału klinicznego i doświadczalnego odnotowano:


1) PEM EHF o małej intensywności (poniżej 10 mW / cm2) jest w stanie zmienić stan funkcjonalny organizmów żywych na różnych poziomach organizacji.
Czynnikiem działającym i inicjującym jest siła i czas trwania ekspozycji.
 
2) Reakcje fizjologiczne wynikające z narażenia na EMR EHF przy nietermicznych poziomach mocy mieszczą się w granicach wartości normalnych i mogą być rejestrowane przez czas zmiany kolejności funkcji patologicznego układu lub narządu poddanego działaniu EHF.
 
3) Podczas długotrwałej ekspozycji żywego organizmu, promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości o niskiej intensywności może zmienić się z normalizującego, stymulującego czynnika na czynnik zdolny do wywoływania bioefektów nietypowych dla funkcjonowania dotkniętego narządu lub układu jako całości.
 
Negatywne skutki i ich siła zależą od czasu ekspozycji na promieniowanie EHF oraz od poziomu rozwoju i zróżnicowania żywego organizmu.
 
4) Tworząc urządzenia, które generują EMR EHF o niskiej intensywności, należy koniecznie przewidzieć rozwój techniczny instrumentów i urządzeń do badań medyczno-biologicznych i zastosowań terapeutycznych.
Instrumenty medyczno-biologiczne powinny być ponownie dostrojone, pod względem częstotliwości, mocy i czasu ekspozycji, do przewodnich sygnałów informacyjnych z biosystemu, który jest narażony na działanie fal radiowych.
 
Narzędzia terapeutyczne powinny mieć stabilną moc PEM, nie wywoływać negatywnych skutków biologicznych i ograniczać czas ekspozycji do 15–30 minut.
W związku z tym rząd ukraiński opublikował „Uchwałę o konieczności testowania i certyfikacji instrumentów EHF stosowanych w praktyce medyczno-biologicznej”.
W Ministerstwie Zdrowia Publicznego Ukrainy utworzono laboratorium do monitorowania i certyfikacji instrumentów EHF.
 
Jak zauważono w  "A Brief Ecological Encyclopedia" [Person in Electromagnetic Fields], wydanej przez Centrum Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Instytutu Biofizyki, układami najbardziej wrażliwymi na pola elektromagnetyczne są: ośrodkowy układ nerwowy, krążeniowy, hormonalny i rozrodczy.
 
Grupy wymagające większej uwagi to dzieci, kobiety w ciąży, osoby z chorobami ośrodkowego układu nerwowego, hormonalnego lub sercowo-naczyniowego,  lub z osłabioną odpornością albo  alergiami.
 
Powinniśmy  uważnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa elektromagnetycznego w swoim stylu życia i chronić się przed wpływem pól elektromagnetycznych.
 
Uważa się, że zgodnie z rosyjskimi normami sanitarnymi wartości używanego  PEM zostały przyjęte jako maksymalne dopuszczalne poziomy napromieniowania populacji, które przy codziennym napromienianiu w warunkach charakterystycznych dla danego źródła nie wywołują chorób ani odchyleń od zdrowia wykrywalne nowoczesnymi metodami badawczymi w okresie napromieniania, lub przez okresy po jego ustaniu w populacji, niezależnie od płci czy wieku.


Przypis:

W publikacji pojawiać się będą poniższe.
Najważniejsze zostały wytłuszczone.


ACTH hormon adrenokortykotropowy
AEFD gęstość strumienia energii pochłoniętej
AFO aktywne formy tlenu
AM Modulacja amplitudy
AN USSR Ukraińska Akademia Nauk SRR
AN SSSR Akademia Nauk ZSRR
ATP kwas adenozynotrifosforanowy
BAP Punkt biologicznie aktywny
BEF MMW biologiczne skutki fal milimetrowych
CL Chemiluminescencja
CMW Fale centymetrowe
DMW Fale decymetrowe
DNA Kwas dezoksyrybonukleinowy
DOPA 3,4-dioksyfenyloalanina - aminokwas, produkt pośredni w syntezie melaniny
EEG Elektroencefalogram
EFD Gęstość strumienia energii
EHF EMR promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości

EKG elektrokardiogram
EMF pole elektromagnetyczne
EMW fala elektromagnetyczna
EPR - elektronowy rezonans paramagnetyczny
FM - modulacja częstotliwości
GOST - rządowy standard ogólno-unijny
HF EMR - promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
IRE RAN - Instytut Radioelektroniki, rosyjskiej Akademia Nauk
LCS - laserowa spektroskopia korekcyjna
MM, SUBMM milimetr, submilimetr (zakres)
MMW fala milimetrowa
MPH RF - Ministerstwo Zdrowia Publicznego Rosji Federacji Rosyjskiej
MRT - terapia rezonansem mikrofalowym
NMR Magnetyczny rezonans jądrowy
NPO Naukowy Związek Przemysłowy
OST Standardy ogólnounijne
PD - gęstość mocy
PFD - gęstość strumienia mocy

RAN - Rosyjska Akademia Nauk
RBM - czerwony szpik kostny
RNA - kwas rybonukleinowy
SAR - specyficzna szybkość wchłaniania
SHF - super wysoka częstotliwość
VNK - Tymczasowy Kolektyw Naukowy
17-OCS - oksykortykosteroid
20 kwiecień 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

Trudne sprawy
Wspomnienie o Stolzmanie

maj 14, 2003
Boja?ń czy łamanie prawa?
luty 18, 2005
Mirosław Naleziński, Gdynia
POLSKA - UNIA 10
listopad 24, 2002
Prof. Jerzy Nowak
Budżet Krakowa na 2003 roku
grudzień 11, 2002
(SIE) http://www.dziennik.krakow.pl
Prawda o Judeo-Polonii
lipiec 16, 2004
Tortury dyplomaty a zagrożenie Iranu
kwiecień 9, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Co powinien zrobić Kaczyński?
październik 28, 2005
Artur Łoboda
"Przybliżanie istoty całej sprawy" według Olejniczaka
luty 5, 2006
PAP
Matka Solidarności
grudzień 15, 2005
Zbigniew Głuszczyk
Wpisywanie informacji do encyklopedii Wikipedia
styczeń 10, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Oscar za Aganistan a nie za Katyń
luty 27, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Marek G's ravings on Belarus and Ilya Ehrenburg "Cracow/Lvov's Plot"
lipiec 18, 2005
Marek Głogoczowski
2008.07.12 godzina 1200 Serwis Wiadomości
lipiec 12, 2008
tłumacz
Prawda i kłamstwa o marcu 1968 ( Leszek Skonka)
marzec 6, 2005
Dr Leszek Skonka Wrocław 6 marca 2005
Błogosławieni, którzy nie pomyśleli a uwierzyli
marzec 30, 2004
Złodzieje naszych pieniedzy nie?le się bawią
styczeń 17, 2007
przepisał Artur Łoboda
100 tysięcy zł czeka na Ciebie
listopad 6, 2007
Mirosław Naleziński, Gdynia
Zmiany w Kodeksie Pracy po 01.01.2003
marzec 3, 2003
Nie bąd? biernym odbiorcą
grudzień 31, 2003
Nasz Dziennik
"Bunt w wojsku, salwa w Biały Dom"
styczeń 24, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media