ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Międzynarodowy Festiwal Folkloru CIOFF/IOV FRÝDEK-MÍSTEK 2012 
13 czerwiec 2012      Fundacja Promocji Kultury
30 Rocznica Solidarności- Festiwal kłamstwa (1) KŁAMSTWA PROPAGANDOWE SOLIDARNOŚĆI 
27 lipiec 2010      dr Leszek Skonka
Stenotypistka oskarżona o zbrodnie wojenne 
30 wrzesień 2021      Artur Łoboda
Wspomnienie o Franciszku Masiaku 
11 styczeń 2013      www.trwanie.com
Ludzie nie zdają sobie sprawy z prowadzonej przeciwko nim wojny 
17 październik 2021      Dr Paul Craig Roberts
Emerytura po 40 latach pracy? 
25 maj 2015      Artur Łoboda
Merytorycznie czy kurtuazyjnie. 
25 listopad 2010      Bogusław
Margaret Thatcher jest współwinna obecnego światowego kryzysu 
9 kwiecień 2013      Artur Łoboda
"Wielki reset" to wielki eufemizm 
24 listopad 2020      Artur Łoboda
Podsumowanie bez znieczulenia całego medialnego cyrku wokół tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. KOD-omici codziennie w TVP. 
21 styczeń 2019      Alina
Statki „Titanic” i „Britannic” 
2 czerwiec 2013      Iwo Cyprian Pogonowski
Polskojęzyczny rząd dopiero teraz uczy się historii Polski 
31 sierpień 2009      PAP
Wielkie złodziejstwo przed Waszymi oczami 
6 kwiecień 2019      Artur Łoboda
Ukrywający się cesarz Trudeau wychyla głowę, by skłamać na temat kierowców ciężarówek, jednocześnie kochając w BLM  
2 luty 2022      J.D. Rucker
Dlaczego Bufetowa jest Bufetową wyjaśnił prof. Dakowski 
21 lipiec 2017      Alina
UE 
30 styczeń 2018      ....
Mężczyzna niewspółżyjący 
30 grudzień 2015      Artur Łoboda
Serwis wiadomości ze świata 2010.08.17. godz 0500 
17 sierpień 2010      tłumacz
Globalizm totalitarny 1/2 
22 styczeń 2021     
Im gorzej tym lepiej 
8 grudzień 2018      Artur Łoboda

 
 

"Nie ma miejsca do ukrycia" (9)
Normy i normalizacja promieniowania elektromagnetycznego

 
 
W ZSRR szeroko zakrojone badania pól elektromagnetycznych rozpoczęto w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Wiele materiału klinicznego zebrało się na temat niepożądanych skutków pól magnetycznych i elektromagnetycznych, i zaproponowano wprowadzenie nowej choroby nozologicznej, „choroby fal radiowych”,  lub „chronicznego urazu wywołanego mikrofalami”.
 
Odtąd prace naukowców w Rosji ustaliły, że po pierwsze ludzki układ nerwowy, zwłaszcza wyższa aktywność nerwowa, jest to wrażliwość  na pola elektromagnetyczne, a po drugie, że EMF ma tzw. efekty  termiczne.
 
Wyniki tej pracy zostały wykorzystane przy opracowywaniu dokumentów normatywnych w Rosji.
W rezultacie normy ustalone w Rosji były bardzo surowe i różniły się od norm w Ameryce i Europie o kilka rzędów wielkości (np. w Rosji maksymalny dopuszczalny poziom dla pracowników wynosi 0,01 mW / cm2; w USA 10 mW / cm2).
 
Wspomina się, że później powstała grupa sowiecko-amerykańska z uczonymi z ZSRR i Ameryki, która działała od 1975 do 1985 roku.
Grupa ta zorganizowała wspólne badania biologiczne, które potwierdziły słuszność koncepcji uczonych radzieckich.
 
Wszystkie normy i standardy stanowią kompromis pomiędzy korzyściami wynikającymi z zastosowania nowych technologii,  a możliwym ryzykiem związanym z ich stosowaniem.
Dlatego maksymalne dopuszczalne poziomy narażenia na dowolny czynnik zależą od stopnia wiedzy o uszczerbku na zdrowiu, przyjętych w tym zakresie kryteriów ryzyka oraz ustalonej wytrzymałości.
Biorąc to pod uwagę, dopuszczalne  (operacyjne), skumulowane (dzienne) limity narażenia i najwyższe dopuszczalne poziomy (dla procedur awaryjnych) [Dumanskiy i Prokhvatilo, All-Union Standards].
 
Dopuszczalne poziomy operacyjne dla 8-godzinnego dnia pracy to:
 
 
                           USSR        USA (1996)

30-300 kHz        400 µW/cm2       none
0.3-3 MHz          27 µW/cm2       100 mW/cm2
3-30 MHz            4 µW/cm2       1-100 mW/cm2
30-300 MHz         1 µW/cm2       1 mW/cm2
0.3-300 GHz        5 µW/cm2       1-5 mW/cm2
 
Zgodnie z OST 11.12.004-84  „Pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej 300 MHz-300 GHz”, maksymalne wytrzymałe poziomy to 1000 µW / cm2 = 1 mW / cm2, a dopuszczalne obciążenie energią w ciągu dnia roboczego to 200 µW- godzina / cm2.
 
Maksymalną dopuszczalną ekspozycję oblicza się jako (dopuszczalne obciążenie energią) / (czas ekspozycji (godziny)).
 
W [Pyasetskiy i Pisanko, 1991] na podstawie  szerokiego  materiału klinicznego i doświadczalnego odnotowano:


1) PEM EHF o małej intensywności (poniżej 10 mW / cm2) jest w stanie zmienić stan funkcjonalny organizmów żywych na różnych poziomach organizacji.
Czynnikiem działającym i inicjującym jest siła i czas trwania ekspozycji.
 
2) Reakcje fizjologiczne wynikające z narażenia na EMR EHF przy nietermicznych poziomach mocy mieszczą się w granicach wartości normalnych i mogą być rejestrowane przez czas zmiany kolejności funkcji patologicznego układu lub narządu poddanego działaniu EHF.
 
3) Podczas długotrwałej ekspozycji żywego organizmu, promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości o niskiej intensywności może zmienić się z normalizującego, stymulującego czynnika na czynnik zdolny do wywoływania bioefektów nietypowych dla funkcjonowania dotkniętego narządu lub układu jako całości.
 
Negatywne skutki i ich siła zależą od czasu ekspozycji na promieniowanie EHF oraz od poziomu rozwoju i zróżnicowania żywego organizmu.
 
4) Tworząc urządzenia, które generują EMR EHF o niskiej intensywności, należy koniecznie przewidzieć rozwój techniczny instrumentów i urządzeń do badań medyczno-biologicznych i zastosowań terapeutycznych.
Instrumenty medyczno-biologiczne powinny być ponownie dostrojone, pod względem częstotliwości, mocy i czasu ekspozycji, do przewodnich sygnałów informacyjnych z biosystemu, który jest narażony na działanie fal radiowych.
 
Narzędzia terapeutyczne powinny mieć stabilną moc PEM, nie wywoływać negatywnych skutków biologicznych i ograniczać czas ekspozycji do 15–30 minut.
W związku z tym rząd ukraiński opublikował „Uchwałę o konieczności testowania i certyfikacji instrumentów EHF stosowanych w praktyce medyczno-biologicznej”.
W Ministerstwie Zdrowia Publicznego Ukrainy utworzono laboratorium do monitorowania i certyfikacji instrumentów EHF.
 
Jak zauważono w  "A Brief Ecological Encyclopedia" [Person in Electromagnetic Fields], wydanej przez Centrum Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Instytutu Biofizyki, układami najbardziej wrażliwymi na pola elektromagnetyczne są: ośrodkowy układ nerwowy, krążeniowy, hormonalny i rozrodczy.
 
Grupy wymagające większej uwagi to dzieci, kobiety w ciąży, osoby z chorobami ośrodkowego układu nerwowego, hormonalnego lub sercowo-naczyniowego,  lub z osłabioną odpornością albo  alergiami.
 
Powinniśmy  uważnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa elektromagnetycznego w swoim stylu życia i chronić się przed wpływem pól elektromagnetycznych.
 
Uważa się, że zgodnie z rosyjskimi normami sanitarnymi wartości używanego  PEM zostały przyjęte jako maksymalne dopuszczalne poziomy napromieniowania populacji, które przy codziennym napromienianiu w warunkach charakterystycznych dla danego źródła nie wywołują chorób ani odchyleń od zdrowia wykrywalne nowoczesnymi metodami badawczymi w okresie napromieniania, lub przez okresy po jego ustaniu w populacji, niezależnie od płci czy wieku.


Przypis:

W publikacji pojawiać się będą poniższe.
Najważniejsze zostały wytłuszczone.


ACTH hormon adrenokortykotropowy
AEFD gęstość strumienia energii pochłoniętej
AFO aktywne formy tlenu
AM Modulacja amplitudy
AN USSR Ukraińska Akademia Nauk SRR
AN SSSR Akademia Nauk ZSRR
ATP kwas adenozynotrifosforanowy
BAP Punkt biologicznie aktywny
BEF MMW biologiczne skutki fal milimetrowych
CL Chemiluminescencja
CMW Fale centymetrowe
DMW Fale decymetrowe
DNA Kwas dezoksyrybonukleinowy
DOPA 3,4-dioksyfenyloalanina - aminokwas, produkt pośredni w syntezie melaniny
EEG Elektroencefalogram
EFD Gęstość strumienia energii
EHF EMR promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości

EKG elektrokardiogram
EMF pole elektromagnetyczne
EMW fala elektromagnetyczna
EPR - elektronowy rezonans paramagnetyczny
FM - modulacja częstotliwości
GOST - rządowy standard ogólno-unijny
HF EMR - promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
IRE RAN - Instytut Radioelektroniki, rosyjskiej Akademia Nauk
LCS - laserowa spektroskopia korekcyjna
MM, SUBMM milimetr, submilimetr (zakres)
MMW fala milimetrowa
MPH RF - Ministerstwo Zdrowia Publicznego Rosji Federacji Rosyjskiej
MRT - terapia rezonansem mikrofalowym
NMR Magnetyczny rezonans jądrowy
NPO Naukowy Związek Przemysłowy
OST Standardy ogólnounijne
PD - gęstość mocy
PFD - gęstość strumienia mocy

RAN - Rosyjska Akademia Nauk
RBM - czerwony szpik kostny
RNA - kwas rybonukleinowy
SAR - specyficzna szybkość wchłaniania
SHF - super wysoka częstotliwość
VNK - Tymczasowy Kolektyw Naukowy
17-OCS - oksykortykosteroid
20 kwiecień 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

TE DNI, TE ROBAKI, TE KACZEŃCE
marzec 28, 2008
Zygmunt Jan Prusiński
Przeminął czas
styczeń 12, 2004
przesłała Elżbieta
Harpagoni, na start!
kwiecień 14, 2008
Marek Jastrząb
Wyrok zależny od pełnionej funkcji
maj 14, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
Napad na prokuratora Kapustę - sprawcy ukradli dokumenty PKN Orlen
październik 20, 2004
PAP
Walka o Nowy Bliski Wschód?
lipiec 29, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
O naszym obecnym Wielkim Bracie, przez poprzedniego. About our Big Brother, by the previous one (3) (2007-09-26)
wrzesień 26, 2007
tłumacz
Sukces
luty 6, 2004
SOBCZAK i SZPAK
Zbyteczne znaki drogowe
styczeń 11, 2008
Mirosław Naleziński, Gdynia
"Dwutysiącletnia mądrość Kościoła"
grudzień 8, 2006
Życie Krakowa
Lawina ruszyła
kwiecień 25, 2003
Małgorzata Goss http://www.naszdziennik.pl
Antyprogramy, antypodrecznik
kwiecień 24, 2003
przesłała Elżbieta
Co zapamietale realizuja starozakonni globalisci
listopad 11, 2007
kruzoe2
Koniec Dominacji Świata przez USA?
sierpień 22, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Rekordowy Picasso
grudzień 1, 2004
Mirosław Naleziński
"Niepewny dowód" w sprawie Rywina
styczeń 13, 2003
Andrzej Trzaska
Dwa odrębne światy...
marzec 3, 2008
tłumacz
Kozioł ofiarny
marzec 6, 2005
Uczmy się walczyć o swoje
grudzień 15, 2003
Andrzej Kumor
Kadry decydują o wszystkim
maj 26, 2006
Stanisław Michalkiewicz
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2022 Polskie Niezależne Media