ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Jak Bill Gates przygotowywał się do wojny kowidowej? 
20 grudzień 2020      Artur Łoboda
Najnowsze szaleństwo globalnego lewactwa: Nadciągają «lockdown’y klimatyczne» 
5 marzec 2021     
Przekonanie 
23 lipiec 2010      Goska
Steve Kirsch oferuje Paulowi Offitowi 50 000 $ za przyjęcie całego harmonogramu szczepień zalecanych przez CDC  
3 lipiec 2023     
nie-Udany Rok Chopinowski. Żenująca bezczelność 
3 marzec 2011      MKiDN
Komu potrzebny jest Omikron?  
28 listopad 2021      Leszek Śmieszek
In vitro 
29 wrzesień 2021      Artur Łoboda
Krakowiacy & Fryderyk Chopin  
22 maj 2013      Artur Łoboda
Wysadzając w powietrze rurociąg Nord Stream, Stany Zjednoczone nadszarpnęły również swój ostatni strzęp wiarygodności 
12 luty 2023     
PiS dał opozycji prezent wyborczy 
20 luty 2020      Artur Łoboda
"Raport" MAK 
17 styczeń 2011      Artur Łoboda
Debata, której nie będzie 
13 maj 2015      Artur Łoboda
Demontaż wirusowej teorii 
3 styczeń 2021     
"Walka" o Trybunał Konstytucyjny 
10 kwiecień 2024      Artur Łoboda
Wydarzenia na Bliskim Wschodzie nie są dla Polaków żadną nauką 
1 luty 2011      Artur Łoboda
Tak zwana "Komisja Europejska" chce zniszczyć kolejną polską firmę Widać za mało jeszcze zniszczyli 
3 lipiec 2009      PAP
Żydostwo żąda pieniędzy. Czy Polska zapłaci drugi raz? 
3 styczeń 2015      www.polskawalczaca.com
Magia - zagrozenie 
3 październik 2010      Goska
Izrael Szamir: Białoruskie wybory i Tajemnice Wikileaks  
18 styczeń 2011      Izrael Szamir, tłum. Roman Łukasik
Jak Kuba Bogu... 
29 marzec 2020      Artur Łoboda

 
 

"Nie ma miejsca do ukrycia" (9)
Normy i normalizacja promieniowania elektromagnetycznego

 
 
W ZSRR szeroko zakrojone badania pól elektromagnetycznych rozpoczęto w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Wiele materiału klinicznego zebrało się na temat niepożądanych skutków pól magnetycznych i elektromagnetycznych, i zaproponowano wprowadzenie nowej choroby nozologicznej, „choroby fal radiowych”,  lub „chronicznego urazu wywołanego mikrofalami”.
 
Odtąd prace naukowców w Rosji ustaliły, że po pierwsze ludzki układ nerwowy, zwłaszcza wyższa aktywność nerwowa, jest to wrażliwość  na pola elektromagnetyczne, a po drugie, że EMF ma tzw. efekty  termiczne.
 
Wyniki tej pracy zostały wykorzystane przy opracowywaniu dokumentów normatywnych w Rosji.
W rezultacie normy ustalone w Rosji były bardzo surowe i różniły się od norm w Ameryce i Europie o kilka rzędów wielkości (np. w Rosji maksymalny dopuszczalny poziom dla pracowników wynosi 0,01 mW / cm2; w USA 10 mW / cm2).
 
Wspomina się, że później powstała grupa sowiecko-amerykańska z uczonymi z ZSRR i Ameryki, która działała od 1975 do 1985 roku.
Grupa ta zorganizowała wspólne badania biologiczne, które potwierdziły słuszność koncepcji uczonych radzieckich.
 
Wszystkie normy i standardy stanowią kompromis pomiędzy korzyściami wynikającymi z zastosowania nowych technologii,  a możliwym ryzykiem związanym z ich stosowaniem.
Dlatego maksymalne dopuszczalne poziomy narażenia na dowolny czynnik zależą od stopnia wiedzy o uszczerbku na zdrowiu, przyjętych w tym zakresie kryteriów ryzyka oraz ustalonej wytrzymałości.
Biorąc to pod uwagę, dopuszczalne  (operacyjne), skumulowane (dzienne) limity narażenia i najwyższe dopuszczalne poziomy (dla procedur awaryjnych) [Dumanskiy i Prokhvatilo, All-Union Standards].
 
Dopuszczalne poziomy operacyjne dla 8-godzinnego dnia pracy to:
 
 
                           USSR        USA (1996)

30-300 kHz        400 µW/cm2       none
0.3-3 MHz          27 µW/cm2       100 mW/cm2
3-30 MHz            4 µW/cm2       1-100 mW/cm2
30-300 MHz         1 µW/cm2       1 mW/cm2
0.3-300 GHz        5 µW/cm2       1-5 mW/cm2
 
Zgodnie z OST 11.12.004-84  „Pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej 300 MHz-300 GHz”, maksymalne wytrzymałe poziomy to 1000 µW / cm2 = 1 mW / cm2, a dopuszczalne obciążenie energią w ciągu dnia roboczego to 200 µW- godzina / cm2.
 
Maksymalną dopuszczalną ekspozycję oblicza się jako (dopuszczalne obciążenie energią) / (czas ekspozycji (godziny)).
 
W [Pyasetskiy i Pisanko, 1991] na podstawie  szerokiego  materiału klinicznego i doświadczalnego odnotowano:


1) PEM EHF o małej intensywności (poniżej 10 mW / cm2) jest w stanie zmienić stan funkcjonalny organizmów żywych na różnych poziomach organizacji.
Czynnikiem działającym i inicjującym jest siła i czas trwania ekspozycji.
 
2) Reakcje fizjologiczne wynikające z narażenia na EMR EHF przy nietermicznych poziomach mocy mieszczą się w granicach wartości normalnych i mogą być rejestrowane przez czas zmiany kolejności funkcji patologicznego układu lub narządu poddanego działaniu EHF.
 
3) Podczas długotrwałej ekspozycji żywego organizmu, promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości o niskiej intensywności może zmienić się z normalizującego, stymulującego czynnika na czynnik zdolny do wywoływania bioefektów nietypowych dla funkcjonowania dotkniętego narządu lub układu jako całości.
 
Negatywne skutki i ich siła zależą od czasu ekspozycji na promieniowanie EHF oraz od poziomu rozwoju i zróżnicowania żywego organizmu.
 
4) Tworząc urządzenia, które generują EMR EHF o niskiej intensywności, należy koniecznie przewidzieć rozwój techniczny instrumentów i urządzeń do badań medyczno-biologicznych i zastosowań terapeutycznych.
Instrumenty medyczno-biologiczne powinny być ponownie dostrojone, pod względem częstotliwości, mocy i czasu ekspozycji, do przewodnich sygnałów informacyjnych z biosystemu, który jest narażony na działanie fal radiowych.
 
Narzędzia terapeutyczne powinny mieć stabilną moc PEM, nie wywoływać negatywnych skutków biologicznych i ograniczać czas ekspozycji do 15–30 minut.
W związku z tym rząd ukraiński opublikował „Uchwałę o konieczności testowania i certyfikacji instrumentów EHF stosowanych w praktyce medyczno-biologicznej”.
W Ministerstwie Zdrowia Publicznego Ukrainy utworzono laboratorium do monitorowania i certyfikacji instrumentów EHF.
 
Jak zauważono w  "A Brief Ecological Encyclopedia" [Person in Electromagnetic Fields], wydanej przez Centrum Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Instytutu Biofizyki, układami najbardziej wrażliwymi na pola elektromagnetyczne są: ośrodkowy układ nerwowy, krążeniowy, hormonalny i rozrodczy.
 
Grupy wymagające większej uwagi to dzieci, kobiety w ciąży, osoby z chorobami ośrodkowego układu nerwowego, hormonalnego lub sercowo-naczyniowego,  lub z osłabioną odpornością albo  alergiami.
 
Powinniśmy  uważnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa elektromagnetycznego w swoim stylu życia i chronić się przed wpływem pól elektromagnetycznych.
 
Uważa się, że zgodnie z rosyjskimi normami sanitarnymi wartości używanego  PEM zostały przyjęte jako maksymalne dopuszczalne poziomy napromieniowania populacji, które przy codziennym napromienianiu w warunkach charakterystycznych dla danego źródła nie wywołują chorób ani odchyleń od zdrowia wykrywalne nowoczesnymi metodami badawczymi w okresie napromieniania, lub przez okresy po jego ustaniu w populacji, niezależnie od płci czy wieku.


Przypis:

W publikacji pojawiać się będą poniższe.
Najważniejsze zostały wytłuszczone.


ACTH hormon adrenokortykotropowy
AEFD gęstość strumienia energii pochłoniętej
AFO aktywne formy tlenu
AM Modulacja amplitudy
AN USSR Ukraińska Akademia Nauk SRR
AN SSSR Akademia Nauk ZSRR
ATP kwas adenozynotrifosforanowy
BAP Punkt biologicznie aktywny
BEF MMW biologiczne skutki fal milimetrowych
CL Chemiluminescencja
CMW Fale centymetrowe
DMW Fale decymetrowe
DNA Kwas dezoksyrybonukleinowy
DOPA 3,4-dioksyfenyloalanina - aminokwas, produkt pośredni w syntezie melaniny
EEG Elektroencefalogram
EFD Gęstość strumienia energii
EHF EMR promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości

EKG elektrokardiogram
EMF pole elektromagnetyczne
EMW fala elektromagnetyczna
EPR - elektronowy rezonans paramagnetyczny
FM - modulacja częstotliwości
GOST - rządowy standard ogólno-unijny
HF EMR - promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
IRE RAN - Instytut Radioelektroniki, rosyjskiej Akademia Nauk
LCS - laserowa spektroskopia korekcyjna
MM, SUBMM milimetr, submilimetr (zakres)
MMW fala milimetrowa
MPH RF - Ministerstwo Zdrowia Publicznego Rosji Federacji Rosyjskiej
MRT - terapia rezonansem mikrofalowym
NMR Magnetyczny rezonans jądrowy
NPO Naukowy Związek Przemysłowy
OST Standardy ogólnounijne
PD - gęstość mocy
PFD - gęstość strumienia mocy

RAN - Rosyjska Akademia Nauk
RBM - czerwony szpik kostny
RNA - kwas rybonukleinowy
SAR - specyficzna szybkość wchłaniania
SHF - super wysoka częstotliwość
VNK - Tymczasowy Kolektyw Naukowy
17-OCS - oksykortykosteroid
20 kwiecień 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

Ustruj dla człowieka
sierpień 27, 2003
"Głos"
25 razy o Wałęsie (1)
sierpień 16, 2005
Artur Łoboda
Uczciwy demokrata doszedł do tych samych wniosków co ks.Jankowski
maj 13, 2005
czytelnik
12.04 Przeciw wojnie! Przeciw okupacji!
kwiecień 12, 2003
Bez polemiki: Świat nie jest taki zły
kwiecień 29, 2007
Marek Olżyński
Tragedia Polski bezrobotnej
listopad 22, 2003
Nasz Dziennik
Szachowanie PRL-em
styczeń 13, 2006
Marek Olżyński
Dyskusja o lichwie
styczeń 27, 2006
Montownia SB-kich pomysłów
styczeń 23, 2006
Marek Olżyński
Skąd w was tyle nienawiści?
marzec 17, 2005
Powiedz Unii - NIE
maj 25, 2003
przesłała Elżbieta
Kamienice już nie nasze
maj 7, 2005
Iwona Kamieńska
"Faszyści" - do gazu!
czerwiec 21, 2006
Stanisław Michalkiewicz
POBIEGLIŚMY W MGŁĘ BEZ TOASTÓW
czerwiec 17, 2008
Zygmunt Jan Prusiński
sejm
czerwiec 8, 2005
aaa
Odbojnica ratuje życie
marzec 6, 2008
Mirosław Naleziński, Gdynia
Tryptyk
luty 16, 2009
...
Co obiecują "podstawowe prawa UE"?
luty 13, 2005
Ks. prof. Czesław S. Bartnik
WIDZIANE Z AMERYKI - KOMENTARZE Z USA (1)

ŚWIĘTA WOJNA ISLAMU - POWODY I CELE

grudzień 18, 2004
Prof. Iwo Cyprian Pogonowski
"Wilhelm Gustloff" zatopiony przez niemiecką torpedę
luty 2, 2005
Mirosław Naleziński, Gdynia
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media