ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Opozycja koncesjonowana? 
18 luty 2014      Artur Łoboda
A wyszło jak zwykle (1) 
19 kwiecień 2016      Artur Łoboda
Droga do Katynia: Godzina 8:56... 
12 kwiecień 2010      Zygmunt Jan Prusiński
Teheran a Tel-Aviv – Układ Sił i Stopień Zagrożenia 
22 kwiecień 2012      Iwo Cyprian Pogonowski
Ryzykowna nowa faza wojny w Afganistanie 
21 marzec 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Naród, który własną głupotę nazywa patriotyzmem (2 bis) 
20 styczeń 2013      Artur Łoboda
"Słodki Żyd" 
18 grudzień 2012      Artur Łoboda
Letter from Peter Schwartz
Cofounder and Chairman of Global Business Network
 
8 grudzień 2020     
Otworzę lodówkę, a tu naziści 
25 styczeń 2018     
Chaos w umysłach  
10 kwiecień 2018      Artur Łoboda
Współczesna polska kultura w przyszłych podręcznikach 
4 wrzesień 2012      Artur Łoboda
Święte oburzenie głupców 
25 luty 2019     
Antypolonizm 
25 luty 2018     
Zmarł Zbyszek Łabędzki - twórca: www.ojczyzna.pl 
16 grudzień 2009      przesłała Elżbieta
Niech Naród wybiera sędziów a nie politycy!  
29 grudzień 2017      MaxTVNews
Zygmunt Jan Prusiński NIEBIESKI BLUES - część jedenasta 
19 luty 2021      Zygmunt Jan Prusiński
Podatek katastralny: strach się bać 
13 grudzień 2009      Rebel
Krzyżowanie komsomołek z małpą bonobo a Zielony Ład UE 
21 grudzień 2019     
Łysenkizm w polskiej nauce  
18 sierpień 2020     
Krzysztof Wojciechowski: We łbach się wam poprzewracało - o sytuacji w TVP i TVN 
4 maj 2019      Alina

 
 

Orwellowska Polska zalegalizowanego bezprawia

Druk nr 539
Warszawa, 12 sierpnia 2020 r.SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja


Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na
podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą
projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy
panią poseł Annę Milczanowską. (-) Waldemar Andzel; (-) Jan Krzysztof
Ardanowski; (-) Ryszard Bartosik; (-) Barbara Bartuś; (-) Joanna Borowiak; (-)
Waldemar Buda; (-) Lidia Burzyńska; (-) Kazimierz Choma; (-) Przemysław
Czarnecki; (-) Anita Czerwińska; (-) Zbigniew Dolata; (-) Przemysław Drabek; (-)
Jan Duda; (-) Jarosław Gonciarz; (-) Czesław Hoc; (-) Zbigniew Grzegorz
Hoffmann; (-) Piotr Kaleta; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Krzysztof Janusz Kozik;
(-) Leonard Krasulski; (-) Jacek Kurzępa; (-) Anna Kwiecień; (-) Krzysztof
Lipiec; (-) Grzegorz Lorek; (-) Jerzy Małecki; (-) Marek Matuszewski; (-) Anna
Milczanowska; (-) Jan Mosiński; (-) Kazimierz Moskal; (-) Teresa Pamuła; (-)
Bolesław Piecha; (-) Elżbieta Płonka; (-) Marcin Porzucek; (-) Paweł Rychlik;
(-) Sławomir Skwarek; (-) Kazimierz Smoliński; (-) Agnieszka Soin; (-) Marek
Suski; (-) Krzysztof Szulowski; (-) Ewa Szymańska; (-) Adam Śnieżek; (-)
Krzysztof Tchórzewski; (-) Ryszard Terlecki; (-) Sylwester Tułajew; (-) Grzegorz
Wojciechowski; (-) Grzegorz Adam Woźniak; (-) Tomasz Zieliński.

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA
z dnia …

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychArt. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.
zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:
1)po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu

Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania
COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w
interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte
działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”;


2)
w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c,
art. 11-11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po
upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis art. 3 traci moc po upływie roku od dnia wejścia w

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875,
1086 i 1106.

UZASADNIENIE


Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej jaką jest COVID-19 wymaga
szczególnych rozwiązań. Standardowe działania podejmowane przez osoby wykonujące
czynności mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 pozostają bowiem
niewystarczającym środkiem do skutecznego przeciwdziałania tej chorobie. Wiedza
o COVID-19 jakkolwiek jest coraz większa, to wciąż niedostateczna, aby móc
przewidzieć każdy aspekt walki o zdrowie i życie zakażonych. W stanie
epidemicznym powodowanym COVID-19 niejednokrotnie niezbędne staje się zatem
inicjowanie nagle działań ponadstandardowych, trudnych do pogodzenia z
obowiązkami służbowymi i obowiązującym stanem prawnym, a jednocześnie
niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu.

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność,
a w konsekwencji przestępność, czynu polegającego na naruszeniu obowiązków
służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania
oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19. Konstrukcja proponowanego kontratypu
nawiązuje do konstrukcji stanu wyższej konieczności. Wymagane jest bowiem
spełnienie zasady subsydiarności, tj. stwierdzenie, że osiągnięcie wskazanego
celu w inny sposób nie było możliwe lub było istotnie zagrożone. W proponowanym
rozwiązaniu uwzględniono również kryterium interesu społecznego.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującą w Kodeksie karnym zasadą,
wyeksplikowaną w art. 4 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086), sąd stosuje
ustawę obowiązującą w momencie orzekania, chyba że poprzednia ustawa jest
względniejsza dla sprawcy. Nie pozostawia to wątpliwości, że proponowany przepis
znajdzie zastosowanie do czynów popełnionych także przed wejściem w życie tego
przepisu. Nie można uznać, że względniejsze dla sprawcy będą przepisy inne niż
te, które wyłączają przestępność jego czynu, o ile w danej sprawie spełnione
zostały stosowne przesłanki.

W projekcie ustawy przewidziano także przedłużenie obowiązywania przepisu
stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.

Rozwojowy charakter walki z pandemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania
dynamicznych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii, muszą
mieć swoją podstawę prawną i legitymizować pierwszeństwo dążenia do ochrony
życia ludzkiego nad niekiedy negatywne skutki podjętych działań. Dlatego też
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi jakie powoduje zakażenie COVID-19 i
konieczność podejmowania niezwłocznie wszelkich działań przeciwdziałających temu
stanowi, wydaje się być wystarczającym uzasadnieniem dla określenia terminu
wejścia w życie ustawy na dzień następujący po dniu ogłoszenia tego aktu
prawnego. Termin ten ma uzasadnienie zarówno w odniesieniu do regulacji
dotyczących wyłączenia odpowiedzialności karnej w zakresie określonym w
projekcie ustawy, jak również w odniesieniu do przedłużenia możliwości
wykonywania pracy zdalnej.

Projekt ustawy nie wpływa sektor finansów publicznych.

Projekt ustawy nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.


Źródło:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/890A246E6C0414FAC12585C200360017/%24File/539.pdf

13 sierpień 2020

sejm.gov.pl 

  

Komentarze

 

Pewnie się teraz jeszcze z tego wycofają, a jak nie, to tylko potwierdza wszelkie uwagi i spostrzeżenia, że mamy do czynienia z zamordyzmem, przy którym stan wojenny to mały pikuś.
Kiedyś by to nie mogło przejść, bo jakość człowieka, jako gatunku i jako poszczególnych jednostek na to by nie pozwoliła, jeśli nie uchwalić, to chociaż wdrożyć. Wyłączam z tego rewolucje i wojny, chociaż może to co nam zaordynowano obecnie, to homogenizacja i wojny i rewolucji.
A obecnie nie ma już ludzi w pierwotnym tego słowa znaczeniu, tylko zbiorowisko hominidów, którzy mają tzw. "pierwotną siekierę pod busolą".
Stąd taka walka o sądy. Piekło jest dopiero szykowane. Skoro dotarło do zbiorowej świadomości, że zawieszanie praw i wolności obywatelskich w trybie rozporządzeń to zbrodnia, to trzeba znaleźć rozwiązanie. Przepis jest tak szeroki, że w zasadzie chroni każdą sferę aktywności, o ile powie się "odpowiednia rubryka": "to w celu walki z wirusem, koronawirusem".
I niech na innych portalach przestaną gęgać, że temat pandemii to nic istotnego, zajmijmy się historią, albo czymś podobnym.

2020-08-13
Magellan

 

ps
ciekawe, jeśli przepis zostanie jednak teraz uchwalony, jak zachowa się senat, który nie jest uwiększościowiony przez PiS?

2020-08-13
Magellan

 

Wystarczy udowodnić, że nie było żadnej "epidemii covid-19", a jedynie pisowski ZAMACH STANU. Wtedy wszystkie takie zabiegi okażą się bezsensowne.

2020-08-13
Artur Łoboda

 

Weź i udowodnij Panie Szanowny.
Przeciwdziałanie pandemii to również blokowanie B E Z P R A W N E wiedzy i jej upowszechniania na jej temat. A to kontratyp. Prawda?

2020-08-13
Magellan

 

Tak sobie czasem myślę, że może w tym szaleństwie jest metoda? Może to pomysł, nie na to, że idzie totalna koncentracja kapitału i pełna emisja długu kredytowego, ale że może to sposób na ściągnięcie fiducjarnego pieniądza z rynku i reset do stanu parytetów?
Może to mrzonki, a może właśnie tak to przebiega?
Nie wiem?
Jesteśmy całkowicie odcięci od prawdy.
Może te przepisy, to nie przeciwko nam, zwykłym ludkom z miast i wsi?

2020-08-13
Magellan

  

Archiwum

Odmitologizowanie II Wojny Swiatowej.
listopad 14, 2006
PAP
Kiedy znieczulica powstaje
marzec 28, 2008
Marek Jastrząb
"Upiór Iraku" na potkaniu u szczytu w Rydze
grudzień 6, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Odezwa do kołka w płocie
luty 9, 2006
Wiesław Sokołowski
Balcerowicz - portret doktrynera.
marzec 21, 2006
Przedruk
Idea narodowa sama pozbywa się śmieci
styczeń 16, 2009
Dariusz Kosiur
Własność rzecz święta cz.2/2
maj 14, 2008
Dariusz Kosiur
Wpóść "polskiego" ekonomistę na Sacharę to piasku zabraknie
kwiecień 16, 2003
PAP
Dwie wiadomości na Nowy Rok
styczeń 2, 2007
Artur Łoboda
Kto z Was BARANY ma jeszcze jakiekolwiek złudzenia wobec PiS?
kwiecień 13, 2006
Odwracanie kota ogonem - próby reform podatkowych Balcerowicza
sierpień 17, 2005
W USA ostre kary dla skorumpowanych prezesów
lipiec 30, 2002
IAR
Perspektywy
maj 4, 2003
przesłała Elżbieta
Historia-współczesność-współczesność-historia
grudzień 18, 2002
Artur Łoboda
Wiersze tylko na Jutro
listopad 11, 2008
Zygmunt Jan Prusiński
Pojedynek Polonii z prowokatorami
wrzesień 17, 2004
Wysiłki w celu rozwiązania kryzysu w Gazie
sierpień 4, 2006
darek
Prezydent Poznania skazany
marzec 5, 2008
PAP
USA tonie w długach, a Chiny boją się wolnej wymiany swojej waluty?
sierpień 29, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Anna Radziwiłł: nic już nie zmieniać w systemie edukacji
sierpień 5, 2004
IAR
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2021 Polskie Niezależne Media