ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Sędzia Wiesław Johann o wymiarze sprawiedliwości 
18 październik 2016      Blogpressportal
Totalitarna paranoja w amoku: pandemie, blokady i stan wojenny  
23 styczeń 2022     
Grzegorz Braun vs FAŁSZYWA pandemia * AWANTURA z Witek i Terleckim * Podwyżki dla Posłów 
5 wrzesień 2020     
Dlaczego trzeba zastąpić PiS? 
23 czerwiec 2016      Artur Łoboda
Jak doszło do obecnej wojny przeciwko ludzkości?  
1 listopad 2020      Artur Łoboda
Koran zwalnia pielęgniarki od dezynfekcji.  
1 październik 2014      www.polskawalczaca.com
Teoria doboru naturalnego w praktyce  
10 maj 2011      Artur Łoboda
Co to jest covid-19? 
1 sierpień 2020     
Pięciu lekarzy zgadza się, że zdjęcia eksperymentalnej szczepionki COVID-19 mRNA przedstawiają broń biologiczną 
27 kwiecień 2021     
Czego wyborcy spodziewają się po Kukize? 
2 czerwiec 2015      Artur Łoboda
COVID LIES dowodzi, że współczesna wirusologia to PSEUDNAUKA  
4 luty 2024      Mike Adams
Nadajniki zbierają żniwo 
28 listopad 2023     
Tonący brzytwy się chwyta 
3 maj 2012      Artur Łoboda
Nie istnieje ani prawica, ani lewica 
31 sierpień 2011      Artur Łoboda
Wygrana Tuska to miernik słabości intelektualnej, moralnej i politycznej PiS 
10 marzec 2017     
Każdy mierzy swoją miarą 
9 listopad 2020      Artur Łoboda
Przynajmniej wiemy co kombinuje 
8 czerwiec 2020      Artur Łoboda
Totalna kontrola-Orwel miał rację 
1 luty 2014      www.polskawalczaca.com
Przestępstwo międzynarodowe
zdrada państwowa
 
6 luty 2020     
Wspólnicy morderców 
27 styczeń 2015      Artur Łoboda

 
 

Orwellowska Polska zalegalizowanego bezprawia

Druk nr 539
Warszawa, 12 sierpnia 2020 r.SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja


Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na
podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą
projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy
panią poseł Annę Milczanowską. (-) Waldemar Andzel; (-) Jan Krzysztof
Ardanowski; (-) Ryszard Bartosik; (-) Barbara Bartuś; (-) Joanna Borowiak; (-)
Waldemar Buda; (-) Lidia Burzyńska; (-) Kazimierz Choma; (-) Przemysław
Czarnecki; (-) Anita Czerwińska; (-) Zbigniew Dolata; (-) Przemysław Drabek; (-)
Jan Duda; (-) Jarosław Gonciarz; (-) Czesław Hoc; (-) Zbigniew Grzegorz
Hoffmann; (-) Piotr Kaleta; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Krzysztof Janusz Kozik;
(-) Leonard Krasulski; (-) Jacek Kurzępa; (-) Anna Kwiecień; (-) Krzysztof
Lipiec; (-) Grzegorz Lorek; (-) Jerzy Małecki; (-) Marek Matuszewski; (-) Anna
Milczanowska; (-) Jan Mosiński; (-) Kazimierz Moskal; (-) Teresa Pamuła; (-)
Bolesław Piecha; (-) Elżbieta Płonka; (-) Marcin Porzucek; (-) Paweł Rychlik;
(-) Sławomir Skwarek; (-) Kazimierz Smoliński; (-) Agnieszka Soin; (-) Marek
Suski; (-) Krzysztof Szulowski; (-) Ewa Szymańska; (-) Adam Śnieżek; (-)
Krzysztof Tchórzewski; (-) Ryszard Terlecki; (-) Sylwester Tułajew; (-) Grzegorz
Wojciechowski; (-) Grzegorz Adam Woźniak; (-) Tomasz Zieliński.

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA
z dnia …

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowychArt. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.
zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:
1)po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu

Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania
COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w
interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte
działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”;


2)
w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c,
art. 11-11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po
upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis art. 3 traci moc po upływie roku od dnia wejścia w

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875,
1086 i 1106.

UZASADNIENIE


Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej jaką jest COVID-19 wymaga
szczególnych rozwiązań. Standardowe działania podejmowane przez osoby wykonujące
czynności mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 pozostają bowiem
niewystarczającym środkiem do skutecznego przeciwdziałania tej chorobie. Wiedza
o COVID-19 jakkolwiek jest coraz większa, to wciąż niedostateczna, aby móc
przewidzieć każdy aspekt walki o zdrowie i życie zakażonych. W stanie
epidemicznym powodowanym COVID-19 niejednokrotnie niezbędne staje się zatem
inicjowanie nagle działań ponadstandardowych, trudnych do pogodzenia z
obowiązkami służbowymi i obowiązującym stanem prawnym, a jednocześnie
niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu.

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność,
a w konsekwencji przestępność, czynu polegającego na naruszeniu obowiązków
służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania
oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19. Konstrukcja proponowanego kontratypu
nawiązuje do konstrukcji stanu wyższej konieczności. Wymagane jest bowiem
spełnienie zasady subsydiarności, tj. stwierdzenie, że osiągnięcie wskazanego
celu w inny sposób nie było możliwe lub było istotnie zagrożone. W proponowanym
rozwiązaniu uwzględniono również kryterium interesu społecznego.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującą w Kodeksie karnym zasadą,
wyeksplikowaną w art. 4 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086), sąd stosuje
ustawę obowiązującą w momencie orzekania, chyba że poprzednia ustawa jest
względniejsza dla sprawcy. Nie pozostawia to wątpliwości, że proponowany przepis
znajdzie zastosowanie do czynów popełnionych także przed wejściem w życie tego
przepisu. Nie można uznać, że względniejsze dla sprawcy będą przepisy inne niż
te, które wyłączają przestępność jego czynu, o ile w danej sprawie spełnione
zostały stosowne przesłanki.

W projekcie ustawy przewidziano także przedłużenie obowiązywania przepisu
stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej.

Rozwojowy charakter walki z pandemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania
dynamicznych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii, muszą
mieć swoją podstawę prawną i legitymizować pierwszeństwo dążenia do ochrony
życia ludzkiego nad niekiedy negatywne skutki podjętych działań. Dlatego też
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi jakie powoduje zakażenie COVID-19 i
konieczność podejmowania niezwłocznie wszelkich działań przeciwdziałających temu
stanowi, wydaje się być wystarczającym uzasadnieniem dla określenia terminu
wejścia w życie ustawy na dzień następujący po dniu ogłoszenia tego aktu
prawnego. Termin ten ma uzasadnienie zarówno w odniesieniu do regulacji
dotyczących wyłączenia odpowiedzialności karnej w zakresie określonym w
projekcie ustawy, jak również w odniesieniu do przedłużenia możliwości
wykonywania pracy zdalnej.

Projekt ustawy nie wpływa sektor finansów publicznych.

Projekt ustawy nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.


Źródło:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/890A246E6C0414FAC12585C200360017/%24File/539.pdf

13 sierpień 2020

sejm.gov.pl 

  

Komentarze

 

Pewnie się teraz jeszcze z tego wycofają, a jak nie, to tylko potwierdza wszelkie uwagi i spostrzeżenia, że mamy do czynienia z zamordyzmem, przy którym stan wojenny to mały pikuś.
Kiedyś by to nie mogło przejść, bo jakość człowieka, jako gatunku i jako poszczególnych jednostek na to by nie pozwoliła, jeśli nie uchwalić, to chociaż wdrożyć. Wyłączam z tego rewolucje i wojny, chociaż może to co nam zaordynowano obecnie, to homogenizacja i wojny i rewolucji.
A obecnie nie ma już ludzi w pierwotnym tego słowa znaczeniu, tylko zbiorowisko hominidów, którzy mają tzw. "pierwotną siekierę pod busolą".
Stąd taka walka o sądy. Piekło jest dopiero szykowane. Skoro dotarło do zbiorowej świadomości, że zawieszanie praw i wolności obywatelskich w trybie rozporządzeń to zbrodnia, to trzeba znaleźć rozwiązanie. Przepis jest tak szeroki, że w zasadzie chroni każdą sferę aktywności, o ile powie się "odpowiednia rubryka": "to w celu walki z wirusem, koronawirusem".
I niech na innych portalach przestaną gęgać, że temat pandemii to nic istotnego, zajmijmy się historią, albo czymś podobnym.

2020-08-13
Magellan

 

ps
ciekawe, jeśli przepis zostanie jednak teraz uchwalony, jak zachowa się senat, który nie jest uwiększościowiony przez PiS?

2020-08-13
Magellan

 

Wystarczy udowodnić, że nie było żadnej "epidemii covid-19", a jedynie pisowski ZAMACH STANU. Wtedy wszystkie takie zabiegi okażą się bezsensowne.

2020-08-13
Artur Łoboda

 

Weź i udowodnij Panie Szanowny.
Przeciwdziałanie pandemii to również blokowanie B E Z P R A W N E wiedzy i jej upowszechniania na jej temat. A to kontratyp. Prawda?

2020-08-13
Magellan

 

Tak sobie czasem myślę, że może w tym szaleństwie jest metoda? Może to pomysł, nie na to, że idzie totalna koncentracja kapitału i pełna emisja długu kredytowego, ale że może to sposób na ściągnięcie fiducjarnego pieniądza z rynku i reset do stanu parytetów?
Może to mrzonki, a może właśnie tak to przebiega?
Nie wiem?
Jesteśmy całkowicie odcięci od prawdy.
Może te przepisy, to nie przeciwko nam, zwykłym ludkom z miast i wsi?

2020-08-13
Magellan

  

Archiwum

Zmarł gen. Antoni Heda-Szary
luty 16, 2008
PAP
Czy Bush jest (pożytecznym) idiotą?
sierpień 26, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Błędy w kultowym słowniku!
maj 10, 2007
Mirosław Naleziński, Gdynia
O wojnach nowych
grudzień 13, 2006
antyglobalista
Wojowniczy Milosnik Pokoju
marzec 3, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Grzesznik, fiolet i krzyż
marzec 22, 2008
Marek Olżyński
Kosze dla Krakowa po 2500 złotych za sztukę
lipiec 30, 2004
www.krakow.pl
Co pomaga zrozumieć czym był komunizm
luty 26, 2009
Jadwiga Staniszkis
To Moskwa zaplanowała ten mord
lipiec 7, 2006
http://www.dziennik.krakow.pl
Rewident skarbowy w Radiu Maryja
listopad 28, 2002
PAP
Uświadamienie topielca
luty 6, 2004
Wygra czy przegra, Ron Paul wskazal nam droge do zwyciestwa
marzec 11, 2008
uleczka
Cenzorzy z Mysiej
sierpień 28, 2007
Marek Olżyński
„Wojna Przeciwko Terrorowi” nie działa tak jak „Zimna Wojna”
wrzesień 14, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Absudalny Dramat Imperium Bush’a
kwiecień 13, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Nie utopmy przyszłości w tej krwi
lipiec 16, 2003
Andrzej Kumor
Sarkozy popiera budowę Muzeum Historii Żydów Polskich
luty 19, 2008
PAP
90 miast amerykańskich przeciw wojnie
luty 13, 2003
PAP
Lustrzane swastyki z Discovery
październik 24, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
Prezydent RP Wojciech Jaruzelski przed sadem
kwiecień 21, 2007
wasylzly
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media