ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Tępić kułaków 
19 wrzesień 2019      Artur Łoboda
Antywojenne protesty w Berlinie 
28 sierpień 2021      Ruptly
Może by to było śmieszne, ale nie w tym Kraju 
16 lipiec 2020      Artur Łoboda
Każdy widzi to - co chce 
19 wrzesień 2019     
Czego NIKT nie chce widzieć w temacie aborcji 
6 październik 2016     
Ich świat się rozpada 
19 lipiec 2015      Artur Łoboda
Najadłem się wstydu 
17 wrzesień 2019      Artur Łoboda
Każdy, kto był Polakiem miał zostać unicestwiony 
13 lipiec 2016     
Najgorzej jest w miastach 
13 kwiecień 2021     
Polskie słowa 
17 wrzesień 2019      Artur Łoboda
Pomniki zamiast żywych ludzi 
10 luty 2016      Artur Łoboda
Sądowe rozstrzygnięcie: wirus odry nie istnieje!  
3 styczeń 2021      LiberumVeto
Jaruś Pierwszy 
16 wrzesień 2019     
Kultura etapu 
23 kwiecień 2017     
Populista, czy szmata? 
14 maj 2015      Artur Łoboda
Wirus Zachodniego Nilu 
11 sierpień 2010      Goska
IPN + Post Scriptum do "13 cudu N(R)D" w Watykanie + Zombi 
26 czerwiec 2009      M. Głogoczowski + Easy_Rider
Biedroń kandydatem SLD i całej Lewizny na prezydenta Polski. Zwariowali? 
7 styczeń 2020      Alina
Ukraina - przygotowano cmentarz dla kolejnych poborowych do wojska 
15 grudzień 2014      www.polskawalczaca.com
Prokurator Generalny uważa, że jest ponad Prawem 
16 wrzesień 2019     

 
 

Linie energetyczne, urządzenia elektryczne i promieniowanie o skrajnie niskiej częstotliwości

Co to jest promieniowanie o ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF)?


Skrajnie niska częstotliwość, skrajnie mała częstotliwość,  3–30 Hz
 
Promieniowanie to emisja lub wysyłanie energii z dowolnego źródła.
Promieniowanie rentgenowskie jest przykładem promieniowania, ale tak samo jest ze światłem słonecznym i ciepłem, które nieustannie wydobywa się z naszych ciał.


Mówiąc o promieniowaniu i raku, wiele osób myśli o określonych rodzajach promieniowania, takich jak promieniowanie rentgenowskie, lub promieniowanie w reaktorach jądrowych.
Ale to nie jedyne rodzaje promieniowania, które nas niepokoją, gdy myślimy o zagrożeniach radiacyjnych dla zdrowia ludzkiego.


Promieniowanie występuje w całym spektrum, od promieniowania o bardzo wysokiej energii (określanego również jako promieniowanie o wysokiej częstotliwości) do promieniowania o bardzo niskiej energii (lub niskiej częstotliwości).
Jest to czasami nazywane widmem elektromagnetycznym.


Przykłady promieniowania wysokoenergetycznego obejmują promienie rentgenowskie i promienie gamma.
One, podobnie jak niektóre promienie ultrafioletowe o wyższej energii (UV), są klasyfikowane jako promieniowanie jonizujące, co oznacza, że ​​mają wystarczającą energię, aby usunąć elektron z (jonizować) atom.
Promieniowanie jonizujące może uszkodzić DNA wewnątrz komórek, co może prowadzić do mutacji i niekontrolowanego wzrostu komórek, które znamy jako raka.


Promieniowanie o skrajnie niskiej częstotliwości (ELF) znajduje się na niskoenergetycznym końcu widma elektromagnetycznego i jest rodzajem promieniowania niejonizującego.
Promieniowanie niejonizujące ma wystarczającą energię, aby poruszać atomami lub wprawiać je w wibracje, ale nie na tyle, aby bezpośrednio uszkodzić DNA.
Promieniowanie ELF ma nawet niższą energię niż inne rodzaje promieniowania niejonizującego, takie jak promieniowanie o częstotliwości radiowej, światło widzialne i podczerwień.


W przypadku większości rodzajów promieniowania pola elektryczne i magnetyczne są sprzężone.
Ponieważ działają jak jedno, są uważane razem za pole elektromagnetyczne (EMF).
Ale w przypadku promieniowania ELF pole magnetyczne i pole elektryczne mogą istnieć i działać niezależnie, dlatego często są badane oddzielnie.

Zwykle używamy terminu „pole magnetyczne”, aby wskazać promieniowanie ELF z pola magnetycznego, natomiast „pole elektryczne” na oznaczenie promieniowania ELF z pola elektrycznego.


Ewentualny związek między polami elektromagnetycznymi a rakiem jest przedmiotem kontrowersji od kilkudziesięciu lat.
Nie jest jasne, w jaki sposób pola elektromagnetyczne, forma niskoenergetycznego promieniowania niejonizującego, mogą zwiększać ryzyko raka.
Ponadto, ponieważ wszyscy jesteśmy narażeni na różne ilości tych pól w różnym czasie, problem był trudny do zbadania.


Pola elektryczne i magnetyczne


Całe promieniowanie w widmie elektromagnetycznym jest wytwarzane w wyniku oddziaływania 2 sił, zwanych polami.
Promieniowanie ma zarówno pole elektryczne, jak i pole magnetyczne.


Pola elektryczne to siły działające na naładowane cząstki (części atomów), takie jak elektrony lub protony, które powodują ich ruch.
Prąd elektryczny to po prostu przepływ elektronów wytwarzanych przez pole elektryczne.
Natężenie pola elektrycznego jest często wyrażane w woltach na metr (V / m) lub, w przypadku silniejszych pól, w kilowoltach na metr (kV / m), gdzie kilowolt wynosi 1000 woltów.


Pole magnetyczne jest wytwarzane, gdy naładowane cząstki są w ruchu.
Siłę pola magnetycznego można wyrazić w wielu różnych jednostkach, w tym w tesli (T), mikrotesli (µT lub jednej milionowej tesli) i gausach (G), gdzie jedna G równa się 100 µT.


W jaki sposób ludzie są narażeni na promieniowanie ELF?


Generowanie, przesyłanie, dystrybucja i używanie elektryczności naraża ludzi na promieniowanie ELF.
Linie energetyczne, okablowanie domowe i wszelkie urządzenia wykorzystujące energię elektryczną mogą generować promieniowanie ELF.
Zatem każde urządzenie elektryczne, od lodówek i odkurzaczy po telewizory i monitory komputerowe (gdy są włączone), jest źródłem promieniowania ELF.
Nawet koce elektryczne narażają ludzi na promieniowanie ELF.


To, na ile promieniowania elektromagnetycznego jesteś narażony, zależy od siły pola elektromagnetycznego, odległości od źródła pola i czasu, przez jaki jesteś narażony.
Największa ekspozycja występuje, gdy osoba znajduje się bardzo blisko źródła emitującego silne pole i pozostaje tam przez długi czas.
Czy promieniowanie ELF powoduje raka?


Naukowcy wykorzystują 2 główne typy badań, aby spróbować ustalić, czy coś powoduje raka.


Badania laboratoryjne:


W badaniach laboratoryjnych zwierzęta są narażone na różne poziomy substancji (czasami na bardzo wysokie poziomy), aby sprawdzić, czy narażenie to powoduje guzy lub inne problemy zdrowotne.


Naukowcy mogą również odsłonić normalne ludzkie komórki w naczyniu laboratoryjnym, aby sprawdzić, czy powoduje to zmiany, które obserwuje się w komórkach rakowych.
Nie zawsze jest jasne, że wyniki tego typu badań odnoszą się bezpośrednio do ludzi, ale badania laboratoryjne są dobrym sposobem sprawdzenia, czy ekspozycja może spowodować raka.


Badania na ludziach:
 

Inne rodzaje badań dotyczą zachorowań na raka w różnych grupach ludzi.
Takie badanie mogłoby porównać częstość występowania raka w grupie narażonej na częstość w grupie z niższą ekspozycją, lub w grupie w ogóle nie narażonej.
Czasami wskaźnik zachorowań na raka w grupie narażonej (na promieniowanie) jest porównywany ze wskaźnikiem zachorowań na raka w populacji ogólnej.
Jednak ustalenie, co oznaczają wyniki tych badań, może być trudne, ponieważ wiele innych czynników może wpływać na wyniki.
Na przykład ludzie są zwykle narażeni na wiele substancji innych niż badana, a te inne narażenia mogą wpływać na wyniki.


W większości przypadków żaden rodzaj badań sam w sobie nie dostarcza rozstrzygających dowodów, więc naukowcy zwykle przyglądają się zarówno badaniom laboratoryjnym, jak i badaniom na ludziach, próbując dowiedzieć się, czy coś może powodować raka.
 

Badania w laboratorium


W kilku dużych badaniach przyjrzano się możliwemu wpływowi pól magnetycznych ELF na raka u szczurów i myszy.
Badania te wystawiają zwierzęta na działanie pól magnetycznych znacznie silniejszych niż to, na które ludzie są normalnie narażeni w domu, z polami w zakresie od 2 do 5000 mikrotesli (µT).
Większość z tych badań nie wykazała wzrostu ryzyka jakiegokolwiek rodzaju raka.


W rzeczywistości ryzyko niektórych typów raka było niższe u zwierząt narażonych na promieniowanie ELF.
Jedno badanie wykazało zwiększone ryzyko guzów, które zaczynają się w komórkach tarczycy, zwanych komórkami C, u samców szczurów przy niektórych ekspozycjach.
To zwiększone ryzyko nie było widoczne u samic szczurów ani u myszy i nie było obserwowane przy największym natężeniu pola.
Te niespójności oraz fakt, że odkrycia te nie były konsekwentnie widoczne w innych badaniach, utrudniają naukowcom wyciągnięcie wniosku, że obserwowane zwiększone ryzyko nowotworów jest spowodowane promieniowaniem ELF.
 
W innych badaniach na myszach i szczurach poszukiwano w szczególności wzrostu białaczki i chłoniaka w wyniku ekspozycji na promieniowanie ELF, ale te badania również nie wykazały związku.
 

Badania na ludziach


Badanie skutków promieniowania ELF u ludzi może być trudne z wielu powodów:

Narażenie na promieniowanie ELF jest bardzo powszechne, więc nie jest możliwe porównanie osób, które są narażone, z osobami, które nie są narażone.
Zamiast tego badania próbują porównać osoby narażone na wyższych poziomach z osobami narażonymi na niższych poziomach promieniowania.


Bardzo trudno jest określić, na jakie promieniowanie ELF dana osoba była narażona, zwłaszcza przez długi czas.
O ile nam wiadomo, skutki promieniowania ELF nie sumują się w czasie i nie ma testu, który mógłby zmierzyć, jak bardzo dana osoba była narażona.
 

Naukowcy mogą uzyskać migawkę ekspozycji na ELF, nosząc urządzenie, które rejestruje ich poziomy ekspozycji w ciągu godzin lub dni.
Lub naukowcy mogą zmierzyć natężenie pola magnetycznego lub elektrycznego w domu lub miejscu pracy danej osoby.

Inne opcje obejmują szacowanie narażenia na podstawie konfiguracji okablowania czyjegoś miejsca pracy / domu lub odległości od linii energetycznych.
Jednak metody te prowadzą do oszacowań narażenia, które są obarczone dużą niepewnością i mogą dawać błędne oszacowania całkowitego narażenia.
Zazwyczaj nie uwzględniają ekspozycji na ELF danej osoby, podczas gdy w innych miejscach nie mierzą ekspozycji na ELF w każdym miejscu, w którym osoba kiedykolwiek mieszkała lub pracowała przez całe życie.
W rezultacie nie ma dobrych sposobów na dokładne oszacowanie czyjegoś długoterminowego narażenia, co jest najważniejsze, gdy szuka się możliwego wpływu na ryzyko zachorowania na raka.
 

U dzieci


W szeregu badań przyjrzano się możliwemu powiązaniu między promieniowaniem ELF z pól magnetycznych w domu a białaczką dziecięcą, uzyskując mieszane wyniki.
Jednak po połączeniu wyników tych badań obserwuje się niewielki wzrost ryzyka w przypadku dzieci przy najwyższych poziomach narażenia w porównaniu z dziećmi o najniższych poziomach narażenia.
Badania dotyczące wpływu pól elektrycznych ELF na białaczkę dziecięcą nie znalazły związku.


Badania generalnie nie wykazały żadnych silnych powiązań między polami elektrycznymi lub magnetycznymi ELF a innymi typami nowotworów wieku dziecięcego.
 

U dorosłych


Chociaż w kilku badaniach przyjrzano się możliwym powiązaniom między ekspozycją na ELF u dorosłych a rakiem, w większości nie znaleziono związku.
 
Co mówią wyspecjalizowane agencje


Kilka agencji krajowych i międzynarodowych bada różne narażenia w środowisku, aby określić, czy mogą one powodować raka.
(Coś, co powoduje raka lub pomaga w jego rozwoju, nazywa się kancerogenem).
American Cancer Society zwraca się do tych organizacji, aby ocenić ryzyko w oparciu o dowody z badań laboratoryjnych, badań na zwierzętach i ludziach.


W oparciu o dowody zwierzęce i ludzkie, takie jak powyższe przykłady, niektóre agencje ekspertów oceniły rakotwórczą naturę promieniowania ELF.


Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) jest częścią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Jednym z jego głównych celów jest identyfikacja przyczyn raka.


W 2002 roku IARC rozważyło oddzielnie dowody na istnienie pól magnetycznych i elektrycznych ELF:


Znaleziono „ograniczone dowody” u ludzi na rakotwórczość pól magnetycznych ELF w odniesieniu do białaczki dziecięcej, z „niewystarczającymi dowodami” w odniesieniu do wszystkich innych nowotworów.
Na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych znaleziono „niewystarczające dowody” na rakotwórczość pól magnetycznych ELF.
Znaleziono „niewystarczające dowody” na rakotwórczość pól elektrycznych ELF u ludzi.


Na podstawie tej oceny IARC sklasyfikowała pola magnetyczne ELF jako „prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi”.
 
Sklasyfikował pola elektryczne ELF jako „niemożliwe do sklasyfikowania ze względu na ich rakotwórczość dla ludzi”.


W 1999 r. Amerykański Narodowy Instytut Nauk o Zdrowiu Środowiskowym (NIEHS) opisał dowody naukowe sugerujące, że ekspozycja na ELF stanowi zagrożenie dla zdrowia, jako „słabe”, ale zauważył, że nie można go uznać za całkowicie bezpieczne i uznał je za „możliwe „Czynnik rakotwórczy dla ludzi.
 
Jak mogę uniknąć narażenia na promieniowanie ELF?


Nie jest jasne, czy narażenie na promieniowanie ELF jest szkodliwe, ale są rzeczy, które możesz zrobić, aby zmniejszyć ekspozycję, jeśli masz obawy.
Twoja ekspozycja jest oparta na sile promieniowania ELF pochodzącego z każdego źródła, jak blisko jesteś każdego z nich i jak długo spędzasz w polu.


NIEHS zaleca, aby osoby zaniepokojone narażeniem na EMF (i promieniowanie ELF) dowiedziały się, gdzie znajdują się ich główne źródła pól elektromagnetycznych, i odsunęły się od nich lub ograniczyły czas spędzany w pobliżu.
Na przykład odsunięcie nawet na odległość wyciągniętej ręki od źródła może znacznie obniżyć ekspozycję na jego pole.
 

Linie energetyczne


Osoby, które są zaniepokojone narażeniem na promieniowanie ELF przez linie elektryczne dużej mocy, powinny pamiętać, że intensywność każdego narażenia znacznie spada, gdy oddalasz się od źródła.
Na ziemi siła pola elektromagnetycznego jest najwyższa bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną. W miarę oddalania się jesteś coraz mniej narażony na działanie, a poziom w końcu odpowiada normalnemu poziomowi tła w domu.
Pole elektromagnetyczne bezpośrednio pod linią energetyczną jest zwykle w takim zakresie, na jakie możesz być narażony podczas korzystania z niektórych urządzeń gospodarstwa domowego.


Jeśli obawiasz się narażenia na otaczające Cię źródła elektromagnetyczne (w tym linie energetyczne), możesz zmierzyć natężenie pola za pomocą urządzenia zwanego gausomierzem.
 
 
The American Cancer Society medical and editorial content team

Our team is made up of doctors and oncology certified nurses with deep knowledge of cancer care as well as journalists, editors, and translators with extensive experience in medical writing.

Last Revised: April 18, 2017

 
Źródło:
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/extremely-low-frequency-radiation.html
 
 
Komentarz


Promieniowanie ELF to prąd z każdego domowego kontaktu.
Prąd w kontaktach ma częstotliwość 50, albo 60 herców.
Powyższe badania dotyczyły 0-30 herców, a więc na przykład częstotliwości trzęsienia ziemi.

Większość ludzi nie ma problemów z promieniowaniem z sieci energetycznej.
Ale są również - bardzo nieliczni - uwrażliwieni na ten rodzaj promieniowania.

Przesyłowe linie energetyczne, ze względu na wysokie napięcie i ogromną moc - są szkodliwe w promieniu kilkudziesięciu metrów.
Ale to wszystko jest promieniowanie o częstotliwości SETKI MILIONÓW razy mniejszej - niż telefonia komórkowa - czy wifi.
16 październik 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

Dialog o Polityce Zagranicznej USA
lipiec 28, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Jeszcze nie jest za pó?no !
wrzesień 2, 2004
Artur Łoboda
Chiny a Imperium Amerykańskie
luty 6, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski , USA
Na głowach Naczelnych. Fakt który warto pamiętać, dziwnym trafem losu oba nakrycia głowy do których się nas zmusza byśmy je
wrzesień 14, 2006
Jan Lucjan Wyciślak
Badycki napad="rozbrajanie". Dzielenie łupów="odbudowa"
kwiecień 14, 2003
PAP
Ktoś o nazwisku Wałęsa
maj 3, 2005
Leopardy dla dywizji im. Stanisława Maczka !!!
wrzesień 14, 2002
Artur Łoboda
Kobieta i dziecko zginęli pod kołami pociągu
styczeń 5, 2003
PAP
Nie widzimy powodu, aby przepraszać za "Pasję" Mela Gibsona
marzec 29, 2004
Zawód - szpieg
grudzień 4, 2006
bez podpisu
Polskie Huty Stali już nie polskie
październik 27, 2003
IAR
„Polskie Termopile”bitwy pod Zadwórzem –Dytiatynem
sierpień 31, 2006
Jan Lucjan Wyciślak
Szczegółowa instrukcja USA dla Słowenii mającej teraz prezydencję unijną, kiedy i jak EU ma uznać Kosowo i jak ma to konkretn
luty 20, 2008
marduk
W bagnistym moim świecie, ptaszki maluje się na czerwono
luty 23, 2007
ZYGMUNT JAN PRUSIŃSKI
3 V Chicago
maj 6, 2008
z.kolowany
Apel o zaprzestanie traktowania cierpienia ludzi jako elementu szantażu
lipiec 5, 2007
A.Sandauer Przewodniczacy Stowarzyszenia
Młodzi
lipiec 18, 2003
przesłała Elżbieta
Druga TARGOWICA
grudzień 27, 2002
Elzbieta
Rok 1612
grudzień 24, 2007
.
Czwarty wymiar czyli przełamanie aksjomatów
kwiecień 24, 2006
Artur Łoboda
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2021 Polskie Niezależne Media