ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Szatynka w czerwonej sukience 
19 czerwiec 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Medyczne potwory na wolności 
27 sierpień 2021     
Wesołego Bożego Narodzenia i myśli z tym świętem związane 
27 grudzień 2009      Marek Glogoczowski
Propaganda 101: Ukraina 2022 
5 kwiecień 2022     
Zygmunt Jan Prusiński SZUDROCZYĆ - część pierwsza 
24 styczeń 2021      Zygmunt Jan Prusiński
Zygmunt Jan Prusiński METAFORY ZE SNU - część szesnasta 
8 luty 2022      Zygmunt Jan Prusiński
Powrót kremlowskiego potwora 
24 styczeń 2022      Mathias Bröckers
Uwagi na 30 maja 2014 roku. 
30 maj 2015      Artur Łoboda
Cultural and linguistic origin of the Heartland of Eurasia 
29 czerwiec 2010      Iwo Cyprian Pogonowski
Poszukać dla UE kozła ofiarnego 
27 maj 2012      Artur Łoboda
Setki byłych izraelskich agentów nadzoru zajmuje czołowe stanowiska w Google, Facebook, Microsoft i Amazon 
26 listopad 2022      Patrick Delaney
Diagnoza i terapia 
23 maj 2016      Izabela Brodacka
Czy istnieją niezależne media? 
16 maj 2012      Artur Łoboda
We Włoszech w większości domów mają klimatyzatory 
31 marzec 2020      Artur Łoboda
Dlaczego Morawiecki wrócił wcześniej?  
16 grudzień 2017     
Krótka piłka . Jak długo użyteczni głupcy - bądź agenci będą mieli coś do powiedzenia 
12 kwiecień 2009      Artur Łoboda
Inwigilacja 2019 
1 czerwiec 2019      Artur Łoboda
PiSowska zabawa w kotka i myszkę 
6 lipiec 2016      Artur Łoboda
Naród, który własną głupotę nazywa patriotyzmem (2) 
19 styczeń 2013      Artur Łoboda
Jeśli nie PiS to kto? 
26 marzec 2020      Artur Łoboda

 
 

Linie energetyczne, urządzenia elektryczne i promieniowanie o skrajnie niskiej częstotliwości

Co to jest promieniowanie o ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF)?


Skrajnie niska częstotliwość, skrajnie mała częstotliwość,  3–30 Hz
 
Promieniowanie to emisja lub wysyłanie energii z dowolnego źródła.
Promieniowanie rentgenowskie jest przykładem promieniowania, ale tak samo jest ze światłem słonecznym i ciepłem, które nieustannie wydobywa się z naszych ciał.


Mówiąc o promieniowaniu i raku, wiele osób myśli o określonych rodzajach promieniowania, takich jak promieniowanie rentgenowskie, lub promieniowanie w reaktorach jądrowych.
Ale to nie jedyne rodzaje promieniowania, które nas niepokoją, gdy myślimy o zagrożeniach radiacyjnych dla zdrowia ludzkiego.


Promieniowanie występuje w całym spektrum, od promieniowania o bardzo wysokiej energii (określanego również jako promieniowanie o wysokiej częstotliwości) do promieniowania o bardzo niskiej energii (lub niskiej częstotliwości).
Jest to czasami nazywane widmem elektromagnetycznym.


Przykłady promieniowania wysokoenergetycznego obejmują promienie rentgenowskie i promienie gamma.
One, podobnie jak niektóre promienie ultrafioletowe o wyższej energii (UV), są klasyfikowane jako promieniowanie jonizujące, co oznacza, że ​​mają wystarczającą energię, aby usunąć elektron z (jonizować) atom.
Promieniowanie jonizujące może uszkodzić DNA wewnątrz komórek, co może prowadzić do mutacji i niekontrolowanego wzrostu komórek, które znamy jako raka.


Promieniowanie o skrajnie niskiej częstotliwości (ELF) znajduje się na niskoenergetycznym końcu widma elektromagnetycznego i jest rodzajem promieniowania niejonizującego.
Promieniowanie niejonizujące ma wystarczającą energię, aby poruszać atomami lub wprawiać je w wibracje, ale nie na tyle, aby bezpośrednio uszkodzić DNA.
Promieniowanie ELF ma nawet niższą energię niż inne rodzaje promieniowania niejonizującego, takie jak promieniowanie o częstotliwości radiowej, światło widzialne i podczerwień.


W przypadku większości rodzajów promieniowania pola elektryczne i magnetyczne są sprzężone.
Ponieważ działają jak jedno, są uważane razem za pole elektromagnetyczne (EMF).
Ale w przypadku promieniowania ELF pole magnetyczne i pole elektryczne mogą istnieć i działać niezależnie, dlatego często są badane oddzielnie.

Zwykle używamy terminu „pole magnetyczne”, aby wskazać promieniowanie ELF z pola magnetycznego, natomiast „pole elektryczne” na oznaczenie promieniowania ELF z pola elektrycznego.


Ewentualny związek między polami elektromagnetycznymi a rakiem jest przedmiotem kontrowersji od kilkudziesięciu lat.
Nie jest jasne, w jaki sposób pola elektromagnetyczne, forma niskoenergetycznego promieniowania niejonizującego, mogą zwiększać ryzyko raka.
Ponadto, ponieważ wszyscy jesteśmy narażeni na różne ilości tych pól w różnym czasie, problem był trudny do zbadania.


Pola elektryczne i magnetyczne


Całe promieniowanie w widmie elektromagnetycznym jest wytwarzane w wyniku oddziaływania 2 sił, zwanych polami.
Promieniowanie ma zarówno pole elektryczne, jak i pole magnetyczne.


Pola elektryczne to siły działające na naładowane cząstki (części atomów), takie jak elektrony lub protony, które powodują ich ruch.
Prąd elektryczny to po prostu przepływ elektronów wytwarzanych przez pole elektryczne.
Natężenie pola elektrycznego jest często wyrażane w woltach na metr (V / m) lub, w przypadku silniejszych pól, w kilowoltach na metr (kV / m), gdzie kilowolt wynosi 1000 woltów.


Pole magnetyczne jest wytwarzane, gdy naładowane cząstki są w ruchu.
Siłę pola magnetycznego można wyrazić w wielu różnych jednostkach, w tym w tesli (T), mikrotesli (µT lub jednej milionowej tesli) i gausach (G), gdzie jedna G równa się 100 µT.


W jaki sposób ludzie są narażeni na promieniowanie ELF?


Generowanie, przesyłanie, dystrybucja i używanie elektryczności naraża ludzi na promieniowanie ELF.
Linie energetyczne, okablowanie domowe i wszelkie urządzenia wykorzystujące energię elektryczną mogą generować promieniowanie ELF.
Zatem każde urządzenie elektryczne, od lodówek i odkurzaczy po telewizory i monitory komputerowe (gdy są włączone), jest źródłem promieniowania ELF.
Nawet koce elektryczne narażają ludzi na promieniowanie ELF.


To, na ile promieniowania elektromagnetycznego jesteś narażony, zależy od siły pola elektromagnetycznego, odległości od źródła pola i czasu, przez jaki jesteś narażony.
Największa ekspozycja występuje, gdy osoba znajduje się bardzo blisko źródła emitującego silne pole i pozostaje tam przez długi czas.
Czy promieniowanie ELF powoduje raka?


Naukowcy wykorzystują 2 główne typy badań, aby spróbować ustalić, czy coś powoduje raka.


Badania laboratoryjne:


W badaniach laboratoryjnych zwierzęta są narażone na różne poziomy substancji (czasami na bardzo wysokie poziomy), aby sprawdzić, czy narażenie to powoduje guzy lub inne problemy zdrowotne.


Naukowcy mogą również odsłonić normalne ludzkie komórki w naczyniu laboratoryjnym, aby sprawdzić, czy powoduje to zmiany, które obserwuje się w komórkach rakowych.
Nie zawsze jest jasne, że wyniki tego typu badań odnoszą się bezpośrednio do ludzi, ale badania laboratoryjne są dobrym sposobem sprawdzenia, czy ekspozycja może spowodować raka.


Badania na ludziach:
 

Inne rodzaje badań dotyczą zachorowań na raka w różnych grupach ludzi.
Takie badanie mogłoby porównać częstość występowania raka w grupie narażonej na częstość w grupie z niższą ekspozycją, lub w grupie w ogóle nie narażonej.
Czasami wskaźnik zachorowań na raka w grupie narażonej (na promieniowanie) jest porównywany ze wskaźnikiem zachorowań na raka w populacji ogólnej.
Jednak ustalenie, co oznaczają wyniki tych badań, może być trudne, ponieważ wiele innych czynników może wpływać na wyniki.
Na przykład ludzie są zwykle narażeni na wiele substancji innych niż badana, a te inne narażenia mogą wpływać na wyniki.


W większości przypadków żaden rodzaj badań sam w sobie nie dostarcza rozstrzygających dowodów, więc naukowcy zwykle przyglądają się zarówno badaniom laboratoryjnym, jak i badaniom na ludziach, próbując dowiedzieć się, czy coś może powodować raka.
 

Badania w laboratorium


W kilku dużych badaniach przyjrzano się możliwemu wpływowi pól magnetycznych ELF na raka u szczurów i myszy.
Badania te wystawiają zwierzęta na działanie pól magnetycznych znacznie silniejszych niż to, na które ludzie są normalnie narażeni w domu, z polami w zakresie od 2 do 5000 mikrotesli (µT).
Większość z tych badań nie wykazała wzrostu ryzyka jakiegokolwiek rodzaju raka.


W rzeczywistości ryzyko niektórych typów raka było niższe u zwierząt narażonych na promieniowanie ELF.
Jedno badanie wykazało zwiększone ryzyko guzów, które zaczynają się w komórkach tarczycy, zwanych komórkami C, u samców szczurów przy niektórych ekspozycjach.
To zwiększone ryzyko nie było widoczne u samic szczurów ani u myszy i nie było obserwowane przy największym natężeniu pola.
Te niespójności oraz fakt, że odkrycia te nie były konsekwentnie widoczne w innych badaniach, utrudniają naukowcom wyciągnięcie wniosku, że obserwowane zwiększone ryzyko nowotworów jest spowodowane promieniowaniem ELF.
 
W innych badaniach na myszach i szczurach poszukiwano w szczególności wzrostu białaczki i chłoniaka w wyniku ekspozycji na promieniowanie ELF, ale te badania również nie wykazały związku.
 

Badania na ludziach


Badanie skutków promieniowania ELF u ludzi może być trudne z wielu powodów:

Narażenie na promieniowanie ELF jest bardzo powszechne, więc nie jest możliwe porównanie osób, które są narażone, z osobami, które nie są narażone.
Zamiast tego badania próbują porównać osoby narażone na wyższych poziomach z osobami narażonymi na niższych poziomach promieniowania.


Bardzo trudno jest określić, na jakie promieniowanie ELF dana osoba była narażona, zwłaszcza przez długi czas.
O ile nam wiadomo, skutki promieniowania ELF nie sumują się w czasie i nie ma testu, który mógłby zmierzyć, jak bardzo dana osoba była narażona.
 

Naukowcy mogą uzyskać migawkę ekspozycji na ELF, nosząc urządzenie, które rejestruje ich poziomy ekspozycji w ciągu godzin lub dni.
Lub naukowcy mogą zmierzyć natężenie pola magnetycznego lub elektrycznego w domu lub miejscu pracy danej osoby.

Inne opcje obejmują szacowanie narażenia na podstawie konfiguracji okablowania czyjegoś miejsca pracy / domu lub odległości od linii energetycznych.
Jednak metody te prowadzą do oszacowań narażenia, które są obarczone dużą niepewnością i mogą dawać błędne oszacowania całkowitego narażenia.
Zazwyczaj nie uwzględniają ekspozycji na ELF danej osoby, podczas gdy w innych miejscach nie mierzą ekspozycji na ELF w każdym miejscu, w którym osoba kiedykolwiek mieszkała lub pracowała przez całe życie.
W rezultacie nie ma dobrych sposobów na dokładne oszacowanie czyjegoś długoterminowego narażenia, co jest najważniejsze, gdy szuka się możliwego wpływu na ryzyko zachorowania na raka.
 

U dzieci


W szeregu badań przyjrzano się możliwemu powiązaniu między promieniowaniem ELF z pól magnetycznych w domu a białaczką dziecięcą, uzyskując mieszane wyniki.
Jednak po połączeniu wyników tych badań obserwuje się niewielki wzrost ryzyka w przypadku dzieci przy najwyższych poziomach narażenia w porównaniu z dziećmi o najniższych poziomach narażenia.
Badania dotyczące wpływu pól elektrycznych ELF na białaczkę dziecięcą nie znalazły związku.


Badania generalnie nie wykazały żadnych silnych powiązań między polami elektrycznymi lub magnetycznymi ELF a innymi typami nowotworów wieku dziecięcego.
 

U dorosłych


Chociaż w kilku badaniach przyjrzano się możliwym powiązaniom między ekspozycją na ELF u dorosłych a rakiem, w większości nie znaleziono związku.
 
Co mówią wyspecjalizowane agencje


Kilka agencji krajowych i międzynarodowych bada różne narażenia w środowisku, aby określić, czy mogą one powodować raka.
(Coś, co powoduje raka lub pomaga w jego rozwoju, nazywa się kancerogenem).
American Cancer Society zwraca się do tych organizacji, aby ocenić ryzyko w oparciu o dowody z badań laboratoryjnych, badań na zwierzętach i ludziach.


W oparciu o dowody zwierzęce i ludzkie, takie jak powyższe przykłady, niektóre agencje ekspertów oceniły rakotwórczą naturę promieniowania ELF.


Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) jest częścią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Jednym z jego głównych celów jest identyfikacja przyczyn raka.


W 2002 roku IARC rozważyło oddzielnie dowody na istnienie pól magnetycznych i elektrycznych ELF:


Znaleziono „ograniczone dowody” u ludzi na rakotwórczość pól magnetycznych ELF w odniesieniu do białaczki dziecięcej, z „niewystarczającymi dowodami” w odniesieniu do wszystkich innych nowotworów.
Na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych znaleziono „niewystarczające dowody” na rakotwórczość pól magnetycznych ELF.
Znaleziono „niewystarczające dowody” na rakotwórczość pól elektrycznych ELF u ludzi.


Na podstawie tej oceny IARC sklasyfikowała pola magnetyczne ELF jako „prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi”.
 
Sklasyfikował pola elektryczne ELF jako „niemożliwe do sklasyfikowania ze względu na ich rakotwórczość dla ludzi”.


W 1999 r. Amerykański Narodowy Instytut Nauk o Zdrowiu Środowiskowym (NIEHS) opisał dowody naukowe sugerujące, że ekspozycja na ELF stanowi zagrożenie dla zdrowia, jako „słabe”, ale zauważył, że nie można go uznać za całkowicie bezpieczne i uznał je za „możliwe „Czynnik rakotwórczy dla ludzi.
 
Jak mogę uniknąć narażenia na promieniowanie ELF?


Nie jest jasne, czy narażenie na promieniowanie ELF jest szkodliwe, ale są rzeczy, które możesz zrobić, aby zmniejszyć ekspozycję, jeśli masz obawy.
Twoja ekspozycja jest oparta na sile promieniowania ELF pochodzącego z każdego źródła, jak blisko jesteś każdego z nich i jak długo spędzasz w polu.


NIEHS zaleca, aby osoby zaniepokojone narażeniem na EMF (i promieniowanie ELF) dowiedziały się, gdzie znajdują się ich główne źródła pól elektromagnetycznych, i odsunęły się od nich lub ograniczyły czas spędzany w pobliżu.
Na przykład odsunięcie nawet na odległość wyciągniętej ręki od źródła może znacznie obniżyć ekspozycję na jego pole.
 

Linie energetyczne


Osoby, które są zaniepokojone narażeniem na promieniowanie ELF przez linie elektryczne dużej mocy, powinny pamiętać, że intensywność każdego narażenia znacznie spada, gdy oddalasz się od źródła.
Na ziemi siła pola elektromagnetycznego jest najwyższa bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną. W miarę oddalania się jesteś coraz mniej narażony na działanie, a poziom w końcu odpowiada normalnemu poziomowi tła w domu.
Pole elektromagnetyczne bezpośrednio pod linią energetyczną jest zwykle w takim zakresie, na jakie możesz być narażony podczas korzystania z niektórych urządzeń gospodarstwa domowego.


Jeśli obawiasz się narażenia na otaczające Cię źródła elektromagnetyczne (w tym linie energetyczne), możesz zmierzyć natężenie pola za pomocą urządzenia zwanego gausomierzem.
 
 
The American Cancer Society medical and editorial content team

Our team is made up of doctors and oncology certified nurses with deep knowledge of cancer care as well as journalists, editors, and translators with extensive experience in medical writing.

Last Revised: April 18, 2017

 
Źródło:
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/extremely-low-frequency-radiation.html
 
 
Komentarz


Promieniowanie ELF to prąd z każdego domowego kontaktu.
Prąd w kontaktach ma częstotliwość 50, albo 60 herców.
Powyższe badania dotyczyły 0-30 herców, a więc na przykład częstotliwości trzęsienia ziemi.

Większość ludzi nie ma problemów z promieniowaniem z sieci energetycznej.
Ale są również - bardzo nieliczni - uwrażliwieni na ten rodzaj promieniowania.

Przesyłowe linie energetyczne, ze względu na wysokie napięcie i ogromną moc - są szkodliwe w promieniu kilkudziesięciu metrów.
Ale to wszystko jest promieniowanie o częstotliwości SETKI MILIONÓW razy mniejszej - niż telefonia komórkowa - czy wifi.
16 październik 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

Idea narodowa sama pozbywa się śmieci
styczeń 16, 2009
Dariusz Kosiur
Czy na poniższe pytania będą odpowiedzi?
luty 3, 2005
Dr Stefan Pagowski
Posprzątać po obecnych politykach
grudzień 3, 2006
Artur Łoboda
Nowa tradycja - kolejna milenijka?
grudzień 25, 2007
Mirosław Naleziński, Gdynia
Nowy *Dziennik* z usterkami
kwiecień 22, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
LPR chce informacji w sprawie unijnych ekspertów
sierpień 9, 2002
PAP
Wyznawcy mamony, czy prawdziwe oblicze Kościoła?
grudzień 17, 2005
PAP
W hołdzie Rubinsteinowi
grudzień 21, 2002
PAP
Medialny exodus lekarzy
marzec 24, 2006
Adam Sandauer
Promocja obydwu przemysłów
styczeń 13, 2007
Stanisław Michalkiewicz
P.J.EMIGRACJA NIE JEDEN MA SMAK...
kwiecień 3, 2007
KLICKER
plastyki, plastycy
listopad 12, 2004
Mirosław Naleziński, Gdynia
Zamiast do KRYMINAŁU - przybywa do Białego Domu
listopad 21, 2005
tadeusz
John McCain - Wojowniczy Kandydat na Prezydenta USA
marzec 27, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Tragedia Narodu Polskiego
marzec 20, 2007
przeslala Elzbieta
Strach przed własnymi myślami
styczeń 4, 2007
Artur Łoboda
Tsunami korupcji sejsmologow w... USA i Tajlandii
styczeń 7, 2005
Warsiawka
maj 21, 2008
Artur Łoboda
Zakażone żółtaczką na oddziale onkologicznym
październik 18, 2003
Program dla Polski
sierpień 2, 2003
przesłała Elżbieta
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media