ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Skandaliczne tuszowanie: diagnozy raka w wojsku ponad trzykrotnie wzrosły od czasu wprowadzenia szczepień 
31 styczeń 2022      J.D. Rucker
Zygmunt Jan Prusiński ZATOKA INTYMNEGO PRZYMIERZA - część siódma 
21 październik 2021      Zygmunt Jan Prusiński
Mongolskie Pochodzenie Moskiewskich Instytucji Politycznych. Skutki ponad 250 lat władzy i kontroli Mongołów nad Moskwą 
2 grudzień 2011      Iwo Cyprian Pogonowski
Oficjalny koniec plandemii w Hiszpanii? 
14 styczeń 2022      Leszek Śmieszek
Początki Kompanii Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
9 lipiec 2016     
Jedwabne 
17 czerwiec 2020     
APEL NAUKOWCÓW I LEKARZY w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 
15 maj 2022     
Polityczne żywe trupy 
21 wrzesień 2020      Artur Łoboda
Jedno z pierwszych oszustw na temat "badań" kowida 
22 maj 2021     
Kto jest następcą Jeffreya Sachsa? 
10 kwiecień 2020     
Ludzie zaczynają się buntować 
7 marzec 2021     
Struktura mafijna w Krakowie (5) Przestępcze działania Majchrowskiego. 
7 maj 2023     
Paradoksalnie stosowanie pestycydów ma ścisły związek z zakazem uprawy konopi i maku 
19 maj 2022      Alina
Obcokrajowcy o Polsce i Polakach, czyli CHWALĄ NAS!!!! 
6 grudzień 2018     
Zygmunt Jan Prusiński NOCE POD PARASOLAMI - część pierwsza 
4 marzec 2022      Zygmunt Jan Prusiński
Najważniejsze wydarzenia 2016 roku.  
23 luty 2016      Artur Łoboda
Rockefeller, Davos, MFW i Bank Światowy, CFR, Rothchild, są odpowiedzialni za wirusa C. Największy oszust w moim życiu 
20 październik 2020      Obserwator
Być Polakiem to myśleć po polsku 
31 styczeń 2016      Artur Łoboda
Kolejne uderzenie syjonistów w polską kulturę i historię! 
12 grudzień 2014      www.polskawalczaca.com
Jan Paweł II - a pedofilia 
20 listopad 2020     

 
 

Linie energetyczne, urządzenia elektryczne i promieniowanie o skrajnie niskiej częstotliwości

Co to jest promieniowanie o ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF)?


Skrajnie niska częstotliwość, skrajnie mała częstotliwość,  3–30 Hz
 
Promieniowanie to emisja lub wysyłanie energii z dowolnego źródła.
Promieniowanie rentgenowskie jest przykładem promieniowania, ale tak samo jest ze światłem słonecznym i ciepłem, które nieustannie wydobywa się z naszych ciał.


Mówiąc o promieniowaniu i raku, wiele osób myśli o określonych rodzajach promieniowania, takich jak promieniowanie rentgenowskie, lub promieniowanie w reaktorach jądrowych.
Ale to nie jedyne rodzaje promieniowania, które nas niepokoją, gdy myślimy o zagrożeniach radiacyjnych dla zdrowia ludzkiego.


Promieniowanie występuje w całym spektrum, od promieniowania o bardzo wysokiej energii (określanego również jako promieniowanie o wysokiej częstotliwości) do promieniowania o bardzo niskiej energii (lub niskiej częstotliwości).
Jest to czasami nazywane widmem elektromagnetycznym.


Przykłady promieniowania wysokoenergetycznego obejmują promienie rentgenowskie i promienie gamma.
One, podobnie jak niektóre promienie ultrafioletowe o wyższej energii (UV), są klasyfikowane jako promieniowanie jonizujące, co oznacza, że ​​mają wystarczającą energię, aby usunąć elektron z (jonizować) atom.
Promieniowanie jonizujące może uszkodzić DNA wewnątrz komórek, co może prowadzić do mutacji i niekontrolowanego wzrostu komórek, które znamy jako raka.


Promieniowanie o skrajnie niskiej częstotliwości (ELF) znajduje się na niskoenergetycznym końcu widma elektromagnetycznego i jest rodzajem promieniowania niejonizującego.
Promieniowanie niejonizujące ma wystarczającą energię, aby poruszać atomami lub wprawiać je w wibracje, ale nie na tyle, aby bezpośrednio uszkodzić DNA.
Promieniowanie ELF ma nawet niższą energię niż inne rodzaje promieniowania niejonizującego, takie jak promieniowanie o częstotliwości radiowej, światło widzialne i podczerwień.


W przypadku większości rodzajów promieniowania pola elektryczne i magnetyczne są sprzężone.
Ponieważ działają jak jedno, są uważane razem za pole elektromagnetyczne (EMF).
Ale w przypadku promieniowania ELF pole magnetyczne i pole elektryczne mogą istnieć i działać niezależnie, dlatego często są badane oddzielnie.

Zwykle używamy terminu „pole magnetyczne”, aby wskazać promieniowanie ELF z pola magnetycznego, natomiast „pole elektryczne” na oznaczenie promieniowania ELF z pola elektrycznego.


Ewentualny związek między polami elektromagnetycznymi a rakiem jest przedmiotem kontrowersji od kilkudziesięciu lat.
Nie jest jasne, w jaki sposób pola elektromagnetyczne, forma niskoenergetycznego promieniowania niejonizującego, mogą zwiększać ryzyko raka.
Ponadto, ponieważ wszyscy jesteśmy narażeni na różne ilości tych pól w różnym czasie, problem był trudny do zbadania.


Pola elektryczne i magnetyczne


Całe promieniowanie w widmie elektromagnetycznym jest wytwarzane w wyniku oddziaływania 2 sił, zwanych polami.
Promieniowanie ma zarówno pole elektryczne, jak i pole magnetyczne.


Pola elektryczne to siły działające na naładowane cząstki (części atomów), takie jak elektrony lub protony, które powodują ich ruch.
Prąd elektryczny to po prostu przepływ elektronów wytwarzanych przez pole elektryczne.
Natężenie pola elektrycznego jest często wyrażane w woltach na metr (V / m) lub, w przypadku silniejszych pól, w kilowoltach na metr (kV / m), gdzie kilowolt wynosi 1000 woltów.


Pole magnetyczne jest wytwarzane, gdy naładowane cząstki są w ruchu.
Siłę pola magnetycznego można wyrazić w wielu różnych jednostkach, w tym w tesli (T), mikrotesli (µT lub jednej milionowej tesli) i gausach (G), gdzie jedna G równa się 100 µT.


W jaki sposób ludzie są narażeni na promieniowanie ELF?


Generowanie, przesyłanie, dystrybucja i używanie elektryczności naraża ludzi na promieniowanie ELF.
Linie energetyczne, okablowanie domowe i wszelkie urządzenia wykorzystujące energię elektryczną mogą generować promieniowanie ELF.
Zatem każde urządzenie elektryczne, od lodówek i odkurzaczy po telewizory i monitory komputerowe (gdy są włączone), jest źródłem promieniowania ELF.
Nawet koce elektryczne narażają ludzi na promieniowanie ELF.


To, na ile promieniowania elektromagnetycznego jesteś narażony, zależy od siły pola elektromagnetycznego, odległości od źródła pola i czasu, przez jaki jesteś narażony.
Największa ekspozycja występuje, gdy osoba znajduje się bardzo blisko źródła emitującego silne pole i pozostaje tam przez długi czas.
Czy promieniowanie ELF powoduje raka?


Naukowcy wykorzystują 2 główne typy badań, aby spróbować ustalić, czy coś powoduje raka.


Badania laboratoryjne:


W badaniach laboratoryjnych zwierzęta są narażone na różne poziomy substancji (czasami na bardzo wysokie poziomy), aby sprawdzić, czy narażenie to powoduje guzy lub inne problemy zdrowotne.


Naukowcy mogą również odsłonić normalne ludzkie komórki w naczyniu laboratoryjnym, aby sprawdzić, czy powoduje to zmiany, które obserwuje się w komórkach rakowych.
Nie zawsze jest jasne, że wyniki tego typu badań odnoszą się bezpośrednio do ludzi, ale badania laboratoryjne są dobrym sposobem sprawdzenia, czy ekspozycja może spowodować raka.


Badania na ludziach:
 

Inne rodzaje badań dotyczą zachorowań na raka w różnych grupach ludzi.
Takie badanie mogłoby porównać częstość występowania raka w grupie narażonej na częstość w grupie z niższą ekspozycją, lub w grupie w ogóle nie narażonej.
Czasami wskaźnik zachorowań na raka w grupie narażonej (na promieniowanie) jest porównywany ze wskaźnikiem zachorowań na raka w populacji ogólnej.
Jednak ustalenie, co oznaczają wyniki tych badań, może być trudne, ponieważ wiele innych czynników może wpływać na wyniki.
Na przykład ludzie są zwykle narażeni na wiele substancji innych niż badana, a te inne narażenia mogą wpływać na wyniki.


W większości przypadków żaden rodzaj badań sam w sobie nie dostarcza rozstrzygających dowodów, więc naukowcy zwykle przyglądają się zarówno badaniom laboratoryjnym, jak i badaniom na ludziach, próbując dowiedzieć się, czy coś może powodować raka.
 

Badania w laboratorium


W kilku dużych badaniach przyjrzano się możliwemu wpływowi pól magnetycznych ELF na raka u szczurów i myszy.
Badania te wystawiają zwierzęta na działanie pól magnetycznych znacznie silniejszych niż to, na które ludzie są normalnie narażeni w domu, z polami w zakresie od 2 do 5000 mikrotesli (µT).
Większość z tych badań nie wykazała wzrostu ryzyka jakiegokolwiek rodzaju raka.


W rzeczywistości ryzyko niektórych typów raka było niższe u zwierząt narażonych na promieniowanie ELF.
Jedno badanie wykazało zwiększone ryzyko guzów, które zaczynają się w komórkach tarczycy, zwanych komórkami C, u samców szczurów przy niektórych ekspozycjach.
To zwiększone ryzyko nie było widoczne u samic szczurów ani u myszy i nie było obserwowane przy największym natężeniu pola.
Te niespójności oraz fakt, że odkrycia te nie były konsekwentnie widoczne w innych badaniach, utrudniają naukowcom wyciągnięcie wniosku, że obserwowane zwiększone ryzyko nowotworów jest spowodowane promieniowaniem ELF.
 
W innych badaniach na myszach i szczurach poszukiwano w szczególności wzrostu białaczki i chłoniaka w wyniku ekspozycji na promieniowanie ELF, ale te badania również nie wykazały związku.
 

Badania na ludziach


Badanie skutków promieniowania ELF u ludzi może być trudne z wielu powodów:

Narażenie na promieniowanie ELF jest bardzo powszechne, więc nie jest możliwe porównanie osób, które są narażone, z osobami, które nie są narażone.
Zamiast tego badania próbują porównać osoby narażone na wyższych poziomach z osobami narażonymi na niższych poziomach promieniowania.


Bardzo trudno jest określić, na jakie promieniowanie ELF dana osoba była narażona, zwłaszcza przez długi czas.
O ile nam wiadomo, skutki promieniowania ELF nie sumują się w czasie i nie ma testu, który mógłby zmierzyć, jak bardzo dana osoba była narażona.
 

Naukowcy mogą uzyskać migawkę ekspozycji na ELF, nosząc urządzenie, które rejestruje ich poziomy ekspozycji w ciągu godzin lub dni.
Lub naukowcy mogą zmierzyć natężenie pola magnetycznego lub elektrycznego w domu lub miejscu pracy danej osoby.

Inne opcje obejmują szacowanie narażenia na podstawie konfiguracji okablowania czyjegoś miejsca pracy / domu lub odległości od linii energetycznych.
Jednak metody te prowadzą do oszacowań narażenia, które są obarczone dużą niepewnością i mogą dawać błędne oszacowania całkowitego narażenia.
Zazwyczaj nie uwzględniają ekspozycji na ELF danej osoby, podczas gdy w innych miejscach nie mierzą ekspozycji na ELF w każdym miejscu, w którym osoba kiedykolwiek mieszkała lub pracowała przez całe życie.
W rezultacie nie ma dobrych sposobów na dokładne oszacowanie czyjegoś długoterminowego narażenia, co jest najważniejsze, gdy szuka się możliwego wpływu na ryzyko zachorowania na raka.
 

U dzieci


W szeregu badań przyjrzano się możliwemu powiązaniu między promieniowaniem ELF z pól magnetycznych w domu a białaczką dziecięcą, uzyskując mieszane wyniki.
Jednak po połączeniu wyników tych badań obserwuje się niewielki wzrost ryzyka w przypadku dzieci przy najwyższych poziomach narażenia w porównaniu z dziećmi o najniższych poziomach narażenia.
Badania dotyczące wpływu pól elektrycznych ELF na białaczkę dziecięcą nie znalazły związku.


Badania generalnie nie wykazały żadnych silnych powiązań między polami elektrycznymi lub magnetycznymi ELF a innymi typami nowotworów wieku dziecięcego.
 

U dorosłych


Chociaż w kilku badaniach przyjrzano się możliwym powiązaniom między ekspozycją na ELF u dorosłych a rakiem, w większości nie znaleziono związku.
 
Co mówią wyspecjalizowane agencje


Kilka agencji krajowych i międzynarodowych bada różne narażenia w środowisku, aby określić, czy mogą one powodować raka.
(Coś, co powoduje raka lub pomaga w jego rozwoju, nazywa się kancerogenem).
American Cancer Society zwraca się do tych organizacji, aby ocenić ryzyko w oparciu o dowody z badań laboratoryjnych, badań na zwierzętach i ludziach.


W oparciu o dowody zwierzęce i ludzkie, takie jak powyższe przykłady, niektóre agencje ekspertów oceniły rakotwórczą naturę promieniowania ELF.


Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) jest częścią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Jednym z jego głównych celów jest identyfikacja przyczyn raka.


W 2002 roku IARC rozważyło oddzielnie dowody na istnienie pól magnetycznych i elektrycznych ELF:


Znaleziono „ograniczone dowody” u ludzi na rakotwórczość pól magnetycznych ELF w odniesieniu do białaczki dziecięcej, z „niewystarczającymi dowodami” w odniesieniu do wszystkich innych nowotworów.
Na podstawie badań przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych znaleziono „niewystarczające dowody” na rakotwórczość pól magnetycznych ELF.
Znaleziono „niewystarczające dowody” na rakotwórczość pól elektrycznych ELF u ludzi.


Na podstawie tej oceny IARC sklasyfikowała pola magnetyczne ELF jako „prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi”.
 
Sklasyfikował pola elektryczne ELF jako „niemożliwe do sklasyfikowania ze względu na ich rakotwórczość dla ludzi”.


W 1999 r. Amerykański Narodowy Instytut Nauk o Zdrowiu Środowiskowym (NIEHS) opisał dowody naukowe sugerujące, że ekspozycja na ELF stanowi zagrożenie dla zdrowia, jako „słabe”, ale zauważył, że nie można go uznać za całkowicie bezpieczne i uznał je za „możliwe „Czynnik rakotwórczy dla ludzi.
 
Jak mogę uniknąć narażenia na promieniowanie ELF?


Nie jest jasne, czy narażenie na promieniowanie ELF jest szkodliwe, ale są rzeczy, które możesz zrobić, aby zmniejszyć ekspozycję, jeśli masz obawy.
Twoja ekspozycja jest oparta na sile promieniowania ELF pochodzącego z każdego źródła, jak blisko jesteś każdego z nich i jak długo spędzasz w polu.


NIEHS zaleca, aby osoby zaniepokojone narażeniem na EMF (i promieniowanie ELF) dowiedziały się, gdzie znajdują się ich główne źródła pól elektromagnetycznych, i odsunęły się od nich lub ograniczyły czas spędzany w pobliżu.
Na przykład odsunięcie nawet na odległość wyciągniętej ręki od źródła może znacznie obniżyć ekspozycję na jego pole.
 

Linie energetyczne


Osoby, które są zaniepokojone narażeniem na promieniowanie ELF przez linie elektryczne dużej mocy, powinny pamiętać, że intensywność każdego narażenia znacznie spada, gdy oddalasz się od źródła.
Na ziemi siła pola elektromagnetycznego jest najwyższa bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną. W miarę oddalania się jesteś coraz mniej narażony na działanie, a poziom w końcu odpowiada normalnemu poziomowi tła w domu.
Pole elektromagnetyczne bezpośrednio pod linią energetyczną jest zwykle w takim zakresie, na jakie możesz być narażony podczas korzystania z niektórych urządzeń gospodarstwa domowego.


Jeśli obawiasz się narażenia na otaczające Cię źródła elektromagnetyczne (w tym linie energetyczne), możesz zmierzyć natężenie pola za pomocą urządzenia zwanego gausomierzem.
 
 
The American Cancer Society medical and editorial content team

Our team is made up of doctors and oncology certified nurses with deep knowledge of cancer care as well as journalists, editors, and translators with extensive experience in medical writing.

Last Revised: April 18, 2017

 
Źródło:
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/radiation-exposure/extremely-low-frequency-radiation.html
 
 
Komentarz


Promieniowanie ELF to prąd z każdego domowego kontaktu.
Prąd w kontaktach ma częstotliwość 50, albo 60 herców.
Powyższe badania dotyczyły 0-30 herców, a więc na przykład częstotliwości trzęsienia ziemi.

Większość ludzi nie ma problemów z promieniowaniem z sieci energetycznej.
Ale są również - bardzo nieliczni - uwrażliwieni na ten rodzaj promieniowania.

Przesyłowe linie energetyczne, ze względu na wysokie napięcie i ogromną moc - są szkodliwe w promieniu kilkudziesięciu metrów.
Ale to wszystko jest promieniowanie o częstotliwości SETKI MILIONÓW razy mniejszej - niż telefonia komórkowa - czy wifi.
16 październik 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

Umarł człowiek
Zbylut Grzywacz 1939-2004

lipiec 29, 2004
Artur Łoboda
Nie ma nic za darmo
maj 1, 2003
Andrzej Kumor
2009.03.05. Serwis wiadomości ze świata bez cenzury
styczeń 1, 2003
tłumacz
Noe
kwiecień 15, 2003
red. Krzysztof
Prywatyzacja edukacji według PO
październik 26, 2008
Elzbieta
Kariera Hitlera i Jego Zemsta na Polsce
wrzesień 23, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Nowy Porządek Strategiczny na Rynku Paliwa
listopad 24, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
"...rządowe BMW zahaczyło o przyczepę nieprawidłowo ustawionego prywatnego auta..."
marzec 16, 2004
wynarodowiony
Zygmunto-Zuzanna
styczeń 6, 2006
zaprasza.net
Punkt zaczepienia
maj 18, 2003
przeslala Elzbieta
Czesi zrobią to, co się nawet Stalinowi nie śniło
luty 28, 2008
marduk
Innowacje Holocaust Industry: Wypłacajcie odszkodowania dla... dzieci "ofiar Holokaustu"
maj 9, 2007
bibula.com
Eksport demokracji po amerykańsku
maj 4, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
"Demokracja to sztuka manipulacji"
październik 2, 2005
Komu i Czemu Iran Przeszkadza?
maj 3, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Sztuka oporu
listopad 27, 2003
Ewa Polak-Pałkiewicz
Prawa człowieka po amerykańsku czyli USA: Więzienie bez wyroku
styczeń 2, 2005
Ameryka pod rządami fundamentalistów protestanckich?
listopad 11, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Perspektywy Rozwoju Gospodarczego Chin
kwiecień 11, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
3 maja rocznica uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji
maj 3, 2003
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media