ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Dziś święto polskiego sportu 
23 październik 2014      Artur Łoboda
Za obecną sytuację odpowiada polityka zagraniczna Polski  
3 czerwiec 2021      Andrew Korybko
Kolejne wnioski z historii 
17 listopad 2018     
Zygmunt Jan Prusiński DRZEWA I SŁONECZNIKI - część dziesiąta 
25 kwiecień 2022      Zygmunt Jan Prusiński
Grossowisko  
16 styczeń 2011      Artur Łoboda
Podstawowe różnice pomiędzy Hitlerem a Kaczyńskim 
21 styczeń 2017     
Holokaust 2021  
21 grudzień 2021      Artur Łoboda
Kiedy antyszczepionkowców zaczną osadzać w obozach koncentracyjnych?  
23 wrzesień 2020      Artur Łoboda
"Drogi do wolności" 
7 marzec 2012      Artur Łoboda
Międzynarodowa pikieta przeciwko przymusowi szczepień! 2018 
3 czerwiec 2018      wRealu24.pl
Krzysztof Wojciechowski: We łbach się wam poprzewracało - o sytuacji w TVP i TVN 
4 maj 2019      Alina
Moim marzeniem jest poznanie historii i mechanizmów niszczenia elit w PRL/III RP i wykorzystanie tego poznania do projektu tworzenia elit w ramach dobrej zmiany 
22 maj 2017     
Pisk odciętych od koryta 
8 listopad 2016     
Afganistan a Pakistan i Chiny  
28 kwiecień 2011      Iwo Cyprian Pogonowski
Jak Polska może pomóc Izraelowi 
24 luty 2011      Źródło: Gadzinówka Wyborcza
Na jedwabnym szlaku w niepewną przyszłość  
16 maj 2017      dr nowopolski
POGARDA, KOKARDA< WRZÓD NA ŁEPETYNIE!!!! NIE BÓJCIE SIĘ PRAWDY< A POLSKA NIE ZGINIE 
12 grudzień 2013      Ewa Englert-Sanakiewicz
Fatalna kondycja rynków wschodzących zwiastunem polskich problemów. Część 2. 
31 maj 2016      www.independenttrader.pl
Bolszewik Kaczyński 
4 październik 2019     
Test prawdziwych intencji  
8 czerwiec 2016      Artur Łoboda

 
 

"Nie ma miejsca do ukrycia" (12) Wnioski

Możliwe są następujące sposoby działania HF EMR przy nietermicznych intensywnościach na układach biologicznych:


1) Częstotliwości od 109 do 1012 Hz są podobne do częstotliwości oscylacji cząsteczek białek, DNA i RNA; błon i innych części komórek; oraz przemian konformacyjnych w enzymach, co stwarza możliwość rezonansowej absorpcji HF EMR.


2) Organizm jako całość może mieć własne częstotliwości rezonansowe: od żywych komórek do ludzi [Sit'ko i Yanenko].


3) Pola EHF, modulowane przy niskich częstotliwościach zbliżonych do rytmu  mózgu, serca i narządów wewnętrznych działają wzmacniająco.
Modulacja w zakresie częstotliwości w zakresie 5-16 Hz ma silnie negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta.
 
4) Absorpcja PEM w biologicznie aktywnych punktach jest wielokrotnie bardziej efektywna niż w innych częściach skóry, a energia ta oddziałuje na narządy wewnętrzne i organizm jako całość poprzez układ południków chińskich.
 
5) W momencie podziału komórkowego informacja genetyczna staje się „otwarta”, chromosomy stają się nieruchome i znacznie bardziej podatne na wpływ HF EMR.
Zewnętrzne pole rezonansowe może indukować ekspresję genów związanych z rakiem i zmieniać program rozwoju komórkowego.
 
6) Manifestacja skutków PEM zależy od stanu zdrowia i wieku: zdrowi dorośli mają minimalną wrażliwość; embriony, dzieci, osoby starsze oraz osoby z ukrytymi zaburzeniami psychicznymi,  lub fizycznymi doświadczają znaczących skutków, aż do śmiertelnych skutków.
 
7) Połączenie z innymi szkodliwymi czynnikami: promieniowaniem jonizującym, substancjami toksycznymi, anomaliami geomagnetycznymi i stresem znacznie zwiększa skutki HF EMR.
 
8) Nagromadzona niezgodność w pracy komórek podczas przewlekłego i quasi-okresowego napromieniania prowadzi do pomieszania biorytmów, rozproszonej uwagi, niewyraźnych faz snu i pobudzenia; organizm nie jest w stanie wyzdrowieć.
 
9) Skutki HF EMR zachodzą poprzez układ hormonalny i układ odpornościowy ze wzmocnieniem i akumulacją efektów; oraz poprzez katalizatory oddychania komórkowego i biosyntezy.
Reakcje te są niespecyficzne i często trudno je powiązać z faktem naświetlania polem elektromagnetycznym o nietermicznych intensywnościach.


10) Wystąpienie uzależnienia typu narkotycznego (poprzez stymulację produkcji endorfin) jest możliwe przy regularnym napromienianiu HF EMR.
 
Wiele badań z zakresu biologicznych skutków pola elektromagnetycznego pozwala na zdefiniowanie najbardziej wrażliwych układów w organizmie człowieka: nerwowego, odpornościowego, hormonalnego i rozrodczego.
Te systemy ciała są krytyczne.

Reakcje tych systemów muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przy ocenie ryzyka narażenia populacji na działanie pól elektromagnetycznych.
Na poziomie komórki nerwowej, formacji strukturalnych do przenoszenia impulsów nerwowych (synaps) oraz na poziomie izolowanych struktur nerwowych występują znaczne odchylenia podczas ekspozycji na pola elektromagnetyczne o niskim natężeniu.
Wyższe czynności nerwowe, w tym pamięć, zmieniają się u osób mających kontakt z EMF.

Osoby te mogą mieć skłonność do wywoływania reakcji stresowych.
Niektóre struktury mózgu mają podwyższoną wrażliwość na pola elektromagnetyczne.
Zmiany przepuszczalności bariery krew-mózg mogą prowadzić do nieoczekiwanych, niekorzystnych skutków.
Szczególnie wysoka wrażliwość na pola elektromagnetyczne przejawia się w embrionalnym układzie nerwowym.
 
Pod wpływem pola elektromagnetycznego, procesy immunogenezy są zakłócane, najczęściej w kierunku tłumienia.

Ustalono również, że u zwierząt napromieniowanych EMF zmienia się charakter procesu zakaźnego - przebieg procesu zakaźnego ulega pogorszeniu.
Inicjacja autoimmunizacji wiąże się nie tyle ze zmianami w strukturze antygenowej tkanek, ile z patologią układu odpornościowego, w wyniku której reaguje on na normalne antygeny tkankowe.

Zgodnie z tą koncepcją podstawą wszystkich chorób autoimmunologicznych jest, po pierwsze, niedobór odporności w zależnej od grasicy populacji komórkowej limfocytów.

EMF może powodować nieswoiste zahamowanie immunogenezy, wzrost wytwarzania przeciwciał przeciwko tkance płodowej i stymulację reakcji autoimmunologicznej w organizmie w czasie ciąży.

Biorąc pod uwagę ważną rolę kory mózgowej i podwzgórza w wyrażaniu funkcji psychicznych u ludzi, można przypuszczać, że długotrwałe wielokrotne narażenie na maksymalnie dopuszczalną HF EMR może prowadzić do zaburzeń psychicznych.
 
Normy zdrowia publicznego obowiązujące we wszystkich krajach opierają się jednak wyłącznie na regulacji obciążenia energetycznego określonego natężeniem i czasem kontaktu z polem elektromagnetycznym i nie pozwalają na stosowanie maksymalnych dopuszczalnych granic na warunki narażenia.
Upewnij się, że EMF o złożonych właściwościach fizycznych, w szczególności z określonymi trybami modulacji.

 
Podczas standaryzacji dopuszczalnych poziomów HF EMR należy również wziąć pod uwagę następujące kwestie:

• kategorię użytkowników promiennika, lub osób poddawanych napromieniowaniu (dzieci, osoby starsze, chorzy itp.);
 
• biologiczna aktywność podstawowego zakresu HF EMR źródła-promiennika, harmoniczne, modulacja, polaryzacja, a także przestrzenna konfiguracja promieniowania.
 
Osoby, które są stale narażone na działanie HF EMR w związku z działalnością zawodową, muszą być regularnie badane.
Osoby o podwyższonej wrażliwości nie powinny mieć możliwości wykonywania tych czynności, a przynajmniej powinny mieć świadomość, że takie czynności są przeciwwskazane.
Jak wykazały badania, bardzo niska moc HF EMR jest wysoce skuteczna w działaniu na ludzi.
Nie wydaje się możliwe obniżenie dopuszczalnych norm do takiego poziomu.
 
Alternatywnym wyjściem z sytuacji jest opracowanie programu indywidualnej diagnostyki i stworzenie banku danych o wpływie HF PEM na stan zdrowia narodu w celu uzasadnienia wniosków.
 
Oprócz ogólnych metod badania, monitorowanie stanu zdrowia osób poddanych ekspozycji na HF EMR może obejmować takie specjalne metody, jak badanie LCS osocza krwi, diagnostyka elektropunkturowa reakcji organizmu na określoną ekspozycję na HF EMR,  oraz inne metody stosowane podczas leczenia: Terapia rezonansowa HF do obiektywnego monitorowania reakcji organizmu na ekspozycję (mikroelektroforeza komórkowa, termografia w podczerwieni, analiza czynnikowa wskaźników układu odpornościowego itp.).
 
 Pierwsza metoda pozwala na szybkie i tanie masowe badanie stanu zdrowia z identyfikacją objawów charakterystycznych dla tego rodzaju narażenia.
Pozostałe metody pozwalają na określenie indywidualnych reakcji ludzi w określonym zakresie i mocy ekspozycji lub na określone źródło promieniowania.
Tego rodzaju egzaminy powinny być dostępne dla wszystkich, którzy tego chcą.
 
Wszystkie te metody są znacznie bardziej informacyjne, jeśli są stosowane dynamicznie.
Istnieje wiele metod immunologicznych na dużą skalę służących do szybkiego monitorowania stanu zdrowia ludzi [Malykhin].
 
Wyniki wszystkich badań powinny być przetwarzane centralnie na szczeblu rządowym w celu uściślenia norm bezpieczeństwa dla HF EMR, wyjaśnienia możliwych statystycznych powiązań między ekspozycją na HF EMR a zwiększoną liczbą anomalii genetycznych w populacji, oraz w celu określenia poziom zagrożenia ze strony HF EMR dla zdrowia narodu.


Przypis:

W publikacji pojawiać się będą poniższe.
Najważniejsze zostały wytłuszczone.


ACTH hormon adrenokortykotropowy
AEFD gęstość strumienia energii pochłoniętej
AFO aktywne formy tlenu
AM Modulacja amplitudy
AN USSR Ukraińska Akademia Nauk SRR
AN SSSR Akademia Nauk ZSRR
ATP kwas adenozynotrifosforanowy
BAP Punkt biologicznie aktywny
BEF MMW biologiczne skutki fal milimetrowych
CL Chemiluminescencja
CMW Fale centymetrowe
DMW Fale decymetrowe
DNA Kwas dezoksyrybonukleinowy
DOPA 3,4-dioksyfenyloalanina - aminokwas, produkt pośredni w syntezie melaniny
EEG Elektroencefalogram
EFD Gęstość strumienia energii
EHF EMR promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości

EKG elektrokardiogram
EMF pole elektromagnetyczne
EMW fala elektromagnetyczna
EPR - elektronowy rezonans paramagnetyczny
FM - modulacja częstotliwości
GOST - rządowy standard ogólno-unijny
HF EMR - promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
IRE RAN - Instytut Radioelektroniki, rosyjskiej Akademia Nauk
LCS - laserowa spektroskopia korekcyjna
MM, SUBMM milimetr, submilimetr (zakres)
MMW fala milimetrowa
MPH RF - Ministerstwo Zdrowia Publicznego Rosji Federacji Rosyjskiej
MRT - terapia rezonansem mikrofalowym
NMR Magnetyczny rezonans jądrowy
NPO Naukowy Związek Przemysłowy
OST Standardy ogólnounijne
PD - gęstość mocy
PFD - gęstość strumienia mocy

RAN - Rosyjska Akademia Nauk
RBM - czerwony szpik kostny
RNA - kwas rybonukleinowy
SAR - specyficzna szybkość wchłaniania
SHF - super wysoka częstotliwość
VNK - Tymczasowy Kolektyw Naukowy
17-OCS - oksykortykosteroidNie ma miejsca do ukrycia - biuletyn Cellular Phone Taskforce Inc.

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości przy intensywnościach nietermicznych na organizm ludzki

(Przegląd prac rosyjskich i ukraińskich badaczy)


Nikolai Nikolaevich Kositsky1, Aljona Igorevna Nizhelska2, and Grigory Vasil’evich Ponezha3
1. Wstęp
2. Naturalne tło elektromagnetyczne
3. Historia badań w ZSRR
4. Fizyczne podejście do rezonansowej absorpcji fal elektromagnetycznych o niskiej intensywności
5. Odbiór promieniowania elektromagnetycznego o ekstremalnie wysokiej częstotliwości na poziomie komórkowym
6. Eksperymenty na zwierzętach
7. HF EMR w medycynie
8. Mechanizmy działania promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości na biologiczne Obiekty
9. Normy i normalizacja HF EMR
10. Wpływ mediów komunikacyjnych o wysokiej częstotliwości na Ludzkie zdrowie
11. Dyskusja
12. Wnioski
13. Dodatek
14. Referencje
21 kwiecień 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

Prezent urodzinowy - Politkowska
październik 10, 2006
Jan Lucjan Wyciślak
Marzec 68 - dwa swiadectwa
marzec 6, 2008
przeslala Elzbieta Gawlas
Czwartej władzy potrzebna piąta
marzec 10, 2003
TERESA KUCZYŃSKA
... pomniejszają rolę szczytu G8, a zwłaszcza Rosji i Putina ...
czerwiec 7, 2007
tłumacz
Obłęd produkcji broni na świecie trwa. USA i Izrael wzmacniają wpółpracę
październik 3, 2006
bibula
Oto Polska
lipiec 17, 2004
Jaga
Tajne Loty CIA do Lotnisk w Europie
grudzień 7, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
Piraci ośmieszają mocarzy tego świata
wrzesień 11, 2008
Mirosław Naleziński, Gdynia
Dlaczego USA muszą zbombardować Iran?
maj 13, 2006
Dr Krassimir Petrov
13 Grudnia
grudzień 15, 2003
przesłała Elżbieta
Zaufanie do policji
listopad 6, 2006
luzak
Między młotem a kowadłem
grudzień 4, 2003
Pieniądz Drożeje na Świecie
październik 14, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
Bóg się rodzi, moc truchleje w Palestynie giną ludzie
grudzień 26, 2002
PAP
Policzek dla Unii Europejskiej
luty 3, 2003
PAP
Krwawa Pascha
październik 6, 2007
Izrael Szamir
Surowce Ziemi to nasze wspólne dobro
listopad 14, 2004
Mirosław Naleziński
To buntowniki
maj 21, 2003
Cyprian Kamil Norwid
Polska na dnie
październik 28, 2005
przeslala Elzbieta
Na śmierć i życie
listopad 11, 2004
Włodzimierz Knap
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media