ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Siła rozumu, a nie argument siły 
23 czerwiec 2013      Artur Łoboda
Artyzm w galerii 
15 sierpień 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Idol "Nowoczesnej" 
19 lipiec 2016     
Póki sądzi ostatni - neostalinowski sędzia 
18 grudzień 2014      Artur Łoboda
Nigel Farage: Ostatnie wystąpienie w Parlamencie Europejskim przed Brexitem?  
15 czerwiec 2016      Moire Novak
Zduszona nadzieja 
15 sierpień 2019      Artur Łoboda
Dziennik pisarza Karola Zielińskiego z Krakowa (16.07.2011) 
16 październik 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Leganda 6-ciu Milionow Żydow - Prawda dla Gojow. 
23 marzec 2018      TellTheTruth
Rosja czy Iran?  
24 październik 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Bajka o politykach 
28 czerwiec 2014      Artur Łoboda
Moja deklaracja wobec Ministra Zdrowia - Niedzielskiego 
16 wrzesień 2020      Artur Łoboda
Państwo da... 
24 marzec 2020      Artur Łoboda
Polska i USA jako państwa przesiedleńców?  
8 kwiecień 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
To jest „kontrola absolutna”  
21 kwiecień 2023     
Jak to naprawdę jest z samochodami elektrycznymi (3) 
5 lipiec 2020     
Zaprzeczają szkodom poszczepiennym  
4 grudzień 2021      Susan Bonath
TRUDNO NIE BYĆ ZA TYM – wiersz – WIESŁAW SOKOŁOWSKI 
3 lipiec 2018      www.trwanie.com
Polski motłoch 
12 listopad 2009      Artur Łoboda
W czyim interesie Kaczyński pojechał na Ukrainę? 
2 grudzień 2013      Artur Łoboda
Autorzy decyzji wkroczenia na Ukrainę 
28 kwiecień 2022     

 
 

"Nie ma miejsca do ukrycia" (12) Wnioski

Możliwe są następujące sposoby działania HF EMR przy nietermicznych intensywnościach na układach biologicznych:


1) Częstotliwości od 109 do 1012 Hz są podobne do częstotliwości oscylacji cząsteczek białek, DNA i RNA; błon i innych części komórek; oraz przemian konformacyjnych w enzymach, co stwarza możliwość rezonansowej absorpcji HF EMR.


2) Organizm jako całość może mieć własne częstotliwości rezonansowe: od żywych komórek do ludzi [Sit'ko i Yanenko].


3) Pola EHF, modulowane przy niskich częstotliwościach zbliżonych do rytmu  mózgu, serca i narządów wewnętrznych działają wzmacniająco.
Modulacja w zakresie częstotliwości w zakresie 5-16 Hz ma silnie negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta.
 
4) Absorpcja PEM w biologicznie aktywnych punktach jest wielokrotnie bardziej efektywna niż w innych częściach skóry, a energia ta oddziałuje na narządy wewnętrzne i organizm jako całość poprzez układ południków chińskich.
 
5) W momencie podziału komórkowego informacja genetyczna staje się „otwarta”, chromosomy stają się nieruchome i znacznie bardziej podatne na wpływ HF EMR.
Zewnętrzne pole rezonansowe może indukować ekspresję genów związanych z rakiem i zmieniać program rozwoju komórkowego.
 
6) Manifestacja skutków PEM zależy od stanu zdrowia i wieku: zdrowi dorośli mają minimalną wrażliwość; embriony, dzieci, osoby starsze oraz osoby z ukrytymi zaburzeniami psychicznymi,  lub fizycznymi doświadczają znaczących skutków, aż do śmiertelnych skutków.
 
7) Połączenie z innymi szkodliwymi czynnikami: promieniowaniem jonizującym, substancjami toksycznymi, anomaliami geomagnetycznymi i stresem znacznie zwiększa skutki HF EMR.
 
8) Nagromadzona niezgodność w pracy komórek podczas przewlekłego i quasi-okresowego napromieniania prowadzi do pomieszania biorytmów, rozproszonej uwagi, niewyraźnych faz snu i pobudzenia; organizm nie jest w stanie wyzdrowieć.
 
9) Skutki HF EMR zachodzą poprzez układ hormonalny i układ odpornościowy ze wzmocnieniem i akumulacją efektów; oraz poprzez katalizatory oddychania komórkowego i biosyntezy.
Reakcje te są niespecyficzne i często trudno je powiązać z faktem naświetlania polem elektromagnetycznym o nietermicznych intensywnościach.


10) Wystąpienie uzależnienia typu narkotycznego (poprzez stymulację produkcji endorfin) jest możliwe przy regularnym napromienianiu HF EMR.
 
Wiele badań z zakresu biologicznych skutków pola elektromagnetycznego pozwala na zdefiniowanie najbardziej wrażliwych układów w organizmie człowieka: nerwowego, odpornościowego, hormonalnego i rozrodczego.
Te systemy ciała są krytyczne.

Reakcje tych systemów muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przy ocenie ryzyka narażenia populacji na działanie pól elektromagnetycznych.
Na poziomie komórki nerwowej, formacji strukturalnych do przenoszenia impulsów nerwowych (synaps) oraz na poziomie izolowanych struktur nerwowych występują znaczne odchylenia podczas ekspozycji na pola elektromagnetyczne o niskim natężeniu.
Wyższe czynności nerwowe, w tym pamięć, zmieniają się u osób mających kontakt z EMF.

Osoby te mogą mieć skłonność do wywoływania reakcji stresowych.
Niektóre struktury mózgu mają podwyższoną wrażliwość na pola elektromagnetyczne.
Zmiany przepuszczalności bariery krew-mózg mogą prowadzić do nieoczekiwanych, niekorzystnych skutków.
Szczególnie wysoka wrażliwość na pola elektromagnetyczne przejawia się w embrionalnym układzie nerwowym.
 
Pod wpływem pola elektromagnetycznego, procesy immunogenezy są zakłócane, najczęściej w kierunku tłumienia.

Ustalono również, że u zwierząt napromieniowanych EMF zmienia się charakter procesu zakaźnego - przebieg procesu zakaźnego ulega pogorszeniu.
Inicjacja autoimmunizacji wiąże się nie tyle ze zmianami w strukturze antygenowej tkanek, ile z patologią układu odpornościowego, w wyniku której reaguje on na normalne antygeny tkankowe.

Zgodnie z tą koncepcją podstawą wszystkich chorób autoimmunologicznych jest, po pierwsze, niedobór odporności w zależnej od grasicy populacji komórkowej limfocytów.

EMF może powodować nieswoiste zahamowanie immunogenezy, wzrost wytwarzania przeciwciał przeciwko tkance płodowej i stymulację reakcji autoimmunologicznej w organizmie w czasie ciąży.

Biorąc pod uwagę ważną rolę kory mózgowej i podwzgórza w wyrażaniu funkcji psychicznych u ludzi, można przypuszczać, że długotrwałe wielokrotne narażenie na maksymalnie dopuszczalną HF EMR może prowadzić do zaburzeń psychicznych.
 
Normy zdrowia publicznego obowiązujące we wszystkich krajach opierają się jednak wyłącznie na regulacji obciążenia energetycznego określonego natężeniem i czasem kontaktu z polem elektromagnetycznym i nie pozwalają na stosowanie maksymalnych dopuszczalnych granic na warunki narażenia.
Upewnij się, że EMF o złożonych właściwościach fizycznych, w szczególności z określonymi trybami modulacji.

 
Podczas standaryzacji dopuszczalnych poziomów HF EMR należy również wziąć pod uwagę następujące kwestie:

• kategorię użytkowników promiennika, lub osób poddawanych napromieniowaniu (dzieci, osoby starsze, chorzy itp.);
 
• biologiczna aktywność podstawowego zakresu HF EMR źródła-promiennika, harmoniczne, modulacja, polaryzacja, a także przestrzenna konfiguracja promieniowania.
 
Osoby, które są stale narażone na działanie HF EMR w związku z działalnością zawodową, muszą być regularnie badane.
Osoby o podwyższonej wrażliwości nie powinny mieć możliwości wykonywania tych czynności, a przynajmniej powinny mieć świadomość, że takie czynności są przeciwwskazane.
Jak wykazały badania, bardzo niska moc HF EMR jest wysoce skuteczna w działaniu na ludzi.
Nie wydaje się możliwe obniżenie dopuszczalnych norm do takiego poziomu.
 
Alternatywnym wyjściem z sytuacji jest opracowanie programu indywidualnej diagnostyki i stworzenie banku danych o wpływie HF PEM na stan zdrowia narodu w celu uzasadnienia wniosków.
 
Oprócz ogólnych metod badania, monitorowanie stanu zdrowia osób poddanych ekspozycji na HF EMR może obejmować takie specjalne metody, jak badanie LCS osocza krwi, diagnostyka elektropunkturowa reakcji organizmu na określoną ekspozycję na HF EMR,  oraz inne metody stosowane podczas leczenia: Terapia rezonansowa HF do obiektywnego monitorowania reakcji organizmu na ekspozycję (mikroelektroforeza komórkowa, termografia w podczerwieni, analiza czynnikowa wskaźników układu odpornościowego itp.).
 
 Pierwsza metoda pozwala na szybkie i tanie masowe badanie stanu zdrowia z identyfikacją objawów charakterystycznych dla tego rodzaju narażenia.
Pozostałe metody pozwalają na określenie indywidualnych reakcji ludzi w określonym zakresie i mocy ekspozycji lub na określone źródło promieniowania.
Tego rodzaju egzaminy powinny być dostępne dla wszystkich, którzy tego chcą.
 
Wszystkie te metody są znacznie bardziej informacyjne, jeśli są stosowane dynamicznie.
Istnieje wiele metod immunologicznych na dużą skalę służących do szybkiego monitorowania stanu zdrowia ludzi [Malykhin].
 
Wyniki wszystkich badań powinny być przetwarzane centralnie na szczeblu rządowym w celu uściślenia norm bezpieczeństwa dla HF EMR, wyjaśnienia możliwych statystycznych powiązań między ekspozycją na HF EMR a zwiększoną liczbą anomalii genetycznych w populacji, oraz w celu określenia poziom zagrożenia ze strony HF EMR dla zdrowia narodu.


Przypis:

W publikacji pojawiać się będą poniższe.
Najważniejsze zostały wytłuszczone.


ACTH hormon adrenokortykotropowy
AEFD gęstość strumienia energii pochłoniętej
AFO aktywne formy tlenu
AM Modulacja amplitudy
AN USSR Ukraińska Akademia Nauk SRR
AN SSSR Akademia Nauk ZSRR
ATP kwas adenozynotrifosforanowy
BAP Punkt biologicznie aktywny
BEF MMW biologiczne skutki fal milimetrowych
CL Chemiluminescencja
CMW Fale centymetrowe
DMW Fale decymetrowe
DNA Kwas dezoksyrybonukleinowy
DOPA 3,4-dioksyfenyloalanina - aminokwas, produkt pośredni w syntezie melaniny
EEG Elektroencefalogram
EFD Gęstość strumienia energii
EHF EMR promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości

EKG elektrokardiogram
EMF pole elektromagnetyczne
EMW fala elektromagnetyczna
EPR - elektronowy rezonans paramagnetyczny
FM - modulacja częstotliwości
GOST - rządowy standard ogólno-unijny
HF EMR - promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
IRE RAN - Instytut Radioelektroniki, rosyjskiej Akademia Nauk
LCS - laserowa spektroskopia korekcyjna
MM, SUBMM milimetr, submilimetr (zakres)
MMW fala milimetrowa
MPH RF - Ministerstwo Zdrowia Publicznego Rosji Federacji Rosyjskiej
MRT - terapia rezonansem mikrofalowym
NMR Magnetyczny rezonans jądrowy
NPO Naukowy Związek Przemysłowy
OST Standardy ogólnounijne
PD - gęstość mocy
PFD - gęstość strumienia mocy

RAN - Rosyjska Akademia Nauk
RBM - czerwony szpik kostny
RNA - kwas rybonukleinowy
SAR - specyficzna szybkość wchłaniania
SHF - super wysoka częstotliwość
VNK - Tymczasowy Kolektyw Naukowy
17-OCS - oksykortykosteroidNie ma miejsca do ukrycia - biuletyn Cellular Phone Taskforce Inc.

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości przy intensywnościach nietermicznych na organizm ludzki

(Przegląd prac rosyjskich i ukraińskich badaczy)


Nikolai Nikolaevich Kositsky1, Aljona Igorevna Nizhelska2, and Grigory Vasil’evich Ponezha3
1. Wstęp
2. Naturalne tło elektromagnetyczne
3. Historia badań w ZSRR
4. Fizyczne podejście do rezonansowej absorpcji fal elektromagnetycznych o niskiej intensywności
5. Odbiór promieniowania elektromagnetycznego o ekstremalnie wysokiej częstotliwości na poziomie komórkowym
6. Eksperymenty na zwierzętach
7. HF EMR w medycynie
8. Mechanizmy działania promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości na biologiczne Obiekty
9. Normy i normalizacja HF EMR
10. Wpływ mediów komunikacyjnych o wysokiej częstotliwości na Ludzkie zdrowie
11. Dyskusja
12. Wnioski
13. Dodatek
14. Referencje
21 kwiecień 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

The Iraq War: Worse than a Mistake
marzec 25, 2003
Logika zapobiegania zagrozeniom nuklearnym
kwiecień 7, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
W hiszpańskim mieście Dni Pamięci o Palestyńskich Ofiarach Ludobójstwa Izraelskiego zamiast Dni Pamięci o Holokauście
luty 8, 2007
bibula- pismo niezależne
USrael tchórzy i ucieka od globalizmu ?
wrzesień 6, 2007
marduk
Pieniądz Drożeje na Świecie
październik 14, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
2009.01.25. Serwis wiadomości bez cenzury
styczeń 25, 2009
tłumacz
Co piąte dziecko głoduje w Argentynie
listopad 17, 2002
PAP
Złote wrota
marzec 29, 2003
Andrzej Echolette
Być czy mieć?
maj 20, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
Niemedialne tematy
marzec 5, 2006
Renata Rudecka-Kalinowska
Otworzmy archiwa IPN
maj 14, 2007
pap, ss
IV Rzeczpospolita
marzec 17, 2004
SOBCZAK i SZPAK
Nowe podatki, które udają opłaty
luty 19, 2003
http://www.rzeczpospolita.pl/
Bohaterscy kapitaliści
styczeń 14, 2006
Cezary Gmyz
Co się dzieje?
październik 29, 2007
bez podpisu ( . )
"Dziewiąta cywilizacja" w działaniu (1)
styczeń 17, 2005
Koszty aneksji do UE (1)
marzec 14, 2003
Piotr Wesołowski
Zróbmy wszystko. SOBCZAK i SZPAK
styczeń 7, 2003
http://www.angora.pl/
Iluministyczna propaganda zwyrodnień
kwiecień 17, 2003
przesłała Elżbieta
Urząd Miasta Krakowa
wrzesień 1, 2008
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media