ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Młodzi oszukali samych siebie 
24 luty 2013      Artur Łoboda
Pielęgniarka informuje o nieprawidłowościach: szczepionki i remdesivir zabijają i okaleczają, nie jest to nowy wariant 
30 wrzesień 2021     
"The Dossier" ujawnia ogłoszenie o rozpoczęciu WEF-Gates Event 201 z Davos 2019 
14 listopad 2022      Jordana Schachtela
Zdziwienie 
26 maj 2020     
„Tarcza” nie dobra dla zdrowia, według Czechów 
20 marzec 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Accusation Lukasz Szumowski for a crime bearing the features of the crime of genocide against the Polish Nation 
21 lipiec 2020     
Bechamp czy Pasteur?: Zaginiony rozdział w historii biologii  
24 czerwiec 2021     
Inwazja Rosji na Ukrainę postrzegana jako doskonała okazja dla Światowego Forum Ekonomicznego do rozpoczęcia „Cyberpandemii” 
9 marzec 2022      JD Heyes
Ich świat się rozpada 
19 lipiec 2015      Artur Łoboda
Zaproszenie Krzysztofa Mieszkowskiego do publicznej dyskusji na temat kultury 
30 listopad 2015      Artur Łoboda
Konferencja w sprawie cenzury pod pretekstem pandemii COVID-19 
31 lipiec 2020     
Prośba do polskich informatyków 
15 maj 2015      Artur Łoboda
Intuicja jako narzędzie poznawcze 
13 kwiecień 2013      Artur Łoboda
Dyżurny inwigilator. 
19 maj 2011      Bogusław
Katyn tragedy - Holocaust vs Beheading of the Polish Nation 
23 kwiecień 2010      Iwo Cyprian Pogonowski
Kim jest Jacek Majchrowski? 
3 grudzień 2010      Artur Łoboda
Spotkanie zwolenników JOW - Lubin 27.06.2015 
29 czerwiec 2015      Artur Łoboda
Dziwne - skupiają się na końcówce zdarzenia, zamiast na początku 
28 grudzień 2016      Alina
Po co PiS trzyma jeszcze Szumowskiego? 
12 sierpień 2020     
Otyłość 
13 kwiecień 2021     

 
 

Niszczyciele polskiej kultury

W czasie II Wojny Światowej, Niemcy i Rosjanie wymordowali większość polskiej inteligencji - w tym ludzi kultury.
Po wojnie - stalinowska hołota wykończyła tych - którym udało się przeżyć gehennę wojny.
Służalczy wobec komunistów artyści dostawali synekury a wierni tradycji polskiej kultury byli przez komunistów eksterminowani.
Tak było w przypadku Kornela Makuszyńskiego - którego pozbawiono jakichkolwiek środków do życia i zdany był na pomoc przyjaciół.
Jednym z nich był mój wujek, który pomagał wielu artystom - zanim sam nie został wykończony przez komunę.
W roku 1953 - gdy zmarł Kornel Makuszyński i mój wujek- najbardziej znany przedwojenny animator kultury - to w Krakowie odbywał się spektakl hańby. Późniejsza "noblistka" - wraz z grupą 52. młodocianych "artystów socjalistycznych" - w petycji skierowanej do komunistycznych Władz, wzywała do rozprawy z wrogami "Państwa Socjalistycznego". Dała temu wyraz w swoim sztandarowym wierszu: "jakiej miłości brakło im, że są jak drzewo powalone".
Prawdziwi ludzie kultury polskiej zostali wykończeni i piewcy Stalina, oraz "socjalistycznego porządku społecznego" mogli robić karierę w Polsce, zdobywać tytuły naukowe, a przede wszystkim pieniądze na własne działania.

Sześćdziesiąt lat później władzę nad polską kulturą zdobył człowiek, który chcąc się przypochlebić mocodawcom z NWO tworzy nowe "strategie dla kultury".
Dobrał sobie największe szumowiny, które mają czelność nazywać Polaków i polską kulturę "grajdołkiem".
Rugując polską kulturę, propagują antykulturalne śmieci.
Bogdan Zdrojewski realizuje plan "nowoczesnej kultury". Zupełnie jak za "postępowych" lat stalinowskich.
My - którzy odwołujemy się do podstawowych aksjomatów kultury - nazywani jesteśmy "zacofanymi". Mimo tego, że nasza merytoryczna wiedza przekracza po wielokroć kwalifikacje ekspertów platformowego ministra.

Dwa miesiące temu planowano nas zniewolić - podpisując umowę ACTA i twierdząc, że ma ona służyć jakiemuś prawu.
Na szczęście są jeszcze w Polsce ludzie myślący, którzy się mu przeciwstawili.


2 lutego 2012 roku zadałem Bogdanowi Zdrojewskiemu pytania związane z jego działaniami w sprawie ACTA.

http://zaprasza.net/a.php?article_id=31730

Nie otrzymałem odpowiedzi w ustawowym terminie, więc powtórzyłem pytanie w dniu 6 marca 2012 roku.

W dniu 21 marca 2012 roku otrzymałem na nie odpowiedź.
A w dniu dzisiejszym ustosunkowałem się do jej treści.
Poniżej przedmiotowe treści.
Odpowiedź Centrum Informacyjnego MKiDN z 21 marca 2012 roku.

Warszawa, dnia 21.03.2012
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
 
 
Szanowny Pan
Artur Łoboda
Fundacja Promocji Kultury

 
 

W odpowiedzi na Pana pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej dnia 6.03.2012 przekazuje następujące informacje.
 
 
 
Pytanie pierwsze do Ministra:
Czy wie o podanych powyżej faktach (do wglądu w treści przesłanej wiadomości) – ciągłego łamania praw autorskich przez TV Polsat?

            Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie posiada informacji w ww. kwestiach.
Jeśli posiada Pan informacje nt.: popełnienia przestępstwa, informujemy, że w świetle art. 304 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego istnieje społeczny obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie prokuratury lub Policji.
Interesujące Pana kwestie dotyczące praw autorskich przedstawiono w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, akt posiada tekst ujednolicony) szczególnie w rozdziałach 5 („Przejście autorskich praw majątkowych”), 8 („Ochrona autorskich praw osobistych”) oraz 9 („Ochrona autorskich praw majątkowych”). O swoich wątpliwościach nt. przestrzegania praw autorskich powinien Pan poinformować przede wszystkim poszkodowanych właścicieli tych praw np.: twórców, wytwórnie filmowe etc.
Prowadzeniem kontroli w zakresie naruszeń prawa podatkowego m.in. „niepłacenia podatków”, zajmują się właściwe miejscowo Urzędy Kontroli Skarbowej.
 
Pytanie drugie do Ministra:
Czy wie o podanych powyżej faktach (do wglądu w treści przesłanej wiadomości) – ciągłego łamania prawa przez właścicieli TVN?
            Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie posiada informacji w ww. kwestiach.
Wskazówki dotyczące postępowania w wypadku podejrzenia naruszenia prawa autorskiego oraz naruszenia prawa podatkowego, zostały zawarte w odpowiedzi na pytanie pierwsze.
 
Pytanie trzecie do Ministra:
Czy wie o podanych powyżej faktach (do wglądu w treści przesłanej wiadomości) – ciągłego łamania prawa przez ZAiKS?
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma żadnych informacji na ten temat. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która obowiązuje dzisiaj, pochodzi z roku 1994 r.      
Wcześniej ZAIKS działał na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Oznacza to, iż nie były na niego nakładane dokładnie takie obowiązki, jakie nakłada na ZAIKS obowiązujące dziś prawo autorskie. Co więcej ZAIKS przed wejściem w życie ustawy z 1994 roku nie podlegał kontroli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Według posiadanej przez resort kultury wiedzy ZAiKS obecnie wypłaca zagranicznym twórcom tantiemy.  MKiDN  nie posiada informacji o tym, że ZAIKS nie odprowadzał tantiem, należnych twórcom zagranicznym, w latach dziewięćdziesiątych. Tak, jak zostało napisane wyżej, obecnie obowiązująca ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych pochodzi z 1994 roku.  Oznacza to, że przed wejściem z  życie tych przepisów Minister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie sprawował kontroli nad ZAIKSEM.
 
Pytanie czwarte do Ministra:
Czy uważa, że to właśnie struktury łamiące Prawa Autorskie i w ogóle obowiązujące Prawo – są kompetentne do oceny porozumienia ACTA?
            Z wiedzy posiadanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika iż osoby których nazwiska pojawiały się w sprawie z 2002 r. w zw. z narażeniem ZASP na straty finansowe, nie pełnią już funkcji we władzach ZASP. Sąd uznał, że naruszenie prawa nie było umyślne i wynikało z nieostrożności.
Obecnym Prezesem ZASP jest aktor z blisko 45-letnim doświadczeniem artystycznym. W ocenie MKiDN w obecnych władzach ZASP znajdują się osoby kompetentne, posiadające bogatą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w działalności artystycznej.
Pytanie piąte do Ministra:
Dlaczego nie przedstawił środowiskom twórców kultury(proszę nie mylić ze stowarzyszeniami), treści umowy ACTA?
            Umowa ACTA była konsultowana z blisko 30-stoma organizacjami. W skład wielu z nich np.: ZASP czy Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, wchodzi wielu uznanych twórców których nie można nie uznać za przedstawicieli „środowiska twórców kultury”.
 
Pytanie szóste do Ministra:
Czy jest świadomy, że porozumienie ACTA nie chroni w najmniejszym stopniu twórców wartości intelektualnych, lecz tylko wielkie korporacje, które niejednokrotnie w sposób haniebny przejmowały władzę prawną nad wartościami intelektualnymi?
            Porozumienie ACTA ma na celu ustalenie międzynarodowych standardów w walce z naruszeniami „własności intelektualnej” czyli własności przemysłowej (m.in.  znaki towarowe) i praw autorskich. Prawo autorskie chroni twórców i osoby dysponujące prawami do dzieł.

            Szczegółowe informacje oraz stanowiska MKiDN ws. ACTA znajdują się na stronie internetowej ministerstwa, szczególnie w zakładce „ACTA” ( http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/ochrona-praw-autorskich-i-praw-pokrewnych.php )
 
Pytanie siódme do Ministra:
Czy zdaje sobie sprawę z faktu, że w obecnej formie stosowanie porozumienia ACTA jest najprostszą drogą do szerszego rozwoju – już panującego totalitaryzmu liberalnego – pozbawiającego obywateli wolności. Czy Minister zdaje sobie sprawę, że realizuje działania prowadzące do odrodzenia faszyzmu?
            Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowczo zaprzecza jakoby Pan Minister „realizował działania prowadzące do odrodzenia faszyzmu”. Pojęcie „totalitaryzmu liberalnego” nie występuje w Encyklopedii PWN i nie jest znane MKiDN. Odpowiedź na pytanie siódme znajdzie Pan w odpowiedzi na pytanie ósme. 
 
Pytanie ósme do Ministra:
Czy ktokolwiek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – bądź innej strukturze Rządu RP, analizował porozumienie ACTA pod kątem przestrzegania Praw Człowieka?
            Odpowiedź na Pana pytanie została zawarta w stanowiskach ws. ACTA z dnia 20 i 21 lutego 2012 r. wydanych przez konstytucyjny organ stojący na straży wolności, praw człowieka i obywatela jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
Pytanie dziewiąte do Ministra:
Przedstawicieli telewizji TVN wprowadził Pan do rad nadzorczych polskich instytucji kultury.
Jakie kwalifikacje – poza stalinowskimi korzeniami – posiadają przedstawiciele TVN, że tak wysoko ich Pan nobilitował?
            Osoby rekomendowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zasiadania w radach nadzorczych instytucji kultury posiadają stosowne do pełnienia funkcji wykształcenie, wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

            Ministerstwo nie posiada wiedzy nt. „stalinowskich korzeni” rekomendowanych osób, wręcz przeciwnie – niektórzy rekomendowani w okresie stalinizmu byli w wieku ok. 10-15 lat, w późniejszym okresie byli członkami „Solidarności”, a w czasie stanu wojennego byli internowani.
 
 

Z wyrazami szacunku,
Centrum Informacyjne MKiDN
_________
Centrum Informacyjne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Krakowskie Przedmieście 15/17 | 00-071 Warszawa
(: +48(22) 42-10-555 | Fax: +48(22) 42-10-441
www.mkidn.gov.pl


Moje uwagi z dnia 26 marca 2012 do pisma Centrum Informacyjnego MKiDN z 21 marca 2012.


Do Centrum Informacyjnego MKiDN


Proszę Państwa
jako kuriozum mogę odczytać fakt, że na moje pytanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychodzi odpowiedź sygnowana enigmatycznie "Centrum Informacyjne MKiDN".
Nikt nie ma odwagi podpisać się imiennie pod pismem. Zupełnie jak w latach stalinowskich.
To są nowe "standardy demokracji" w MKiDN.
Ale z kulturą nie ma to nic wspólnego!


 

W przedmiotowym piśmie przemilcza się fakt, że pytania te zadałem ponad miesiąc wcześniej  - w dniu 2 lutego 2012 wysyłając je do Rzecznika Prasowego Ministra.Pozwolę sobie na komentarz wobec pisma otrzymanego od Państwa - który będzie opublikowany w mediach.
Odpowiedź Państwa na moje pytanie 1,2 i 3 świadczy o tym, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zna - bądź nie chce znać istotnych faktów dla zarządzania Prawami
Autorskimi w Polsce.
Odnośnie sugestii, że powinienem zgłosić w Prokuraturze posiadane informacje oświadczam, że zgodnie z obowiązującym Prawem zgłosiłem je właśnie instytucji nadzorczej wobec kultury - czyli Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ponieważ pracownicy MKiDN od lat dowodzą, że nie posiadają elementarnej wiedzy w dziedzinie Prawa to wyjaśniam, że przestępstwa o których napisałem już się przedawniły. Nie zmienia to jednak oceny moralnej działalności wskazanych instytucji.Moje pytanie numer 4  dotyczyło łącznie wszystkich  przytoczonych instytucji: Polsat, TVN, ZAiKS, ZASP.
Ale czytelnik mojego pisma nie zrozumiał pytania.Odpowiedź na pytanie 5 uznaję za pokrętna i odchodzącą od meritum sprawy.


Odpowiedź na pytanie 6 również odbiega od meritum sprawy.
Głoszenie haseł walki z kradzieżą praw autorskich - poprzez wprowadzenie terroru to modelowy schemat działań wszelkich tyranii.Odpowiedź na pytanie 7.
Żyjemy w XXI wieku.
Korzystanie jedynie z Encyklopedii PWN świadczy o braku elementarnych kwalifikacji.
Takie pojęcia - jak ACTA, Anonymous nie znalazły się jeszcze w encyklopediach a mimo to cywilizowani ludzie je rozumieją.
Pojęcie „totalitaryzmu liberalnego” jest mojego autorstwa sprzed lat i widzę, że wielu intelektualistów na świecie je przyjęło.
Totalitaryzm liberalny to tworzenie terroru i zniewalanie ludzi pod sztandarami liberalizmu. Dokładnie tak samo - jak czyni Platforma Obywatelska.

Najbardziej kuriozalna jest odpowiedź na moje ostatnie - 8. pytanie.
Dotyczy ono jedynie tych osób, które wywodzą się z TVN a są przez Bogdana Zdrojewskiego "instalowani" w radach nadzorczych instytucji kultury.Współzałożyciel ITI - Mariusz Walter - w latach sześćdziesiątych chwalił się, że jest siostrzeńcem Karola Świerczewskiego - Waltera. Dzięki temu robił karierę w telewizji.
Pseudonim "Walter" wywodzi się od nazwy pistoletu - którym ten bandyta strzelał w tył głowy złapanym domniemanym i prawdziwym wrogom komunistów, w trakcie wojny w Hiszpanii. Opisał to nawet Ernest
Hemingway.
Proszę zwrócić uwagę, że Mariusz Walter nigdzie nie podaje imion swoich rodziców.
W stanie wojennym był protegowany przez Jerzego Urbana do akcji siania czarnej propagandy w szeregach Solidarności.
Opowieści o internowaniu w Stanie Wojennym twórców ITI są z Państwa strony żartem i świadczą o braku elementarnej wiedzy, lub braku elementarnej kultury uczciwości.W mediach opublikuję taką odpowiedź, oraz  odpowiedź Państwa, wysłaną w emailu z dnia 21 marca 2012 roku.
Z tymi "wyrazami szacunku" na końcu mogliby sobie Państwo podarować bo całe pismo jest jego zaprzeczeniem.

Artur Łoboda


Fundacja Promocji Kultury
Polskie Niezależne Media
www.fundacja.zaprasza.eu
tel. 12345 20 33
26 marzec 2012

Artur Łoboda 

  

Komentarze

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 jest bardzo znamienna.
Co do reszty, m.in. w kontekscie zdania powyżej, meritum sprawy nie tkięto w ani jednym wyrazie odpowiedzi. Klasyczny bełkot, byleby wyrobić odpowiednią ilość znaków graficznych.
Nieco na marginesie, przeglądam różne portale i widzę, że na wiekszosci z tych, które aspirują do krzewienia świadomosci społeczeństwa, z zamiarem wezględnego obiektywizmu relacji, zarysowuje się coraz wyraźniejsza tendencja do polaryzacji poglądów w kwestii konfliktu - najogólniej to ujmując - katolicyzm, a jego wrogowie. W ten sposób dzieli się adresatów tych portali na zwolenników koscioła, jako osób stojacych na straży zasad oraz jego przeciwników, jako osób zdeprawowanych, którzy są nośnikami, najogólniej biorąc NWO.
To bardzo niebezpieczny zabieg, który stanowi przejaw klasycznej dewizy divide et impera.
Piszę to głównie ku rozwadze tych, którzy na owych portalach budują swą świadomość, a którzy jednoczesnie i tutaj zaglądają.
Kanalicja poszukiwań i analiz, jest w coraz wiekszym stopniu wprowadzana.

2012-03-27
Magellan

 

Przed ostatnimi wyborami w USA napisałem, że Amerykanie mają wybór mniejszego zła.
Nie zadawałem sobie sprawy, że Obama jest jeszcze gorszy od Busha juniora.
Proszę zwrócić uwagę, że żadna z\ partii politycznych nie ma w programie działań służących naprawie ekonomii.
Śmieszy mnie gdy czytam, nadzieje internautów, że Kaczyński będzie polskim Orbanem.
A dlaczego nie realizował takiego programu ekonomicznego - gdy był premierem?
A dlaczego Lepper zapomniał swoje sztandarowe hasło "Balcerowicz musi odejść".
Wytrawni gracze realizują swój plan.
A naiwni służą za użytecznych głupców.
To przecież Kościół Katolicki był inspiratorem i nadzorcą zmian politycznych w Polsce - sprowadzających się do oddawania majątku polskiego w obce ręce.

2012-03-27
Artur Łoboda

 

No własnie, wystarczy popatrzeć i przeanalizować, choćby daty z istotnego roku 1981. Daty graniczne "odsuwania" od urzędu Kardynała Wyszyńskiego, data zamachu na Jana Pawła II, przy tym data zamachu na Reagana.
Choćby tylko tyle.
Nie mówiac już o dalszych latach i nie ruszając innych istotnych kwestii.
Co do programów.
Oczywista, że nikt z "poważnych graczy" na naszej scenie tego tematu nie ruszy.
Kolejną nadzieją części społeczeństwa i kolejny akt niszczenia, dopełniać będzie, niestety pewien fabrykant alkoholi z Biłgoraja.

2012-03-27
Magellan

 

Rzecz w tym, że ten populista z Biłgoraja - właśnie na tym Forum zdobywał umiejętności oratorskie.
Podobnie jak inni działacze z jego grupy.
Najgorsze jest to, że ośmieszają bardzo ważne problemy społeczne - omijając całkowicie wyzwania ekonomi.
Palikot powiedział dziś, że rzekomo z mediów dowiedział się o więzieniach CIA na terenie Polski. A my o tym pisaliśmy kilkakrotnie w czasach - gdy miały miejsce te działania.
To gra na poklask.
Przerażające jest to - jak władcy tego świata doskonale manipulują sceną polityczną. Mają na zawołanie kardynałów, prawicowców i lewaków.

A propos...
Otrzymałem dziś z MKiDN jeszcze jedną odpowiedź na pytanie postawione dwukrotnie.
Najpierw wysłałem je do NINA - bez skutku, a potem do Ministra. Ten odpowiedział.

2012-03-27
Artur Łoboda

  

Archiwum

USA sa niezastapione
kwiecień 19, 2008
Goska
Pensje
maj 14, 2003
red. Krzysztof
Ojczyzna
sierpień 11, 2003
Zbigniew Łabędzki
Niech nas Bóg broni przed światowymi dziełami
październik 28, 2004
Mirosław Naleziński
Komisja Finansów udzieliła absolutorium dla rządu za 2001 r.
lipiec 23, 2002
PAP
Czy to nowy rodzaj cenzury?
październik 29, 2006
Adam Sandauer
Manipulacja w sprawie Kobylańskiego
sierpień 6, 2004
Jerzy Achmatowicz
Bush na trudności w utrzymaniu permanentnej okupacji Iraku
lipiec 27, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Porwany, oswobodzony i poszukiwany (Bioferm - cz.2)
styczeń 13, 2006
zn
Dobijająca liberalizacja
wrzesień 20, 2002
Marek Garbacz http://www.naszdziennik.pl
Populista Tusek
kwiecień 3, 2008
Artur Łoboda
można w najpodlejszym systemie robić coś pożytecznego... Redakcyjna rozmowa z Mikołajem Kozakiewiczem
czerwiec 2, 2002
Krzysztof Markuszewski
Czy głupota już wpisuje się w genetykę Polaków?
sierpień 5, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
Mossad Has Murdered 530 Iraqi Scientists, Academics
maj 15, 2006
MF będzie sprzedawało obligacje danej serii do wartości 20 mld zł
listopad 28, 2002
PAP
PKO BP - Zaniżona cena sprzedaży akcji
listopad 14, 2004
"Komisja Europejska" "lepsza" niż RWPG
marzec 11, 2004
PAP
Walka o polskie stocznie - sensacyjna notatka
lipiec 9, 2008
INTERIA.PL
Unijna pomoc dla polskiej rodziny
styczeń 31, 2008
PAP
Natura również popełnia błędy
wrzesień 30, 2005
Mirnal
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media