ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Oszczędności z OFE mogą być tylko uratowane 
18 kwiecień 2013      Artur Łoboda
Kukiza - Samokrytyka (dla Michnika)  
11 kwiecień 2015     
76 lat po premierze pojawił się remake filmu „Heimkehr” 
6 styczeń 2018      wiesława
Paragrafy na Gersdorf 
9 kwiecień 2018      Artur Łoboda
O polskiej myśli filozoficznej - tej prawdziwej i zakłamanej 
24 lipiec 2014      Artur Łoboda
Czego PiS się boi? 
24 marzec 2020      Artur Łoboda
Inteligentni inaczej 
14 czerwiec 2013      Artur Łoboda
Nie ma służby, samo Państwo 
25 sierpień 2018     
"Pro" równa się dla nich "anty" 
5 wrzesień 2016      Artur Łoboda
Krakowski Marsz żywych 2019 
18 marzec 2019     
Stalinowskie sądy w natarciu 
20 styczeń 2018      Artur Łoboda
Koniec Historii Rosyjskiej Nafty? 
25 styczeń 2011      Iwo Cyprian Pogonowski
PRZED YPRES BYŁ BOLIMÓW – mija sto lat – WIESŁAW SOKOŁOWSKI  
2 styczeń 2015      www.trwanie.com
Tajemnica Westerplatte - wielki blamaż 
28 luty 2013      Artur Łoboda
Zygmunt Jan Prusiński TAJEMNE OBCOWANIE - część siódma 
19 kwiecień 2021      Zygmunt Jan Prusiński
Św. Jan Paweł II i pokrzywdzeni 
21 październik 2018      Paweł Ziółkowski
Tusk poleciał do Indii 
5 wrzesień 2010      Goska
Mafia - jedyna realna władza w Polsce 
14 grudzień 2016     
Nie urodziłem się jako "niewolnik" 
14 lipiec 2020      Artur Łoboda
Grzegorz Braun w sejmie o programie Integracji Romów. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
21 styczeń 2020      Alina

 
 

Niszczyciele polskiej kultury

W czasie II Wojny Światowej, Niemcy i Rosjanie wymordowali większość polskiej inteligencji - w tym ludzi kultury.
Po wojnie - stalinowska hołota wykończyła tych - którym udało się przeżyć gehennę wojny.
Służalczy wobec komunistów artyści dostawali synekury a wierni tradycji polskiej kultury byli przez komunistów eksterminowani.
Tak było w przypadku Kornela Makuszyńskiego - którego pozbawiono jakichkolwiek środków do życia i zdany był na pomoc przyjaciół.
Jednym z nich był mój wujek, który pomagał wielu artystom - zanim sam nie został wykończony przez komunę.
W roku 1953 - gdy zmarł Kornel Makuszyński i mój wujek- najbardziej znany przedwojenny animator kultury - to w Krakowie odbywał się spektakl hańby. Późniejsza "noblistka" - wraz z grupą 52. młodocianych "artystów socjalistycznych" - w petycji skierowanej do komunistycznych Władz, wzywała do rozprawy z wrogami "Państwa Socjalistycznego". Dała temu wyraz w swoim sztandarowym wierszu: "jakiej miłości brakło im, że są jak drzewo powalone".
Prawdziwi ludzie kultury polskiej zostali wykończeni i piewcy Stalina, oraz "socjalistycznego porządku społecznego" mogli robić karierę w Polsce, zdobywać tytuły naukowe, a przede wszystkim pieniądze na własne działania.

Sześćdziesiąt lat później władzę nad polską kulturą zdobył człowiek, który chcąc się przypochlebić mocodawcom z NWO tworzy nowe "strategie dla kultury".
Dobrał sobie największe szumowiny, które mają czelność nazywać Polaków i polską kulturę "grajdołkiem".
Rugując polską kulturę, propagują antykulturalne śmieci.
Bogdan Zdrojewski realizuje plan "nowoczesnej kultury". Zupełnie jak za "postępowych" lat stalinowskich.
My - którzy odwołujemy się do podstawowych aksjomatów kultury - nazywani jesteśmy "zacofanymi". Mimo tego, że nasza merytoryczna wiedza przekracza po wielokroć kwalifikacje ekspertów platformowego ministra.

Dwa miesiące temu planowano nas zniewolić - podpisując umowę ACTA i twierdząc, że ma ona służyć jakiemuś prawu.
Na szczęście są jeszcze w Polsce ludzie myślący, którzy się mu przeciwstawili.


2 lutego 2012 roku zadałem Bogdanowi Zdrojewskiemu pytania związane z jego działaniami w sprawie ACTA.

http://zaprasza.net/a.php?article_id=31730

Nie otrzymałem odpowiedzi w ustawowym terminie, więc powtórzyłem pytanie w dniu 6 marca 2012 roku.

W dniu 21 marca 2012 roku otrzymałem na nie odpowiedź.
A w dniu dzisiejszym ustosunkowałem się do jej treści.
Poniżej przedmiotowe treści.
Odpowiedź Centrum Informacyjnego MKiDN z 21 marca 2012 roku.

Warszawa, dnia 21.03.2012
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
 
 
Szanowny Pan
Artur Łoboda
Fundacja Promocji Kultury

 
 

W odpowiedzi na Pana pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej dnia 6.03.2012 przekazuje następujące informacje.
 
 
 
Pytanie pierwsze do Ministra:
Czy wie o podanych powyżej faktach (do wglądu w treści przesłanej wiadomości) – ciągłego łamania praw autorskich przez TV Polsat?

            Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie posiada informacji w ww. kwestiach.
Jeśli posiada Pan informacje nt.: popełnienia przestępstwa, informujemy, że w świetle art. 304 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego istnieje społeczny obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie prokuratury lub Policji.
Interesujące Pana kwestie dotyczące praw autorskich przedstawiono w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, akt posiada tekst ujednolicony) szczególnie w rozdziałach 5 („Przejście autorskich praw majątkowych”), 8 („Ochrona autorskich praw osobistych”) oraz 9 („Ochrona autorskich praw majątkowych”). O swoich wątpliwościach nt. przestrzegania praw autorskich powinien Pan poinformować przede wszystkim poszkodowanych właścicieli tych praw np.: twórców, wytwórnie filmowe etc.
Prowadzeniem kontroli w zakresie naruszeń prawa podatkowego m.in. „niepłacenia podatków”, zajmują się właściwe miejscowo Urzędy Kontroli Skarbowej.
 
Pytanie drugie do Ministra:
Czy wie o podanych powyżej faktach (do wglądu w treści przesłanej wiadomości) – ciągłego łamania prawa przez właścicieli TVN?
            Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie posiada informacji w ww. kwestiach.
Wskazówki dotyczące postępowania w wypadku podejrzenia naruszenia prawa autorskiego oraz naruszenia prawa podatkowego, zostały zawarte w odpowiedzi na pytanie pierwsze.
 
Pytanie trzecie do Ministra:
Czy wie o podanych powyżej faktach (do wglądu w treści przesłanej wiadomości) – ciągłego łamania prawa przez ZAiKS?
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma żadnych informacji na ten temat. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która obowiązuje dzisiaj, pochodzi z roku 1994 r.      
Wcześniej ZAIKS działał na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Oznacza to, iż nie były na niego nakładane dokładnie takie obowiązki, jakie nakłada na ZAIKS obowiązujące dziś prawo autorskie. Co więcej ZAIKS przed wejściem w życie ustawy z 1994 roku nie podlegał kontroli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Według posiadanej przez resort kultury wiedzy ZAiKS obecnie wypłaca zagranicznym twórcom tantiemy.  MKiDN  nie posiada informacji o tym, że ZAIKS nie odprowadzał tantiem, należnych twórcom zagranicznym, w latach dziewięćdziesiątych. Tak, jak zostało napisane wyżej, obecnie obowiązująca ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych pochodzi z 1994 roku.  Oznacza to, że przed wejściem z  życie tych przepisów Minister  Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie sprawował kontroli nad ZAIKSEM.
 
Pytanie czwarte do Ministra:
Czy uważa, że to właśnie struktury łamiące Prawa Autorskie i w ogóle obowiązujące Prawo – są kompetentne do oceny porozumienia ACTA?
            Z wiedzy posiadanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika iż osoby których nazwiska pojawiały się w sprawie z 2002 r. w zw. z narażeniem ZASP na straty finansowe, nie pełnią już funkcji we władzach ZASP. Sąd uznał, że naruszenie prawa nie było umyślne i wynikało z nieostrożności.
Obecnym Prezesem ZASP jest aktor z blisko 45-letnim doświadczeniem artystycznym. W ocenie MKiDN w obecnych władzach ZASP znajdują się osoby kompetentne, posiadające bogatą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w działalności artystycznej.
Pytanie piąte do Ministra:
Dlaczego nie przedstawił środowiskom twórców kultury(proszę nie mylić ze stowarzyszeniami), treści umowy ACTA?
            Umowa ACTA była konsultowana z blisko 30-stoma organizacjami. W skład wielu z nich np.: ZASP czy Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, wchodzi wielu uznanych twórców których nie można nie uznać za przedstawicieli „środowiska twórców kultury”.
 
Pytanie szóste do Ministra:
Czy jest świadomy, że porozumienie ACTA nie chroni w najmniejszym stopniu twórców wartości intelektualnych, lecz tylko wielkie korporacje, które niejednokrotnie w sposób haniebny przejmowały władzę prawną nad wartościami intelektualnymi?
            Porozumienie ACTA ma na celu ustalenie międzynarodowych standardów w walce z naruszeniami „własności intelektualnej” czyli własności przemysłowej (m.in.  znaki towarowe) i praw autorskich. Prawo autorskie chroni twórców i osoby dysponujące prawami do dzieł.

            Szczegółowe informacje oraz stanowiska MKiDN ws. ACTA znajdują się na stronie internetowej ministerstwa, szczególnie w zakładce „ACTA” ( http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/ochrona-praw-autorskich-i-praw-pokrewnych.php )
 
Pytanie siódme do Ministra:
Czy zdaje sobie sprawę z faktu, że w obecnej formie stosowanie porozumienia ACTA jest najprostszą drogą do szerszego rozwoju – już panującego totalitaryzmu liberalnego – pozbawiającego obywateli wolności. Czy Minister zdaje sobie sprawę, że realizuje działania prowadzące do odrodzenia faszyzmu?
            Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowczo zaprzecza jakoby Pan Minister „realizował działania prowadzące do odrodzenia faszyzmu”. Pojęcie „totalitaryzmu liberalnego” nie występuje w Encyklopedii PWN i nie jest znane MKiDN. Odpowiedź na pytanie siódme znajdzie Pan w odpowiedzi na pytanie ósme. 
 
Pytanie ósme do Ministra:
Czy ktokolwiek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – bądź innej strukturze Rządu RP, analizował porozumienie ACTA pod kątem przestrzegania Praw Człowieka?
            Odpowiedź na Pana pytanie została zawarta w stanowiskach ws. ACTA z dnia 20 i 21 lutego 2012 r. wydanych przez konstytucyjny organ stojący na straży wolności, praw człowieka i obywatela jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
Pytanie dziewiąte do Ministra:
Przedstawicieli telewizji TVN wprowadził Pan do rad nadzorczych polskich instytucji kultury.
Jakie kwalifikacje – poza stalinowskimi korzeniami – posiadają przedstawiciele TVN, że tak wysoko ich Pan nobilitował?
            Osoby rekomendowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zasiadania w radach nadzorczych instytucji kultury posiadają stosowne do pełnienia funkcji wykształcenie, wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

            Ministerstwo nie posiada wiedzy nt. „stalinowskich korzeni” rekomendowanych osób, wręcz przeciwnie – niektórzy rekomendowani w okresie stalinizmu byli w wieku ok. 10-15 lat, w późniejszym okresie byli członkami „Solidarności”, a w czasie stanu wojennego byli internowani.
 
 

Z wyrazami szacunku,
Centrum Informacyjne MKiDN
_________
Centrum Informacyjne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Krakowskie Przedmieście 15/17 | 00-071 Warszawa
(: +48(22) 42-10-555 | Fax: +48(22) 42-10-441
www.mkidn.gov.pl


Moje uwagi z dnia 26 marca 2012 do pisma Centrum Informacyjnego MKiDN z 21 marca 2012.


Do Centrum Informacyjnego MKiDN


Proszę Państwa
jako kuriozum mogę odczytać fakt, że na moje pytanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychodzi odpowiedź sygnowana enigmatycznie "Centrum Informacyjne MKiDN".
Nikt nie ma odwagi podpisać się imiennie pod pismem. Zupełnie jak w latach stalinowskich.
To są nowe "standardy demokracji" w MKiDN.
Ale z kulturą nie ma to nic wspólnego!


 

W przedmiotowym piśmie przemilcza się fakt, że pytania te zadałem ponad miesiąc wcześniej  - w dniu 2 lutego 2012 wysyłając je do Rzecznika Prasowego Ministra.Pozwolę sobie na komentarz wobec pisma otrzymanego od Państwa - który będzie opublikowany w mediach.
Odpowiedź Państwa na moje pytanie 1,2 i 3 świadczy o tym, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zna - bądź nie chce znać istotnych faktów dla zarządzania Prawami
Autorskimi w Polsce.
Odnośnie sugestii, że powinienem zgłosić w Prokuraturze posiadane informacje oświadczam, że zgodnie z obowiązującym Prawem zgłosiłem je właśnie instytucji nadzorczej wobec kultury - czyli Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ponieważ pracownicy MKiDN od lat dowodzą, że nie posiadają elementarnej wiedzy w dziedzinie Prawa to wyjaśniam, że przestępstwa o których napisałem już się przedawniły. Nie zmienia to jednak oceny moralnej działalności wskazanych instytucji.Moje pytanie numer 4  dotyczyło łącznie wszystkich  przytoczonych instytucji: Polsat, TVN, ZAiKS, ZASP.
Ale czytelnik mojego pisma nie zrozumiał pytania.Odpowiedź na pytanie 5 uznaję za pokrętna i odchodzącą od meritum sprawy.


Odpowiedź na pytanie 6 również odbiega od meritum sprawy.
Głoszenie haseł walki z kradzieżą praw autorskich - poprzez wprowadzenie terroru to modelowy schemat działań wszelkich tyranii.Odpowiedź na pytanie 7.
Żyjemy w XXI wieku.
Korzystanie jedynie z Encyklopedii PWN świadczy o braku elementarnych kwalifikacji.
Takie pojęcia - jak ACTA, Anonymous nie znalazły się jeszcze w encyklopediach a mimo to cywilizowani ludzie je rozumieją.
Pojęcie „totalitaryzmu liberalnego” jest mojego autorstwa sprzed lat i widzę, że wielu intelektualistów na świecie je przyjęło.
Totalitaryzm liberalny to tworzenie terroru i zniewalanie ludzi pod sztandarami liberalizmu. Dokładnie tak samo - jak czyni Platforma Obywatelska.

Najbardziej kuriozalna jest odpowiedź na moje ostatnie - 8. pytanie.
Dotyczy ono jedynie tych osób, które wywodzą się z TVN a są przez Bogdana Zdrojewskiego "instalowani" w radach nadzorczych instytucji kultury.Współzałożyciel ITI - Mariusz Walter - w latach sześćdziesiątych chwalił się, że jest siostrzeńcem Karola Świerczewskiego - Waltera. Dzięki temu robił karierę w telewizji.
Pseudonim "Walter" wywodzi się od nazwy pistoletu - którym ten bandyta strzelał w tył głowy złapanym domniemanym i prawdziwym wrogom komunistów, w trakcie wojny w Hiszpanii. Opisał to nawet Ernest
Hemingway.
Proszę zwrócić uwagę, że Mariusz Walter nigdzie nie podaje imion swoich rodziców.
W stanie wojennym był protegowany przez Jerzego Urbana do akcji siania czarnej propagandy w szeregach Solidarności.
Opowieści o internowaniu w Stanie Wojennym twórców ITI są z Państwa strony żartem i świadczą o braku elementarnej wiedzy, lub braku elementarnej kultury uczciwości.W mediach opublikuję taką odpowiedź, oraz  odpowiedź Państwa, wysłaną w emailu z dnia 21 marca 2012 roku.
Z tymi "wyrazami szacunku" na końcu mogliby sobie Państwo podarować bo całe pismo jest jego zaprzeczeniem.

Artur Łoboda


Fundacja Promocji Kultury
Polskie Niezależne Media
www.fundacja.zaprasza.eu
tel. 12345 20 33
26 marzec 2012

Artur Łoboda 

  

Komentarze

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 jest bardzo znamienna.
Co do reszty, m.in. w kontekscie zdania powyżej, meritum sprawy nie tkięto w ani jednym wyrazie odpowiedzi. Klasyczny bełkot, byleby wyrobić odpowiednią ilość znaków graficznych.
Nieco na marginesie, przeglądam różne portale i widzę, że na wiekszosci z tych, które aspirują do krzewienia świadomosci społeczeństwa, z zamiarem wezględnego obiektywizmu relacji, zarysowuje się coraz wyraźniejsza tendencja do polaryzacji poglądów w kwestii konfliktu - najogólniej to ujmując - katolicyzm, a jego wrogowie. W ten sposób dzieli się adresatów tych portali na zwolenników koscioła, jako osób stojacych na straży zasad oraz jego przeciwników, jako osób zdeprawowanych, którzy są nośnikami, najogólniej biorąc NWO.
To bardzo niebezpieczny zabieg, który stanowi przejaw klasycznej dewizy divide et impera.
Piszę to głównie ku rozwadze tych, którzy na owych portalach budują swą świadomość, a którzy jednoczesnie i tutaj zaglądają.
Kanalicja poszukiwań i analiz, jest w coraz wiekszym stopniu wprowadzana.

2012-03-27
Magellan

 

Przed ostatnimi wyborami w USA napisałem, że Amerykanie mają wybór mniejszego zła.
Nie zadawałem sobie sprawy, że Obama jest jeszcze gorszy od Busha juniora.
Proszę zwrócić uwagę, że żadna z\ partii politycznych nie ma w programie działań służących naprawie ekonomii.
Śmieszy mnie gdy czytam, nadzieje internautów, że Kaczyński będzie polskim Orbanem.
A dlaczego nie realizował takiego programu ekonomicznego - gdy był premierem?
A dlaczego Lepper zapomniał swoje sztandarowe hasło "Balcerowicz musi odejść".
Wytrawni gracze realizują swój plan.
A naiwni służą za użytecznych głupców.
To przecież Kościół Katolicki był inspiratorem i nadzorcą zmian politycznych w Polsce - sprowadzających się do oddawania majątku polskiego w obce ręce.

2012-03-27
Artur Łoboda

 

No własnie, wystarczy popatrzeć i przeanalizować, choćby daty z istotnego roku 1981. Daty graniczne "odsuwania" od urzędu Kardynała Wyszyńskiego, data zamachu na Jana Pawła II, przy tym data zamachu na Reagana.
Choćby tylko tyle.
Nie mówiac już o dalszych latach i nie ruszając innych istotnych kwestii.
Co do programów.
Oczywista, że nikt z "poważnych graczy" na naszej scenie tego tematu nie ruszy.
Kolejną nadzieją części społeczeństwa i kolejny akt niszczenia, dopełniać będzie, niestety pewien fabrykant alkoholi z Biłgoraja.

2012-03-27
Magellan

 

Rzecz w tym, że ten populista z Biłgoraja - właśnie na tym Forum zdobywał umiejętności oratorskie.
Podobnie jak inni działacze z jego grupy.
Najgorsze jest to, że ośmieszają bardzo ważne problemy społeczne - omijając całkowicie wyzwania ekonomi.
Palikot powiedział dziś, że rzekomo z mediów dowiedział się o więzieniach CIA na terenie Polski. A my o tym pisaliśmy kilkakrotnie w czasach - gdy miały miejsce te działania.
To gra na poklask.
Przerażające jest to - jak władcy tego świata doskonale manipulują sceną polityczną. Mają na zawołanie kardynałów, prawicowców i lewaków.

A propos...
Otrzymałem dziś z MKiDN jeszcze jedną odpowiedź na pytanie postawione dwukrotnie.
Najpierw wysłałem je do NINA - bez skutku, a potem do Ministra. Ten odpowiedział.

2012-03-27
Artur Łoboda

  

Archiwum

"Krwiożerczy Kapitalizm?"
październik 13, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Złotousty Minister
marzec 6, 2007
Bogusław
"Klepak" biedy nie klepie
sierpień 15, 2002
Oręż modlitwy żołnierskiej
maj 1, 2005
Wojciech Kozlowski
Cicho sza!
styczeń 16, 2006
Andrzej Kumor
Chcieliście UE, no to ją macie (1)
styczeń 11, 2005
Myśląc Ojczyzna
sierpień 16, 2003
prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
W strefie Gazy straszne obrazy. Utwór na palestyńską rodzinę, Norwega lekarza i "Miśka" pielęgniarza
styczeń 21, 2009
orwell.blog.pl
Koszty kapitulanctwa (1)
czerwiec 18, 2003
prof. Jerzy Robert Nowak
Bardzo niepolskie myślenie o prawie....
wrzesień 7, 2008
Artur Łoboda
Sprostowanie serii fałszywek PAP dotyczących rzekomego udziału Republiki Czeskiej w agresji na Irak
czerwiec 19, 2008
tłumacz
W dniu ataku na Irak spotykamy sie o 17.00 w dziesiatkach miast Polski, by zademonstrowac swoj protest przeciwko tej wojnie
marzec 20, 2003
Pieprz pod prysznicem
listopad 15, 2007
Mirosław Naleziński, Gdynia
Zniewolony umysł
grudzień 29, 2003
Artur Łoboda
Elektroniczna kontrola
grudzień 26, 2005
Goska
Unia Europejska jako organizacja mafijna
kwiecień 22, 2003
Proszę, przebaczcie nam!
kwiecień 25, 2003
PAP
14 KŁAMSTW A. KWAŚNIEWSKIEGO O UNII
maj 10, 2004
prof. Jerzy Robert Nowak
Winiety ? czy grabież w biay dzień ?
sierpień 20, 2002
Koniec antyrosjanizmu w Polsce?
kwiecień 5, 2007
wasylzly
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media