ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Las nie jest przeklęty... 
15 kwiecień 2010      Zygmunt Jan Prusiński
Poznasz głupiego po czynach jego  
31 marzec 2020      Artur Łoboda
Sztuczna inteligencja 
19 luty 2023     
Totalitarna paranoja w amoku: pandemie, blokady i stan wojenny  
23 styczeń 2022     
Piszmy listy do więzienia! 
13 sierpień 2016      Artur Łoboda
Zygmunt Jan Prusiński DRZEWA I SŁONECZNIKI - część ósma 
7 kwiecień 2022      Zygmunt Jan Prusiński
Pytanie retoryczne do Rodziców 
1 wrzesień 2020      Artur Łoboda
Łemkowska wieś na Słowacji 
23 maj 2024     
Jarek pierwszą kulkę zepsuł, a drugą zgubił 
23 wrzesień 2019      Artur Łoboda
Koncert "Solidarni z Wuhan" w Filharmonii Narodowej 27.02.2020 
21 kwiecień 2020      Alina
Oskarżamy! „Szczepionki” oparte na genach zabijają ludzi.
Rządy na całym świecie okłamują was, ludzi - którym rzekomo służą
 
31 styczeń 2022     
Nie ma wiezniow politycznych 
8 styczeń 2011      Goska
Aksjomaty kultury (1) 
22 luty 2012      Artur Łoboda
Nie żyje legenda Hollywood – Olivia de Havilland 
26 lipiec 2020      Alina
Komorowski dla młodzieży 
13 maj 2015     
Bez tego nie będzie naprawy Państwa 
31 sierpień 2016      Artur Łoboda
Sekta smoleńska 
12 maj 2017      Artur Łoboda
Tajemnica Krzyża 
9 sierpień 2010      Goska
Nie panikujmy 
13 kwiecień 2022     
Czy ten głos kogokolwiek obudzi? 
6 marzec 2011      Artur Łoboda

 
 

Znaczenie Kodeksu Norymberskiego: Powszechne prawo do świadomej zgody na interwencje medyczne

Powszechne prawo do świadomej zgody na interwencje medyczne jest uznawane w prawie amerykańskim od co najmniej 1914 roku.
 
1. W tym samym roku Sąd Apelacyjny w Nowym Jorku ustanowił prawo do świadomej zgody na interwencję medyczną w przypadku zabiegu chirurgicznego związanego z przymusem.
 
Schloendorff przeciwko Society of New York Hospital 105 NE 92, 93 NY (1914) Sędzia Benjamin Cardozo przedstawił rozumowanie sądu:  

  Każdy dorosły człowiek i zdrowy umysł ma prawo decydować o tym, co zrobi z własnym ciałem; a chirurg, który przeprowadza operację bez zgody pacjenta, popełnia napaść, za którą ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą ”.

2. Kodeks norymberski z 1947 r. jest najważniejszym dokumentem prawnym w historii etyki badań medycznych.
Ustanowił 10 fundamentalnych zasad etycznych badań klinicznych.

  Pierwsza i najważniejsza zasada jest jednoznaczna :
  „ Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna ” .

Zabrania prowadzenia badań na ludziach bez świadomej zgody danej osoby.
 
Znaczenie Kodeksu Norymberskiego jest następujące:


  - Kodeks Norymberski został sformułowany przez wybitnych prawników rządu USA w porozumieniu z wybitnymi konsultantami medycznymi w USA ;

  - Miał wielostronne porozumienie rządów USA, ZSRR, Francji i Wielkiej Brytanii;

  - Kodeks norymberski rozszerzył prawa człowieka poza granice poszczególnych krajów ;

  - Prawo do świadomej zgody jest uznawane w czasie pokoju i podczas wojny .

  - Kodeks norymberski zapewnia prawne uzasadnienie do prowadzenia postępowania sądowego w sprawie naruszenia świadomej zgody .

  - Zgodnie z Kodeksem Norymberskim odpowiedzialność za naruszenie świadomej zgody spoczywa na poszczególnych lekarzach, urzędnikach państwowych oraz ich pomocnikach i podżegaczach

  - z których każdy może być ścigany za zbrodnie przeciwko ludzkości.


3. W następstwie publicznego ujawnienia rządowego eksperymentu Tuskegee Syphilis (1932-1972), rząd zwołał Krajową Komisję ds. Ochrony Ludzkich Przedmiotów Badań Biomedycznych i Behawioralnych.

Komisja opublikowała Raport Belmonta: zasady etyczne i wytyczne dotyczące ochrony ludzkich obiektów badawczych (1979).
 
Raport Belmonta na początku przyznaje, że Kodeks Norymberski „stał się prototypem wielu późniejszych kodeksów, których celem było zapewnienie etycznego prowadzenia badań z udziałem ludzi”.
 
Jednak przepisy federalne mają zastosowanie tylko do badań sponsorowanych przez rząd i, w przeciwieństwie do Kodeksu Norymberskiego, przepisy te zostały „zmodyfikowane” w odpowiedzi na naciski polityczne.
Na przykład 45 CFR 46.408 (c) zrzeka się zgody rodziców na wykorzystywanie dzieci jako ludzi.
„Zrzeczenie się to zwykle, ale nie zawsze ogranicza się do badań dotyczących minimalnego ryzyka… ”
 
4. Pierwsza decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, w której powołano się na Kodeks Norymberski, miała miejsce w 1987 r.
Powód był sierżantem armii amerykańskiej, który domagał się odszkodowania - będąc ofiarą tajnego eksperymentu kontroli umysłu z LSD, sponsorowanego przez CIA.
USA przeciwko Stanley, 483 YS 669 (1987)
 
Sędzia Brennen napisał zdanie odrębne - do którego dołączyli sędziowie Marshal, Stevens & O'Connor:


  „ W eksperymentach mających na celu zbadanie skutków [] LSD, rząd Stanów Zjednoczonych traktował tysiące swoich obywateli, jakby byli zwierzętami laboratoryjnymi,
  podając im ten niebezpieczny lek bez ich zgody.
  Jedna z ofiar, James B. Stanley, domaga się odszkodowania od urzędników państwowych, którzy go skrzywdzili …… Ważne jest, aby umieścić postępowanie Rządu w kontekście historycznym .

  Próby medyczne w Norymberdze w 1947 r. głęboko wywarły na świecie wrażenie, że eksperymentowanie z nieświadomymi ludźmi jest niemoralnie i prawnie niedopuszczalne. Trybunał Wojskowy Stanów Zjednoczonych ustanowił Kodeks Norymberski jako standard, który ma zastosowanie do wszystkich obywateli - żołnierzy, a także cywilów ”.

  Jego pierwsza zasada brzmiała: „Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna”.
5.

W 1994 r. Komitetowi Doradczemu ds. Eksperymentów z Promieniowaniem Człowieka powierzono zadanie zbadania i udokumentowania zakresu nieetycznych eksperymentów prowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych z udziałem ludzi.
Raport ( ACHRE) (1995) obejmuje eksperymenty CIA z kontrolą umysłu i poświęca dwa rozdziały Kodeksowi norymberskiemu i opisuje rosnący wpływ, jaki proces norymberski i kodeks norymberski wywarły na amerykański establishment medyczny.
 
Szczepienie i wydanie „dobrowolnej zgody”. Prawa osób do kontrolowania swoich organów:
 
 
Zważywszy, że w wydaniu z 1949 roku najbardziej znanego podręcznika amerykańskiego orzecznictwa medycznego Doctor and Patient and the Law Louisa Regana, lekarza i prawnika, nie przytoczył nawet Kodeksu Norymberskiego, poświęcając zaledwie kilka linijek tematowi eksperymentów na ludziach, w wydaniu z 1956 r. temat został rozszerzony do trzech stron, a preambuła sędziowska do Kodeksu została powtórzona dosłownie (bez cudzysłowów).

Dr Regan dodał: „wszyscy się zgadzają” co do tych zasad.
Jest to „najdokładniej opracowany zestaw wskazań opracowanych specjalnie w celu rozwiązania problemu eksperymentów na ludziach. ”
 
Raport ACHRE zauważa, że: „ podczas gdy pozew [Stanleya] nie powiódł się, odrębne opinie ostrzegają armię - a przez stowarzyszenie cały rząd - że wykorzystywanie osób bez ich zgody jest niedopuszczalne.
Ograniczone stosowanie Kodeksu Norymberskiego w sądach amerykańskich nie umniejsza mocy zasad, które wyznaje… ”
Raport ACHRE, rozdział 2 i rozdział 3 (1995)
 
6. W 2001 r. Sąd Apelacyjny stanu Maryland wyraźnie powołał się na Kodeks Norymberski jako źródło możliwych do wyegzekwowania norm etycznych w sprawie przeciwko Kennedy Krieger Institute.
 
Sprawa dotyczyła prowadzonego przez rząd eksperymentu redukcji emisji, który wystawiał czarne maluchy w centrum miasta na działanie farby ołowianej.
Celem było zarejestrowanie szkodliwego działania ołowiu.
 
Rodzice nie zostali poinformowani o celu ani o zagrożeniach.
 
Grimes / Higgins przeciwko Kennedy Krieger Institute , Maryland Court of Appeals, 366 Md 29; 782 A2d 807 (2001)

  „ Naukowcy i ich Instytucjonalna Komisja Rewizyjna najwyraźniej nie widzieli nic złego w protokołach przeszukiwania, które przewidywały możliwe nagromadzenie się ołowiu we krwi skądinąd zdrowych dzieci w wyniku eksperymentu lub wierzyli, w zgody rodziców dzieci odpowiednie badania ”.
   
  „ Kodeks norymberski, będący przedmiotem szczególnego zainteresowania Trybunału, przynajmniej w znacznej części był wynikiem myśli prawnej i zasad prawnych, w przeciwieństwie do zasad medycznych czy naukowych, a zatem powinien być preferowanym standardem oceny legalności badań naukowych. na temat ludzi.
  Na jej podstawie powstają obowiązki wobec podmiotów badawczych .
   
  Kodeks norymberski [jest] podsumowaniem wymogów prawnych dotyczących eksperymentów na ludziach Kodeks wymaga uzyskania świadomej, dobrowolnej, kompetentnej i rozumiejącej zgody osoby badanej.
  Chociaż zasada ta jest umieszczona na pierwszym miejscu w dziesięciu punktach Kodeksu, pozostałe dziewięć punktów musi być spełnione, zanim będzie można poprosić podmiot o zgodę.
   
  Kodeks norymberski jest „najbardziej kompletnym i autorytatywnym zapisem prawa świadomej zgody na eksperymenty na ludziach”.
  Stanowi również „część międzynarodowego prawa zwyczajowego i może być stosowane zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych, przez sądy stanowe, federalne i miejskie w Stanach Zjednoczonych”.  

 
7. W 2009 roku Amerykański Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgowego Sądu Apelacyjnego w południowym dystrykcie Nowego Jorku przytoczył Kodeks Norymberski jako:

  „ Powszechnie przyjęta norma w zwyczajowym prawie międzynarodowym dotycząca bezsensownych eksperymentów medycznych”.
Sprawa dotyczyła firmy Pfizer, która przeprowadziła niezatwierdzoną próbę swojego eksperymentalnego antybiotyku Trovan na dzieciach w Nigerii.
Sąd uznał Pfizer za winnego.


  Rabi Abdullahi, i in. przeciwko Pfizer, Inc., 562 F.3d (2. okr. 2009)

  „ Wśród eksperymentów bez zgody, które trybunał przytaczał jako podstawę swoich wyroków, były testy leków do szczepień przeciwko malarii, żółtaczce epidemicznej, tyfusowi plamistemu, ospie i cholerze.
  Siedmiu skazanych lekarzy zostało skazanych na karę śmierci, a pozostałych ośmiu na różne kary pozbawienia wolności.

  Konkluzja amerykańskiego trybunału, że działanie, które naruszało pierwszą zasadę Kodeksu, stanowiło zbrodnię przeciwko ludzkości, jest jasnym wskazaniem międzynarodowego znaczenia prawnego zakazu bezsensownych eksperymentów medycznych ”.

  Telford Taylor wyjaśnił: „Nuernberg opierał się na trwałych zasadach [prawnych], a nie na tymczasowych rozwiązaniach politycznych, a ten fundamentalny punkt wynika z ponownego potwierdzenia zasad Nuernberg w ustawie nr 10 Rady Kontroli oraz ich zastosowania i udoskonalenia w 12 orzeczenia wydane na podstawie tej ustawy w okresie 3 lat od 1947 do 1949 r. ”  


8. W 2013 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych powtórzył zasadę prawną świadomej zgody w sprawie dotyczącej obywatela, który odmówił zgody na badanie krwi.

Próbkę krwi pobrano wbrew jego woli na polecenie policjanta.
W orzeczeniu 6 do 3 Sąd Najwyższy orzekł na korzyść powoda - mimo że sędziowie uznali, że zarówno prywatność, jak i szkoda były minimalne. Missouri vs McNeely , 569 US 141 (2013)


  „Trybunał nigdy nie cofnął się przed uznaniem, że każde wymuszone wtargnięcie do ludzkiego ciała pociąga za sobą istotne, konstytucyjnie chronione interesy w zakresie prywatności…”

 
9. W dniu 01 marca st Isaac Legaretta, New Mexico Areszt Śledczy oficer złożył pierwszy amerykański Pozew Przeciw Obowiązkowym Szczepieniom Covid. DOCKET: nr 2: 21-cv-00179 
 
Jego adwokat Ana Garner powiedziała Bloomberg News: „ Nie można być zmuszonym do bycia ludzką świnką morską . Mamy prawo do nietykalności cielesnej ”.
 
10. 7. 2021. marca izraelska grupa obywateli złożyła skargę do Międzynarodowego Trybunału Karnego, zarzucając rządowi izraelskiemu naruszenie Kodeksu Norymberskiego i jego obowiązkowej polityki szczepień.
 
Anshe Ha-Emet (Ludzie Prawdy), stowarzyszenie złożone z izraelskich lekarzy, prawników i obywateli, złożyło skargę na rządowy „eksperyment medyczny” bez świadomej zgody obywateli.

Adwokaci Ruth Makhachovsky i Aryeh Suchowolski wnieśli skargę stwierdzając:

  „ Kiedy szefowie Ministerstwa Zdrowia oraz premier zaprezentowali szczepionkę w Izraelu i rozpoczęli szczepienia mieszkańców Izraela, zaszczepionym nie poinformowano, że w praktyce biorą udział w eksperymencie medycznym i że ich zgoda jest na to wymagana zgodnie z Kodeksem Norymberskim ”AKTUALIZACJA:


W dniu 19 marca th grupa naukowców z Norwegii złożył pozew przeciwko norweskiemu rządowi. Pozew złożyła Crime Against Humanity. pod kierownictwem dr Reinera Fuellmicha i jego zespołu śledczych i prawników.
Przeczytaj tłumaczenie na język angielski tutaj
 
Alliance for Human Research Protection

Źródło:
 
https://www.globalresearch.ca/significance-nuremberg-code-universal-right-informed-consent-medical-interventions/5742062
7 kwiecień 2021

Alliance for Human Research Protection 

  

Komentarze

  

Archiwum

PRL-jednak państwo Polaków
październik 13, 2003
Adrian Dudkiewicz
Polityka niczym wredna kochanka
styczeń 16, 2008
Marek Olżyński
Teraz wszyscy posłowie chcą zaostrzenia kar
wrzesień 12, 2002
zaprasza.net
Czy starym towarzyszom będzie potrzebna nowa "Rota"?
maj 9, 2005
Wojciech Kozlowski
Smierc czy zycie dla Polski
styczeń 20, 2003
Elzbieta Gawlas
Los Europy
sierpień 25, 2003
ABCnet
Kapitalizm (2)
kwiecień 29, 2004
Artur Łoboda
Austriacy zainteresowani Krakowem
listopad 17, 2007
www.krakow.pl
Dyktatura Korporacji Zamiast Demokracji w USA
sierpień 10, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Dlaczego prof. Bronisław Geremek jak ognia unika lustracji?
kwiecień 26, 2007
Zdzisław Raczkowski
Wołanie z Jeruzalem!
listopad 11, 2004
Mądrej głowie dość po słowie
kwiecień 14, 2006
Artur Łoboda
Masakra z Beit Hanoun 8.11.2006
listopad 12, 2006
Dorota
Skwar pó?nego lata, Skwer w Gdyni i denne swary
wrzesień 15, 2005
Mirosław Naleziński
Towarzysze tęsknią za pochodami
maj 1, 2007
ZYGMUNT JAN PRUSIŃSKI
Do baranow ktorzy nie wierza w PiS
kwiecień 13, 2006
Marcin
Obud? się droga Polsko!
czerwiec 11, 2007
przysłał Marek Głogoczowski
Chutzpah Czyli Bezczelność Ekstremistów żydowskich
marzec 5, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
Drastyczne sankcje USA wobec Korei Północnej
grudzień 10, 2006
Mirosław Naleziński
Lepper zawiedziony spotkaniem z Kołodko
lipiec 24, 2002
PAP
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media