ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Szczepionki COVID zostały zaprojektowane tak, aby zawiodły; w ten sposób zdobyli autoryzację 
24 styczeń 2022      Jon Rappoport
Chiny, Rosja i USA wobec radykalizacji Islamu 
21 maj 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Why the European Union fights for Stalinism in Poland 
11 luty 2020      Artur Łoboda
Zło jest złem - niezależnie od gradacji 
11 grudzień 2019     
Kiedy fanatyzm zamienia się w tyranię 
30 listopad 2023     
Trzej levi tenorzy uśmiechnięci jak podpaski 
28 sierpień 2019      Alina
Sytuacja w PKW jest tylko egzemplifikacją polskiej codzienności 
21 listopad 2014      Artur Łoboda
Elektryki do pierwszego pożaru 
30 styczeń 2022      Artur Łoboda
Paszporty szczepień i nie tylko 
11 styczeń 2023      Liberty Counsel
5G mobilne unieważnimy Aktem Woli Narodu nr 3! 
19 czerwiec 2020      Teresa Garland
Antysemita, antyklerykał, homofob ... doradza 
11 czerwiec 2015      Artur Łoboda
Iran a Globalizacja Wojny  
27 styczeń 2012      Iwo Cyprian Pogonowski
Krajdunajska Suita 
17 luty 2013     
Zabawa 
4 maj 2010      Goska
KTO ZDECYDOWAŁ O "WYGASZENIU" POLSKIEGO WĘGLA. FIRMA SUŁEK ZE SZWAJCARII Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZASYPUJE POLSKĘ ROSYJSKIM WĘGLEM. BANKRUTOWANIE KOPALŃ. 
3 grudzień 2018      Alina
Stan wyjątkowy w Ottawie 
7 luty 2022     
Telegraficzne podsumowanie roku rządów PiS 
17 listopad 2016     
Polskie wigilie  
22 grudzień 2018     
Zmieleni.pl - komunikat 7 listopada 2012 
8 listopad 2012      zmieleni.pl
Hugo Chavez nie żyje 
5 marzec 2013      Artur Łoboda

 
 

Pseudopandemia

Covid 19 był i jest pseudopandemią .
Była to rażąca przesada zagrożenia, jakie stanowi choroba układu oddechowego o niskiej śmiertelności, porównywalna z grypą.
Pseudopandemia  była psychologiczną operacją (psy-op) zaprojektowaną do terroryzowania społeczeństwa.
Celem było przyzwyczajenie ludzi do drakońskiego systemu rządowego ucisku poprzez przyzwyczajenie ich z mechanizmami państwa bezpieczeństwa biologicznego.
 
Pseudopandemic  została oparta na objawy grypopodobne, które, niezależnie od jego pochodzenia, nie było i nie są chorobą, która zgodnie z prawem można uznać za przyczynę „pandemii”.  
Jedynym sposobem, w jaki można było to opisać jako takie, było usunięcie wszelkich odniesień do śmiertelności z definicji Światowej Organizacji Zdrowia.
 
COVID 19 jest chorobą, której rozkład wieku umieralności jest nie do odróżnienia od standardowej śmiertelności.
W przeciwieństwie do grypy, która w nieproporcjonalnym stopniu dotyka młodych, - pod względem zagrożenia życia COVID 19 był i jest chorobą całkowicie nijaką.
 
Gdyby nie teatry polityczne i propaganda medialna głównego nurtu, która rozpoczęła się w Chinach, - nikt, poza zawodami medycznymi i osobami cierpiącymi na COVID 19, nie zwróciłby uwagi na tę chorobę.
 
Iluzja przeciążonych szpitali została stworzona przez znaczne zmniejszenie ich zdolności i poziomu personelu, - przy jednoczesnym przeorientowaniu opieki zdrowotnej, - aby traktować wszystkich, którzy cierpieli na chorobę układu oddechowego, - jako nosicieli dżumy wirusowej.
 
W rzeczywistości pseudopandemia  zaprezentowała niezwykle niski poziom obłożenia łóżek szpitalnych.
Jednak ze względu na dodatkowe zasady i procedury nałożone na nie, usługi zdrowotne popadły w bałagan.
 
Było to połączone z użyciem testów, które nie są w stanie niczego zdiagnozować, jako dowodu  na „przypadek COVID 19.
Umożliwiło to rządom na całym świecie wysuwanie absurdalnych twierdzeń o poziomie zagrożenia.
W całym tekście polegali na fałszywej nauce i śmieciowych danych.
Ponieważ choroba objawowa i wynikająca z niej śmiertelność była stosunkowo niska, stwierdzili, że ludzie bez żadnych objawów choroby ( bezobjawowi ) rozprzestrzeniają zarażenie.
 
To była straszna bzdura.
Nie było dowodów na to, że bezobjawowe  zakażenie kogokolwiek dotyczy.
Osoby zagrożone ciężką chorobą stanowiły niewielką mniejszość osób, - które miały już poważne choroby współistniejące, często ze względu na wiek.
 
Masowe areszty domowe (zamknięcia) i inne środki, - takie jak noszenie masek na twarz, zostały następnie wykorzystane do zwiększenia ryzyka infekcji, zmniejszenia szerokiego poziomu odporności populacji i stworzenia fałszywego wrażenia o nadzwyczajnym  zagrożeniu zdrowia publicznego. Usunięcie opieki zdrowotnej w przypadku każdej innej choroby, w tym raka i choroby niedokrwiennej serca,- w połączeniu z kosztami zdrowotnymi rosnącej deprywacji i polityki immunosupresyjnej, zostało następnie wykorzystane do wzmocnienia iluzji pandemii.
 
Nie oznacza to, że COVID 19 nie zabijał ludzi, ale ci, którzy zmarli na tę chorobę, stanowili niewielki procent wszystkich deklarowanych liczb.
COVID 19 nie miał dostrzegalnego wpływu na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny.
Wzrost powyżej jednej z najniższych w historii średnich śmiertelności z pięciu lat był spowodowany głównie wycofaniem się z usług zdrowotnych, - ponieważ coraz więcej osób umierało we własnych domach, lub w przeciążonych placówkach opieki, - bez otrzymania normalnej opieki medycznej.
 
Pomimo tych wysiłków śmiertelność w 2020 r. nadal była zaledwie dziewiątą najwyższą wartością w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku i jedną z najniższych standaryzowanych według wieku - wskaźników śmiertelności w ciągu ostatnich 50 lat.
COVID 19 nie stanowił praktycznie żadnego zagrożenia dla osób w wieku produkcyjnym, a dla młodych wcale.
Nie było dowodów na to, że dzieci były zagrożone lub przedstawiały jakiekolwiek ryzyko.
Zamknięcia szkół były częścią pseudopandemicznej operacji  psychologicznej.
Wywoływali mylące wrażenie nagłego wypadku  i podawali oszukańcze uzasadnienie szczepienia dzieci.
 
Pseudopandemią  zaplanowano doprowadzić do całkowitego przekształcenia naszej kulturze i społeczeństwie.
To nieodwołalnie zmieniło nasze stosunki z rządami, - spowodowało katastrofalne zakłócenia gospodarcze, zamknięcie światowego handlu i spowodowało uzależnienie milionów od rządowych dotacji. 
Pseudopandemia  była salwa sygnalizującą początek globalnego zamachu stanu.
 
Nowy  aparat bioasekuracji pseudopandemicznej ma na celu kontrolowanie naszego zachowania, - gdy jesteśmy zmuszani przez globalną transformację.
Osoby stojące za  pseudopandemią  zamierzają zmienić Międzynarodowy System Walutowy i Finansowy (IMFS) i ustanowić globalny ład w postaci technokracji.
Technokracja to neofeudalny, totalitarny system oparty na  zasadach wspólnotowych .
 
Otrzymamy iluzję demokracji uczestniczącej poprzez nasz wymagany udział i wiarę w „społeczeństwo obywatelskie”.  
Społeczeństwo obywatelskie będzie „interesariuszem”  technokracji.
Jednak społeczeństwo obywatelskie  będzie dozwolone tylko do prowadzenia polityk ustanowionych na poziomie globalnym.
 
Psychologia była używana przez całą pseudopandemię,  aby naprawić nasze „wybrane środowisko”.  
Uwarunkowano nas przekonaniem, że przestrzeganie zasad jest odpowiedzialnym i moralnym wyborem.
W rzeczywistości nasze zachowanie było celowo zmieniane, aby zapewnić zgodność z dyktatami państwa o bioasekuracji, - przygotowując społeczeństwo na przejście do technokracji.
 
Nowy globalny IMFS opiera się na handlu uprawnieniami do emisji, a rynek obligacji węglowych o wartości 120 bilionów dolarów jest obecnie w budowie.
Aktywa są definiowane w kategoriach ich metryk kapitalizmu interesariuszy,  które oceniają inwestycje w zależności od ich wyniku środowiskowego, społecznego i zarządzania (ESG).
 
Wskaźniki te zostały ustanowione przez Światowe Forum Ekonomiczne - współpracujące z bankami centralnymi, Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) i innymi interesariuszami kapitalistycznymi, takimi jak firma inwestycyjna BlackRock.
 
Globalny system banków centralnych, na czele którego stoi BIS, „idzie bezpośrednio”  , wprost finansując politykę rządu.
Powiązali politykę monetarną z polityką fiskalną, - co oznacza ostateczną kontrolę wszystkich wydatków rządowych przez BIS.
Rada Usług Finansowych BIS reguluje ESG i określa wartość trwałych  aktywów finansowych.
 
W ten sposób globalna technokracja ułatwi kontynuację kapitalizmu kumoterskiego, ponieważ tylko wybrani interesariusze  otrzymają zatwierdzony rating ESG.
Ci, którzy tego nie zrobią, - nie będą w stanie zebrać potrzebnego kapitału inwestycyjnego i zostaną zmuszeni do wycofania się z biznesu.
 
„Going direct”  rozpoczął się, zanim Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła globalną pandemię.
Wszystkie ekonomiczne i finansowe odpowiedzi na pseudopandemię , takie jak urlopy i pakiety wsparcia biznesowego, - zostały uzgodnione w ramach planu „going direct”  w sierpniu 2019 r.
 
Tak zwany bodziec ekonomiczny luzowania ilościowego (QE) jest oszustwem.
Opiera się na nieokiełznanej monetyzacji długu na niespotykaną dotąd skalę. 
Wyjście bezpośrednio  oznacza, że ​​toksyczne, śmieciowe aktywa instytucji finansowych zostały przeniesione do bilansów banków centralnych.
Tworząc w ten sposób niewyobrażalne poziomy długu publicznego, które nigdy nie mogą i nigdy nie zostaną spłacone.
 
Pieniądze z QE, stworzone z absolutnie niczego, zostały wpompowane na rynki finansowe - w celu ciągłego wzbogacania właściwych udziałowców .
Ogromna ekspansja podaży pieniądza doprowadzi wkrótce do hiperinflacji.
Masowe bezrobocie, które pojawi się w wyniku oszczędności, - wywołane zarówno oszałamiającym poziomem zadłużenia, - jak i naszym przejściem do nowego IMFS, spowoduje stagflację.
 
Nowa gospodarka zeroemisyjna netto oznacza dla większości trwałe oszczędności. 
Technokracji  zapewni powszechny dochód podstawowy (UBI), lub jakąś odmianę koncepcji, która ma być wypłacona w walucie cyfrowej Banku Centralnego (CDBC).
Oznacza to, że nikt nie będzie miał własnych pieniędzy poza wybranymi interesariuszami, - ponieważ wszystkie transakcje będą monitorowane i kontrolowane przez banki centralne.
 
Ci, którzy sprzeciwiają się neofeudalnej władzy korporacji, interesariuszy Technokracji i odmawiają przestrzegania nałożonych obowiązków bezpieczeństwa biologicznego, zostaną ograniczeni - lub wyłączeni z CBDC. 
Pseudopandemia  ustanowiła ramy stanu bezpieczeństwa biologicznego, - który będzie kontrolować całe nasze życie.
Paszporty szczepionek są bramą do pełnej tożsamości biometrycznej - dla każdego obywatela w nowym normalnym Technokracji.
 
Na żądanie będziemy zobowiązani do okazania naszego identyfikatora biometrycznego.
Dostęp do towarów i usług będzie monitorowany i ograniczany zgodnie z życzeniem Technokracji.
UBI i CBDC w połączeniu z biometrycznym identyfikatorem zapewnią naszą zgodność.
Centralni planiści Technokracji będą nadzorować system kontrolowany przez sztuczną inteligencję, który automatycznie ograniczy wolności tych, którzy sprzeciwiają się zasadom ogłoszonym przez kapitalistów interesariuszy .
 
Pieniądze, jak to obecnie rozumiemy, nie są już potrzebne osobom stojącym za pseudopandemią .
Gospodarka zeroemisyjna netto umożliwia im przejęcie kontroli nad „globalnymi dobrami wspólnymi”.
Oznacza to, że będą panować nad wszystkimi naturalnymi zasobami Ziemi.
Cała ziemia, oceany, atmosfera, a nawet przestrzeń - są przekształcane w aktywa za pomocą metryk kapitalizmu interesariuszy .
 
Nie tylko nie będziemy mieli własnych pieniędzy, ale także nie będziemy mogli uzyskać dostępu do zasobów potrzebnych do przetrwania bez pozwolenia Technokracji.
Chociaż ten system technokracji był planowany od ponad wieku, - to załamanie finansowe w 2008 roku skłoniło pseudopandemicznych  planistów do zwiększenia tempa transformacji.
Monetyzacja długu od dawna była źródłem ich autorytetu, ale ten IMFS był nie do utrzymania.
Ponieważ wszystkie pieniądze były długiem, ich ostateczny upadek był nieunikniony.
W 2008 roku minął punkt bez powrotu.
 
Po  ustanowieniu ich bezpośredniego planu przygotowano scenę dla pseudopandemii .
SARS-CoV-2 zapewnił doskonałą okazję, a najważniejsi konspiratorzy  stojący za pseudopandemią  intensywnie trenowali w gotowości do operacji.
Następnie zostaliśmy zaatakowani przez kampanię propagandową w mediach głównego nurtu, a jednostki wojskowej wojny informacyjnej zostały rozmieszczone w celu kontrolowania naszego „środowiska wyboru”.
 
Wątpliwości naukowe i medyczne zostały ocenzurowane, ponieważ zawieszenie normalnych procesów demokratycznych zostało wykorzystane do wprowadzenia stanu bezpieczeństwa biologicznego.
Uchwalono prawa umożliwiające Rządowi popełnienie każdego przestępstwa, - jakie tylko zechce, w pogoni za celami zrównoważonego rozwoju kapitalistycznego interesariuszy.
Prawa do odmowy, Prawo protestu i ocenzurowania wolności słowa rozlewają się bez sprzeciwu przez Ustawodawców - jako Rządów krajowych, którzy stali się partnerami  w ramach nowej normalnej  technokracji i będą przygotować Nas na nadchodzącą Technokrację.
 
Dla spiskowców podstawowych  Spośród pseudopandemic  to realizacja ich długo trzymały śnie globalnego zarządzania.
Są przesiąknięci mitologią eugeniki i kontroli populacji.
Kiedy już będą mieć całkowitą kontrolę nad globalnymi dobrami wspólnymi,  nie będą już potrzebować nas jako konsumentów i będą dążyli do znacznego zmniejszenia populacji.
 
Choć brzmi to szalenie, dowody, w sprawie pseudopandemii , są przytłaczające.
Stoimy w obliczu globalnego neofeudalizmu, jeśli nie zaczniemy działać teraz.
Na tym polega nasza nadzieja.
 
Główni spiskowcy nie mają żadnej realnej władzy.
To iluzja, którą desperacko chcą utrzymać.
Inwestują miliardy w propagandę, wojnę hybrydową i systemy bezpieczeństwa, ponieważ są przerażeni, że zdamy sobie sprawę z tego, co robią.
Ich plan może się powieść tylko wtedy, - gdy uwierzymy w ich kłamstwa i zastosujemy się do ich rozkazów.
Jeśli tego nie zrobimy, - nic nie mogą na to poradzić.

Możemy zresetować świat.

Pseudopandemia to nowa książka Iaina Davisa. Jest dostępna, zarówno w twardej, jak i miękkiej oprawie, od Amazon i innych sprzedawców. Możesz też zasubskrybować In This Together, aby otrzymać bezpłatną kopię.
 

Źródło:
https://off-guardian.org/2021/06/29/pseudopandemic/
29 czerwiec 2021

Iain Davis 

  

Komentarze

  

Archiwum

Ziemia obiecana
sierpień 1, 2006
Renata Rudecka-Kalinowska
Głos z Australii
kwiecień 6, 2003
przysłała Elzbieta
Christians in Jerusalem want Jews to stop spitting on them
listopad 14, 2007
przysłał ICP
Jan Paweł II - omylny
kwiecień 12, 2005
Artur Łoboda
Ustawa a dziennikarze
styczeń 22, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
"¬ródło naszej chwały"
kwiecień 21, 2005
Znawca dziewiąty
sierpień 19, 2002
IAR
Unia Europejska czy Stany Zjednoczone AP. Czy jest z czego wybierać? (1)
lipiec 12, 2004
Gracjan Cimek
Zakażone żółtaczką na oddziale onkologicznym
październik 18, 2003
Życzenia
grudzień 26, 2004
TEZY do dyskusji w ramach Programu "Polska 2005" ? komentarz 1
lipiec 18, 2005
J.Ś.
NOWA DEMOKRACJA. Jak rządzić w XXI wieku?
styczeń 15, 2003
PHILIP GOULD The Spectator
"Komisja Europejska" "lepsza" niż RWPG
marzec 11, 2004
PAP
Czy IV Rzeczpospolita spełni oczekiwania Polaków?
kwiecień 13, 2005
Polka wygrała na wybiegu
styczeń 5, 2005
Mirosław Naleziński
Samoobrona będzie usuwana z komisji wyborczych siłą?
czerwiec 7, 2004
PAP
Długiem Polska stoi
luty 17, 2005
Damian Stefański
Konstytucja RP: Polska dla Polaków
wrzesień 11, 2006
Halina W.
"Restrukturyzacja" = likwidacja
styczeń 11, 2003
zaprasza.net
Tragedia Narodu Polskiego
marzec 20, 2007
przeslala Elzbieta
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media