ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Piękna dziewczyna z mojego pokolenia 
3 marzec 2021     
Zbrodnia zaniedbania 
18 marzec 2020     
Wszystkiego Dobrego Życzymy 
1 kwiecień 2015      www.trwanie.com
Quo vadis Wielka Brytanio!!  
2 grudzień 2014      www.polskawalczaca.com
RFK Jr. wygłasza elektryzujące przemówienie na wiecu „Pokonaj Mandaty”:
„Za każdym razem, gdy się podporządkowujesz, stajesz się słabszy!”
 
25 styczeń 2022      Joe Kovacs
DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZASAD DEZINFORMACJI Tłumaczenie: Andrzej Suda  
1 luty 2019      Andrzej Suda
Co wiem (i czego nie wiem) o SARS-CoV-2  
26 czerwiec 2021      Edward Curtin
Do foliarzy - budujcie ziemianki 
25 maj 2022      Artur Łoboda
Wzmacniasz mnie swoim spojrzeniem 
25 kwiecień 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Rasizm szczepionkowy 
30 listopad 2021      Roland Rottenfußer
Swińska grypa w USA -oficjalne statystyki na 7 listopada 2009 
16 listopad 2009     
Słabnie Kontrola Bliskiego Wschodu Przez USA 
11 marzec 2011      Iwo Cyprian Pogonowski
Liryka i rytm boży 
22 lipiec 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Dyktatura ciemniaków bis (4) 
7 październik 2010      Artur Łoboda
Zygmunt Jan Prusiński LAS KOBIET – część czwarta 
22 marzec 2021      Zygmunt Jan Prusiński
Historia Mojej Emigracji 
18 luty 2012      artur kurasiewicz
Zygmunt Jan Prusiński DRZEWA I SŁONECZNIKI - część jedenasta  
27 kwiecień 2022      Zygmunt Jan Prusiński
Sukces dyplomatyczny dogorywającego państwa polskiego. 
18 wrzesień 2010      tłumacz, wynarodowiony.
Jaka partia - taki wzorzec moralny 
13 październik 2021     
Polaków nie stać już nawet na opłacenie bieżących rachunków 
28 październik 2014      www.polskawalczaca.com

 
 

Pseudopandemia

Covid 19 był i jest pseudopandemią .
Była to rażąca przesada zagrożenia, jakie stanowi choroba układu oddechowego o niskiej śmiertelności, porównywalna z grypą.
Pseudopandemia  była psychologiczną operacją (psy-op) zaprojektowaną do terroryzowania społeczeństwa.
Celem było przyzwyczajenie ludzi do drakońskiego systemu rządowego ucisku poprzez przyzwyczajenie ich z mechanizmami państwa bezpieczeństwa biologicznego.
 
Pseudopandemic  została oparta na objawy grypopodobne, które, niezależnie od jego pochodzenia, nie było i nie są chorobą, która zgodnie z prawem można uznać za przyczynę „pandemii”.  
Jedynym sposobem, w jaki można było to opisać jako takie, było usunięcie wszelkich odniesień do śmiertelności z definicji Światowej Organizacji Zdrowia.
 
COVID 19 jest chorobą, której rozkład wieku umieralności jest nie do odróżnienia od standardowej śmiertelności.
W przeciwieństwie do grypy, która w nieproporcjonalnym stopniu dotyka młodych, - pod względem zagrożenia życia COVID 19 był i jest chorobą całkowicie nijaką.
 
Gdyby nie teatry polityczne i propaganda medialna głównego nurtu, która rozpoczęła się w Chinach, - nikt, poza zawodami medycznymi i osobami cierpiącymi na COVID 19, nie zwróciłby uwagi na tę chorobę.
 
Iluzja przeciążonych szpitali została stworzona przez znaczne zmniejszenie ich zdolności i poziomu personelu, - przy jednoczesnym przeorientowaniu opieki zdrowotnej, - aby traktować wszystkich, którzy cierpieli na chorobę układu oddechowego, - jako nosicieli dżumy wirusowej.
 
W rzeczywistości pseudopandemia  zaprezentowała niezwykle niski poziom obłożenia łóżek szpitalnych.
Jednak ze względu na dodatkowe zasady i procedury nałożone na nie, usługi zdrowotne popadły w bałagan.
 
Było to połączone z użyciem testów, które nie są w stanie niczego zdiagnozować, jako dowodu  na „przypadek COVID 19.
Umożliwiło to rządom na całym świecie wysuwanie absurdalnych twierdzeń o poziomie zagrożenia.
W całym tekście polegali na fałszywej nauce i śmieciowych danych.
Ponieważ choroba objawowa i wynikająca z niej śmiertelność była stosunkowo niska, stwierdzili, że ludzie bez żadnych objawów choroby ( bezobjawowi ) rozprzestrzeniają zarażenie.
 
To była straszna bzdura.
Nie było dowodów na to, że bezobjawowe  zakażenie kogokolwiek dotyczy.
Osoby zagrożone ciężką chorobą stanowiły niewielką mniejszość osób, - które miały już poważne choroby współistniejące, często ze względu na wiek.
 
Masowe areszty domowe (zamknięcia) i inne środki, - takie jak noszenie masek na twarz, zostały następnie wykorzystane do zwiększenia ryzyka infekcji, zmniejszenia szerokiego poziomu odporności populacji i stworzenia fałszywego wrażenia o nadzwyczajnym  zagrożeniu zdrowia publicznego. Usunięcie opieki zdrowotnej w przypadku każdej innej choroby, w tym raka i choroby niedokrwiennej serca,- w połączeniu z kosztami zdrowotnymi rosnącej deprywacji i polityki immunosupresyjnej, zostało następnie wykorzystane do wzmocnienia iluzji pandemii.
 
Nie oznacza to, że COVID 19 nie zabijał ludzi, ale ci, którzy zmarli na tę chorobę, stanowili niewielki procent wszystkich deklarowanych liczb.
COVID 19 nie miał dostrzegalnego wpływu na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny.
Wzrost powyżej jednej z najniższych w historii średnich śmiertelności z pięciu lat był spowodowany głównie wycofaniem się z usług zdrowotnych, - ponieważ coraz więcej osób umierało we własnych domach, lub w przeciążonych placówkach opieki, - bez otrzymania normalnej opieki medycznej.
 
Pomimo tych wysiłków śmiertelność w 2020 r. nadal była zaledwie dziewiątą najwyższą wartością w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku i jedną z najniższych standaryzowanych według wieku - wskaźników śmiertelności w ciągu ostatnich 50 lat.
COVID 19 nie stanowił praktycznie żadnego zagrożenia dla osób w wieku produkcyjnym, a dla młodych wcale.
Nie było dowodów na to, że dzieci były zagrożone lub przedstawiały jakiekolwiek ryzyko.
Zamknięcia szkół były częścią pseudopandemicznej operacji  psychologicznej.
Wywoływali mylące wrażenie nagłego wypadku  i podawali oszukańcze uzasadnienie szczepienia dzieci.
 
Pseudopandemią  zaplanowano doprowadzić do całkowitego przekształcenia naszej kulturze i społeczeństwie.
To nieodwołalnie zmieniło nasze stosunki z rządami, - spowodowało katastrofalne zakłócenia gospodarcze, zamknięcie światowego handlu i spowodowało uzależnienie milionów od rządowych dotacji. 
Pseudopandemia  była salwa sygnalizującą początek globalnego zamachu stanu.
 
Nowy  aparat bioasekuracji pseudopandemicznej ma na celu kontrolowanie naszego zachowania, - gdy jesteśmy zmuszani przez globalną transformację.
Osoby stojące za  pseudopandemią  zamierzają zmienić Międzynarodowy System Walutowy i Finansowy (IMFS) i ustanowić globalny ład w postaci technokracji.
Technokracja to neofeudalny, totalitarny system oparty na  zasadach wspólnotowych .
 
Otrzymamy iluzję demokracji uczestniczącej poprzez nasz wymagany udział i wiarę w „społeczeństwo obywatelskie”.  
Społeczeństwo obywatelskie będzie „interesariuszem”  technokracji.
Jednak społeczeństwo obywatelskie  będzie dozwolone tylko do prowadzenia polityk ustanowionych na poziomie globalnym.
 
Psychologia była używana przez całą pseudopandemię,  aby naprawić nasze „wybrane środowisko”.  
Uwarunkowano nas przekonaniem, że przestrzeganie zasad jest odpowiedzialnym i moralnym wyborem.
W rzeczywistości nasze zachowanie było celowo zmieniane, aby zapewnić zgodność z dyktatami państwa o bioasekuracji, - przygotowując społeczeństwo na przejście do technokracji.
 
Nowy globalny IMFS opiera się na handlu uprawnieniami do emisji, a rynek obligacji węglowych o wartości 120 bilionów dolarów jest obecnie w budowie.
Aktywa są definiowane w kategoriach ich metryk kapitalizmu interesariuszy,  które oceniają inwestycje w zależności od ich wyniku środowiskowego, społecznego i zarządzania (ESG).
 
Wskaźniki te zostały ustanowione przez Światowe Forum Ekonomiczne - współpracujące z bankami centralnymi, Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) i innymi interesariuszami kapitalistycznymi, takimi jak firma inwestycyjna BlackRock.
 
Globalny system banków centralnych, na czele którego stoi BIS, „idzie bezpośrednio”  , wprost finansując politykę rządu.
Powiązali politykę monetarną z polityką fiskalną, - co oznacza ostateczną kontrolę wszystkich wydatków rządowych przez BIS.
Rada Usług Finansowych BIS reguluje ESG i określa wartość trwałych  aktywów finansowych.
 
W ten sposób globalna technokracja ułatwi kontynuację kapitalizmu kumoterskiego, ponieważ tylko wybrani interesariusze  otrzymają zatwierdzony rating ESG.
Ci, którzy tego nie zrobią, - nie będą w stanie zebrać potrzebnego kapitału inwestycyjnego i zostaną zmuszeni do wycofania się z biznesu.
 
„Going direct”  rozpoczął się, zanim Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła globalną pandemię.
Wszystkie ekonomiczne i finansowe odpowiedzi na pseudopandemię , takie jak urlopy i pakiety wsparcia biznesowego, - zostały uzgodnione w ramach planu „going direct”  w sierpniu 2019 r.
 
Tak zwany bodziec ekonomiczny luzowania ilościowego (QE) jest oszustwem.
Opiera się na nieokiełznanej monetyzacji długu na niespotykaną dotąd skalę. 
Wyjście bezpośrednio  oznacza, że ​​toksyczne, śmieciowe aktywa instytucji finansowych zostały przeniesione do bilansów banków centralnych.
Tworząc w ten sposób niewyobrażalne poziomy długu publicznego, które nigdy nie mogą i nigdy nie zostaną spłacone.
 
Pieniądze z QE, stworzone z absolutnie niczego, zostały wpompowane na rynki finansowe - w celu ciągłego wzbogacania właściwych udziałowców .
Ogromna ekspansja podaży pieniądza doprowadzi wkrótce do hiperinflacji.
Masowe bezrobocie, które pojawi się w wyniku oszczędności, - wywołane zarówno oszałamiającym poziomem zadłużenia, - jak i naszym przejściem do nowego IMFS, spowoduje stagflację.
 
Nowa gospodarka zeroemisyjna netto oznacza dla większości trwałe oszczędności. 
Technokracji  zapewni powszechny dochód podstawowy (UBI), lub jakąś odmianę koncepcji, która ma być wypłacona w walucie cyfrowej Banku Centralnego (CDBC).
Oznacza to, że nikt nie będzie miał własnych pieniędzy poza wybranymi interesariuszami, - ponieważ wszystkie transakcje będą monitorowane i kontrolowane przez banki centralne.
 
Ci, którzy sprzeciwiają się neofeudalnej władzy korporacji, interesariuszy Technokracji i odmawiają przestrzegania nałożonych obowiązków bezpieczeństwa biologicznego, zostaną ograniczeni - lub wyłączeni z CBDC. 
Pseudopandemia  ustanowiła ramy stanu bezpieczeństwa biologicznego, - który będzie kontrolować całe nasze życie.
Paszporty szczepionek są bramą do pełnej tożsamości biometrycznej - dla każdego obywatela w nowym normalnym Technokracji.
 
Na żądanie będziemy zobowiązani do okazania naszego identyfikatora biometrycznego.
Dostęp do towarów i usług będzie monitorowany i ograniczany zgodnie z życzeniem Technokracji.
UBI i CBDC w połączeniu z biometrycznym identyfikatorem zapewnią naszą zgodność.
Centralni planiści Technokracji będą nadzorować system kontrolowany przez sztuczną inteligencję, który automatycznie ograniczy wolności tych, którzy sprzeciwiają się zasadom ogłoszonym przez kapitalistów interesariuszy .
 
Pieniądze, jak to obecnie rozumiemy, nie są już potrzebne osobom stojącym za pseudopandemią .
Gospodarka zeroemisyjna netto umożliwia im przejęcie kontroli nad „globalnymi dobrami wspólnymi”.
Oznacza to, że będą panować nad wszystkimi naturalnymi zasobami Ziemi.
Cała ziemia, oceany, atmosfera, a nawet przestrzeń - są przekształcane w aktywa za pomocą metryk kapitalizmu interesariuszy .
 
Nie tylko nie będziemy mieli własnych pieniędzy, ale także nie będziemy mogli uzyskać dostępu do zasobów potrzebnych do przetrwania bez pozwolenia Technokracji.
Chociaż ten system technokracji był planowany od ponad wieku, - to załamanie finansowe w 2008 roku skłoniło pseudopandemicznych  planistów do zwiększenia tempa transformacji.
Monetyzacja długu od dawna była źródłem ich autorytetu, ale ten IMFS był nie do utrzymania.
Ponieważ wszystkie pieniądze były długiem, ich ostateczny upadek był nieunikniony.
W 2008 roku minął punkt bez powrotu.
 
Po  ustanowieniu ich bezpośredniego planu przygotowano scenę dla pseudopandemii .
SARS-CoV-2 zapewnił doskonałą okazję, a najważniejsi konspiratorzy  stojący za pseudopandemią  intensywnie trenowali w gotowości do operacji.
Następnie zostaliśmy zaatakowani przez kampanię propagandową w mediach głównego nurtu, a jednostki wojskowej wojny informacyjnej zostały rozmieszczone w celu kontrolowania naszego „środowiska wyboru”.
 
Wątpliwości naukowe i medyczne zostały ocenzurowane, ponieważ zawieszenie normalnych procesów demokratycznych zostało wykorzystane do wprowadzenia stanu bezpieczeństwa biologicznego.
Uchwalono prawa umożliwiające Rządowi popełnienie każdego przestępstwa, - jakie tylko zechce, w pogoni za celami zrównoważonego rozwoju kapitalistycznego interesariuszy.
Prawa do odmowy, Prawo protestu i ocenzurowania wolności słowa rozlewają się bez sprzeciwu przez Ustawodawców - jako Rządów krajowych, którzy stali się partnerami  w ramach nowej normalnej  technokracji i będą przygotować Nas na nadchodzącą Technokrację.
 
Dla spiskowców podstawowych  Spośród pseudopandemic  to realizacja ich długo trzymały śnie globalnego zarządzania.
Są przesiąknięci mitologią eugeniki i kontroli populacji.
Kiedy już będą mieć całkowitą kontrolę nad globalnymi dobrami wspólnymi,  nie będą już potrzebować nas jako konsumentów i będą dążyli do znacznego zmniejszenia populacji.
 
Choć brzmi to szalenie, dowody, w sprawie pseudopandemii , są przytłaczające.
Stoimy w obliczu globalnego neofeudalizmu, jeśli nie zaczniemy działać teraz.
Na tym polega nasza nadzieja.
 
Główni spiskowcy nie mają żadnej realnej władzy.
To iluzja, którą desperacko chcą utrzymać.
Inwestują miliardy w propagandę, wojnę hybrydową i systemy bezpieczeństwa, ponieważ są przerażeni, że zdamy sobie sprawę z tego, co robią.
Ich plan może się powieść tylko wtedy, - gdy uwierzymy w ich kłamstwa i zastosujemy się do ich rozkazów.
Jeśli tego nie zrobimy, - nic nie mogą na to poradzić.

Możemy zresetować świat.

Pseudopandemia to nowa książka Iaina Davisa. Jest dostępna, zarówno w twardej, jak i miękkiej oprawie, od Amazon i innych sprzedawców. Możesz też zasubskrybować In This Together, aby otrzymać bezpłatną kopię.
 

Źródło:
https://off-guardian.org/2021/06/29/pseudopandemic/
29 czerwiec 2021

Iain Davis 

  

Komentarze

  

Archiwum

"Raport mniejszości"
czerwiec 24, 2005
piotrek gilek
Prymas: uczmy się miłości
kwiecień 11, 2004
PAP
AKT Nasza Lektura „Władza globalizacji”- Jadwiga Staniszkis
grudzień 9, 2004
Sukcesy rządu łajdaka półTuska
czerwiec 3, 2008
Artur Łoboda
Co robić?
marzec 30, 2003
Andrzej Kumor
Whose Holocaust is it?
wrzesień 23, 2007
przysłał ICP
Komu nie wolno latać
maj 1, 2003
prof. Iwo Cyprian Pogonowski
Manekinka
listopad 22, 2003
Andrzej Kumor
"Michnik jest manipulatorem. To jest człowiek złej woli, kłamca, oszust intelektualny".
październik 23, 2003
Artur Łoboda
Superpanstwo wchodzi kuchennymi drzwiami
październik 16, 2007
Goska
1-VIII-1944r.
sierpień 1, 2006
tatar
Posłowie sami chcą badać sprawę "łapówki Rywina"
styczeń 7, 2003
http://www.rzeczpospolita.pl/
Opcja Zerowa. Sto lat za murzynami, pięć minut przed Żydami
marzec 6, 2008
Artur Łoboda
Konieczne dalsze prowokacje
luty 23, 2008
PAP
Raport ONZ: nadchodzi masowa imigracja z krajów biednych do krajów bogatych
marzec 20, 2007
bibula- pismo niezależne
"Bardziej swobodnie"
kwiecień 27, 2003
zaprasza.net
FBI: nielegalnie szpiegowaliśmy sieć
marzec 11, 2008
Mariusz Błoński
Nastepca F-16
grudzień 6, 2006
Goska
MS: Krótka historia prywatyzacji banków
kwiecień 6, 2006
wedle Interia.pl
2009.03.03. Serwis wiadomości ze świata bez cenzury
marzec 3, 2009
tłumacz
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media