ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Krzyżu Chrystusa  
14 kwiecień 2017     
Łowcy kowidowych skór 
29 listopad 2021      Artur Łoboda
Hołota i żydohołota, czyli współcześni neostalinowcy 
29 grudzień 2013      Artur Łoboda
Pandemia COVID-19 nigdy nie była tym, co twierdzili, ale pandemia szczepionek jest PRAWDZIWA 
31 maj 2022      Arsenio Toledo
WOJNY SZCZEPIONKOWE: 7 najczęstszych sposobów, w jakie amerykańskie „owce” zostały zmanipulowane za pomocą błędnych informacji o szczepionkach przez nieuczciwy establishment 
1 sierpień 2022      SD Wells
Kto nam znalazł takich "przyjaciół"? 
7 luty 2018      Artur Łoboda
Rejterada łapówkarzy mafii farmaceutycznej? 
11 listopad 2014      www.polskawalczaca.com
Kto odpowiada za skutki powodzi? 
20 maj 2010      Artur Łoboda
Bomba Zegarowa, Tortury i Pranie Mózgów oraz Prezydentura Imperialna w USA 
20 lipiec 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
MHŻP realizuje starą strategię poniżania Polaków 
18 grudzień 2014      Artur Łoboda
Raport ze znikającego państwa 
15 wrzesień 2014      www.polskawalczaca.com
Równiejsi 
24 lipiec 2019      Artur Łoboda
Największy - ostatnio - sukces Kaczyńskiego 
29 czerwiec 2015      Artur Łoboda
Jego Magnificencja Marek Jan Chodakiewicz 
2 lipiec 2010      tłumacz
Teorie spiskowe, które stały się faktem 
17 grudzień 2020      Independent Trader
Jak się nie znasz na swojej pracy - to zajmujesz się tym - co potrafisz 
5 sierpień 2016      Artur Łoboda
Zakazane piosenki - Teraz jest LOCKDOWN 
2 luty 2021      Montage.pl
Her Tusk i Kwiatkowski  
27 styczeń 2011      Bogusław
Znowu ta michnikowska "zakonnica" 
10 listopad 2016     
Europa i USA Zmniejszają Wydatki na Zbrojenia 
24 sierpień 2011      Iwo Cyprian Pogonowski

 
 

Częstotliwość radiowa przy 2,45 GHz zwiększa toksyczność, aktywność prozapalną i preapoptotyczną powodowaną przez sadzę w linii komórkowej makrofagów RAW 264.7

Radiofrequency at 2.45 GHz increases toxicity, pro-inflammatory and pre-apoptotic activity caused by black carbon in the RAW 264.7 macrophage cell line

Author

Rosa AnaSueiro-BenavidesaJose ManuelLeiro-VidalaAarón ÁngelSalas-SánchezbcJ. AntonioRodríguez-GonzálezbFrancisco J.Ares-PenabM. ElenaLópez-Martínda

Research Institute on Chemical and Biological Analysis, Dept. of Microbiology and Parasitology, University of Santiago de Compostela, E-15782 Santiago de Compostela, Spainb

CRETUS Institute, Dept. Applied Physics, Faculty of Physics, University of Santiago de Compostela, E-15782 Santiago de Compostela, Spainc

ELEDIA@UniTN – DISI – University of Trento, 38123, Trentino-Alto Adige, Italyd

CRETUS Institute, Dept. Morphological Sciences, Faculty of Medicine, University of Santiago de Compostela, E-15782 Santiago de Compostela, SpainReceived 26 July 2020,

Revised 15 September 2020, Accepted 20 September 2020, Available online 4 October 2020.


Narażenie na promieniowanie:
2450 MHz
SAR = 0,406 W / kg EMF: ocena danych

Streszczenie


Istnieją przekonujące dowody na to, że długotrwałe narażenie na niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne jest czynnikiem ryzyka dla wywołania niektórych rodzajów raka.
Ponadto liczne badania wykazały, że promieniowanie WLAN 2,45 GHz może powodować stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, nasilenie reakcji zapalnych i toksycznych dla komórek.

Jednak w rzeczywistych warunkach żywe istoty są narażone nie tylko na jeden czynnik stresu.
Zwłaszcza w obszarach metropolitalnych występuje połączenie wpływów środowiska, takich jak zanieczyszczenie powietrza drobnym pyłem i elektrosmogiem.
Cząsteczki sadzy pochodzące z sadzy o wielkości w zakresie 10 nm – 1 mm są największym składnikiem drobnego pyłu i powodują zwiększoną śmiertelność, oraz niepełnosprawność.

Cząsteczki węgla są bezpośrednio toksyczne i powodują stres oksydacyjny, który powoduje rozwój raka, dysfunkcję układu sercowo-naczyniowego i choroby układu oddechowego.
Należy zbadać możliwość wystąpienia efektów kumulacji, efektów przeciwstawnych, synergii lub wzmocnienia między polami elektromagnetycznymi a zanieczyszczeniami.
Makrofagi odgrywają zasadniczą rolę w organizowaniu reakcji zapalnych, które są wywoływane przez kontakt z komunikacją mobilną w interakcji z zanieczyszczeniami powietrza.
Z tego powodu autorzy badają linię komórkową makrofagów, która została wystawiona na działanie kombinacji cząstek węgla i promieniowania telefonu komórkowego 2,45 GHz. 
 
Projekt badania i metody
 
Badane komórki to linia komórkowa makrofagów RAW 264.7 od myszy.
Były one naświetlane przez 24 lub 72 godziny syntetycznym sygnałem 2,45 GHz i wartością SAR 0,406 W / kg.
Były również traktowane 1,5 µg / ml lub 150 µg / ml czarnego węgla.

Grupa kontrolna (bez napromieniania, bez węgla),
tylko napromieniowanie,
tylko węgiel oraz zarówno napromienianie,
jak i węgiel badano pod kątem zarówno czasów napromieniania, jak i obu stężeń węgla.

Zbadano i oceniono różne funkcje odpornościowe komórek, w tym stres oksydacyjny (indukcja przez bakteryjne lipopolisacharydy, oznaczenie ilościowe przez produkcję tlenku azotu), aktywność fagocytarną, aktywność prozapalną (określenie ekspresji cytokin czynnika martwicy nowotworu alfa i interleukiny-1ß), jak również aktywność preapoptotyczna poprzez ekspresję genu kaspazy-3. Ponadto przeanalizowano żywotność makrofagów.
 
Wyniki
 
Przy 24-godzinnym napromieniowaniu i niskiej dawce węgla 1,5 µg / ml nie było żadnych różnic w przeżywalności makrofagów między czterema grupami (grupa kontrolna, tylko napromienianie, tylko węgiel, kombinacja napromieniowania i węgla).
Po 24 godzinach napromieniania i ekspozycji na 150 µg / ml węgla, nastąpiło znaczne zmniejszenie przeżywalności jedynego węgla (67 ± 3,7%), a połączonej grupy (37 ± 2%), przeżywalność jedynej napromieniowanej grupy pozostały niezmienione.
Po 72 godzinach naświetlania przeżywalność była znacznie zmniejszona we wszystkich grupach w porównaniu z grupą kontrolną.
W czwartej konfiguracji testu, a mianowicie naświetlania przez 72 godziny i 150 µg / ml węgla, wszystkie trzy grupy eksponowane (tylko promieniowanie, tylko węgiel, łącznie) wykazały niższą przeżywalność niż grupa kontrolna.
Najgorszą przeżywalność wykazała grupa połączona (31 ± 1,06%), następnie jedyna grupa węglowa (52,5 ± 3,0%) i jedyna napromieniowana (77,5 ± 2,5%).
Dane te wskazują, że zarówno napromieniowanie, jak i węgiel mogą indywidualnie uszkadzać komórki, ale połączenie tych dwóch czynników powoduje zwiększoną toksyczność. 
 
W kolejnym kroku zbadano produkcję tlenku azotu (NO).
Linia komórek makrofagów może być aktywowana przez zewnętrzne bodźce biologiczne, takie jak lipopolisacharydy (LPS), bodźce fizyczne, takie jak promieniowanie telefonu komórkowego, lub bodźce chemiczne, takie jak węgiel.
Powoduje to reakcję zapalną i związane z nią uwalnianie NO.
Makrofagi najpierw napromieniowano, jak opisano powyżej, wystawiono na działanie węgla lub obu czynników.
Następnie LPS wywołał odpowiedź immunologiczną.
Stężenia NO w pożywce hodowlanej mierzono 24 godziny, lub 72 godziny po indukcji.
Wyniki autorów są zgodne z wcześniejszymi obserwacjami: po indukcji LPS następuje znaczny wzrost reakcji zapalnej NO z powodu węgla i promieniowania telefonu komórkowego.
Połączenie 24-godzinnej ruchomej grupy radiowej i 1,5 µg / ml węgla z późniejszą indukcją LPS doprowadziło do podwojenia w porównaniu z 24-godzinną ruchomą grupą radiową i potrojenia w porównaniu z jedyną grupą węglową (24 godziny po indukcji LPS).
Sugeruje to, że połączenie promieniowania telefonu komórkowego i węgla zmienia komórkową funkcję zapalną makrofagów, która jest związana z NO, o 24 godziny. 
 
Jedną z najważniejszych funkcji makrofagów jest fagocytoza, którą następnie badano.
Określono szybkość fagocytozy, z jaką makrofagi pobierają cząstki węgla.
Przy stężeniu węgla zarówno 1,5 µg / ml, jak i 150 µg / ml, połączenie z 24-godzinnym napromienianiem prowadziło do zwiększonej szybkości fagocytozy.
Nie było różnic między 72 godzinami napromieniania i 72 godzinami bez napromieniania dla obu stężeń węgla.
Zdaniem autorów dane te mogą wskazywać na spowolnienie, lub wydłużenie funkcji fagocytarnej makrofagów. 
 
Następnie zbadano natychmiastową odpowiedź immunologiczną makrofagów w postaci uwolnienia cytokin prozapalnych (TNF-alfa i IL-1ß).

W niezrozumiały sposób wystąpiło to tylko przy 1,5 µg / ml węgla; nie przedstawiono żadnych danych dotyczących 150 µg / ml węgla (przyp. Red.).

W grupach 24-godzinnych tylko napromienianie (w porównaniu z grupą kontrolną, tylko węgiel i łącznie) doprowadziło do największej produkcji TNF-alfa i IL-1ß.
W żadnym przypadku połączenie cząstek i napromieniowania nie doprowadziło do addytywnej ani synergicznej odpowiedzi.

Po 72 godzinach napromieniania nie stwierdzono różnic w produkcji TNF-alfa między różnymi grupami testowymi.
Jednak tworzenie IL-1β osiągnęło maksimum po 72 godzinach napromieniania z powodu połączenia obu czynników stresowych.
Tylko ekspozycja na węgiel i promieniowanie nie spowodowała żadnych zmian w produkcji po 72 godzinach w porównaniu z grupą kontrolną.
Ostatnim krokiem było zbadanie stężenia proapoptotycznego enzymu kaspazy-3, również tylko dla 1,5 µg / ml węgla.
Połączenie promieniowania węglowego i komórkowego doprowadziło do znacznego wzrostu kaspazy-3 przy napromienianiu zarówno przez 24 godziny, jak i 72 godziny. 
 
Wnioski

 
Zdaniem autorów połączenie cząstek węgla z niejonizującym promieniowaniem telefonu komórkowego spowodowało dramatyczny wzrost toksyczności komórki i przedapoptotyczną aktywację kaspazy-3.

Przedłużająca się fagocytoza i nasilona reakcja zapalna makrofagów mogą odgrywać ważną rolę w interakcji promieniowania telefonu komórkowego i cząstek węgla, które zmieniają maszynerię komórkową.
Połączenie obu czynników stresowych prowadzi do aktywacji mechanizmów anty- i preapoptotycznych, co prowadzi do wyczerpania i ostatecznie przedwczesnej śmierci komórek odpornościowych.

Aby lepiej zrozumieć skutek środowiskowego wpływu komunikacji mobilnej i cząstek węgla na odpowiedź immunologiczną, oraz możliwy wpływ na choroby autoimmunologiczne i zapalne, potrzebne są coraz bardziej dogłębne badania.
Chociaż autorzy w swoich badaniach podążają za ciekawym podejściem do łączenia różnych czynników stresowych, co ma miejsce również w otaczającym nas świecie, lub w naturalnym środowisku, niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi.
Dlaczego nie wykorzystano w pełni danych dotyczących zanieczyszczenia węglem wynoszącego 150 µg / ml, mimo że dostarczają one najbardziej rażących wyników podczas testowania przeżywalności?
(Nota wydawcy) (RH)


Źródło:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720362100?via%3Dihub
1 maj 2021

 

  

Komentarze

 

KOMENTARZ

Do tej pory podawałem dowody naukowe - na skutki długotrwałego napromieniowania elektromagnetycznego - na organizm ludzki.
Tym razem w pracy naukowej wskazano, że w połączeniu z sadzą - promienie elektromagnetyczne wywołuje negatywne skutki - już po kilku godzinach ekspozycji.

2021-05-02
Artur Łoboda

  

Archiwum

"Nieudane Państwa" i "Fasadowe Demokracje"
październik 10, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
Koniec roku 2001
październik 17, 2007
Artur Łoboda
Kosztowny kredyt czyli "łapaj złodzieja"
kwiecień 4, 2003
http://www.dziennik.krakow.pl
Historia się powtarza
grudzień 23, 2003
IAR
Naród wybrany?
wrzesień 3, 2003
Kilka uwag o pieniądzu
kwiecień 26, 2007
Bogdan
Czy Amerykanie sami sobie zadali klęskę?
marzec 28, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
"Krajobraz po wojnie" - Pamiec 13 Grudnia 1981
grudzień 13, 2006
przesłała Elzbieta
Największy polski prozaik (wedle "tłumacza")
marzec 30, 2008
tłumacz
Powrót Ligi
grudzień 12, 2002
http://haggard.w.interia.pl/liga.html
Poszukiwany - porwany
styczeń 13, 2006
Przeczytaj pomysl i pozwol podobnie uczynic innym.
styczeń 31, 2003
Elzbieta
Obrazy na murze zostają, parking pod Wawelem znika
listopad 28, 2005
gazeta.pl
Is Poland America's donkey or could it become NATO's horse?
maj 12, 2003
przesłała Elżbieta
Idzie nowe
listopad 14, 2006
Renata Rudecka-Kalinowska
Czym się różni Wałęsa od Leppera
kwiecień 13, 2004
Artur Łoboda
"Głupizm"
marzec 31, 2006
Artur Łoboda
Do Iraku z kneblem w ustach
maj 26, 2003
przesłała Elżbieta
Zmierzch uchwałodawstwa RJP?
luty 20, 2008
Mirosław Naleziński, Gdynia
Obiecana przez polityków praca za granicą
sierpień 2, 2004
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media