ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Nie fiksujcie z Ukraińcami 
4 kwiecień 2022      Artur Łoboda
Powstanie warszawskich dzieciaków 
1 sierpień 2016     
C.d. KRUCJATY ZJEDNOCZONEJ (Z USA) EUROPY PRZECIW BIAŁORUSI  
5 luty 2011      Gasienica
Każdy z niedoborem odporności może umrzeć z przeziębienia 
25 luty 2022      Mary Villareal
To się może Komisji Europejskiej udać 
20 październik 2021     
National Memory  
26 luty 2011      Iwo Cyprian Pogonowski
Międzynarodowy Czerwony Krzyż oskarża rząd USA o „eksport tortur” 
28 marzec 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Zygmunt Jan Prusiński TAJEMNE OBCOWANIE - część pierwsza 
29 marzec 2021      Zygmunt Jan Prusiński
Zmarł Alojzy Szablewski 
30 kwiecień 2017     
Mniejsze zło 
19 styczeń 2023      Artur Łoboda
Wszystkie choroby za darmo 
17 luty 2021     
Czterdziesta i dwudziesta rocznica w życiu „Czerwonego Caratu” 
28 październik 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Święto Rękawki 2012 r. 
15 kwiecień 2012     
Nie ma żadnego kowida! (1) 
16 wrzesień 2021     
Kowidowcy to gorzej - niż hitlerowcy, to neostalinowcy 
21 marzec 2021      Artur Łoboda
Opozycja reglamentowaną z lat PRL 
24 czerwiec 2017      Artur Łoboda
Na co było stać Rząd Tuska 
23 październik 2014      Artur Łoboda
Pogrzeb Polski 
19 kwiecień 2022      Iwona Wiktoria
Wnuki przeklną Nas za Naszą lekkomyślność 
4 październik 2020      Artur Łoboda
Wstydźcie się. Protest w Londynie 
26 wrzesień 2020      Guardian News

 
 

Kilka wątków z historii Żydów w Polsce

W matematyce mamy do czynienia z prostymi działaniami, których wynik jest oczywisty i z działaniami z wieloma niewiadomymi. Można je opisać na przykład jako wykres zmiennej losowo.

Dokładnie tak samo jest z naszym życiem.
Moja "matematyka życia" zakłada tylko jeden aksjomat i cały szereg zmiennych.
Tym aksjomatem jest założenie, że istota ludzka jest wysoko rozwiniętym nośnikiem inteligencji. Dlatego - niezależnie od głoszonych poglądów - wynikających ze źródeł edukacji, ludzie normalni potrafią ze sobą dyskutować - twórczo rozwijając doświadczenie ludzkości.

Taka wymiana idei jest niemożliwa z ludźmi prymitywnymi, a więc takimi, których mózgi uległy degeneracji w procesie rozwoju.
Nie chodzi tu o ludzi uważanych za "niewykształconych" bo ilość zgromadzonych w mózgu informacji nie ma żadnego związku z inteligencją. Dowodzi to każdego dnia cała masa idiotów - produkujących się w mediach.

Skąd się biorą ci idioci?
Marian Hemar wyjaśnił to w wierszu "Kto rządzi światem".
Agresywne tłumoki - wiedzione prymitywnym instynktem zwierzęcym - dążą do panowania nad innymi. I każdy - kto stanie na ich drodze - będzie niszczony.
Osoba Mariana Hemara to najlepszy przykład polskiej kultury.
Na żyznej - słowiańskiej glebie kwitły kulturowe kwiaty innych nacji.
Wielokrotnie to przypominam, że z racji największej w Europie tolerancji - Polska była schronieniem dla wielu prześladowanych w innych krajach: Żydów, czeskich Husytów, Kalwinów, Ormian, Greków, a także gościnna dla Niemców, Francuzów, Włochów, Węgrów, Tatarów i Rosjan. Wymieniam tylko najważniejsze nacje, ale przedstawiciele prawie całej Europy zjeżdżali do Polski.
Przez pewien czas żyli we własnych oazach - zanim nie wrośli w polską glebę.

Problemem były dla nas dwie nacje: Niemcy i Żydzi.
We wrześniu 1939 roku pewna część kadry dowódczej Wojska Polskiego - miała niemieckie korzenie. Ale nie było wątpliwości - po której stronie się opowiedzą.
Później jednak Niemcy wprowadzili folkslisty - na które zapisało się sporo Polaków. Większość tylko dla własnego bezpieczeństwa i pamiętać należy, że pierwszymi więźniami Obozu w Oświęcimiu byli Polacy, którzy nie zgodzili się podpisać folkslisty.
Wśród rzeczywistych współpracowników nazistów była stosunkowo niewielka liczba Polaków - niemieckiego pochodzenia - porównywana z kolaborantami nie mających żadnych związków z Niemcami. I wyraźnie przypominam, że chociaż Wywiad AK doliczył się liczby 15 tysięcy kolaborantów i szmalcowników to - jak na populację przedwojennej Polski jest to ułamek poniżej granicy błędu statystycznego. Zauważyć też należy, że znane są wypadki błędów rozpoznania, a nawet skazania niewinnych osób. Kilka wykonanych przez AK wyroków śmierci było tragiczną pomyłką.

Jeszcze większym problemem dla Polski byli Żydzi.
W przeciwieństwie do innych nacji - nie mieli ochoty się asymilować w społeczeństwie polskim.
Przez wiele wieków żyli obok nas - rządzeni odrębnymi prawami i nie podlegający władzy świeckiej, ani kościelnej.
Praktyki te zapoczątkował Statut Kaliski Bolesława Pobożnego - z roku 1264.
Był on później odnawiany przez kolejnych władców, a jako pierwszy Król Polski, przyjął go Kazimierz Wielki.
Stąd błędne przekonanie - zresztą stworzone przez Żydów, że Kazimierz był inicjatorem przyjęcia Żydów do Polski. Żyli tu bowiem od kilku stuleci, a praktycznie jeszcze przed Chrztem Polski.
Jeżeli przeczytają Państwo zamieszczoną na końcu artykułu treść Statutu Kaliskiego - to u niejednego - przysłowiowo "włos stanie na głowie".
Pomyślcie sobie, że przez 6 wieków - Żydzi żyli w Polsce wedle tych Praw i zachowywali sie dokładnie tak samo - jak dzisiaj Państwo Izrael względem społeczności międzynarodowej.
Kiedy jakiś Żyd okradł Chrześcijanina to ukrywał się w gminach żydowskich, które takiego złodzieja chroniły.
Naturalną konsekwencją bezkarności żydowskich oszustów było wtargnięcie Chrześcijan na teren Gminy Żydowskiej - w celu pojmania oszusta, bądź złodzieja.
Takie wypadki nazywane są przez historyków "pogromami".
Jeżeli nie można było ukarać przestępcy - czy zbrodniarza to odreagowywano na tych, którzy go ukrywali.

Polska była więc wyjątkowym państwem w skali świata, w którym funkcjonowało podpaństwo żydowskie - z własnym "Sejmem Czterech Ziem".
Żydzi dokonywali tu oszustw finansowych na masową skalę. I gdy w latach dziewięćdziesiątych poznałem historię Żydów w Polsce to oczekiwałem, że podobne zjawiska będą miały miejsce wszędzie tam - gdzie dzisiaj robią swoje interesy. Długo nie trzeba było czekać.
Dzisiaj Amerykanie na własnej skórze doświadczają tego - co było udziałem Polaków przez wiele stuleci.
Wszystko jeszcze przed Amerykanami.
Skoro przez zniszczenie gospodarki polskiej Żydzi doprowadzili do Rozbiorów Polski - to tego samego można się spodziewać po Stanach Zjednoczonych.
Są już zresztą tego zapowiedzi.

Rozbiory Polski były kresem tych haniebnych Praw.
Kiedy skończyło się finansowe eldorado to Żydzi zatęsknili za Rzeczypospolitą Obojga Narodów, w której tak dobrze im się wiodło.
Z tego powodu - pewna część Żydów włączyła się w Polskie Powstania Narodowe.
Nie zawsze było to tylko wynikiem gry interesów - bo od doby Oświecenia nastąpił proces cywilizowania Żydów - nazywana "haskalą" i włączenie się pewnej ich części do społeczeństwa - w którym żyli.
Pierwsza znacząca fala polonizacji Żydów wystąpiła w okresie rodzącego się kapitalizmu.
Nastąpił wtedy wyraźny podział na oligarchię kapitalistyczną i żydowską biedotę.
Bardzo duży wpływ na rozwój intelektualny Żydów miał polski Pozytywizm.
Był on wręcz kręgosłupem intelektualnym w tworzeniu Państwa Żydowskiego w Palestynie, które powstało nie tylko w wyniku zbrodni i zaboru, ale głównie przez "pracę od podstaw".
Idee pozytywistyczne - patrz "Siłaczka" Żeromskiego udzieliły się również pewnej części żydowskiej młodzieży.
Wywodzący się niejednokrotnie z bogatych rodzin i dobrze wykształceni w laickich uczelniach Żydzi - podchwycili hasła socjalne i włączyli się w lewicowe ruchy społeczne.

Dzisiaj nagminnie uogólnia się to zjawisko do jednego mianownika "żydokomuna". Ale takie podejście jest jedynie przejawem spłaszczenia wypowiedzi.
Największą partią głosząca hasła lewicowe na terenie Polski - był żydowski Bund.
Nazywany jest czasem partią antysyjonistyczną - bo przeciwstawiał sie emigracji do Palestyny i głosił idee autonomicznego społeczeństwa żydowskiego w Europie Środkowej i Wschodniej - z odrębnym językiem Jidysz.

Jak wspomniałem na wstępie: Polacy BYLI (1) najbardziej tolerancyjnym narodem europejskim.
Dlatego sąsiedztwo z odrębnym narodem - we własnym kraju - nie było dla nas problemem.
Zresztą - jeszcze przed powstaniem Bundu - w szeregach Socjaldemokracji Królestwa Polskiego było wielu Żydów, którzy jednak nie uważali za potrzebne odrodzenie Państwa Polskiego.
Z tego powodu doszło do oddzielenia Polskiej Partii Socjalistycznej - uznającej odzyskanie niepodległości Polski - jako warunek wolności społecznej "ludu pracującego".
Podkreślę ten element programu PPS, który stał się bardzo aktualnym w obliczu dzisiejszego - unioneuropejskiego internacjonalizmu.
Jeszcze w XIX wieku doszło do wielu konfliktów pomiędzy SKDP, a PPS. Podczas Międzynarodowego Kongresu Socjalistycznego w 1893, delegacja polska - przewodzona przez Ignacego Daszyńskiego odmówiła zajęcia miejsc obok m.in. Róży Luksemburg. Na następnym Kongresie - w 1896 roku, doszło do konfliktu pomiędzy Luksemburg a Józefem Piłsudskim.

W patriotycznej - Polskiej Partii Socjalistycznej znalazło swoje miejsce wielu Żydów. Jednym z nich był urodzony w 1968 roku Bolesław Drobner, którego miałem okazję poznać osobiście.
Mój ś.p. Dziadek był działaczem PPS i znał zarówno Drobnera - jak też Cyrankiewicza, ale też członków emigracyjnego Rządu na Uchodźstwie, który składał się z PPS-owców, Ludowców i Narodowców.
W ogóle moja Rodzina dobrze znała Drobnera i wypowiadali się o nim tak - jakby mu współczuli po tym - co przeżył w czasie wojny.
Natomiast nazwisko Cyrankiewicz wypowiadane było tylko w połączeniu z przekleństwem "skurwysyn". I był to jedyny wypadek - gdy używano w moim domu wulgarnego słowa.
Już przed wojną dążył do rozlewu krwi - w celach politycznych.

Z tego powodu za obrzydliwe oszustwo uważam kłamliwy artykuł z Newsweek'a "Józef Cyrankiewicz, czyli jak kończą idealiści".
http://historia.newsweek.pl/jozef-cyrankiewicz--czyli-jak-koncza-idealisci,75928,1,1.html  
Cyrankiewicz był "oszustem moralnym" - dokładnie takim samym - jak Michnik.

Kiedy - pod koniec lat sześćdziesiątych Rodzina zaczęła mnie edukować - w jakim kraju żyję to zapamiętałem te mniej więcej słowa:
Już przed wojną doskonale było wiadomo - co się dzieje w Rosji. Po pobycie w Sowietach Drobner wydał broszurę: "Co widziałem w Rosji Sowieckiej".
Długo nie mogłam odnaleźć tej publikacji. Nie mogłem też przypomnieć, kto ja napisał. Jest ona doskonałym dowodem na to, że bezczelnym kłamstwem są opowieści dzieci komunistów, że ich rodzice nie wiedzieli - co się działo pod rządami Stalina.
Wykład Drobnera i publikacja jego treści - miały miejsce w styczniu 1936 roku, a więc jeszcze przed czystkami stalinowskimi.
Po ucieczce przed Niemcami do Lwowa w 1939 roku - został Drobner aresztowany przez NKWD. W 1943 roku - na prośbę Wandy Wasilewskiej - został zwolniony i w dalszej kolejnosci wykorzystany przez Stalina - w jego polskiej polityce.

Na temat Drobnera nie znalazłem negatywnych wypowiedzi.
Poza faktem, że został wykorzystany do tworzenia marionetkowego PKWN - nie mam mu nic do zarzucenia. Ale udział w PKWN był jego jedyną szansą na przeżycie.
Więcej na temat Drobnera znajdą Państwo na Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Drobner

Ta rozprawka o wszystkim i niczym prowadzić ma do niezbędnej edukacji Społeczeństwa Polskiego.
Nieunikniona polaryzacja nastrojów Społeczeństwa Polskiego doprowadzić może do wypełnienia maksymy iż wpadniemy z deszczu - pod rynnę.

Edukacja z historii Polski jest nam niezbędna.
Pamiętajmy, że zarówno matka Michnika - jak też on sam - fałszowali historię by zataić zbrodnie żydowskich bandziorów wobec Polaków.
Jak wskazałem na wstępie: wykształcenie nie jest równoznaczne z inteligencją.
Dowodzą tego takie zbiry z polskiej historii jak: Różański, Brystygierowa, Fejgin.
Ale, czy należy tych żydowskich bandytów utożsamiać z całym Narodem Żydowskim?
W tej kwestii istnieje analogia do oszczerstw rzucanych przez żydowskie kanalie pod adresem Polaków.
Nie zaprzeczymy, że w czasie wojny byli zarówno szmalcownicy - jak też bandyckie napady na Żydów - w celach rabunkowych.
Takie sytuacje zdarzają się również w czasie pokoju. Ale jak na warunki wojenne skala tego zjawiska była wręcz marginalna.
Większość Polaków była obojętna i martwiła się - jak przeżyć.
Dokładnie tak samo jest dzisiaj z międzynarodową społecznością Żydów.
Kiedy Izrael morduje Palestyńczyków, kiedy gangsterzy żydowscy rujnują gospodarkę świata to większość Żydów jest obojętna. A przecież nie ryzykują swojego życia - tak jak Polacy w czasie wojny.

W ramach walki o suwerenność musimy mieć również jasno zdefiniowane poglądy wobec Polaków żydowskiego pochodzenia.
Zmusza nas do tego cała nasza historia.
Pogrobowców stalinizmu należy wyizolować i pozbawić wpływów.
Pamiętać jednak musimy, że w Polsce żyły też takie osoby jak ś.p. Michał Tadeusz Falzmann, o którym pisał ciepłe słowa niedawno zmarły twórca koncepcji Jednomandatowych Okręgów wyborczych - Jerzy Przystawa http://prawica.net/node/17803

W mojej opinii Polacy powinni bezwzględnie poznać historię Żydów i współpracować z - niestety nielicznymi przyzwoitymi - osobami żydowskiego pochodzenia.
Pamiętając jednak, że wszędzie mogą się trafić agenci.

Foto: Karta z katalogu Biblioteki Sejmowej - zawierającej informacje o broszurze "Co widziałem w Rosji Sowieckiej".
Link do źródłowej strony
http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000022807&find_code=SYS&local_base=BIS02

Przypis. (1) Polacy byli najbardziej tolerancyjnym narodem europejskim. Ale z powodu wielu zdrad i zbrodni żydowskich - przestali być naiwni.

36 punktów wchodzących w skład Statutu kaliskiego


1. Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym żydem.
2. Kiedy chrześcijanin pozywa na żyda o zastaw, żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy żyd przysięgą się uwolni.
3. Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli żyd teraz żąda, żyd przysięgą dowód złoży.
4. Kiedy żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył chrześcijanin się odprzysięże.
5. Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno żydom wszystko brać w zastaw.
6. A gdyby zastaw jaki był kradziony, żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.
7. Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u żyda zginie, żyd od nalegającego chrześcijanina przysięgą się uwolni.
8. Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich; zostają pod opieką króla lub wojewody.
9. Za zranienie żyda, słuszna kara i koszta kuracji.
10. Za zabicie żyda słuszna kara i konfiskata majątku.
11. Za uderzenie żyda kara zwyczajna w kraju.
12. Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.
13. Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.
14. Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.
15. Rzucający kamieniem na szkołę żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.
16. Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się wandel nazywa, zapłaci mu funt pieprzu. ( Wandel wina pieniężna).
17. Gdy żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną, gdy się trzeci raz nie stawi zapłaci karę stosunkowo wyższą.
18. Za zranienie żyda, żyd płaci karę zwyczajną.
19. Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.
20. Gdyby dowodów nie było, kto zabił żyda my żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.
21. Za gwałt na żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.
22. Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie.
23. Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu.
24. U żyda nikt na kwaterze być nie ma.
25. Nie wolno jest żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.
26. Odwodzenie dziecka żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.
27. Zastaw gdy rok i dzień u żyda pozostaje, staje się jego własnością.
28. W dnie świąt swoich, żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.
29. Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.
30. Nie wolno żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.
31. Występki żydów w ich szkołach sądzone być mają.
32. W jakiej monecie żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.
33. Konie żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.
34. Mincarzom nie wolno chwytać żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.
35. W gwałcie nocnym sąsiedzi żydowi pomoc dać winni pod kara 30 szelągów.
36. Wolno jest żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się.


Nigdy nie pozwoliłem sobie na kłamstwo.
Ale w tekście tym pojawia się nieco ironii, która jest pokłosiem kilku - oglądniętych ostatnio antypolskich filmów amerykańskich - zakłamujących historię Żydów w i obrażających Polaków.
10 marzec 2013

Artur Łoboda 

  

Komentarze

  

Archiwum

Kim są iraccy powstańcy?
lipiec 17, 2006
Matthieu Guidere i Peter Harling
Stowarzyszenie na rzecz Europy Ojczyzn
maj 1, 2003
Iran, USA i konflikt między Szyitami i Sunnitami
październik 8, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Śladami nazistów
grudzień 1, 2007
Jolanta Góra
Waniek grozi TVP prokuratorem
czerwiec 11, 2005
http://rzeczpospolita.pl
Balcerowicz jednak powraca
marzec 2, 2007
INTERIA.PL/PAP
Jak bogacił się były prezes Stoczni
lipiec 18, 2002
PAP
Pomnikowy przykład podłości
listopad 14, 2006
Remigiusz Okraska
Jimmy Carter wszedł do jaskini zbójców
kwiecień 30, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Policjanci izraelscy użyli dziecka jako żywej tarczy
kwiecień 25, 2004
PAP
Napad na prokuratora Kapustę - sprawcy ukradli dokumenty PKN Orlen
październik 20, 2004
PAP
Kiedy hołota dorwie się do władzy
luty 13, 2004
Jacek Konikowski
"Ten sędzia nie ma zasad"
styczeń 24, 2003
http://www.se.com.pl/
Rosja zbroi się
sierpień 11, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Francja traci prestiż
wrzesień 21, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Były premier Włoch Giulio Andreotti skazany na 24 lata więzienia
listopad 17, 2002
PAP
Bezpieczne miejsca zabaw
lipiec 5, 2004
Rosja znow defiluje. Teraz 4 Listopada- rocznice wypedzenia Polakow z Kremla.
listopad 7, 2006
anonim
"Demokracja to sztuka manipulacji"
październik 2, 2005
Nowa Rola Rurociągu Brody-Odessa i Nowe Możliwości dla Polskiego Węgla
styczeń 27, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media