ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Patriotyzm poezji 
12 listopad 2011      Elzbieta Gawlas
Nie mają zdolności sądowej.  
6 październik 2010      Bogusław
Było tak - jak miało być 
12 listopad 2018      Artur Łoboda
Ekshumacja w Jedwabnem ... 
1 marzec 2019     
Zygmunt Jan Prusiński METAFORY ZE SNU - część dziesiąta 
15 styczeń 2022      Zygmunt Jan Prusiński
Parki Rozrywki Zatorland: Dinozaury ożyły po 65 mln. lat! 
16 sierpień 2014      Zatorland
Szokujące: europejski reporter ujawnia, że ​​oszustwo Trump-Rosja-zmowa ma swoje początki w finansowanej przez Sorosa ukraińskiej grupie aktywistów 
3 kwiecień 2022      Jim Hoft
Jak to na zielonej wyspie bywa... 
15 listopad 2014      www.polskawalczaca.com
Staję wyraźnie po stronie Rostowskiego 
27 kwiecień 2011      Artur Łoboda
Dr Zelenko opowiada, jak MSM oczerniało go za ujawnienie lekarstwa na COVID 
4 czerwiec 2022      Ramon Tomey
PiSuraowy niedojda albo POpapraniec .... 
1 październik 2009      Artur Łoboda
Izba dyscyplinarna Sądu najwyższego, czy Sąd nad Sędziami? 
1 luty 2020     
Deklaracja z Great Barrington 
12 październik 2020      Great Barrington Declaration
Szokujące świadectwo gwiazdy włoskiej opery o środowisku LGBT i patologiach wśród artystów! Dominika Zamara 
24 sierpień 2020     
Kolejne kłamstwa na temat "grypy hiszpanki"  
11 grudzień 2020     
Gigantyczne przekręty finansowe w państwowej komisji wyborczej 
21 listopad 2014      Tadeusz
Na chłopski rozum 
3 czerwiec 2015      Artur Łoboda
Światowy kryzys koronowy 2020: zniszczenie społeczeństwa obywatelskiego, inżynieria gospodarcza depresja, globalny zamach stanu i „wielki reset” 
1 luty 2021     
"Unsere Mütter, unsere Väter" 
25 marzec 2013      Berlin
Prousrealski związkowiec powstrzymany! 
      tłumacz

 
 

"Nie ma miejsca do ukrycia" (6)

Nie ma miejsca do ukrycia - biuletyn Cellular Phone Taskforce Inc.

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości przy intensywnościach nietermicznych na organizm ludzki

(Przegląd prac rosyjskich i ukraińskich badaczy)


Nikolai Nikolaevich Kositsky1, Aljona Igorevna Nizhelska2, and Grigory Vasil’evich Ponezha31. Wstęp
2. Naturalne tło elektromagnetyczne
3. Historia badań w ZSRR
4. Fizyczne podejście do rezonansowej absorpcji fal elektromagnetycznych o niskiej intensywności
5. Odbiór promieniowania elektromagnetycznego o ekstremalnie wysokiej częstotliwości na poziomie komórkowym
6. Eksperymenty na zwierzętach
7. HF EMR w medycynie
8. Mechanizmy działania promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości na biologiczne Obiekty
9. Normy i normalizacja HF EMR
10. Wpływ mediów komunikacyjnych o wysokiej częstotliwości na Ludzkie zdrowie
11. Dyskusja
12. Wnioski
13. Dodatek
14. Referencje


6. Eksperymenty na zwierzętach
 
Przeanalizujemy wpływ promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości na mikroorganizmy.
 
Doświadczenia przeprowadzone przez [Rudenko, Kolbun i Tolkach (1989, Kijów)] wykazały dużą wrażliwość bakterii na promieniowanie fal milimetrowych przy ekstremalnie niskich poziomach mocy.

Stwierdzono, że pod wpływem PEM w paśmie mili metrowym aktywność adhezyjna mikroorganizmów znacznie spada, niezależnie od ich gatunku.
 
Zwracamy również uwagę na wpływ promieniowania  elektromagnetycznego  na mikroorganizmy różnych gatunków [Rozhavin, Sologub, Mikityuk; Sologub; Tishchuk i Yakunov].
 
[Balibalova, Bozhanova, Golant i Rebrova] zaproponowali stosunkowo prostą metodę (zsynchronizowane hodowle komórkowe) rejestracji bardzo rezonansowej odpowiedzi organizmów żywych na EHF (promieniowanie), z dostatecznie dużą dokładnością i powtarzalnością.

Kolejną zaletą jest to, że umożliwia badanie krzywych rezonansu.
[Kryukov, Subbotina i Yashin] badali wpływ promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości (34,52 GHz, EFD 120 mW / cm2) na indukcję mikrojąder w komórkach. Ropuchy (Bufo viridis) umieszczono w wodzie i napromieniowano przez okres 3-24 godzin.

Następnie przygotowano próbki krwi obwodowej.
Biorąc pod uwagę, że podczas napromieniania zwierzęta znajdowały się w wodzie, zastosowanej mocy nie należy uważać za dużą.
Wykazano istotny statystycznie wpływ promieniowania elektromagnetycznego na częstość powstawania mikrojąder.
 
[Subbotina i Yashin] badali bezpośredni bioinformacyjny wpływ promieniowania  elektromagnetycznego  o ekstremalnie wysokiej częstotliwości na odsłonięte narządy, badając dynamikę zmian morfologicznych w tkance wątroby szczura.

Ekspozycja odbywała się przy częstotliwości 73 GHz i EFD  (gęstości strumienia) wynoszącej 0,2-0,4 mW / cm2 przez 15 minut.

Wykazano, że charakterystyczne zmiany morfologiczne zachodziły tylko podczas napromieniania całego zwierzęcia.

Odzwierciedlają to:

1) postępujące wzmacnianie mikrokrążenia z kompensacyjnym odpływem krwi;
2) aktywacja procesów na poziomie genomu komórki i stymulacja procesów regeneracji;
3) zwiększona odporność komórek wątroby na czynniki szkodliwe;
4) zahamowanie wewnątrzwątrobowego nadciśnienia żółciowego w warunkach podwiązania przewodu żółciowego wspólnego.


Napromienianie wątroby szczurów odsłoniętych operacyjnie przeprowadzono za pomocą EMR o częstotliwości 14,3 GHz i mocy 0,3 mW / cm2 [Subbotina, Yashin i Yashin].
Zaobserwowano skutki bezpośredniego negatywnego wpływu SHF EMR o małej intensywności na organizm żywy. Wykazano, że destrukcyjny efekt związany jest z zaburzeniem przezbłonowego gradientu jonów wodoru w mitochondriach komórkowych.
Było to charakterystyczne dla częstotliwości promieniowania SHF, które mają najbardziej destrukcyjne skutki.
W badaniach [Tomashevskaya i Dumanskiy] 160 szczurów napromieniowano w grupach z EFD 140, 100 lub 60 µW / cm2 przez dwanaście godzin dziennie przez cztery miesiące.
Obserwacje wykonano 30, 60 i 120 dnia narażenia.

Zaobserwowano zmiany w metabolizmie białek i węglowodanów, objawiające się zwiększoną zawartością mocznika i resztkowego azotu w surowicy krwi, niższym poziomem glikogenu w wątrobie oraz zaburzeniami wielu układów enzymatycznych - zwiększoną aktywnością ceruloplazminy i zmniejszoną zawartością żelaza. wysycenie transferyny w surowicy krwi i zmniejszona aktywność cholinoesterazy we krwi oraz dehydrogenazy bursztynowej i oksydazy cytochromowej w mitochondriach.
Zmiany te kumulowały się.

W badaniach [Soldatchenkov, Bitkin, Tomashevskaja i wsp.] Dwumiesięczne szczury napromieniowywano EMF o częstotliwości 59 GHz i EFD 1 mW / cm2 codziennie we wczesnym (1 do 6 dniu) lub późnym (Od 6 do 16 dnia) warunku  ciąży.
U potomstwa napromieniowanych szczurów odnotowano zmiany w aktywności motorycznej, odruchu warunkowym i okresie utajonym reakcji.
[Khramov i Zubin] napromieniowali 102 zarodki myszy w stadiach jednokomórkowych do 16-komórkowych, stosując EMF 58-78 GHz i EFD 1-5 mW / cm2 przez 15 minut.
Począwszy od etapu dwukomórkowego obserwowano modulujące efekty promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości.
Od tego momentu włączana jest transkrypcja własnego genomu zarodka, a zewnętrzna siła elektromagnetyczna może wpływać na jego funkcjonowanie.
 
Funkcje rozrodcze zwierząt doświadczalnych badano pod wpływem EMR fal milimetrowych: EFD 60, 25 i 10 µW / cm2, naświetlanie przez cztery miesiące [Nikitina i Andrienko].

Przy EFD 60 µW / cm2, zaburzenia cykli żeńskich;  zmniejszenie płodności, liczby i masy potomstwa; wzrost śmiertelności poporodowej młodych szczurów o współczynnik 2,5;  odnotowano zmiany dystroficzne w narządach rozrodczych zwierząt.

Obecność namacalnych efektów biologicznych została ustalona doświadczalnie dla EMR przy długości fali 2,5 mm; proponuje się również, że EMR o długości fal 1,7, 0,9 i 0,77 mm może być leczniczy [Volchenko, Kolbun, Lobarev].
 
Według [Nefedova, Protopopov, Sementsov i Yashin] istnieje podstawa do twierdzenia, że ​​bioinformacyjne znaczenie PEM powinno wzrastać wraz ze wzrostem częstotliwości, ponieważ:
a) wraz ze wzrostem częstotliwości zmniejsza się poziom zakłóceń ze źródeł technogenicznych i naturalnych (kosmicznych);
 
b) jak można wywnioskować z analizy procesów historycznej biocenozy, najbardziej naturalnymi, bioinformacyjnymi częstotliwościami ustalonymi w trakcie eonów biogeochemicznych w organizmach żywych są częstotliwości w ultrafioletowej, podczerwonej i krótkofalowej części EHF zasięgu.
 
Autorzy [Afromeev, Zagural'skiy i in.] Podjęli próbę stworzenia zwartego generatora promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości o wysokiej koherencji, pracującego w zakresie 90-160 GHz zgodnie z hipotezą omówioną w pracy [Nefedov, Protopopov, Sementsov i Sementsov. Yashin].

Ocena KWCZ-terapii
(Metoda leczenia promieniowaniem o bardzo wysokiej częstotliwości)
 
Urządzenie poprzez badania eksperymentalne - w leczeniu rozległych, sztucznie wywołanych wrzodów żołądka u psów, zarówno pierwotnych, jak i wtórnych - potwierdziło jego wysoką skuteczność.

W warunkach klinicznych urządzenie zostało ocenione przy użyciu częstotliwości 94 GHz w leczeniu chorych na astmę oskrzelową, gdzie zastosowanie urządzeń o tradycyjnej częstotliwości promieniowania nie było wystarczająco skuteczne.
 
Wyizolowane komórki uszkodzone przez promieniowanie jonizujące [Bundyuk, Kuz'menko, Ryabchenko i Litvinov] napromieniowano EMR przy częstotliwościach 54-76 GHz i PFD 10-14-10-16 W / cm2 przez siedem minut.

Badano wpływ fal mm na wzrost wszczepionych guzów (raków) u myszy i szczurów.
PFD  (moc strumienia) wynosiła 3 mW / cm2 przy częstotliwościach 35,9–55,1 GHz.

Naświetlano je przez 10 dni, 3-7 minut dziennie, za pomocą punktów akupunkturowych.

Badano wpływ fal milimetrowych (pięć minut dziennie przez pięć dni, 54-76 GHz) na odporność komórkową i humoralną u myszy wystawionych na działanie promieniowania jonizującego.

Eksperymenty te wykazały, że fale milimetrowe o nietermicznej intensywności działają normalizująco na
rząd komórek uszkodzonych przez promieniowanie jonizujące, a ich działanie na strefy aktywne biologicznie u zwierząt ma działanie immunomodulujące.
Efekt terapeutyczny wzrasta, gdy moc EMR spada do 10-14 W / cm2.

Szczury z linii Wistar naświetlano przez 15 minut promieniowaniem elektromagnetycznym  o częstotliwości 37 GHz, 0,3 mW / cm2 PFD i modulacją amplitudy przy częstotliwościach 1-10 Hz, a następnie badano morfologię składu komórkowego czerwonego szpiku kostnego [ Kazakova, Svetlova, Subbotina i Yashin].

Kontrole napromieniowano niemodulowanym promieniowaniem  elektromagnetycznym.
 
Uzyskane wyniki dowodzą, że pojedyncza ekspozycja na EMR EHF o niskiej intensywności bez modulacji, oraz z modulacją przy niskich częstotliwościach 5–10 Hz wywołuje odwrotne efekty w szpiku kostnym (RBM).

W pierwszym przypadku stwierdziliśmy wyraźną stymulację procesów proliferacyjnych w KMS, które są odwracalne.

W tym drugim przypadku - postępujące zahamowanie procesu produkcji krwi, aż do powstania warunków hipo- i aplastycznych w KMS  (komórkach) w szóstym dniu obserwacji.

Ten proces ma oczywiście wyraźnie negatywny charakter dla życiowych czynności organizmu, jest nieodwracalny i ma tendencję do postępu.
Badane sposoby działania promieniowanie elektromagnetycznego  wywierają stały, szkodliwy wpływ na funkcje RBM (czerwony szpik kostny ) i są patogennym czynnikiem fizycznym.
 
Ujmowano następującą tendencję: modulacja o częstotliwościach od 0,01 do 4-5 Hz i 16-100 Hz wywiera pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu; odpowiadają one podstawowym częstotliwościom biorytmu.
Częstotliwości AM 5-16 Hz wywierają bezpośredni szkodliwy wpływ i nie są rezonansowe dla organizmu.
Jest możliwe, że częstotliwości w zakresie podczerwieni są związane z akustycznym wstrząsem trzęsień ziemi, tsunami, burzami, tornadami i innymi kataklizmami.

Wiele wskazuje na to, że FM 6-16 Hz to zakres maksymalnej wrażliwości tkanki szpiku kostnego.
 
Na podstawie dużej ilości badań przeprowadzonych w ZSRR od lat 60. do 1990, [Devyatkov, Betskiy, 1981; Devyatkov, Gel’vich, 1981; Devyatkov, Golant, 1982; Devyatkov, Golant, Rebrova, 1982; Devyatkov, Didenko,
1983; Gordon, 1969; Balakireva, 1982; Zalyubovskaya and Kiselev, Electron…, 1975;  Badanie mechanizmów efektów nietermicznych…, 1983; Ismailov, 1987; Milimetrowe fale…, 1989; Efekty nietermiczne…, 1981; Wykorzystanie promieniowania mm…, 1985; Wykorzystanie promieniowania mm…, 1986; Fundamental…, 1989; Skutki wpływów nietermicznych, 1983; Kyselev; Zaloubovskaya, 1977; Golant, 1986] autor szczegółowej recenzji [V.D. Iskin]
doszedł do następujących wniosków dotyczących biologicznych skutków fal milimetrowych (BEF MMW):

1) Nie zależą od intensywności PEM, począwszy od progu do zauważalnego nagrzania tkanki.

2) Istnieją wąskie pasma „rezonansowe” częstotliwości EMR (promieniowania), w których obserwuje się BEF (biologiczne skutki fal milimetrowych).

3) Względna szerokość tych pasm częstotliwości wynosi 0,01-1%

4) Stałe dla obiektu częstotliwości rezonansowe znajdują się w określonej fazie rozwoju.

5) Nieodwracalne BEF występują tylko podczas długotrwałego lub cyklicznego narażenia.

6) Podczas modulacji amplitudy lub częstotliwości MMW (fale milimetrowe)  efekty biologiczne są utrzymywane lub wzmacniane, ponieważ moc ekspozycji jest znacznie zmniejszona.

7) Ciało „pamięta” efekt PEM przez stosunkowo długi czas.

8) W niektórych przypadkach EMR wpływa na wrażliwość na inne czynniki (chemikalia, promieniowanie jonizujące itp.), a skutki mogą utrzymywać się z upływem czasu.

9) Miejscowe napromienianie ciała przy różnych częstotliwościach może wywołać podobne BEF (skutki) .

10) Pozytywne skutki MMW występują w granicach możliwego normalnego funkcjonowania organizmu.
 
 
Górny próg energetyczny nietermicznego BEF ustalono na 10 mW / cm2 (co nie powoduje nagrzewania się substancji biologicznych powyżej 0,1 K).
Iskin zauważył, że zaproponował niższe progi 1 mW / cm2 dla zwierząt i 10 µW / cm2 dla prostych organizmów było kompromisem i wielu badaczy wykryło efekty znacznie poniżej tych limitów.
Na przykład u ludzi w 1987 r. [Kolbun i Sit'ko] wykazali wrażliwość na 10-3-10-8 W / cm2.

Czas trwania ekspozycji wynosił od 1, 3 lub 5 minut do 1, 2 lub 12 godzin (efektywny czas napromieniania).

Istnieją dowody na pojawienie się BEF (skutków napromieniowania)  kilka sekund po rozpoczęciu naświetlania.
Zależność BEF fal milimetrowych od częstotliwości kwalifikuje się jako nowe zjawisko (w porównaniu z falami centymetrowymi i decymetrycznymi) i jest powodem do najbardziej wnikliwych badań i gorącej dyskusji.
 
Względna szerokość pasmo to 10-3 lub więcej.
Stabilność odpowiedzi na określoną częstotliwość wynosi do siedmiu miesięcy [Andreev, Beliy i Sit'ko].
 
Istotne znaczenie dla pojawienia się i wykrywania BEF mają początkowe warunki podłoża biologicznego: skład pożywki, stężenie komórek w zawiesinie, objętość i powierzchnia napromieniania, wiek i stan fizjologiczny, temperatura podczas hodowli i przetwarzania, synchronizacja [Devyatkov, Golant i Tager, 1983], faza cyklu komórkowego itp
 
 
Udowodniono już, że o skuteczności terapii KWCZ w największym stopniu decyduje częstotliwość EMR, charakterystyka widmowa (modulacja), poziom mocy napromieniania, metody wprowadzania EMR do organizmu człowieka, kierunkowości i jednorodności pola elektromagnetycznego w promieniowaniu podczerwonym lub gan, czasu trwania procedury terapeutycznej i całego cyklu leczenia oraz połączenia terapii KWCZ z zabiegami medycznymi [Afromeev, Nagorniy ].
 
Wśród nowych trendów można wymienić badania [Beliya, Khokhlova, Tsikory i Yakunova] poświęcone szumowi cyfrowemu.
Szum cyfrowy to sztucznie syntetyzowany sygnał, który ma właściwości sygnału monochromatycznego i szerokopasmowego.
Generatory szumu cyfrowego rzędu milimetrów są obiecującymi źródłami PEM dla efektów rezonansowych w żywych systemach.
 
Tradycyjne metody medycznego monitorowania stanu fizjologicznego organizmu człowieka to biochemiczna analiza krwi, elektroencefalografia, rentgenografia, fluoroskopia, elektrofotografia, diagnostyka ultrasonograficzna, tomografia komputerowa i NMR itp.
Jednocześnie nowe, nowocześniejsze metody monitorowania i badań są intensywnie rozwijane.
Często motywacją do poszukiwania nowych metod jest dążenie do skuteczniejszej oceny najdelikatniejszych procesów homeostazy.

 

Zależność między zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu a patologią jego oddzielnych komórek składowych, w szczególności krwinek, jest ustalonym faktem, jeśli mówimy o ogólnej chorobie.
Każda choroba organizmu zmienia przebieg procesów metabolicznych w komórkach, inicjując w ten sposób procesy funkcjonalnej reorganizacji komórek i zmiany w widmach promieniowania własnego EMR komórki [Sit'ko i Yanenko; Skripnik, Peregudov i Yanenko].
Na przykład w widmie szumu charakteryzującym całkowite pole elektromagnetyczne własnego promieniowania komórki, obecność patologii objawia się zmianą widma przy niektórych częstotliwościach.
 
Zbadano związek między natężeniem promieniowania z organizmu człowieka a stanem zdrowia i odżywiania człowieka. Oprócz promieniowania ze stref powierzchniowych i punktów na skórze osoby badano także aktywność elektromagnetyczną kości żywych organizmów.
 
Wykazano, że kości pełnią rolę generatorów drgań EHF w organizmie, w przeciwieństwie do skóry, która aktywnie absorbuje sygnały o niskiej intensywności z zakresu mm [Sit'ko, Skripnik i Yanenko].
 
Odkryto istotne możliwości wykorzystania specyficznych właściwości punktów biologicznie czynnych (BAP) w ludzkiej skórze [oraz strefach i regionach refleksogennych].
 
Nie należy wątpić, że te punkty i strefy są źródłem promieniowania o częstotliwości radiowej w zakresie bardzo niskich częstotliwości f <1 Hz i niskich częstotliwości f <2 kHz, a także w zakresie SHF i EHF.
 
Zakresy promieniowania o niskiej częstotliwości zależą od ogólnych fizjologicznych rytmów organizmu, a zakresy o wysokiej częstotliwości - od pola elektromagnetycznego własnych komórek ciała. 


Przypis:

W publikacji pojawiać się będą poniższe.
Najważniejsze zostały wytłuszczone.


ACTH hormon adrenokortykotropowy
AEFD gęstość strumienia energii pochłoniętej
AFO aktywne formy tlenu
AM Modulacja amplitudy
AN USSR Ukraińska Akademia Nauk SRR
AN SSSR Akademia Nauk ZSRR
ATP kwas adenozynotrifosforanowy
BAP Punkt biologicznie aktywny
BEF MMW biologiczne skutki fal milimetrowych
CL Chemiluminescencja
CMW Fale centymetrowe
DMW Fale decymetrowe
DNA Kwas dezoksyrybonukleinowy
DOPA 3,4-dioksyfenyloalanina - aminokwas, produkt pośredni w syntezie melaniny
EEG Elektroencefalogram
EFD Gęstość strumienia energii
EHF EMR promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości

EKG elektrokardiogram
EMF pole elektromagnetyczne
EMW fala elektromagnetyczna
EPR - elektronowy rezonans paramagnetyczny
FM - modulacja częstotliwości
GOST - rządowy standard ogólno-unijny
HF EMR - promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
IRE RAN - Instytut Radioelektroniki, rosyjskiej Akademia Nauk
LCS - laserowa spektroskopia korekcyjna
MM, SUBMM milimetr, submilimetr (zakres)
MMW fala milimetrowa
MPH RF - Ministerstwo Zdrowia Publicznego Rosji Federacji Rosyjskiej
MRT - terapia rezonansem mikrofalowym
NMR Magnetyczny rezonans jądrowy
NPO Naukowy Związek Przemysłowy
OST Standardy ogólnounijne
PD - gęstość mocy
PFD - gęstość strumienia mocy

RAN - Rosyjska Akademia Nauk
RBM - czerwony szpik kostny
RNA - kwas rybonukleinowy
SAR - specyficzna szybkość wchłaniania
SHF - super wysoka częstotliwość
VNK - Tymczasowy Kolektyw Naukowy
17-OCS - oksykortykosteroid
11 kwiecień 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

A niech to piorun strzeli!
kwiecień 13, 2005
Mirosław Naleziński, Gdynia
Wspólnicy gwałcicieli
czerwiec 7, 2008
PAP
Przesłanie Pana Cogito
lipiec 28, 2003
Zbigniew Herbert
Białoruś chce poprawy stosunków z Polską
grudzień 10, 2002
Piotr Mączyński
Żal za wyrządzone zło czy obłuda?
maj 21, 2003
Julia M. Jaskólska
Ograniczenie dostępu do leczenia = kolejny pomysł ministra Religi
marzec 1, 2007
A.Sandauer -przewodniczący Stowarzyszenia
Budowa "trzeciego filara" siły Żydów
maj 1, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Badycki napad="rozbrajanie". Dzielenie łupów="odbudowa"
kwiecień 14, 2003
PAP
Pogarda zabija
styczeń 25, 2004
Andrzej Kumor
Polska ma, więc płaci
październik 13, 2007
Mirosław Naleziński, Gdynia
Afera na naszych oczach. "Prywatyzacja" PZU
grudzień 31, 2002
Adam Zieliński
Obronne rakiety, Polska i Kuba oraz Unia Europejska
marzec 3, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
“Wyznania ekonomicznego hitmana”
październik 8, 2006
"Dziś"
Ukrainskie zbrodnie wojenne.
kwiecień 25, 2007
Bogdan "Trzy Radla" A.K.
Fiasko wizyty Bush'a na Bliskim Wschodzie
styczeń 20, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
IV Rzeczpospolita kontra Balcerowicz
marzec 24, 2006
Artur Łoboda
Narody zaczynają rozumieć - Szewardnadze oskarża Sorosa o wspieranie przewrotu
listopad 29, 2003
Szanowny Panie Prezydencie.
grudzień 17, 2005
Krzysztof Cierpisz
Arogancja za nasze pieniądze
grudzień 15, 2003
Artyści wybierają Unię Europejską
grudzień 12, 2005
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media