ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Eko-terroryzm  
30 wrzesień 2021     
Kto winien poniewierania Polską? 
13 marzec 2019     
Polak w Polsce ma najmniej praw na całym globie. 
1 luty 2019      Alina
69 lat później 
8 marzec 2014      Artur Łoboda
Mam nadzieję, że przyjdzie czas odzyskania tego co zostało sprzedane  
31 styczeń 2017      Alina
Mam Zaszczyt... 
7 styczeń 2010      Zygmunt Jan Prusiński
Tajemnice ratowania banków 
25 marzec 2015      Artur Łoboda
Ludzie z takimi mordami 
13 lipiec 2015      Artur Łoboda
Międzynarodowy terroryzm państwowy 
29 marzec 2021     
131 
20 kwiecień 2020      Artur Łoboda
Równi i równiejsi 
29 marzec 2017     
Urząd Skarbowy z Grójca okrada Polaków 
9 wrzesień 2017     
Literacka Damnica dla Wsi Tworzącej 
24 lipiec 2010      Zygmunt Jan Prusiński
Bolek 
7 listopad 2011      Bogusław
Jaki polityk taka i myśl 
28 maj 2020     
Języka polskiego nie znają 
7 luty 2020      Artur Łoboda
W sidłach PRL-u 
17 luty 2018      Artur Łoboda
"Nie ma miejsca do ukrycia" (9)
Normy i normalizacja promieniowania elektromagnetycznego
 
20 kwiecień 2021     
Islandia: urzędowe porwanie noworodka polskim rodzicom. Apel o pilną interwencję obu rządów  
3 grudzień 2017      Warszawska Gazeta
Wielka wtopa 1 
15 listopad 2011      Artur Łoboda

 
 

Polacy nigdy nie kolaborowali z Niemcami w czasie II wojny światowej!

Polacy nigdy nie kolaborowali z Niemcami w czasie II wojny światowej.
Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku wszyscy Polacy PRZESTALI BYĆ OBYWATELAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, STALI SIĘ OBYWATELAMI III RZESZY (lub jej prowincji) i dostali kennkarty. Jako obywatele III Rzeszy Niemieckiej musieli przestrzegać NIEMIECKIEGO prawa, które każdego obywatela zmuszało do INFORMOWANIA władz m.in. gdzie się ukrywają Żydzi. Bo Żydzi na mocy tego samego NIEMIECKIEGO PRAWA mieli być skupieni w gettach.
Ale getta na początku wojny nie były dla Żydów niczym złym. To sami Żydzi wymusili na Niemcach utworzenie gett jako wydzielonych terytorialnie namiastek państwa. Niemcy obiecali im własne państwo ze stolicą bodajże w Nisku (teraz woj. podkarpackie).
W PRZEDWOJENNEJ POLSCE NIE BYŁO ŻADNEGO GETTA, ŻYDZI MIELI TE SAME PRAWA CO POLACY. Dopiero Niemcy zgodzili się stworzyć Żydom Polin….
Jak widać po dzisiejszych politycznych awanturach Żydzi niczego nie pojęli z lekcji jaką im dał Hitler i Niemcy.
Nagle z potulnych ofiar niemieckiego holokaustu Żydzi z Izraela zmienili się w jakieś niewdzięczne bestie, które atakują Polskę, jedyne państwo, które udzieliło im schronienia i ratunku przed niemieckimi zbrodniarzami.

Po zakończeniu II wojny światowej Polska dostała się do niewoli sowieckiej. To Żydzi przywiezieni do Polski przez Stalina objęli najwyższe stanowiska w wojsku, sądownictwie, milicji, tajnych służbach. To oni skazywali na śmierć i mordowali niewinnych Polaków, którym udało się przeżyć wojnę.

Polska straciła dużo więcej ludzi niż jakiekolwiek inne państwo europejskie. Państwo Polskie poniosło w czasie II WŚ większe straty niż Diaspora Żydowska i tego dowodzą twarde liczby. Według spisu ludności: 1938 rok – 34,9 mln mieszkańców, a w 1946 zaledwie 23,6 mln. Państwo Polskie straciło 11,3 mln swoich obywateli. Jedną trzecią populacji.

Żydzi zamiast prawdy tworzą zupełnie inną wersję historii, siłą zamykają usta wszystkim głoszącym prawdę o żydowskich kłamstwach i żydowskich zbrodniach na Polakach. W tym celu stworzyli i używają pałę bejsbolową o nazwie ANTYSEMITYZM, którą walą każdego niepokornego.
28 lutego 2018 roku został opracowany dokument przez światowe elity żydowskie:„Koniec z antysemityzmem! Katalog wytycznych do walki z antysemityzmem”.
Oryginał na stronie: https://anendtoantisemitism.univie.ac.at/
Tłumaczenie istotnych fragmentów na polski : http://www.bibula.com/?p=105461

Żydzi sami zmuszają Polaków do działań obronnych, które mogą nie być przyjemne. Nawet my mamy ograniczoną wytrzymałość.
dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24874&Itemid=100
================================================================

Polen haben im Zweiten Weltkrieg nie mit den Deutschen zusammengearbeitet.
Nach dem deutschen Einmarsch in Polen im Jahr 1939 überquerten alle Polen ihre Bürger der Republik Polen, Mitarbeiter der Bürger des Dritten Deutschen Reiches (oder ihrer Provinz) und bekamen eine Kennkarte. Als Bürger des Dritten Deutschen Reiches mussten sie das deutsche Recht befolgen, das jeden Bürger zu INFORM-Behörden zwang, einschließlich wo sich die Juden verstecken. Weil die Juden unter demselben DEUTSCHEN GESETZ in Ghettos konzentriert werden sollten.
Aber die Ghettos zu Beginn des Krieges waren für Juden nichts Schlechtes. Die Juden selbst zwangen die Deutschen, Ghettos als territorial getrennte staatliche Stellvertreter zu bilden. Die Deutschen versprachen ihnen einen eigenen Staat mit der Hauptstadt, wahrscheinlich in Nisko (jetzt Woiwodschaft Karpatenvorland).
IN PREVIOUS POLEN gab es KEIN GETTO, JEDE HAT DIE GLEICHEN RECHTE DER POLEN. Nur die Deutschen waren damit einverstanden, Polin für Juden zu schaffen ...
Wie Sie aus den heutigen politischen Auseinandersetzungen sehen können, haben die Juden aus der Lektion, die Hitler und Deutschland ihnen gegeben haben, nichts verstanden.
Aus den demütigen Opfern des deutschen Holocausts haben sich aus Juden aus Israel plötzlich einige undankbare Bestien entwickelt, die Polen angreifen, der einzige Staat, der ihnen Schutz und Rettung vor deutschen Kriminellen bot.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Polen von den Sowjets gefangengenommen. Es waren die von Stalin nach Polen gebrachten Juden, die die höchsten Positionen in der Armee, der Justiz, der Miliz und den Geheimdiensten einnahmen. Sie haben zum Tode verurteilt und unschuldige Polen ermordet, die den Krieg überlebt haben.

Polen hat viel mehr Menschen verloren als jeder andere europäische Staat. Der polnische Staat erlitt im Zweiten Weltkrieg größere Verluste als die jüdische Diaspora, und das belegen harte Zahlen. Nach der Volkszählung: 1938 - 34,9 Millionen Einwohner und 1946 - nur 23,6 Millionen. Der polnische Staat hat 11,3 Millionen Einwohner verloren. Ein Drittel der Bevölkerung.

Anstelle der Wahrheit erstellen Juden eine völlig andere Version der Geschichte und schließen gewaltsam jeden, der die Wahrheit über jüdische Lügen und jüdische Verbrechen an Polen predigt. Zu diesem Zweck haben sie einen Baseballschläger namens ANTISEMITISM entwickelt und verwendet, der jeden Gegner besiegt.
Am 28. Februar 2018 wurde von der jüdischen Elite der Welt ein Dokument vorbereitet: "Kein Antisemitismus mehr! Katalog von Richtlinien zur Bekämpfung von Antisemitismus. "
Das Original auf der Website: https://anendtoantisemitism.univie.ac.at/
Übersetzung relevanter Fragmente ins Polnische: http://www.bibula.com/?p=105461

Die Juden selbst zwingen die Polen, sich zu verteidigen, was möglicherweise nicht angenehm ist. Selbst wir haben eine begrenzte Ausdauer.
dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24874&Itemid=100

================================================================
הפולנים מעולם לא שיתפו פעולה עם הגרמנים במהלך מלחמת העולם השנייה.
לאחר הפלישה הגרמנית לפולין ב -1939, כל הפולנים חטפו את אזרחיהם של הרפובליקה של פולין, אנשי האזרחים של הגטו השלישי (או המחוז שלו) וקיבלו קנקארטה. כאזרחי הרייך הגרמני השלישי היה עליהם לציית לחוק הגרמני, שאילץ כל אזרח להודיע ​​לרשויות, כולל שבו מסתתרים היהודים. כי היהודים, לפי אותו חוק גרמני, היו מרוכזים בגטאות.
אבל הגטאות בתחילת המלחמה לא היו גרועים ליהודים. היהודים עצמם אילצו את הגרמנים להקים גטאות כמחליפים ממדינה למדינה. הגרמנים הבטיחו להם את המדינה שלהם עם הבירה כנראה ניסקו (עכשיו Podcastpackie Voivodeship).
לא היה שום גטו בפולין הקודמת, היהודים היו אלה הזכויות של הפולנים. רק הגרמנים הסכימו ליצור את פולין ליהודים ...
כפי שאפשר לראות מהמריבות הפוליטיות של ימינו, היהודים לא הבינו דבר מהלקח שהלמדו היטלר וגרמניה.
פתאום, מהקורבנות הענוגים של השואה הגרמנית, הפכו יהודים מישראל לכמה חיות כפוי טובה שתוקפות את פולין, המדינה היחידה שנתנה להם מחסה והצלה מפושעים גרמנים.

לאחר תום מלחמת העולם השנייה, פולין נלקחה בשבי על ידי הסובייטים. היו אלה היהודים שהובאו לפולין על ידי סטלין, שקיבלו את התפקידים הגבוהים ביותר בצבא, במערכת המשפט, במיליציה ובשירותים החשאיים. הם אלה שנידונו למוות ורצחו פולנים תמימים ששרדו את המלחמה.

פולין איבדה הרבה יותר אנשים מכל מדינה אירופית אחרת. המדינה הפולנית ספגה הפסדים גדולים יותר במלחמת העולם השנייה מאשר בתפוצות היהודי, וזה הוכח על ידי מספרים קשים. על פי המפקד: 1938 - 34.9 מיליון תושבים, ובשנת 1946 - רק 23.6 מיליון. המדינה הפולנית איבדה 11.3 מיליון אזרחים. שליש מהאוכלוסייה.

במקום האמת, היהודים יוצרים גרסה שונה לחלוטין של ההיסטוריה, סוגרים בכוח את כל מי שמטיף את האמת על שקרים יהודיים ועל פשעים יהודיים על פולנים. לשם כך, הם יצרו להשתמש במחבט בייסבול בשם ANTISEMITISM, אשר להביס כל מתריס.
ב -28 בפברואר 2018 הוכנה מסמך על ידי האליטה היהודית העולמית: "לא עוד אנטישמיות! קטלוג של הנחיות להילחם באנטישמיות ".
המקור באתר: https://anendtoantisemitism.univie.ac.at/
תרגום של קטעים רלוונטיים לפולנית: http://www.bibula.com/?p=105461

היהודים עצמם מכריחים את הפולנים להגן על עצמם, וזה אולי לא נעים. גם לנו יש סיבולת מוגבלת.
dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24874&Itemid=100
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Поляки никогда не сотрудничали с немцами во время Второй мировой войны.
После нападения Германии на Польшу в 1939 году все поляки пересекли своих граждан Республики Польша, а также побывали граждане немецкого рейха (или его провинции) и получили кеннкарте. Как граждане Третьего Германского Рейха, они должны были соблюдать НЕМЕЦКИЙ закон, который заставлял каждого гражданина информировать власти, в том числе где евреи прячутся Потому что евреи по тому же НЕМЕЦКОМУ ПРАВУ должны были быть сосредоточены в гетто.
Но гетто в начале войны не было ничего плохого для евреев. Именно евреи заставили немцев образовать гетто в качестве территориально разделенных государственных заменителей. Немцы обещали им свое государство со столицей, вероятно, в Ниско (ныне Подкарпатское воеводство).
В предыдущей Польше не было гетто, у евреев были одинаковые права на поляков. Только немцы согласились создать Полина для евреев ....
Как видно из сегодняшних политических ссор, евреи ничего не поняли из урока, который Гитлер и Германия дали им.
Внезапно из кротких жертв немецкого Холокоста евреи из Израиля превратились в неблагодарных зверей, напавших на Польшу, единственное государство, которое предоставило им убежище и спасло от немецких преступников.

После окончания Второй мировой войны Польша попала в плен к Советам. Именно евреи, привезенные в Польшу Сталиным, заняли самые высокие посты в армии, судебной системе, милиции и спецслужбах. Именно они приговорили к смерти и убили невинных поляков, которые пережили войну.

Польша потеряла намного больше людей, чем любое другое европейское государство. Польское государство понесло большие потери во время Второй мировой войны, чем еврейская диаспора, и это подтверждается достоверными данными. По данным переписи населения: в 1938 году - 34,9 миллиона жителей, а в 1946 году - только 23,6 миллиона. Польское государство потеряло 11,3 миллиона граждан. Одна треть населения.

Вместо правды евреи создают совершенно другую версию истории, насильно закрывают всех, кто проповедует правду о еврейской лжи и еврейских преступлениях на поляках. Для этого они создали и используют бейсбольную биту, названную АНТИСЕМИТИЗМ, которая побеждает любого непокорного.
28 февраля 2018 года еврейская элита мира подготовила документ: «Нет больше антисемитизма! Каталог методических указаний по борьбе с антисемитизмом ».
Оригинал на сайте: https://anendtoantisemitism.univie.ac.at/
Перевод соответствующих фрагментов на польский язык: http://www.bibula.com/?p=105461

Сами евреи заставляют поляков защищаться, что может быть неприятно. Даже у нас ограниченная выносливость.
dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24874&Itemid=100

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Poles never collaborated with the Germans during World War II.
After the assault of Germany on Poland in 1939, all Poles CROSS THEIR CITIZENS OF THE REPUBLIC OF POLAND, STAFF OF CITIZENS OF THE III German Reich (or its province) and got a Kennkarte. As citizens of the Third German Reich, they had to obey GERMAN law, which forced every citizen to INFORM authorities, including where the Jews are hiding. Because the Jews, under the same GERMAN LAW, were to be concentrated in ghettos.
But the ghettos at the beginning of the war were nothing bad for Jews. It was the Jews themselves that forced the Germans to form ghettos as territorially separated state substitutes. The Germans promised them their own state with the capital probably in Nisko (now the Podkarpackie Voivodeship).
There was NO GHETTO IN PREVIOUS POLAND, JEWS HAD THE SAME RIGHTS OF THE POLES. It was only the Germans who agreed to create Polin for Jews ....
As you can see from today's political quarrels, the Jews did not understand anything from the lesson Hitler and Germany gave them.
Suddenly, from the meek victims of the German Holocaust, Jews from Israel have turned into some ungrateful beasts who attack Poland, the only state that gave them shelter and rescue from German criminals.

After the end of the Second World War, Poland was taken prisoner by the Soviets. It was the Jews brought to Poland by Stalin who took the highest positions in the army, the judiciary, militia, and secret services. It was they who condemned to death and murdered innocent Poles who survived the war.

Poland lost a lot more people than any other European state. The Polish State suffered greater losses during the Second World War than the Jewish Diaspora and this is proved by hard numbers. According to the census: 1938 - 34.9 million inhabitants, and in 1946 - only 23.6 million. The Polish state lost 11.3 million citizens. One third of the population.

Instead of truth, Jews create a completely different version of history, forcefully closes everyone who preaches the truth about Jewish lies and Jewish crimes on Poles. For this purpose, they have created and use a baseball bat called ANTISEMITISM, which defeat any defiant.
On February 28, 2018, a document was prepared by the world's Jewish elite: "No more anti-Semitism! Catalog of guidelines to fight against anti-Semitism. "
The original on the website: https://anendtoantisemitism.univie.ac.at/
Translation of relevant fragments into Polish: http://www.bibula.com/?p=105461

Jews themselves force Poles to defend themselves, which may not be pleasant. Even we have limited endurance.
dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24874&Itemid=100
 


22 luty 2019

Alina 

  

Komentarze

 

http://mtodd.pl/wp-content/uploads/2014/12/1550771123_segmvz_600.jpg

2019-02-23
Alina

 

Antysemityzm to taki TRIK, który stosują Żydzi zawsze kiedy im pasuje:

https://www.youtube.com/watch?v=WkYygdegXIs&feature=youtu.be

2019-02-23
Alina

 

https://wpolityce.pl/polityka/434940-tylko-u-nas-mocny-list-do-ambasador-mosbacher

2019-02-23
Alina

 

Przyznam, że ten list do Mosbacher jest w moim stylu.
Politycznego wroga staram się wprowadzić w zażenowanie podając niewygodną PRAWDĘ.
I w ten sposób sparaliżować go.

Jest w nim jednak drugie dno - dotyczące losów rodziny Sandauera.
Ale, może On to kiedyś sam opowie.

2019-02-24
Artur Łoboda

 

O tym nie słyszałam w mediach - że ambasadorom 4 państw nie podoba się odcięcie ich banków od zbrodniczego okradania Polaków za pomocą tzw kredytów frankowych:
https://marucha.wordpress.com/2019/02/23/niemcy-zadaja-wstrzymania-ustawy-frankowej-usa-wzywa-do-wyplaty-pieniedzy-zydom-gdzie-my-zyjemy/

2019-02-24
Alina

 

Film z panem Wilhelmem Brasse, fotografem z Auschwitz. Miny wycieczki żydowskiej jak się dowiedzieli, że on był więźniem od 1940 roku - znamienne. Niech Żydzi nie udają głupa, że nie wiedzą kto ich mordował!

https://www.youtube.com/watch?v=2V8DA9FUPnI

2019-02-25
Alina

  

Archiwum

Szwecja ostrożna wobec nowych krajów UE
sierpień 19, 2002
IAR
Nowe Prawo: Moralność Pani Dulskiej
wrzesień 17, 2004
dr Adam Sandauer
Schyłek Amerykańskiego Imperium?
luty 19, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
"Zła gospodarka wynika ze złej prywatyzacji"
marzec 25, 2004
PAP
Szaron i "Mocarstwo Izrael"
styczeń 6, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Jestem Polakiem
grudzień 10, 2002
Koło stalinowskiej historii
styczeń 14, 2006
Nowe Państwo
Czy Ukraina jest krajem o newralgicznym znaczeniu dla Polski?
grudzień 31, 2004
Gregory Akko
Czy nowe Sarajewo?
lipiec 27, 2004
PAP
Głupcy, których bieda dosięgła ...
październik 16, 2004
PAP
Przepraszam
marzec 28, 2006
mik4
Dwie listy
maj 22, 2008
PAP
Lekcja prywaty-zacji?
czerwiec 23, 2004
Stop-korupcji@mail.com
2.000 zł za nic
listopad 5, 2004
Jarosław Latacz
Gnoza - korzenie obledu
czerwiec 16, 2007
...
Polowanie na "Nazi Gold"
listopad 27, 2006
Tezlav von Roya
Ilość reklam leków bez recept przebiła proszki do prania i piwo...
listopad 28, 2005
Adam Sandauer
Anti-Communist Gorbatchev as the "Holy Terminator" of Russia
styczeń 17, 2005
Marek Glogoczowski
O powszechny dostęp do leczenia
maj 13, 2004
Adam Sandauer
Mali i duzi
sierpień 5, 2003
Andrzej Kumor
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2021 Polskie Niezależne Media