ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Fikcja zwana niezawisłością sędziowską 
8 grudzień 2017      faxe
While Macron Was Condemning Nationalism, Poland Has Their Largest Independence Day March Ever 
16 listopad 2018      Oppressed Media
Strzeżcie się lekarzy 
10 sierpień 2020     
W odniesieniu do historii zawsze trzymajmy się prawdy! 
7 sierpień 2016      Artur Łoboda
Milczenie owiec  
16 kwiecień 2021      Andrea Halewood
Polska pod żydowskim Mesjaszem 
9 lipiec 2018     
Telegraficzne podsumowanie roku rządów PiS 
17 listopad 2016     
Dr Ewa Kurek wraca do sprawy ekshumacji w Jedwabnem!  
27 wrzesień 2017      Ewa Kurek
Wygadali się 
12 luty 2018     
Zakukała Kukaweczka - pieśń ludowa 
4 czerwiec 2012     
Ukraiński Prawy Sektor: rzeź wołyńska to odpowiedź na polskie morderstwa  
31 styczeń 2014      www.polskawalczaca.com
Polski samochód elektryczny Morawieckiego 
17 sierpień 2020      Alina
Logika krytyków Polski w sześćdziesiątą rocznicę września 1939 
17 sierpień 2009      Iwo Cyprian Pogonowski
Tajemnica sarkofagu Kaczyńskich 
24 kwiecień 2010      Artur Łoboda
C.d. „13 cud N(R)D” w Watykanie – sentenza (wyrok) sędziego Rosario Priori 
28 czerwiec 2009      Marek Głogoczowski
Antysemite 
28 grudzień 2011      Iwo Cyprian Pogonowski
Dlaczego A. Lepper „wybrał” lokal „Samoobrony” by zakończyć życie? 
11 sierpień 2011      Gasienica
Rota 
22 sierpień 2013      Artur Łoboda
Czy ktokolwiek to podliczył? 
27 październik 2020     
Detroit 
10 marzec 2010      Goska

 
 

Wpływ mediów komunikacyjnych o wysokiej częstotliwości na zdrowie ludzi

 
W ciągu ostatnich 50 lat całodobowa moc emisji radiowych wzrosła ponad
50 000-krotnie.

(Pięćdziesiąt tysięcy razy!)
 
(Jest to publikacja przygotowana w roku 2000. Dzisiaj promieniowanie elektromagnetyczne wokół Nas - jest kilkaset razy większe - niż dwadzieścia lat temu.)

W badaniach epidemiologicznych populacji Ukrainy ustalono związek między białaczką u dzieci i rakiem u dorosłych,  oraz narażeniem na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach przemysłowych.

Specyficzne urazy w wyniku narażenia na działanie fal radiowych to rozwój zaćmy, niestabilność leukocytów w składzie krwi obwodowej i zaburzenia naczyniowo-naczyniowe [Grigoriev, Grigoriev, Stepanov i Pal'tsev].

Stacje radarowe, które są najpotężniejszymi i najbardziej niebezpiecznymi źródłami oddziaływania fal radiowych na środowisko, są szeroko stosowane w lotnictwie do kontrolowania ruchu lotniczego, w radioastronomii, w obronie przeciwlotniczej oraz w badaniach kosmicznych.
Obiekty korzystające z aparatury elektronicznej, Czernetsov, Lyutov i Volodin].

Jeden model obliczania dawek pochłanianych przez  bioobiekty w zakresie EHF dostarcza [Sveshnikova, Chovnyuk].


Zgodnie z wynikami [Miroshnikovej] największy wpływ na powstawanie i rozwój zaburzeń krwi mają zakresy milimetrowe i centymetrowe, a na choroby układu krążenia - zakres milimetrowy.

Ryzyko rozwoju chorób ośrodkowego układu nerwowego wzrasta pod wpływem fal decymetrowych.
Dane dotyczące rozwoju zaburzeń psychicznych [Orlova i wsp.]

Pod wpływem ekspozycji na EMR (promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości) pokazują skutki od osłabienia i zmian nastroju - po bezsensowne wyobrażenia i halucynacje słuchowe i wzrokowe, oraz zaburzenia zachowania - aż po próby samobójcze.

Zauważono związek między ekspozycją na EMF (pole elektromagnetyczne ), a rozwojem nowotworów złośliwych: prawdopodobieństwo raka było trzykrotnie większe pod wpływem ekspozycji na SHF (super wysoką częstotliwość ) [Yu.G. Grigoriev].

Można zaprognozować,  że obecny wzrost elektromagnetycznego zanieczyszczenia środowiska przekracza ludzkie zdolności adaptacyjne.
Narządy i tkanki najbardziej podatne na skutki termiczne mają słabe ukrwienie (utrudniając rozpraszanie ciepła) - na przykład krystaliczną soczewkę oka - lub mają wysoką zawartość wody (krew, wątroba, gruczoły rozrodcze, żołądek, pęcherz moczowy itp.).
Dlatego pochłonięta energia SHF (super wysoka częstotliwość) wytwarza tak zwane „gorące punkty” lokalnego ogrzewania, w tym w narządach życiowych.
Podczas tego procesu osoba może nie odczuwać ogrzewania narządów wewnętrznych, ponieważ w skórze znajdują się receptory ciepła.
Przykładowo, najbardziej niebezpieczne z punktu widzenia powstawania „gorących punktów” w głowie są o częstotliwości 700-2500 MHz w zakresie decymetrów i to właśnie tutaj mieszczą się  częstotliwości 900 MHz, 1800 MHz i 2,45 GHz komunikacji komórkowej. (To stan na rok 2000.  Obecnie standardem jest częstotliwść 5GHz)

Absorpcja PEM  (promieniowania elektromagnetycznego) w punktach aktywnych biologicznie jest wielokrotnie skuteczniejsza niż w innych częściach skóry, a energia ta poprzez system medycyny chińskiej oddziałuje na narządy wewnętrzne i organizm jako całość.
Niebezpieczeństwo związane z telefonami komórkowymi polega na tym, że poza bezpośrednim działaniem na mózg, - całe ciało jest napromieniane przez biologicznie aktywne punkty małżowiny usznej.


Obecnie ważne jest, aby każdy potencjalny użytkownik mógł otrzymać potrzebne mu  informacje w dowolnym momencie - w wymaganej formie w wybranym przez siebie punkcie przestrzeni fizycznej.
Takie podejście w ostatnim czasie -  dążenia do  zagwarantowania dostępu do zasobów informacyjnych -  doprowadziło do wybuchu aktywności   tworzenia wszelkiego rodzaju systemów łączności, a przede wszystkim systemów komunikacji kosmicznej, które posiadają wymagane cechy operacyjności i globalności.
Udzielanie informacji [Grinyaev i Rodionov].

Te systemy komunikacyjne będą pracować w pasmach promieniowania elektromagnetycznego SHF, oraz  EHF  (super wysoka częstotliwość i promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości), co  według szacunków będzie  w stanie wytworzyć na powierzchni Ziemi gęstość mocy promieniowania od 10-6 do 10-7 W / cm2,  oraz w specjalnych modulowanych trybach, 10-2 do 10-3 W / cm2 [Aleshenkov, 1997; Aleshenkov, 1998].
 
Badania wykazały, że podstawowym nośnikiem informacji zarówno w obiekcie biologicznym, jak i pomiędzy oddzielnymi obiektami biologicznymi - w tym ludźmi, jest promieniowanie elektromagnetyczne.
W tym procesie obieg olbrzymiego przepływu informacji w toku czynności życiowych człowieka możliwy jest tylko przy wykorzystaniu sygnałów małej mocy.

Zużycie energii w tworzeniu tych sygnałów zależy od możliwości energetycznych osoby.
Według szacunków ekspertów suma mocy sygnałów informacyjnych nie przekracza 1 do 10 mW, lub
10-3 do 10-4 mocy cieplnej wypromieniowywanej przez organizm [Afromeev], a moc promieniowania EHF  (promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości ) komórki wynosi P = 10-23 W / Hz [Nefedov, Protopopov].


W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie badaczy paradoksalnymi skutkami ekspozycji organizmów żywych na małe dawki różnych biologicznie aktywnych substancji.

„Paradoksalne” jest to, że efekty te są na ogół obserwowane przy stężeniach od czterech do dziesięciu rzędów wielkości niższych - niż zwykle stosowane, a zatem nie oczekuje się, że spowodują  jakąkolwiek odpowiedź, oraz że niezwykłe wzorce odpowiedzi są typowe dla efektów niskich dawek  (wielomodalna zależność od dawki itp.).
 
Poziom organizacji biologicznej, na którym wykrywa się skutki bardzo niskich dawek, jest bardzo zróżnicowany - od komórek, makrocząsteczek, organicznych i tkankowych po zwierzęta, rośliny i całe populacje.
 
Ogólne wyniki eksperymentalne uzyskane na różnych zwierzętach i ludziach dowodzą, że narażenie na promieniowanie lub substancje chemiczne może wywoływać identyczne reakcje, jak te występujące przy dawkach różniących się od pięciu do dziesięciu rzędów wielkości [B.N. Rodionov i R.B. Rodionov].
 
Najwyraźniejszym przykładem takiego efektu jest stosowanie preparatów homeopatycznych lub leków przeciwnowotworowych w bardzo małych dawkach [Potebnya, Lisovenko, Shalimov; Sit'ko, Skripnik].
 
Podobne wyniki obserwuje się również pod wpływem promieniowania o bardzo wysokiej częstotliwości (promieniowanie SHF).
Zatem na krzywej zależności wartości efektu fizjologicznego od gęstości mocy napromieniowania widać dwa maksima [Grinyaev i Rodionov].
Te maksima oddziela także „martwa strefa”, której obecność tłumaczy się włączeniem do pracy organizmu aktywnych mechanizmów barierowych i układów kompensacyjnych.


Kiedy te moce przestają działać, obserwuje się całkowite pobudzenie, którego kulminacją jest śmierć organizmu.


W naturalnym toku ewolucji układ receptorów został ukształtowany w taki sposób, że reaguje tylko na najbardziej  istotne sygnały o małej intensywności.
Na przykład zostało to z powodzeniem wykazane na szczurach w eksperymentach dotyczących rozwoju warunkowego odruchu „unikania” - w zależności od parametrów słabych sygnałów elektromagnetycznych.
 
Reakcja najlepiej rozwinęła się w przypadku sygnałów o częstotliwości 300 Hz przy gęstości mocy 10–11 W / cm2.
Zwiększenie lub zmniejszenie gęstości mocy o jeden lub dwa rzędy bez zmiany innych parametrów sygnału uniemożliwiało rozwój odruchu warunkowego.
Zmiana częstotliwości na 500 lub 50 Hz dało ten sam efekt.
 
Jedną z głównych cech charakterystycznych tworzenia efektów rezonansowych jest niewielka moc i krótki czas naświetlania.
W ten sposób aparaty do terapii falami  informacyjnymi „Porog-1” i „Minitag” pracują z bardzo niską gęstością strumienia mocy około 10 -17 W / cm2 [Illarionov] w ciągu kilku sekund lub minut.
 
Zaobserwowane wyższe częstotliwości rezonansowe żywej komórki pokrywają się z częstotliwościami promieniowania satelitów komunikacyjnych.
 
Gęstości mocy i czas trwania napromieniowania wytwarzanego przez te satelity będą znacznie przewyższały (o dziesięć lub więcej rzędów wielkości - jakie napromienianie jest możliwe w ciągu całego życia) dawki energetyczne wywołujące zmiany w żywych komórkach.
W związku z tym rozważamy możliwe konsekwencje od wpływu promieniowania elektromagnetycznego z satelitów komunikacyjnych na obiekty biologiczne.

 
Anteny z układem fazowanym są w stanie skanować ziemię z kątem rozproszenia 0,3 stopnia.
Zainstalowanie takich anten w globalnym systemie satelitów o niskiej orbicie, nadających o mocy 800 W, pracujących na częstotliwościach 20 i 30 GHz, na orbicie 1400 km, może zapewnić powierzchni Ziemi gęstości mocy 10. -8 do 10-9 W / cm2 lub impulsowo 10-2 do 10-3 W / cm2 w zakresie mikrosekund.

Negatywnymi konsekwencjami tego mogą być zmiany struktur komórkowych i procesów fizjologicznych, zmiany genetyczne oraz zmiana warunków i zachowania psychofizjologicznego (rozwój odruchów warunkowych).

W wyniku superpozycjonowania pól pochodzących z kilku źródeł promieniowania mogą powstawać fale stojące, których częstotliwość może pokrywać się z częstotliwościami rezonansowymi żywych komórek lub rytmami różnych narządów i układów funkcjonalnych organizmu.

W związku z tym wystąpi prawdopodobieństwo zmian (w tym negatywnych) w aparacie genetycznym żywych komórek podczas długotrwałej ekspozycji na niskoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne z satelitów komunikacyjnych.

W wyniku takiego wpływu na genetyczne mechanizmy transkrypcji, translacji i naprawy, a także na mechanizm ekspresji genów, może dojść do powstania istotnie różnych gatunków biologicznych o nieprzewidywalnych cechach.

Mutacje niosące selektywną przewagę mają tendencję do wzrostu, tj. powodują niestabilność.
W ten sposób dobór naturalny opiera się w rzeczywistości na niestabilnościach, spowodowanych pojawieniem się korzystnych mutantów, które prowadzą do upadku wcześniejszych stabilnych struktur, a sama ewolucja polega na niekończącym się zastępowaniu pewnych stabilnych warunków przez inne poprzez niestabilność.
 
Ta reprezentacja ewolucji dobrze pasuje do współczesnych idei synergetyki.
Współczesny synergizm to uznanie roli małych fluktuacji energii, które mogą zmienić strukturę złożonych systemów w punkcie rozwidlenia.

Uważa się, że te niskoenergetyczne sygnały wpływają na wybór dróg dalszego rozwoju w momencie rozwidlenia, gdy istnieje szereg równorzędnych wyborów.
 
Ponieważ  mutacje są w większości szkodliwe, żaden gatunek biologiczny nie może sobie pozwolić na ich szybkie gromadzenie we własnych komórkach rozrodczych.

Zachowanie gatunku wymaga ochrony komórek rozrodczych organizmów przed gwałtownymi zmianami genetycznymi, ale zachowanie każdego konkretnego osobnika wymaga takiej ochrony także dla wszystkich innych komórek organizmu.


Podstawienie nukleotydów w komórkach somatycznych może  umożliwić naturalną selekcję tych komórek, które są lepiej dostosowane do istniejących warunków.
Może to prowadzić do ich niekontrolowanego rozmnażania się, np. do rozwoju raka, który na półkuli zachodniej jest przyczyną ponad 20% przedwczesnych zgonów.

Przekonujące badania pokazują, że śmierć w tym przypadeku jest głównie spowodowana  akumulacją zmian w sekwencjach DNA w komórkach somatycznych.
Dziesięciokrotny wzrost częstości mutacji prawdopodobnie doprowadziłby do katastrofalnego wzrostu liczby przypadków raka.
 
W artykule [Rodionov, 1999] przedstawiono szereg dowodów na bioefekty EMR (promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości).
Na przykład ekspozycja na SHF i EHF EMR (super wysoka częstotliwość - promieniowania elektromagnetycznego  o ekstremalnie wysokiej częstotliwości)  przy PFD 5 µW / cm2 znacząco wpływa na właściwości układów fizjologicznych i zmienia przebieg procesów fizjologicznych, ponieważ częstotliwość oscylacji DNA wynosi:
od 2 x 109 do 9 x 109 Hz;
chromosomów, 7,5 x 1011 do 1,5 x 1013 Hz;
i genomu komórki ludzkiej 2,5 x 1013 Hz;
który mówi o związku między działającym czynnikiem fizjologicznym a przyjmującą strukturą biologiczną, przy czym moc własnego EMR komórki wynosi 10–23 W / Hz.

Biosystemy o wysokim poziomie organizacji, w szczególności ludzie, mogą reagować na sygnały o natężeniu podprogowym,  lub mieć zdolność reagowania addytywnego, ponieważ im wyższy poziom organizacji, tym większa wrażliwość.

Wrażliwość człowieka na działanie promieniowania SHF i EHF szacuje się na poziomie 10-16 W / cm2.
Zostało to eksperymentalnie ustalone gdy PFD (gęstość strumienia mocy) przekracza 10-4 W / cm2, wywołuje u ludzi wrażenia słuchowe, a przy 10-11 W / cm2 wywołuje warunkowe odruchy u szczurów.
 
Długotrwałe, nieintensywne lub krótkie intensywne (przy mocach powyżej 10-4 W / cm2) - narażenie wywołuje w ciągu kilku dni reakcję alarmową, a później kompensację i adaptację.

Przy długotrwałej intensywnej ekspozycji dochodzi do stanu alarmowego, stanu wyczerpania i pojawienia się patologii w organizmie.
Przy długotrwałej intensywnej ekspozycji możliwe są zmiany genetyczne, a także osłabienie odporności.


Urządzenia terapeutyczne pracujące w zakresie fal EHF (milimetrowych), centymetrowych i decymetrowych długości fal EMR mają określone działanie na osoby chore na tę lub inną patologię.
 
 
Wyniki doświadczeń z terapeutycznymi efektami EMR przy gęstości mocy 10-5 W / cm2 i płynnym dostrajaniu częstotliwości modulacji od 1 do 100 Hz przedstawiono w tabeli 2 (575 pacjentów) [Rodionov, 1999].Astma oskrzelowa
EHF 69.2 30.8 0
CMW 75.0 25.0 0
DMW 70.6 29.4 0


Choroba niedokrwienna serca
EHF 70.0 20.0 10.0
CMW 73.3 26.7 0
DMW 70.0 30.0 0


Nadciśnienie
EHF 70.0 30.0 0
CMW 75.0 25.0 0
DMW 70.0 30.0 0


Choroba Żołądka i dwunastnicy
EHF 73.3 26.7 0
CMW 70.6 29.4 0
DMW 76.9 23.1 0


Zapalenie korzonków nerwowych
EHF 60.0 30.0 10.0
CMW 66.7 33.3 0
DMW 76.5 23.5 0


Naczyniowo-mózgowe
EHF 71.4 28.6 0
CMW 69.2 30.8 0
DMW 72.7 27.3 0


Artroza - zwyrodnienie
EHF 60.0 40.0 0
CMW 68.8 31.2 0
DMW 76.5 23.5 0

Nerwica with EHF 80.0 20.0 0
przewaga of CMW 63.6 31.2 0
pobudzenie DMW 76.5 23.5 0

Nerwica with EHF 75.5 25.0 0
przewaga of CMW 66.7 33.3 0
depresja of DMW 66.7 33.3 0


Porównanie parametrów terapii z parametrami EMR (promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości) tworzonymi przez elementy komunikacji mobilnej pokazuje, że wykorzystanie komunikacji mobilnej może zaostrzyć choroby wymienione w Tabeli 2.
 
Pacjenci cierpiący na nerwicę z pobudzeniem byli wystawieni na działanie pola EHF (promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości) o długości fali 2 mm i częstotliwości modulacji 2 Hz przez 10 minut, co spowodowało poprawę ich stanu.

W leczeniu nerwicy z depresją pozytywne wyniki uzyskano przy EMR o długości fali 2 mm i modulacji częstotliwości 20-21 Hz.

Napromienianie zdrowych ludzi promieniowaniem EHF o podanych parametrach naraża ich na pobudzenie przy FM 20-21 Hz i podciśnienia przy FM 2 Hz.
Wydaje się również, że możliwe jest sztuczne manipulowanie stanem psychofizycznym  ludzi [Kozhokaru; Men’shikov, Rodionov i Grinyaev].


Wiele badań różnych autorów poświęcono badaniu biologicznych skutków promieniowania z terminali komputerowych. [Anisimov, Zabezhinskiy i wsp.] wykazali, że przewlekłe napromienianie terminali wideo komputerów osobistych powoduje przyspieszenie dojrzewania płciowego i przedwczesne przerwanie funkcji rozrodczych u samic myszy,  oraz zmniejsza nocne poziomy melatoniny w surowicy krwi.

Uzyskane dane świadczą o wyrażaniu biologicznych skutków napromieniowania przez terminale wideo PC i ich możliwym negatywnym wpływie na zdrowie użytkowników.

Specjalne badania neuroendokrynologiczne przeprowadzone przez [Khusainovą i Kornienko] wykazały, że sześcioletnie dzieci regularnie korzystające z komputerów w przedszkolu mają podwyższony podstawowy poziom wydzielania adrenaliny w moczu, zmniejszone wydzielanie DOPA i zwiększone stężenie śliny 11- oksykortykosteroid, który świadczy o zwiększonej czynności czynnościowej układu podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego i zmniejszeniu jego potencjału rezerwowego, i może być podstawą przyspieszenia dojrzewania płciowego.


Ze zrozumiałych powodów w otwartej prasie znajduje się niewiele pozycji dotyczących badań nad negatywnym wpływem EHF EMR na zdrowie ludzi ze sprzętu komunikacyjnego.

[Simonenko, Chernetsov i Lyutov] przedstawili dane z badania przeprowadzonego na przestrzeni czterech lat, na których grupy pracowników miały kontakt w trakcie pracy z elektrownią EHF małej mocy.

Pierwsza grupa otrzymywała promieniowanie podczerwone na poziomie 30-40 µW / cm2 przez maksymalnie sześć godzin dziennie.
Druga grupa otrzymała napromienianie na poziomie 10-30 µW / cm2 przez od dwóch minut do 2-4 godzin dziennie.
Trzecia grupa otrzymała napromienianie na poziomie 1 µW / cm2.

Wszystkie inne warunki w grupach były identyczne.
W pierwszej grupie najczęstszymi chorobami okazały się zespół nerwicowy z dysfunkcją wegetatywną, oraz zespół  asteno wegetatywny (odmiana nerwicy).
Występowała duża częstość nadciśnienia, wczesny rozwój choroby niedokrwiennej serca i skurcze oskrzeli.

Niemal wszystkie badane osoby skarżyły się na: bóle i zawroty głowy; drażliwość; męczliwość; ogólna słabość; zaburzenia snu; senność w dzień; ból w okolicy serca; trudności w oddychaniu; bóle brzucha i niestrawność.
 
Częstotliwość i charakter  skarg  były  identyczne dla mężczyzn i kobiet, a charakter skarg był identyczny dla wszystkich grup, ale ilościowo zwiększały się w zależności od wieku i liczby lat pracy.


Nie ma miejsca do ukrycia - biuletyn Cellular Phone Taskforce Inc.

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości przy intensywnościach nietermicznych na organizm ludzki

(Przegląd prac rosyjskich i ukraińskich badaczy)


Nikolai Nikolaevich Kositsky1, Aljona Igorevna Nizhelska2 and Grigory Vasil’evich Ponezha3Źródła i przypisy znajdują się na stronie:
http://zaprasza.net/a.php?article_id=36763
Ze względu na ogromną ilość danych - nie będą powtarzane.
1 kwiecień 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

Ekonomiczni gansterzy nie próżnują
październik 22, 2003
PAP
Dobry artykul.
kwiecień 7, 2008
Goska
"Afera starachowicka" - Okupacja budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach przez KPN
sierpień 25, 2003
Paweł Czyż
Wojna kolonialna
marzec 29, 2003
KWM
Elity leczą się lepiej
październik 15, 2003
Janusz Rolicki
Dzielenie skóry na nied?wiedziu
październik 28, 2003
www.krakow.pl
Stan Wojenny II
grudzień 22, 2003
Super Express
"Wojna z terrorystami"
kwiecień 6, 2003
Jakie jest prawdziwe nazwisko kolejnego "polskiego" prezydenta
styczeń 30, 2007
dorek
Swen czy Sven?
listopad 8, 2007
Mirosław Naleziński, Gdynia
Antyfaszysta roku 2003 aresztowany!
styczeń 4, 2007
hahaha antifa
Argentyna: rząd próbuje ratować dzieci przed śmiercią głodową
listopad 20, 2002
PAP
"Prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, nie złamali prawa"
lipiec 16, 2002
PAP
List do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego
lipiec 24, 2005
Artur Łoboda
Czy na pewno bez komentarza ........?
styczeń 21, 2009
Artur Łoboda
Głos spod murawy ...
styczeń 24, 2006
NAUKA JE SEXY
kwiecień 11, 2008
Marek Jastrząb
Niezależne Obchody 25 -tej Rocznicy Strajków na Dolnym Śląsku
sierpień 8, 2005
Dr Leszek Skonka
Sierpniowe wspomnienia
sierpień 9, 2003
Dobijali rannych
czerwiec 30, 2003
Wojciech Wybranowski, Poznań
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media