ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Zacznijmy zadawać podstawowe pytania 
7 grudzień 2018     
Ukraina pionkiem na „Wielkiej Szachownicy” 
26 kwiecień 2022      Rick Sterling
W rocznicę zburzenia WTC 
11 wrzesień 2016      Artur Łoboda
Młodzieżowe BHO 
1 luty 2016      Artur Łoboda
Świat utkany 
11 sierpień 2017      Jolanta Michna
Odprężmy się... 
18 kwiecień 2010      tłumacz
O wulgarności żydowskiej 
10 maj 2024     
Wezwanie do podania choć jednego dowodu naukowego - na skuteczność szczepionek
A call for at least one scientific evidence - for the effectiveness of vaccines
 
23 wrzesień 2020     
Pieśni i Tańce Kurpii Białych  
13 styczeń 2016     
Wielki Polak - Marian Hemar 
17 luty 2011      Artur Łoboda
Wiesław Sokołowski ODEZWA POTULNA  
7 kwiecień 2012      www.trwanie.com
Czym dla Bogdana Zdrojewskiego jest sztuka?  
19 listopad 2013      Artur Łoboda
Kto rządzi Rosją? 
6 maj 2022      Artur Łoboda
Dzień graniczny 
6 listopad 2015      Artur Łoboda
Anatomia perfidii J. T. Gross’a 
30 styczeń 2011      Iwo Cyprian Pogonowski
Konflikt interesów Jak Horban i większość rady bierze pieniądze od koncernów szczepionkowych i zmusza terrorem psychicznym ludzi do szczepień 
17 luty 2021      Obserwator
Czy lekarze sami się szczepią? 
27 marzec 2020     
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ciągłego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdana Zdrojewskiego (część II) 
8 maj 2014      Artur Łoboda
Wojna światowa w interesie Izraela 
24 grudzień 2016      Artur Łoboda
Nigdy nie było żadnego kowida (4)
Broń zagłady
 
14 wrzesień 2022      Artur Łoboda

 
 

„Jedno zdrowie”, ESG i „Zrównoważony rozwój”: w ramach „traktatu pandemicznego” WHO

Artykuł z 13 marca 2023 r.

Światowa Organizacja Zdrowia jest Jedynym Pierścieniem, by wszystkimi rządzić, a jej spisanym celem, wypisanym ognistymi literami po obu stronach jej wstęgi, jest Traktat o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię. 
Stworzony przez Mrocznego Pana XXI wieku, Stany Zjednoczone Ameryki, we własnej iteracji Góry Przeznaczenia, wydaje się jedynie oddawać suwerenność USA zewnętrznej organizacji.
 
W rzeczywistości i w praktyce, jak pokaże ten artykuł, traktat da Waszyngtonowi większą władzę nad państwami G20 – posiadaczami innych „pierścieni” – a za ich pośrednictwem resztą zachodniego świata:
nie tylko ludźmi, ale także zwierzętami , jego ekosystemy, jego zasoby. 
To, a nie zdrowie globu, jest jego mrocznym celem.
 
WOJNA DOMOWA
 
Światowa Organizacja Zdrowia, która od stycznia 2020 roku otrzymała granty w wysokości 782 milionów dolarów od Fundacji Billa i Melindy Gatesów, jest finansowaną przez korporacje i lobbowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych bez jurysdykcji prawnej nad populacjami jej 194 państw członkowskich — do której pełni, przynajmniej co do zasady, rolę doradczą.
 
Ale to się wkrótce zmieni.
 
W dniu 3 marca 2022 r., gdy w całej Europie uchylono przepisy blokujące, a NATO wypowiedziało zastępczą wojnę Rosji, Rada Europejska przyjęła decyzję upoważniającą do rozpoczęcia negocjacji w sprawie międzynarodowego Traktatu o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię . 
Zgodnie z postanowieniami tego traktatu państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia będą prawnie zobowiązane do wprowadzenia ograniczeń praw i wolności człowieka — takich jak dalsze blokady, obowiązkowe maseczki na twarz, obowiązkowa terapia genowa, system cyfrowej tożsamości i programy inwigilacja i cenzura — wszystko na podstawie oceny WHO.
 
Podstawą tego porozumienia jest artykuł 19 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia , który stanowi, że Zgromadzenie Ogólne WHO może przyjąć porozumienia, które, jeśli zostaną przyjęte większością dwóch trzecich głosów, są wiążące dla wszystkich państw członkowskich. 
Na mocy tych porozumień państwa narodowe, w tym Wielka Brytania i 193 innych członków WHO, co do zasady zrzekną się swojej suwerenności w decydowaniu o ograniczeniach, jakie wybrana władza wykonawcza i ustawodawcza tych krajów nałoży na ich ludność.
Co najważniejsze, po zapisaniu w prawnie wiążącym traktacie, skuteczność lub logika tych tak zwanych „środków” – z których żaden nie był wcześniej stosowany jako odpowiedź na pandemie wirusowe, z których wszystkie okazały się nieskuteczne i wielokrotnie bardziej groźniejsza niż wirus — nie będzie już przedmiotem debaty. 
Zamiast tego WHO faktycznie stanie się globalną formą brytyjskiej naukowej grupy doradczej ds . kryzysu.
 
Podobnie jak Światowe Forum Ekonomiczne , z którym zawarła partnerstwo 11 marca 2020 r. – tego samego dnia, w którym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła „pandemię” – ta niewybrana i nieodpowiedzialna przedf nikim międzynarodowa technokracja jest nowym paradygmatem rządzenia, który wyłonił się spod płaszcza sfabrykował „kryzys” koronawirusa, a jego globalistyczne intencje stają się z każdym dniem coraz bardziej widoczne.
 
Za fasadą demokracji, reprezentowaną przez nasze rządy narodowe, kryją się rządy coraz bardziej autorytarnej międzynarodowej technokracji, której wzorcami odziedziczonymi z przeszłości są Organizacja Narodów Zjednoczonych i Komisja Europejska, a Światowa Organizacja Zdrowia i Światowe Forum Ekonomiczne są też obecne.
 
Rząd i parlament Zjednoczonego Królestwa są gotowe podpisać rezolucję Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie zapobiegania, - gotowości i reagowania na pandemię, w której ponad 70 państw członkowskich, w tym Unia Europejska i Wielka Brytania, opowiedziało się za silnym i prawnie wiążącym międzynarodowym Traktacie . 
Wydaje się, że kiedy służy to rozszerzeniu i zwiększeniu władzy nad populacją narodową, rząd Wielkiej Brytanii, który został wybrany 80-osobową większością po referendum w sprawie Brexitu, jest bardziej niż chętny do oddania suwerenności Wielkiej Brytanii na rzecz globalnych i technokratycznych form rządzenia - mającego na celu sprowadzenie nas do neofeudalnej formy kapitalizmu.
 
W praktyce jednak, zamiast zwalniać państwa narodowe z ich suwerenności, traktat ten pozwoli rządom krajowym tłumaczyć i usprawiedliwiać niszczycielskie konsekwencje ograniczeń związanych z blokadą, nakazami maskowania, terapiami genowymi i innymi programami bezpieczeństwa biologicznego jako decyzjami technicznymi międzynarodowej technokracji zdrowotnej do czego jest zobowiązana na mocy prawa międzynarodowego. 
Kiedy zatem zostanie przyjęty, - Traktat o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię odpolityczni i usunie spod kontestacji parlamentarnej lub prawnej nasze zarządzanie przez Globalne Państwo Bezpieczeństwa Biologicznego.
 
Za obudzonymi zasadami inkluzywności i państwa ojcowskiego „Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni” — hasło, które po raz pierwszy pojawiło się w dyskursie publicznym w lutym 2021 r. i zostało szybko przyjęte przez G7, Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową Organizację Zdrowia, Unię Europejską, GAVI i coraz większą liczba zachodnich rządów, w tym Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Norwegii, Grecji, Serbii, Ukrainy i USA — jest równie doskonałym wyrazem totalitarnych aspiracji Globalnego Państwa Bezpieczeństwa Biologicznego jako „Ein Volk, ein Reich, ein Führer”, który  należał do Trzeciej Rzeszy.
 
Przyjęcie tego traktatu przez każdy zachodni rząd, bez referendum, głosowania parlamentarnego, debaty publicznej, lub wzmianki w mediach, pokazuje, że fasada demokracji, którą rząd ten walczył o utrzymanie przez dwa lata blokady i mandatów „szczepionek”, została teraz rozdarta w dół, a teraz jesteśmy w stanie wojny. 
I jak każda wojna prowadzona przez Zachód od 1945 roku, została rozpętana przez USA. 
Tym, co sprawia, że ​​ta wojna jest inna i nowa, jest to, że jest prowadzona nie tylko przeciwko narodom, które jeszcze nie znalazły się w zachodniej osi zła – Rosji, Chinom, Iranowi itd. – ale przede wszystkim przeciwko ludności cywilnej samego Zachodu. 
Jest to zatem, jak jasno wynika z tekstu Traktatu, wojna domowa, prowadzona przez rządy przeciwko własnym obywatelom.
 
Bronią tej wojny – której kontynuacją i uzasadnieniem jest zastępcza wojna Zachodu na Ukrainie – nie są czołgi i pociski dalekiego zasięgu, ale tożsamość cyfrowa, cyfrowa waluta banku centralnego i terapia genowa. 
Jej sojusze to Agenda 2030, oraz Traktat o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię. 
Jej kampanie to blokady i 15-minutowe miasta. 
Jej okrzykami bojowymi są „zrównoważony rozwój”, „integracja” i „biobezpieczeństwo”. 
A jego warunki pokojowe, jak zobaczymy, są całkowitym poddaniem praw i wolności ludności Zachodu programom naszego zniewolenia. 
Nie wierzysz mi? 
Czytaj dalej!
 

OBOWIĄZKI TRAKTATU

Na mocy Traktatu Światowej Organizacji Zdrowia o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię, którego pierwszy projekt opublikowano 1 lutego , 194 kraje przeznaczą 5 procent swoich budżetów na ochronę zdrowia i nieokreślony jeszcze procent ich produktu krajowego brutto na wdrażanie jego artykuły.
W efekcie da to WHO kontrolę nad większym budżetem niż Departament Obrony USA i na podobne cele.
 Oto kilka wyciągów z projektu artykułów, którymi Strony Traktatu będą prawnie zobowiązane (fragmenty są wcięte, kursywa moja).

Artykuł 4. Prawa człowieka

 
 
II. Prawo do zdrowia — korzystanie z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia, definiowanego jako stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego , jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej bez względu na wiek, rasę, religię, przekonania polityczne światopogląd, sytuacja ekonomiczna lub społeczna .
 
III. Suwerenność — państwa mają, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i zasadami prawa międzynarodowego, suwerenne prawo do określania i zarządzania swoim podejściem do zdrowia publicznego, w szczególności w zakresie zapobiegania pandemii, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej, zgodnie z ich własnej polityki i ustawodawstwa, pod warunkiem że działania w ramach ich jurysdykcji lub kontroli nie powodują szkód dla ich narodów i innych krajów .

 
Artykuł 5. Zakres

 
CA+ WHO [konwencja, umowa lub inny międzynarodowy instrument dotyczący zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie] ma zastosowanie do zapobiegania, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym .

 
Artykuł 7. Dostęp do technologii

 
III. W okresie międzypandemicznym mają wszystkie Strony:

  a) koordynować, współpracować, ułatwiać i zachęcać producentów produktów związanych z pandemią do przekazywania odpowiedniej technologii i know-how zdolnym producentom. . . w tym poprzez partnerstwa w zakresie rozwoju produktów.c) zachęcać podmioty, w tym producentów w ramach ich odpowiednich jurysdykcji, do prowadzenia badań i rozwoju produktów sprzed pandemii i związanych z pandemią, w szczególności tych, które otrzymują na ten cel znaczne środki publiczne .

 
Artykuł 8. Wzmocnienie regulacyjne

 
II. Każda ze Stron buduje i wzmacnia swoje zdolności regulacyjne i wydajność w celu terminowego zatwierdzania produktów związanych z pandemią, a w przypadku pandemii przyspiesza proces zatwierdzania i licencjonowania produktów związanych z pandemią do użytku w nagłych wypadkach .

 
Artykuł 9. Intensyfikacja badań i rozwoju

 
V. Strony ustanowią, nie później niż XX ( sic ), w odniesieniu do istniejących modeli, globalny mechanizm odszkodowań za urazy spowodowane szczepionkami pandemicznymi ( sic).

 
Artykuł 10. System dostępu do patogenów i podziału korzyści WHO

 
Sprawiedliwy i sprawiedliwy podział korzyści

  (h) Opcje takie obejmują między innymi:
  (i) dostęp WHO w czasie rzeczywistym do 20% produkcji bezpiecznych, skutecznych  produktów związanych z pandemią , w tym diagnostyki, szczepionek ( sic !), środków ochrony osobistej sprzętu i środków  leczniczych, aby umożliwić sprawiedliwą dystrybucję, w szczególności do krajów rozwijających się, zgodnie z ryzykiem i potrzebami zdrowia publicznego oraz krajowymi planami określającymi populacje priorytetowe. 
  Produkty związane z pandemią zostaną przekazane WHO na następujących zasadach: 10% jako darowizna i 10% po przystępnych cenach dla WHO;
  (ii) zobowiązania krajów, w których znajdują się zakłady produkcyjne, że ułatwią wysyłkę do WHO tych produktów związanych z pandemią przez producentów podlegających ich jurysdykcji, zgodnie z harmonogramami, które zostaną uzgodnione między WHO a producentami.

 
Artykuł 11 Wzmacnianie i utrzymywanie gotowości

 
IV. Każda ze Stron, zgodnie z prawem międzynarodowym, przyjmie polityki i strategie , poparte planami wdrażania, w sektorze publicznym i prywatnym oraz w odpowiednich agencjach oraz wzmocni i wzmocni funkcje zdrowia publicznego w zakresie:

  c) nadzórh) tworzenie i utrzymywanie aktualnych, uniwersalnych platform i technologii służących do prognozowania i terminowej wymiany informacji za pomocą odpowiednich zdolności, w tym budowania zdolności w zakresie cyfrowej opieki zdrowotnej i nauki o danych .

 
Artykuł 14. Ochrona praw człowieka

 
II. W tym celu każda ze Stron:

  (a) włączyć do swoich przepisów i polityk ochronę praw człowieka w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego, w tym między innymi wymogi zgodności wszelkich ograniczeń praw człowieka z prawem międzynarodowym, w tym poprzez zapewnienie, aby:
  (i) wszelkie ograniczenia były [… ] niezbędne do osiągnięcia celu zdrowia publicznego i najmniej restrykcyjne niezbędne do ochrony zdrowia ludzi.


 
Artykuł 15. Globalna koordynacja, współpraca i współpraca

 
I. Strony uznają potrzebę koordynowania, współpracy i współpracy […] z właściwymi międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami międzyrządowymi.
 
II. Uznając centralną rolę WHO jako organu kierującego i koordynującego międzynarodowe prace zdrowotne […], 
Dyrektor Generalny WHO , zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie, ogłasza pandemie .

 

Artykuł 17. Wzmacnianie wiedzy na temat pandemii i zdrowia publicznego

 
I. Strony zobowiązują się do zwiększenia wśród ludności wiedzy na temat nauki, zdrowia publicznego i pandemii […]
oraz zwalczania fałszywych, wprowadzających w błąd informacji i dezinformacji . 
W związku z tym zachęca się każdą ze Stron do:

  b) przeprowadzać regularne nasłuchiwania i analizy społecznościowe w celu określenia rozpowszechnienia i profili dezinformacji , które przyczyniają się do opracowywania strategii komunikacyjnych i informacyjnych dla opinii publicznej w celu przeciwdziałania dezinformacji   i fałszywym wiadomościom , wzmacniając w ten sposób zaufanie publiczne .

II. Strony będą przyczyniać się do badań i informowania polityki na temat czynników, które utrudniają przestrzeganie środków w zakresie zdrowia publicznego i środków socjalnych , zaufania i przyjmowania szczepionek ( sic ), stosowania odpowiednich środków terapeutycznych oraz zaufania do nauki i instytucji rządowych .

 
 
Artykuł 18. Jedno zdrowie

 
 
III. Strony określą i włączą do odpowiednich planów zapobiegania pandemii i gotowości na wypadek pandemii interwencje […] obejmujące między innymi zmianę klimatu, zmianę użytkowania gruntów .
VI. Strony zobowiązują się do wzmocnienia wielosektorowych, skoordynowanych, interoperacyjnych i zintegrowanych systemów nadzoru „Jedno zdrowie” .

 

Artykuł 19 Trwałe i przewidywalne finansowanie

 
I. Strony:

  (c) zobowiązać   do . . . przeznaczenia w swoich budżetach rocznych nie mniej niż 5% bieżących wydatków na opiekę zdrowotną na zapobieganie pandemii, gotowość, reagowanie i odbudowę systemów opieki zdrowotnej;
  (d) zobowiązać się do przeznaczenia , zgodnie ze swoimi odpowiednimi możliwościami, XX% ( sic ) swojego produktu krajowego brutto na międzynarodową współpracę i pomoc w zapobieganiu pandemii, gotowości, reagowaniu i odbudowie systemów opieki zdrowotnej, w szczególności za pośrednictwem krajów rozwijających się .

II. Strony zapewnią, poprzez […] finansowanie globalnych, regionalnych i krajowych systemów, wzmocnienie zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemów opieki zdrowotnej […], zwłaszcza w krajach rozwijających się .
 
III. Strony będą promować […] finansowanie rozwoju i wzmacniania programów zapobiegania pandemiom, gotowości, reagowania i odbudowy systemu opieki zdrowotnej krajów rozwijających się .
 
V. Strony reprezentowane w odpowiednich regionalnych i międzynarodowych organizacjach międzyrządowych oraz instytucjach finansowych i rozwojowych będą zachęcać te podmioty do udzielania pomocy finansowej Stronom będącym krajami rozwijającymi się w celu wspierania ich w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z [Traktatu WHO C+].

 
Artykuł 21. Organ zarządzający WHO CA+

 
 
II. W skład Rady Zarządzającej wchodzą:

  (a) Konferencja Stron (COP), która jest najwyższym organem Rady Administracyjnej, złożonej ze Stron i stanowiącej jedyny organ decyzyjny ; I(b) Funkcjonariusze Stron, którzy będą organem administracyjnym Rady Administracyjnej.

IV . Funkcjonariusze Stron […]:

  b) dążyć do podejmowania decyzji w drodze konsensusu ; jeżeli jednak wysiłki zmierzające do osiągnięcia konsensusu zostaną uznane przez Przewodniczących za bezskuteczne , decyzje mogą zostać podjęte w drodze głosowania przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących .


 
Artykuł 22. Mechanizmy nadzoru dla WHO CA+


I. Rada Administracyjna na swoim pierwszym posiedzeniu rozważy i zatwierdzi procedury współpracy i mechanizmy instytucjonalne w celu promowania zgodności z postanowieniami WHO C+ [Traktat], a także zajmie się przypadkami niezgodności .
 
 

Artykuł 25. Zastrzeżenia

 
I. Do niniejszego [Traktatu WHO CA+] nie można zgłaszać żadnych zastrzeżeń ani wyjątków .
II. Rezerwacja niezgodna z przedmiotem i celem WHO CA+ jest niedozwolona .
 
 
Nawet wyrażone w tym eufemistycznym języku zawoalowanych gróźb i zachęt finansowych, ten projekt pokazuje, że Traktat o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię jest konwencją, umową i międzynarodowym instrumentem dla:

  Corocznego  wywłaszczania bilionów dolarów funduszy publicznych z kasy państw sygnatariuszy - do budżetu i kontroli administracyjnej Światowej Organizacji Zdrowia;(Dzięki tym środkom publicznym) prywatyzacja globalnej opieki zdrowotnej poprzez umowy zlecane na zewnątrz z rosnącą liczbą firm dostarczających „produkty pandemiczne” — od sprzętu ochrony osobistej i testów RT-PCR po terapie genowe i technologię nadzoru — z czego ponad jedna piąta Organizacja Zdrowia będzie miała prawa do dystrybucji;
  (W przypadku tych produktów) monitorowanie i cenzurowanie wszelkich opinii, danych, dowodów, argumentów lub wiedzy, które są sprzeczne z oświadczeniami i osądami Światowej Organizacji Zdrowia;
  (Przy tym wymuszonym konsensusie) narzucenie i prawne egzekwowanie nielegalnych przepisów, programów i technologii globalnego bezpieczeństwa biologicznego w populacjach krajów członkowskich, od blokad, obowiązkowego maskowania i terapii genowej po systemy tożsamości cyfrowej i kredytu społecznego, 15-minutowe miasta i waluty cyfrowe banku centralnego; 

Traktat o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię jest zatem wypowiedzeniem wojny – wojny domowej – prowadzonej przez rządy krajów sygnatariuszy przeciwko ich ludności cywilnej, suwerenności wybranych organów ustawodawczych tych narodów, oraz instytucjom ich demokratycznego nadzoru i odpowiedzialności. 
Zamiast tego Światowa Organizacja Zdrowia, poprzez niniejszy Traktat, będzie sprawować władzę z ramienia bioasekuracji niewybieralnego, technokratycznego, nieodpowiedzialnego, autorytarnego i totalitarnego rządu światowego, który łączy interesy państwa narodowego z interesami korporacji międzynarodowych. 
Innymi słowy, Traktat jest narzędziem faszyzmu XXI wieku.
 
ZASADY BIOWŁADZY
 
Jak więc to wszystko jest realizowane w uzasadnieniu ochrony naszego zdrowia? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć prawnie egzekwowalne zasady, które są zapisane w Traktacie Światowej Organizacji Zdrowia o zapobieganiu, gotowości i reagowaniu na pandemię.
 
Pierwszą z tych zasad jest podejście „Jedno zdrowie”, którego WHO nie definiuje w swoim projekcie definicji (s. 9), ale uznaje, że „ wszystkie życia mają taką samą wartość” (s. 4). 
Rozszerza to kompetencje Traktatu z zapobiegania pandemiom na „ optymalizowanie zdrowia ludzi, zwierząt i ekosystemów” (s. 6).
 
Aby „lepiej zająć się wszelkimi problemami związanymi z One Health” -  wynikającymi z dążenia do optymalizacji, Światowa Organizacja Zdrowia utworzyła „czterostronną” współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa , Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt i Organizacją Narodów Zjednoczonych ds . Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska — trzy kolejne niewybrane technokracje. 
W konsekwencji tej zasady Traktat uznaje zdrowie za „warunek wstępny, wynik i wskaźnik społecznego, gospodarczego i środowiskowego wymiaru zrównoważonego rozwoju oraz realizacji [Organizacji Narodów Zjednoczonych] Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ” .
 
Przedmiot szczególnej troski WHO oraz uzasadnienie nadzwyczajnego roszczenia Traktatu do 5 procent budżetu na opiekę zdrowotną i nieujawnionego odsetka PKB krajów-sygnatariuszy, a także prawa do dystrybucji ponad 20 procent wszystkich „produktów pandemicznych jest to, że pandemie utrudniają krajom „rozwijającym się” realizację „Celów Zrównoważonego Rozwoju” ONZ (s. 6).
 
Oto, co WHO rozumie przez „inkluzywność” i „sprawiedliwość” (str. 11) — dwie z jej „przewodnich zasad i praw” :
że kraje rozwijające się zostaną obciążone długiem pochodzącym z budżetów bogatszych krajów-sygnatariuszy i organizacji, takich jak Światowa Organizacja Zdrowia Bank i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w celu realizacji zaprojektowanych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), alokują przepływ globalnego kapitału do rządów zgodnie z ich zgodnością z kryteriami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG). 
WHO nie mówi nic o fakcie, że SARS-CoV-2, który został wywołany kryzysem przez te bogatsze narody we współpracy z WHO, pozostawił ledwie ślad na ogólnej śmiertelności krajów rozwijających się, jest wykorzystywany do uzasadnienia nałożenia na nich ten model zadłużenia.
 
Za ich brandingiem ONZ kryteria ESG są formułowane przez amerykańskich zarządzających aktywami korporacyjnymi, takich jak BlackRock , Goldman Sachs i JP Morgan , te same firmy zostały wybrane do „koordynowania” inwestycji o wartości 173,5 miliardów dolarów na Ukrainie .
 
Cele Zrównoważonego Rozwoju zapisane w Traktacie WHO, w których „zdrowie” jest obecnie „warunkiem wstępnym i wskaźnikiem”, jeszcze bardziej zwiększą monopol bogatych krajów i międzynarodowych przedsiębiorstw, które są w stanie spełnić kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania, nad krajami biedniejszymi i mniejszymi firmy.
 
A te kraje, które nie będą w stanie spełnić tych kryteriów, zrealizować tych celów lub spłacić swoich pożyczek z obu tych działań – szczególnie w bogatych w zasoby „krajach rozwijających się”, o których Traktat tak mówi w artykule 19 – zostaną „zaproszone” ( tak jak Ukraina została „zaproszona” ) do przekazania swojego majątku wierzycielom
To właśnie rozumie Traktat Pandemiczny pod pojęciem „powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”, które WHO definiuje jako „fundamentalny aspekt osiągania celów zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia dla wszystkich” (s. 12).
 
Z tego też powodu Traktat określa „główną rolę WHO” jako „organu kierującego i koordynującego w zakresie zdrowia na świecie oraz lidera wielostronnej współpracy w zakresie globalnego zarządzania zdrowiem” (s. 12). 
W tym celu, zgodnie z art. 4, „prawo do zdrowia” — które definiuje jako nigdy nieosiągalny „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego” — stało się teraz „fundamentalne” dla istot ludzkich, „bez względu na wiek, rasę, religię, przekonania polityczne, sytuację ekonomiczną lub społeczną” (s. 10).
 
Co to oznacza – a raczej, co można to zinterpretować – to to, że nasze obecnie fundamentalne prawo do utopijnego „pełnego dobrostanu” – prawnie podtrzymywane przez, - na przykład ograniczenia związane z blokadą, obowiązkowe maskowanie lub terapię genową – będzie miało pierwszeństwo kwalifikowanych praw do naszych przekonań politycznych lub religijnych- lub wpływu, jaki ich egzekwowanie będzie miało na naszą sytuację ekonomiczną, lub społeczną. 
Innymi słowy, możemy zostać zmuszeni do życia w totalitarnym państwie nadzoru, uwięzieni na naszych 15-minutowych pastwiskach, odizolowani od naszych rodzin i siebie nawzajem, doprowadzeni do ubóstwa i pozbawieni swobody poruszania się, zrzeszania się, myślenia lub ekspresja — ale przynajmniej będziemy tym, - co Światowa Organizacja Zdrowia definiuje jako „zdrowi”.
 
A jeśli nie zgodzimy się z tą definicją, zgodnie z artykułem 17 nie będziemy mogli wyrażać takich „dezinformacji” za pomocą nowych technologii i programów opracowanych w celu egzekwowania zgodności. 
Bez względu na to, jak długo potrwa blokada, bez względu na to, ile masek musimy nosić, bez względu na to, ile kursów terapii genowej musimy otrzymać, ostatecznie nauczymy się „ufać nauce i instytucjom rządowym” .
 
Jest to podstawowa zasada biowładzy, w której prawo byłego obywatela do opieki zdrowotnej i leczenia zamienia się, poprzez zmiany zarówno w ustawodawstwie, jak i normach myślenia i zachowania, w nasze prawnie egzekwowane zobowiązania do przestrzegania i respektowania przepisów, programów i technologii Globalnego Stanu Bezpieczeństwa Biologicznego. 
Światowa Organizacja Zdrowia będzie przewodniczyć temu nowemu biopolitycznemu paradygmatowi globalnego zarządzania w imieniu swoich sponsorów korporacyjnych i rządowych. 
Traktat pandemiczny uczyni zatem stan wyjątkowy, w którym żyliśmy przez dwa lata podczas lockdownu, paradygmatem naszego przyszłego rządzenia – w ramach którego, w celu uzasadnienia przestrzegania naszego „prawa do zdrowia”, nasze życie będzie skutecznie wzięte pod uwagę opiekę ochronną tego „globalnego rządu zdrowia”.
 
Światowa Organizacja Zdrowia dała jasno do zrozumienia, że ​​każdy sygnatariusz, który nie wypełni zobowiązań wynikających z Traktatu, będzie podlegał „mechanizmom zgodności” ustalonym przez państwa członkowskie. 
Oznacza to w efekcie, że Stany Zjednoczone Ameryki, które pozostają największym pojedynczym źródłem finansowania WHO, zainwestowały 1,178 miliarda dolarów w swoje programy od 2020 roku.
Tak więc Traktat będzie również działał jako instrument sankcji wobec Rosji, Chin, Iranu oraz innych państw niestosujących się do „porządku międzynarodowego opartego na zasadach” jednostronnie narzuconego przez USA i wspólnie egzekwowanego przez ich sojuszników gospodarczych, politycznych, agencji bezpieczeństwa i wojskowych.
 
Jak widzieliśmy w groźbie wystosowanej przez wiceprezydent USA, Kamalę Harris, na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium - w lutym tego roku, każdy sygnatariusz, który nie zastosuje się do prawnie wiążących zaleceń WHO, może na przykład zostać oskarżony o „zbrodnie przeciwko ludzkości” usprawiedliwiające interwencja koalicji WHO — to znaczy ponownie wojska USA — w egzekwowaniu „prawa do zdrowia” obywateli kraju, który nie przestrzega przepisów.
 
Zgodnie z artykułem 4 każdy kraj-sygnatariusz, którego „podejście do zdrowia publicznego” zostanie uznane przez WHO za „wyrządzające szkody ich mieszkańcom i innym krajom”, będzie podlegał takim mechanizmom zgodności. 
A jak widzieliśmy przez dwa lata blokady, wszystko, - co jest niezgodne z przepisami rządowymi — w tym, a może przede wszystkim, nasze myśli i wypowiedzi — można uznać za zagrożenie dla innych.
 
Gdzie kiedyś wołaliśmy:
„Słuchajcie, nadchodzą obrońcy pokoju!” kiedy potęga i terror amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego spadły na każdy naród, który miał pecha zasługiwać na „wyzwolenie”, w przyszłości będziemy wołać:
„Nadchodzą obrońcy zdrowia!” gdy amerykańscy marines w kombinezonach ochronnych najeżdżają i przejmują zarządzanie, gospodarkę i zasoby kolejnego niebezpiecznego kraju.
 
Ponieważ jednym z celów Traktatu jest określenie, czym jest „pandemia” — która, jak wykazaliśmy, może być wywołana przez rządy krajowe i ich media i ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia — pandemia uzasadniająca egzekwowanie ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa biologicznego można zadeklarować w dowolnym kraju wybranym przez USA niemal w dowolnym momencie. 

Przy takich zachętach finansowych i motywach geopolitycznych, dlaczego WHO nie miałaby, jak mówi artykuł 15 ust. 2, „ogłosić pandemii” tam - gdzie i kiedy rozkażą jej jej panowie?

Jest to zamierzony cel i ostateczny cel Traktatu o zapobieganiu pandemii, gotowości i reagowaniu.
 
 
 
 
 
Źródło:
off-guardian.org/2023/03/13/one-health-esg-sustainable-development-inside-the-whos-pandemic-treaty/
8 listopad 2023

Simon Elmer 

  

Komentarze

  

Archiwum

Partnerstwo Rosji z Iranem?
grudzień 23, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Sępy na grobie Miłosza
sierpień 30, 2004
Lepper: żądamy zmian systemowych w Polsce
czerwiec 26, 2002
PAP
Medialny katafalk
styczeń 31, 2006
Marek Olżyński
Wbrew narodowi. SOBCZAK i SZPAK
marzec 25, 2003
http://angora.pl/
Chciejstwo
luty 26, 2004
Ojczyzna.pl
"Lubińska musi odejść"
listopad 23, 2005
POLSKA - UNIA 3
listopad 24, 2002
Prof. Jerzy Nowak
Protest głodowy posła Nowaka w Sejmie i ponad 2 miesiące milczenia mediów
marzec 23, 2005
Adam Sandauer
Wszystko na niby tak
wrzesień 22, 2007
Marek Olżyński
Chavez kontra USA
lipiec 6, 2006
Mirosław Ikonowicz
Order Orła Białego
listopad 11, 2005
PAP
Przekazanie spisu nazwisk z listy IPN. Gratuluję odwagi Panu Bronisławowi Wildsteinowi.
styczeń 31, 2005
Adam Sandauer
Godność wyceniona
grudzień 13, 2008
Witold Filipowicz
Czas polityki realnej
grudzień 20, 2006
darek
Czy może mi ktoś pomóc?
październik 2, 2007
Artur Łoboda
Odbudowa owszem ale nie w Faludży
lipiec 2, 2006
Dahr Jamail
2006 - był rokiem politycznego szamba, burz i skandali...
styczeń 2, 2007
Zdzisław Raczkowski
"Dewaluacja"
czerwiec 28, 2005
piotr gilek
Piraci ośmieszają mocarzy tego świata
wrzesień 11, 2008
Mirosław Naleziński, Gdynia
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media