ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Polin - państwo nieustającego stanu wyjątkowego 
15 marzec 2021     
Zło zidentyfikowane 
28 luty 2019      Artur Łoboda
Żelazne Damy. Kobiety, które zbudowały Polskę 
15 grudzień 2015     
Koronawirus Fakty nr 11: Czy Sars-Cov-2 jest bronią biologiczną? 
4 maj 2022     
Realia polskiej sztuki współczesnej 
5 marzec 2011      Artur Łoboda
Hipokryzja islamizacji 
27 sierpień 2014      www.polskawalczaca.com
Hebraizacja chrześcijaństwa 
10 kwiecień 2014      www.polskawalczaca.com
Zapowiedź ważnego tekstu 
17 październik 2020      Artur Łoboda
Covid „Pandemic”: Destroying People's Lives. Zaprojektowana depresja gospodarcza. Globalny „zamach stanu”? 
23 listopad 2020     
NorthShore zapłaci 10,3 mln USD w ugodzie za szczepienia przeciwko COVID 
31 lipiec 2022      Jeff Hirsh
Unia im. Adolfa Hitlera 
30 marzec 2018      Jan Piński
Hańba naszych czasów. Stalinizm wiecznie żywy  
20 styczeń 2011      Artur Łoboda
Przejmowanie majątków: budynki, fabryki, tereny i place 
18 luty 2018      Wiktor Smol
Ja też skrytykuję pierwszy rok prezydentury Andrzeja Dudy 
6 sierpień 2016      Artur Łoboda
Każdy, kto był Polakiem miał zostać unicestwiony 
13 lipiec 2016     
Ich świat się rozpada 
19 lipiec 2015      Artur Łoboda
Jedno z pierwszych oszustw na temat "badań" kowida 
22 maj 2021     
Wiesław Sokołowski ODEZWA DO SAMOTNIE STOJĄCEJ WALIZKI 
24 luty 2012      www.trwanie.com
Nie ma żadnego kowida! (3)  
27 wrzesień 2021      Artur Łoboda
Po cholerę się w to pcham? 
8 kwiecień 2021     

 
 

Nie ma żadnego kowida! (3)


Po zapoznaniu się z kilkudziesięcioma pracami naukowymi o wpływie promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na organizmy istot żywych - a w szczególności na płuca i wynikające z tego choroby płuc - równo rok temu ostatecznie uznałem, że SARS CoV-2 nie istnieje, a dziwne choroby płuc i innych organów - są wynikiem napromieniowania organizmów przez wifi, telefonię komórkową i całą elektronikę otaczającą dziś człowieka.

Przez rok Minister Zdrowia Adam Niedzielski nie podał: kto wyizolował SARS CoV-2 i wystąpił do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie o zwolnienie z obowiązku podania takiego dowodu.

Teraz przedstawiam jedną z kilkudziesięciu prac naukowych o szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego dla organizmów żywych.
 
 
Evaluation of the Effect of Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli
 
(Ocena wpływu promieniowania o częstotliwości radiowej emitowanego z routera Wi-Fi i symulatora telefonu komórkowego na antybakteryjną wrażliwość bakterii chorobotwórczych Listeria monocytogenes i Escherichia coli)M. Taheri,1 S. M. J. Mortazavi,2,3 M. Moradi,1 S. Mansouri,1 G. R. Hatam,4 and F. Nouri5Author information Copyright and License information Disclaimer 


Skrót:
Telefony komórkowe i promieniowanie o częstotliwości radiowej Wi-Fi należą do głównych źródeł narażenia ludności na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF-EMF).
Wcześniejsze badania wykazały, że ekspozycja mikroorganizmów na RF-EMF może wiązać się z szerokim spektrum zmian, od zmodyfikowanego wzrostu bakterii do zmian we wzorcu oporności na antybiotyki.

Nasze laboratorium na oddziale niejonizującym Centrum Badań nad Ochroną Przed Promieniowaniem Jonizującym i Niejonizującym przeprowadziło eksperymenty dotyczące zdrowotnych skutków narażenia modeli zwierzęcych i ludzi na różne źródła pól elektromagnetycznych, takie jak telefony komórkowe, mobilne stacje bazowe, zagłuszacze telefonów komórkowych, laptopy, radary, kawitrony stomatologiczne, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i cewki Helmholtza.

Z drugiej strony, badaliśmy wcześniej różne aspekty trudnej kwestii zmian wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki wywołanych promieniowaniem jonizującym lub niejonizującym.
W tym badaniu oceniliśmy, czy narażenie na promieniowanie telefonu komórkowego GSM 900 MHz i promieniowanie o częstotliwości radiowej 2,4 GHz emitowane przez popularne routery Wi-Fi zmienia podatność mikroorganizmów na różne antybiotyki.
Czyste kultury Listeria monocytogenes i Escherichia coli zostały wystawione na działanie RF-EMF generowanych przez symulator telefonu komórkowego GSM 900 MHz i zwykły router Wi-Fi 2,4 GHz.

Wykazano również, że ekspozycja na RF-EMF przy wąskim poziomie napromieniowania (okienku ekspozycji) sprawia, że ​​mikroorganizmy są oporne na antybiotyki.
To adaptacyjne zjawisko i jego potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego powinny być dalej badane w przyszłych eksperymentach.
Podsumowując, wyniki tego badania wykazały, że ekspozycja na promieniowanie Wi-Fi i symulatora RF może znacząco zmienić średnice stref zahamowania i tempo wzrostu L monocytogenów i E. coli.

Odkrycia te mogą mieć wpływ na leczenie poważnych chorób zakaźnych.
 
Niektórzy badacze wskazują, że organizmy nabywają oporność poprzez kilka znanych czynników, takich jak nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjenta, lub narażenie in vitro na promieniowanie o częstotliwości radiowej.
Obecnie nasz świat jest otoczony przez ogromne źródła częstotliwości radiowych, takie jak routery Wi-Fi i laptopy, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
Gdy ktoś zostanie zarażony drobnoustrojem, który uzyskał oporność ze środowiska żywiciela, powoduje to poważny problem dla systemów opieki zdrowotnej i możliwe będzie niepowodzenie leczenia lub otrzymanie większej dawki antybiotyków.
W związku z tym może to prowadzić do większej liczby skutków ubocznych i ostatecznie przedłużonej hospitalizacji.


W kilku badaniach wykazano, że na zmiany wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe ma wpływ natężenie pól elektromagnetycznych.
Czułość antybakteryjna zależy również od fizycznych właściwości pól elektromagnetycznych, takich jak częstotliwość i gęstość strumienia magnetycznego, czas ekspozycji i rodzaj bakterii.
Na tej podstawie ocena wpływu promieniowania o częstotliwości radiowej na bakterie jest niezbędna nie tylko do zbadania ich wpływu na środowisko, ale jest również niezbędna do wykrycia wzorca oporności na antybiotyki w laboratoriach klinicznych i środowisku.


Ponieważ częstotliwość routera Wi-Fi wynosi 2,4 GHz, podczas gdy w symulatorze mobilnym wynosi 900 MHz, możemy stwierdzić, że różnica w reakcji na Wi-Fi i symulator mobilny wynika prawdopodobnie z częstotliwości promieniowania.
W kilku badaniach na bakterie, jednym z czynników wpływających na wrażliwość przeciwbakteryjną była struktura ściany komórkowej bakterii i charakter peptydoglikanu (PG) u bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.
W bakteriach Gram-dodatnich, takich jak Listeria, grubość ścian komórkowych jest większa niż w przypadku Gram-ujemnych.
Im grubszy PG, tym bardziej zmniejszona będzie przepuszczalność ściany komórkowej umożliwiająca wnikanie cząsteczek do komórek.
Zgodnie z tymi odkryciami częstotliwość promieniowania może powodować pewne zmiany w PG ściany komórkowej i zwiększać przepuszczalność błony dla antybiotyków.
Torgomyan wykazał, że zmiana stanu oksydoredukcyjnego białek w błonie komórkowej bakterii może być głównym mechanizm błoniasty po ekspozycji na pole elektromagnetyczne o niskim natężeniu.

Justo i współpracownicy badali również wpływ promieniowania elektromagnetycznego na hodowle E. coli i stwierdzili, że wzrost komórek może ulec zmianie (stymulacja lub zahamowanie) pod wpływem pola magnetycznego.
Ponadto ekspozycja E coli ATCC 25992 na pole magnetyczne 2 mT o częstotliwości 50 Hz spowodowała istotne zmiany w morfologii, krzywych wzrostu, parametrach strukturalnych oraz wrażliwości na niektóre antybiotyki, takie jak kwas nalidyksowy, amoksycylina i erytromycyna 0,93
Wyniki te zostały potwierdzone w badaniu Stansella i wsp. którzy odkryli, że statyczne pola magnetyczne o umiarkowanym natężeniu są w stanie zmniejszyć wrażliwość na antybiotyki i uczynić E coli WHMC 4202 bardziej oporną.


W naszym badaniu zastosowaliśmy kilka antybiotyków, które działają poprzez różne mechanizmy, w tym hamowanie syntezy białek i DNA, hamowanie ściany komórkowej i hamowanie reduktazy dihydrofolianowej (podsumowano w Tabeli 3).
Każdy antybiotyk wchodzi do komórki specyficzną drogą.
Niektóre z nich przedostają się przez pompy efluksowe przez błonę komórkową, a inne kanałami jonowymi przez ścianę komórkową.
Wszystkie te antybiotyki mogą przedostawać się do komórki poprzez niespecyficzny mechanizm, taki jak endocytoza.
W tym mechanizmie cząsteczki przechodzą przez błonę w oparciu o przepuszczalność ściany komórkowej.
Biorąc pod uwagę nasze wyniki, uważamy, że Wi-Fi i mobilna ekspozycja mogą służyć jako fizyczne metody zmiany podatności mikroorganizmów na bakterie.
W tym świetle przepuszczalność membrany może zostać zmieniona przez promieniowanie o częstotliwości radiowej.
Wydaje się, że promieniowanie może zmienić czułość pomp efluksowych lub kanałów jonowych, umożliwiając przenikanie cząsteczek przez ścianę komórkową.
Aby zweryfikować te teorie, lepiej byłoby powtórzyć to badanie z innymi bakteriami chorobotwórczymi, zarówno Gram-dodatnimi, jak i Gram-ujemnymi, z różnymi formami antybiotyków.
 
 
Wnioski:

Na podstawie naszych wyników można stwierdzić, że szczepy bakteryjne użyte w tym badaniu reagują inaczej na pola elektromagnetyczne.
Bakterie te były zdolne do reagowania na stresy środowiskowe, które działają poprzez aktywację pewnych specyficznych systemów, takich jak kanały jonowe, zmiana przez błonę, system naprawy DNA i prawdopodobnie pompy wypływu jonów w błonie, a także interakcje między cząsteczkami i środkami przeciwbakteryjnymi.
Są pewne niejasności, które wymagają dalszych badań dotyczących odpowiedzi na pytania, np. jaki mechanizm komórkowy jest odpowiedzialny za adaptację?
Jakie czynniki wpływają na zmiany wrażliwości przeciwbakteryjnej?
A następnie, jakie są różnice w odpowiedzi na promieniowanie u bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich?
Ponadto w przyszłości należy przeprowadzić eksperymenty na różnych szczepach bakterii z różnymi polami elektromagnetycznymi, aby lepiej wyjaśnić te niepewności.
 

Pełny tekst:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298474/
27 wrzesień 2021

Artur Łoboda 

  

Komentarze

  

Archiwum

.by mike whitney....onz 9-20-o6
wrzesień 28, 2006
m.whitney.
List inz. Jerzego Skoryny
grudzień 19, 2007
...
Cła po polsku
luty 10, 2003
zaprasza.net
Kłopoty w Izraelu, Iraku i Okolicy
styczeń 12, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Sprawność Gospodarcza Ameryki
marzec 12, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
Felieton kąśliwy
styczeń 9, 2006
Marek Olżyński
Izrael Adam Szamir o "solidarności" Polskich Magnatów z Żydami
luty 6, 2006
Izrael Adam Szamir
Czapeczka z przymrużeniem oczka
grudzień 2, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
Usuwanie usówania
październik 5, 2007
Mirosław Naleziński, Gdynia
Odepchnięte dziecięcą nóżką
luty 26, 2008
Bronisław Łagowski
Kielce
październik 5, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Co nas czeka w 2006 roku
styczeń 5, 2006
Artur Łoboda
Czterdzieści i cztery
styczeń 11, 2007
Jarosław Tomasiewicz
Czy Osama pomoże?
październik 29, 2006
Dziennik zwiazkowy
Sąd Boży
sierpień 12, 2003
przesłała Elżbieta
Osaczony człowiek woła o ocalenie
styczeń 8, 2006
Mamianie Poloni. Spotkanie Millera z przedstawicielami Polonii USA
luty 7, 2003
zaprasza.net
Teraz wiadomo dlaczego USA nia chciały podpisać konwencji o międzynarodowym trybunale karnym do spraw zbrodni wojennych
kwiecień 8, 2003
PAP
Polacy - jak wy to robicie ?
maj 27, 2003
przesłala Elżbieta
Dotychczasowy Koszt Napadu USA Na Irak: Trzy Tysiące Miliardów Dolarów
marzec 2, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media