ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Zgodnie z Prawem 
6 lipiec 2020     
Powidoki 
20 styczeń 2017     
PRZYCZYNY MIAŻDŻYCY I NADCIŚNIENIA (Wykład w Głogowie 20.11.2018, cz.2) 
4 grudzień 2018      Alina
Pięć białych róż 
11 kwiecień 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Polska bez króla... 
24 kwiecień 2010      Zygmunt Jan Prusiński
Były wiceprezes firmy Pfizer: „Wasz rząd okłamuje was w sposób, który może doprowadzić do waszej śmierci”. 
21 kwiecień 2021      Patrick Delaney
Grzegorz Braun - Nie dajcie się wysłać na wojnę  
17 luty 2016     
Robert F. Kennedy Jr. w Berlinie .
Przemowa dzień przed Protestem 29 sierpnia 2020r.
 
31 sierpień 2020     
Austria: Prawnicy otworzyli portal dotyczący szkód spowodowanych przez szczepienia koronowe 
8 kwiecień 2021     
Szokujący temat 
28 październik 2011      Bogusław
WIESŁAW SOKOŁOWSKI Obudź się, Polsko 
4 wrzesień 2012      www.trwanie.com
Donald Trump o Angeli Merkel 
9 lipiec 2017      Alina
Międzynarodowy Festiwal Folkloru CIOFF/IOV FRÝDEK-MÍSTEK 2012 
13 czerwiec 2012      Fundacja Promocji Kultury
Komorowski nam wmawia, że nie jesteśmy suwerenami, ale niewolnikami podstępnie sformułowanego Prawa 
21 listopad 2014      Artur Łoboda
Alkohol, a zakrzepy krwi po szczepieniu kowidem  
23 czerwiec 2021     
Aforyzmy 6 Zygmunt Jan Prusiński  
21 lipiec 2022      Zygmunt Jan Prusiński
Reżymowy, polski portal kresy24.pl propaguje polityczne mordy! 
26 luty 2010      Gasienica
Zasiane ziarno 
21 marzec 2017     
Historia Technologii Rakiet w Polsce 
19 luty 2011      Iwo Cyprian Pogonowski
Nieznajomość historii Galicji wśród Polaków 
7 listopad 2012      Artur Łoboda

 
 

Nie ma żadnego kowida! (3)


Po zapoznaniu się z kilkudziesięcioma pracami naukowymi o wpływie promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na organizmy istot żywych - a w szczególności na płuca i wynikające z tego choroby płuc - równo rok temu ostatecznie uznałem, że SARS CoV-2 nie istnieje, a dziwne choroby płuc i innych organów - są wynikiem napromieniowania organizmów przez wifi, telefonię komórkową i całą elektronikę otaczającą dziś człowieka.

Przez rok Minister Zdrowia Adam Niedzielski nie podał: kto wyizolował SARS CoV-2 i wystąpił do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie o zwolnienie z obowiązku podania takiego dowodu.

Teraz przedstawiam jedną z kilkudziesięciu prac naukowych o szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego dla organizmów żywych.
 
 
Evaluation of the Effect of Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli
 
(Ocena wpływu promieniowania o częstotliwości radiowej emitowanego z routera Wi-Fi i symulatora telefonu komórkowego na antybakteryjną wrażliwość bakterii chorobotwórczych Listeria monocytogenes i Escherichia coli)M. Taheri,1 S. M. J. Mortazavi,2,3 M. Moradi,1 S. Mansouri,1 G. R. Hatam,4 and F. Nouri5Author information Copyright and License information Disclaimer 


Skrót:
Telefony komórkowe i promieniowanie o częstotliwości radiowej Wi-Fi należą do głównych źródeł narażenia ludności na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF-EMF).
Wcześniejsze badania wykazały, że ekspozycja mikroorganizmów na RF-EMF może wiązać się z szerokim spektrum zmian, od zmodyfikowanego wzrostu bakterii do zmian we wzorcu oporności na antybiotyki.

Nasze laboratorium na oddziale niejonizującym Centrum Badań nad Ochroną Przed Promieniowaniem Jonizującym i Niejonizującym przeprowadziło eksperymenty dotyczące zdrowotnych skutków narażenia modeli zwierzęcych i ludzi na różne źródła pól elektromagnetycznych, takie jak telefony komórkowe, mobilne stacje bazowe, zagłuszacze telefonów komórkowych, laptopy, radary, kawitrony stomatologiczne, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i cewki Helmholtza.

Z drugiej strony, badaliśmy wcześniej różne aspekty trudnej kwestii zmian wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki wywołanych promieniowaniem jonizującym lub niejonizującym.
W tym badaniu oceniliśmy, czy narażenie na promieniowanie telefonu komórkowego GSM 900 MHz i promieniowanie o częstotliwości radiowej 2,4 GHz emitowane przez popularne routery Wi-Fi zmienia podatność mikroorganizmów na różne antybiotyki.
Czyste kultury Listeria monocytogenes i Escherichia coli zostały wystawione na działanie RF-EMF generowanych przez symulator telefonu komórkowego GSM 900 MHz i zwykły router Wi-Fi 2,4 GHz.

Wykazano również, że ekspozycja na RF-EMF przy wąskim poziomie napromieniowania (okienku ekspozycji) sprawia, że ​​mikroorganizmy są oporne na antybiotyki.
To adaptacyjne zjawisko i jego potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego powinny być dalej badane w przyszłych eksperymentach.
Podsumowując, wyniki tego badania wykazały, że ekspozycja na promieniowanie Wi-Fi i symulatora RF może znacząco zmienić średnice stref zahamowania i tempo wzrostu L monocytogenów i E. coli.

Odkrycia te mogą mieć wpływ na leczenie poważnych chorób zakaźnych.
 
Niektórzy badacze wskazują, że organizmy nabywają oporność poprzez kilka znanych czynników, takich jak nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjenta, lub narażenie in vitro na promieniowanie o częstotliwości radiowej.
Obecnie nasz świat jest otoczony przez ogromne źródła częstotliwości radiowych, takie jak routery Wi-Fi i laptopy, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
Gdy ktoś zostanie zarażony drobnoustrojem, który uzyskał oporność ze środowiska żywiciela, powoduje to poważny problem dla systemów opieki zdrowotnej i możliwe będzie niepowodzenie leczenia lub otrzymanie większej dawki antybiotyków.
W związku z tym może to prowadzić do większej liczby skutków ubocznych i ostatecznie przedłużonej hospitalizacji.


W kilku badaniach wykazano, że na zmiany wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe ma wpływ natężenie pól elektromagnetycznych.
Czułość antybakteryjna zależy również od fizycznych właściwości pól elektromagnetycznych, takich jak częstotliwość i gęstość strumienia magnetycznego, czas ekspozycji i rodzaj bakterii.
Na tej podstawie ocena wpływu promieniowania o częstotliwości radiowej na bakterie jest niezbędna nie tylko do zbadania ich wpływu na środowisko, ale jest również niezbędna do wykrycia wzorca oporności na antybiotyki w laboratoriach klinicznych i środowisku.


Ponieważ częstotliwość routera Wi-Fi wynosi 2,4 GHz, podczas gdy w symulatorze mobilnym wynosi 900 MHz, możemy stwierdzić, że różnica w reakcji na Wi-Fi i symulator mobilny wynika prawdopodobnie z częstotliwości promieniowania.
W kilku badaniach na bakterie, jednym z czynników wpływających na wrażliwość przeciwbakteryjną była struktura ściany komórkowej bakterii i charakter peptydoglikanu (PG) u bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.
W bakteriach Gram-dodatnich, takich jak Listeria, grubość ścian komórkowych jest większa niż w przypadku Gram-ujemnych.
Im grubszy PG, tym bardziej zmniejszona będzie przepuszczalność ściany komórkowej umożliwiająca wnikanie cząsteczek do komórek.
Zgodnie z tymi odkryciami częstotliwość promieniowania może powodować pewne zmiany w PG ściany komórkowej i zwiększać przepuszczalność błony dla antybiotyków.
Torgomyan wykazał, że zmiana stanu oksydoredukcyjnego białek w błonie komórkowej bakterii może być głównym mechanizm błoniasty po ekspozycji na pole elektromagnetyczne o niskim natężeniu.

Justo i współpracownicy badali również wpływ promieniowania elektromagnetycznego na hodowle E. coli i stwierdzili, że wzrost komórek może ulec zmianie (stymulacja lub zahamowanie) pod wpływem pola magnetycznego.
Ponadto ekspozycja E coli ATCC 25992 na pole magnetyczne 2 mT o częstotliwości 50 Hz spowodowała istotne zmiany w morfologii, krzywych wzrostu, parametrach strukturalnych oraz wrażliwości na niektóre antybiotyki, takie jak kwas nalidyksowy, amoksycylina i erytromycyna 0,93
Wyniki te zostały potwierdzone w badaniu Stansella i wsp. którzy odkryli, że statyczne pola magnetyczne o umiarkowanym natężeniu są w stanie zmniejszyć wrażliwość na antybiotyki i uczynić E coli WHMC 4202 bardziej oporną.


W naszym badaniu zastosowaliśmy kilka antybiotyków, które działają poprzez różne mechanizmy, w tym hamowanie syntezy białek i DNA, hamowanie ściany komórkowej i hamowanie reduktazy dihydrofolianowej (podsumowano w Tabeli 3).
Każdy antybiotyk wchodzi do komórki specyficzną drogą.
Niektóre z nich przedostają się przez pompy efluksowe przez błonę komórkową, a inne kanałami jonowymi przez ścianę komórkową.
Wszystkie te antybiotyki mogą przedostawać się do komórki poprzez niespecyficzny mechanizm, taki jak endocytoza.
W tym mechanizmie cząsteczki przechodzą przez błonę w oparciu o przepuszczalność ściany komórkowej.
Biorąc pod uwagę nasze wyniki, uważamy, że Wi-Fi i mobilna ekspozycja mogą służyć jako fizyczne metody zmiany podatności mikroorganizmów na bakterie.
W tym świetle przepuszczalność membrany może zostać zmieniona przez promieniowanie o częstotliwości radiowej.
Wydaje się, że promieniowanie może zmienić czułość pomp efluksowych lub kanałów jonowych, umożliwiając przenikanie cząsteczek przez ścianę komórkową.
Aby zweryfikować te teorie, lepiej byłoby powtórzyć to badanie z innymi bakteriami chorobotwórczymi, zarówno Gram-dodatnimi, jak i Gram-ujemnymi, z różnymi formami antybiotyków.
 
 
Wnioski:

Na podstawie naszych wyników można stwierdzić, że szczepy bakteryjne użyte w tym badaniu reagują inaczej na pola elektromagnetyczne.
Bakterie te były zdolne do reagowania na stresy środowiskowe, które działają poprzez aktywację pewnych specyficznych systemów, takich jak kanały jonowe, zmiana przez błonę, system naprawy DNA i prawdopodobnie pompy wypływu jonów w błonie, a także interakcje między cząsteczkami i środkami przeciwbakteryjnymi.
Są pewne niejasności, które wymagają dalszych badań dotyczących odpowiedzi na pytania, np. jaki mechanizm komórkowy jest odpowiedzialny za adaptację?
Jakie czynniki wpływają na zmiany wrażliwości przeciwbakteryjnej?
A następnie, jakie są różnice w odpowiedzi na promieniowanie u bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich?
Ponadto w przyszłości należy przeprowadzić eksperymenty na różnych szczepach bakterii z różnymi polami elektromagnetycznymi, aby lepiej wyjaśnić te niepewności.
 

Pełny tekst:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298474/
27 wrzesień 2021

Artur Łoboda 

  

Komentarze

  

Archiwum

Czy na poniższe pytania będą odpowiedzi?
luty 3, 2005
Dr Stefan Pagowski
Niech nas Bóg broni przed światowymi dziełami
październik 28, 2004
Mirosław Naleziński
Tusk: Polska będzie w kłopotliwym położeniu, jak Irlandia
lipiec 1, 2008
Oszmiańskie korzenie Europy
grudzień 27, 2006
Stanisław Michalkiewicz
Posłowie PO ukarani za "Trzech Króli"
październik 29, 2008
PAP
Próba podsumowania roku 2006
grudzień 31, 2006
przesłała Elzbieta
Za zacieśnieniem integracji z Unią Europejską, choćby kosztem resztek suwerenności.
marzec 6, 2009
tłumacz
Bezprawie i coraz mniej ochotników na "wojnę z terrorem"
czerwiec 13, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
Po pierwsze nie szkodzić
listopad 25, 2008
Artur Łoboda
Zaufanie do policji
listopad 6, 2006
luzak
Sojusz Talmudu z Radykalnymi Protestantami
marzec 9, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
Nadzieja Kwaśniewskiego
grudzień 12, 2002
Artur Łoboda
Bush, Sharon, and the "War on Terror"
kwiecień 29, 2003
przesłała Elżbieta
Kto zna, kto widział?
luty 7, 2003
A@A
"Płaska Ziemia" wiedzących wszystko najlepiej
lipiec 19, 2003
Ponad 600 Irakijczyków zginęło w walkach w Faludży
kwiecień 12, 2004
PAP
Próby Judaizacji Oświęcimia i Sprawa Jedwabnego
kwiecień 4, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Członkowie RPP domagają się wyrównania za trzy lata pracy
czerwiec 25, 2002
PAP
Czy Amerykańscy Demokraci będą mieli inne zdanie o "tarczy"?
sierpień 17, 2008
PAP
Rosja jako potęga regionalna
wrzesień 14, 2008
Iwo Cyprian Pogonowski
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2023 Polskie Niezależne Media