ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Laur niekompetencji czyli: jak to się robi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2) 
18 styczeń 2013      Artur Łoboda
Światełko z Wuhan zgasło  
19 marzec 2020      Artur Łoboda
Wirusowe urojenia 
2 wrzesień 2020     
Kultura, której nienawidzi Platforma Obywatelska 
12 luty 2015      Artur Łoboda
Moja przestroga dla Górali  
12 styczeń 2021      Artur Łoboda
Jak PiS dojdzie do władzy. (Wersja 2011) 
23 czerwiec 2015     
Co powiedział niemiecki muzułmanin..... 
28 grudzień 2017      Religia Pokoju
Ostateczne przejęcie władzy dyktatorskiej przez Merkel 
23 kwiecień 2021     
Polaku, czy Ci nie żal? 
1 lipiec 2012      Artur Łoboda
Kradzież zinstytucjonalizowana 
19 maj 2020      Artur Łoboda
Inżynier do LEKARZY w sprawie koronawirusa 
14 marzec 2020      Alina
Które zło jest najmniejsze? 
23 październik 2015      Artur Łoboda
Napis w pisowskiej "czerwonej strefie" 
6 październik 2020     
Przeciwdziałając dezinformacji w sprawie Polańskiego 
9 listopad 2009      tłumacz
Polska jako „Skrzynka Pandory”  
28 kwiecień 2013      Iwo Cyprian Pogonowski
On i jemu podobni 
28 wrzesień 2016      Artur Łoboda
Faktyczny zwrot, czy tylko techniczna zagrywka? 
18 luty 2019      Artur Łoboda
„Wyjaśnij zamieszanie” dotyczące szczepionki Covid i „zielonego paszportu”: list otwarty do premiera Izraela 
1 czerwiec 2021     
Polskie tradycje - Orszak Trzech Króli w Krakowie - 2014 
8 styczeń 2014     
Zygmunt Jan Prusiński SPIJANIE MIODU - część trzecia 
14 czerwiec 2021      Zygmunt Jan Prusiński

 
 

Nie ma żadnego kowida! (3)


Po zapoznaniu się z kilkudziesięcioma pracami naukowymi o wpływie promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na organizmy istot żywych - a w szczególności na płuca i wynikające z tego choroby płuc - równo rok temu ostatecznie uznałem, że SARS CoV-2 nie istnieje, a dziwne choroby płuc i innych organów - są wynikiem napromieniowania organizmów przez wifi, telefonię komórkową i całą elektronikę otaczającą dziś człowieka.

Przez rok Minister Zdrowia Adam Niedzielski nie podał: kto wyizolował SARS CoV-2 i wystąpił do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie o zwolnienie z obowiązku podania takiego dowodu.

Teraz przedstawiam jedną z kilkudziesięciu prac naukowych o szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego dla organizmów żywych.
 
 
Evaluation of the Effect of Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli
 
(Ocena wpływu promieniowania o częstotliwości radiowej emitowanego z routera Wi-Fi i symulatora telefonu komórkowego na antybakteryjną wrażliwość bakterii chorobotwórczych Listeria monocytogenes i Escherichia coli)M. Taheri,1 S. M. J. Mortazavi,2,3 M. Moradi,1 S. Mansouri,1 G. R. Hatam,4 and F. Nouri5Author information Copyright and License information Disclaimer 


Skrót:
Telefony komórkowe i promieniowanie o częstotliwości radiowej Wi-Fi należą do głównych źródeł narażenia ludności na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF-EMF).
Wcześniejsze badania wykazały, że ekspozycja mikroorganizmów na RF-EMF może wiązać się z szerokim spektrum zmian, od zmodyfikowanego wzrostu bakterii do zmian we wzorcu oporności na antybiotyki.

Nasze laboratorium na oddziale niejonizującym Centrum Badań nad Ochroną Przed Promieniowaniem Jonizującym i Niejonizującym przeprowadziło eksperymenty dotyczące zdrowotnych skutków narażenia modeli zwierzęcych i ludzi na różne źródła pól elektromagnetycznych, takie jak telefony komórkowe, mobilne stacje bazowe, zagłuszacze telefonów komórkowych, laptopy, radary, kawitrony stomatologiczne, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i cewki Helmholtza.

Z drugiej strony, badaliśmy wcześniej różne aspekty trudnej kwestii zmian wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki wywołanych promieniowaniem jonizującym lub niejonizującym.
W tym badaniu oceniliśmy, czy narażenie na promieniowanie telefonu komórkowego GSM 900 MHz i promieniowanie o częstotliwości radiowej 2,4 GHz emitowane przez popularne routery Wi-Fi zmienia podatność mikroorganizmów na różne antybiotyki.
Czyste kultury Listeria monocytogenes i Escherichia coli zostały wystawione na działanie RF-EMF generowanych przez symulator telefonu komórkowego GSM 900 MHz i zwykły router Wi-Fi 2,4 GHz.

Wykazano również, że ekspozycja na RF-EMF przy wąskim poziomie napromieniowania (okienku ekspozycji) sprawia, że ​​mikroorganizmy są oporne na antybiotyki.
To adaptacyjne zjawisko i jego potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego powinny być dalej badane w przyszłych eksperymentach.
Podsumowując, wyniki tego badania wykazały, że ekspozycja na promieniowanie Wi-Fi i symulatora RF może znacząco zmienić średnice stref zahamowania i tempo wzrostu L monocytogenów i E. coli.

Odkrycia te mogą mieć wpływ na leczenie poważnych chorób zakaźnych.
 
Niektórzy badacze wskazują, że organizmy nabywają oporność poprzez kilka znanych czynników, takich jak nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjenta, lub narażenie in vitro na promieniowanie o częstotliwości radiowej.
Obecnie nasz świat jest otoczony przez ogromne źródła częstotliwości radiowych, takie jak routery Wi-Fi i laptopy, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
Gdy ktoś zostanie zarażony drobnoustrojem, który uzyskał oporność ze środowiska żywiciela, powoduje to poważny problem dla systemów opieki zdrowotnej i możliwe będzie niepowodzenie leczenia lub otrzymanie większej dawki antybiotyków.
W związku z tym może to prowadzić do większej liczby skutków ubocznych i ostatecznie przedłużonej hospitalizacji.


W kilku badaniach wykazano, że na zmiany wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe ma wpływ natężenie pól elektromagnetycznych.
Czułość antybakteryjna zależy również od fizycznych właściwości pól elektromagnetycznych, takich jak częstotliwość i gęstość strumienia magnetycznego, czas ekspozycji i rodzaj bakterii.
Na tej podstawie ocena wpływu promieniowania o częstotliwości radiowej na bakterie jest niezbędna nie tylko do zbadania ich wpływu na środowisko, ale jest również niezbędna do wykrycia wzorca oporności na antybiotyki w laboratoriach klinicznych i środowisku.


Ponieważ częstotliwość routera Wi-Fi wynosi 2,4 GHz, podczas gdy w symulatorze mobilnym wynosi 900 MHz, możemy stwierdzić, że różnica w reakcji na Wi-Fi i symulator mobilny wynika prawdopodobnie z częstotliwości promieniowania.
W kilku badaniach na bakterie, jednym z czynników wpływających na wrażliwość przeciwbakteryjną była struktura ściany komórkowej bakterii i charakter peptydoglikanu (PG) u bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.
W bakteriach Gram-dodatnich, takich jak Listeria, grubość ścian komórkowych jest większa niż w przypadku Gram-ujemnych.
Im grubszy PG, tym bardziej zmniejszona będzie przepuszczalność ściany komórkowej umożliwiająca wnikanie cząsteczek do komórek.
Zgodnie z tymi odkryciami częstotliwość promieniowania może powodować pewne zmiany w PG ściany komórkowej i zwiększać przepuszczalność błony dla antybiotyków.
Torgomyan wykazał, że zmiana stanu oksydoredukcyjnego białek w błonie komórkowej bakterii może być głównym mechanizm błoniasty po ekspozycji na pole elektromagnetyczne o niskim natężeniu.

Justo i współpracownicy badali również wpływ promieniowania elektromagnetycznego na hodowle E. coli i stwierdzili, że wzrost komórek może ulec zmianie (stymulacja lub zahamowanie) pod wpływem pola magnetycznego.
Ponadto ekspozycja E coli ATCC 25992 na pole magnetyczne 2 mT o częstotliwości 50 Hz spowodowała istotne zmiany w morfologii, krzywych wzrostu, parametrach strukturalnych oraz wrażliwości na niektóre antybiotyki, takie jak kwas nalidyksowy, amoksycylina i erytromycyna 0,93
Wyniki te zostały potwierdzone w badaniu Stansella i wsp. którzy odkryli, że statyczne pola magnetyczne o umiarkowanym natężeniu są w stanie zmniejszyć wrażliwość na antybiotyki i uczynić E coli WHMC 4202 bardziej oporną.


W naszym badaniu zastosowaliśmy kilka antybiotyków, które działają poprzez różne mechanizmy, w tym hamowanie syntezy białek i DNA, hamowanie ściany komórkowej i hamowanie reduktazy dihydrofolianowej (podsumowano w Tabeli 3).
Każdy antybiotyk wchodzi do komórki specyficzną drogą.
Niektóre z nich przedostają się przez pompy efluksowe przez błonę komórkową, a inne kanałami jonowymi przez ścianę komórkową.
Wszystkie te antybiotyki mogą przedostawać się do komórki poprzez niespecyficzny mechanizm, taki jak endocytoza.
W tym mechanizmie cząsteczki przechodzą przez błonę w oparciu o przepuszczalność ściany komórkowej.
Biorąc pod uwagę nasze wyniki, uważamy, że Wi-Fi i mobilna ekspozycja mogą służyć jako fizyczne metody zmiany podatności mikroorganizmów na bakterie.
W tym świetle przepuszczalność membrany może zostać zmieniona przez promieniowanie o częstotliwości radiowej.
Wydaje się, że promieniowanie może zmienić czułość pomp efluksowych lub kanałów jonowych, umożliwiając przenikanie cząsteczek przez ścianę komórkową.
Aby zweryfikować te teorie, lepiej byłoby powtórzyć to badanie z innymi bakteriami chorobotwórczymi, zarówno Gram-dodatnimi, jak i Gram-ujemnymi, z różnymi formami antybiotyków.
 
 
Wnioski:

Na podstawie naszych wyników można stwierdzić, że szczepy bakteryjne użyte w tym badaniu reagują inaczej na pola elektromagnetyczne.
Bakterie te były zdolne do reagowania na stresy środowiskowe, które działają poprzez aktywację pewnych specyficznych systemów, takich jak kanały jonowe, zmiana przez błonę, system naprawy DNA i prawdopodobnie pompy wypływu jonów w błonie, a także interakcje między cząsteczkami i środkami przeciwbakteryjnymi.
Są pewne niejasności, które wymagają dalszych badań dotyczących odpowiedzi na pytania, np. jaki mechanizm komórkowy jest odpowiedzialny za adaptację?
Jakie czynniki wpływają na zmiany wrażliwości przeciwbakteryjnej?
A następnie, jakie są różnice w odpowiedzi na promieniowanie u bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich?
Ponadto w przyszłości należy przeprowadzić eksperymenty na różnych szczepach bakterii z różnymi polami elektromagnetycznymi, aby lepiej wyjaśnić te niepewności.
 

Pełny tekst:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298474/
27 wrzesień 2021

Artur Łoboda 

  

Komentarze

  

Archiwum

Szykuje się kolejna wojna aborcyjna
maj 6, 2008
PAP
Zabijają cywilów
czerwiec 21, 2003
przesłała Elżbieta
Wypowied? Kołodki w sejmie
grudzień 20, 2002
Artur Łoboda / PAP
Wysoki koszt uległości USA wobec Izraela
czerwiec 19, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Koniec układu okrągłostołowego?
marzec 12, 2005
ks. prof. Czesław S. Bartnik
W czyim imieniu występują?
wrzesień 8, 2004
Czy na poniższe pytania będą odpowiedzi?
luty 3, 2005
Dr Stefan Pagowski
Skurwiona Samoobrona czy tylko Aneta Krawczyk?
grudzień 12, 2006
Zdzisław Raczkowski
Zagadka dla "gieniuszy yntelektu"
maj 14, 2007
¬ródło informacji: INTERIA.PL/PAP
nie do zniszczenia
styczeń 9, 2006
Zwykły Polak
Coraz więcej ujawnionych faktów przemawia za tym że to Mossad jest odpowiedzialny za zamach 911...
kwiecień 1, 2004
czytelnik
Wojskowa dyktatura
wrzesień 4, 2003
Stanisław Tyminski
Żydzi
grudzień 22, 2004
aaa
Sugestia
kwiecień 22, 2005
Monarchia
kwiecień 27, 2003
przesłała Elżbieta
2009.02.19. Serwis wiadomości ze świata bez cenzury
luty 19, 2009
tłumacz
Pobieżne myśli w gumiakach i z widłami
luty 15, 2007
ZYGMUNT JAN PRUSIŃSKI
Bóg Honor Ojczyzna Linux
listopad 11, 2002
Alarm back to YELLOW?
styczeń 10, 2005
Reklama - między informacją a manipulacją
listopad 28, 2006
Izabela Janczak
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2021 Polskie Niezależne Media