ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Jak to na zielonej wyspie bywa... 
15 listopad 2014      www.polskawalczaca.com
Polski motłoch 
12 listopad 2009      Artur Łoboda
BREAKING NEWS: Coup d'etat in USA? 
20 kwiecień 2013      Artur Łoboda
Leczenia syfa pudrem 
5 styczeń 2015      www.polskawalczaca.com
Gender - pełzajaca antykultura 
4 marzec 2013      Artur Łoboda
Ministerstwo Zdrowia udostępniło w piątek wykaz ekspertów, zaangażowanych w opracowywanie analiz dot. COVID-19, z których korzysta kierownictwo resortu. 
15 maj 2020     
Zbóje pogrzebowi 
2 listopad 2014      www.polskawalczaca.com
Sowa i Nieprzyjaciele 
29 kwiecień 2017      Paweł Ziółkowski
Domowa polityka :) 
30 marzec 2009      Alicja
Przybywa samobójców 
4 grudzień 2014      www.polskawalczaca.com
Kilka uwag o "seryjnym samobójcy" 
20 grudzień 2012      Artur Łoboda
Niedorozwinięty umysłowo Jarosław Kaczyński? 
23 styczeń 2018     
Widok kobiety z Otwocka 
30 maj 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Święto Paschalnej Ofiary i jej „upiększające świat” znaczenie… 
4 kwiecień 2010      Dr Marek Głogoczowski
Eksperci Magdaleny Sroki 
28 grudzień 2015      Artur Łoboda
Holandia upada 
21 marzec 2020      Alina
Z okazji 200 lat Urodzin Wirtuoza Fryderyka Szopena 
1 marzec 2010      Zygmunt Jan Prusiński
Polskie lichwiarstwo 
13 wrzesień 2011      Bogusław
Odpowiedzialność karna właścicieli mediów 
17 sierpień 2020     
Wejdzie w tyłek bez mydła? 
15 luty 2020     

 
 

Nie ma żadnego kowida! (3)


Po zapoznaniu się z kilkudziesięcioma pracami naukowymi o wpływie promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na organizmy istot żywych - a w szczególności na płuca i wynikające z tego choroby płuc - równo rok temu ostatecznie uznałem, że SARS CoV-2 nie istnieje, a dziwne choroby płuc i innych organów - są wynikiem napromieniowania organizmów przez wifi, telefonię komórkową i całą elektronikę otaczającą dziś człowieka.

Przez rok Minister Zdrowia Adam Niedzielski nie podał: kto wyizolował SARS CoV-2 i wystąpił do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie o zwolnienie z obowiązku podania takiego dowodu.

Teraz przedstawiam jedną z kilkudziesięciu prac naukowych o szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego dla organizmów żywych.
 
 
Evaluation of the Effect of Radiofrequency Radiation Emitted From Wi-Fi Router and Mobile Phone Simulator on the Antibacterial Susceptibility of Pathogenic Bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli
 
(Ocena wpływu promieniowania o częstotliwości radiowej emitowanego z routera Wi-Fi i symulatora telefonu komórkowego na antybakteryjną wrażliwość bakterii chorobotwórczych Listeria monocytogenes i Escherichia coli)M. Taheri,1 S. M. J. Mortazavi,2,3 M. Moradi,1 S. Mansouri,1 G. R. Hatam,4 and F. Nouri5Author information Copyright and License information Disclaimer 


Skrót:
Telefony komórkowe i promieniowanie o częstotliwości radiowej Wi-Fi należą do głównych źródeł narażenia ludności na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (RF-EMF).
Wcześniejsze badania wykazały, że ekspozycja mikroorganizmów na RF-EMF może wiązać się z szerokim spektrum zmian, od zmodyfikowanego wzrostu bakterii do zmian we wzorcu oporności na antybiotyki.

Nasze laboratorium na oddziale niejonizującym Centrum Badań nad Ochroną Przed Promieniowaniem Jonizującym i Niejonizującym przeprowadziło eksperymenty dotyczące zdrowotnych skutków narażenia modeli zwierzęcych i ludzi na różne źródła pól elektromagnetycznych, takie jak telefony komórkowe, mobilne stacje bazowe, zagłuszacze telefonów komórkowych, laptopy, radary, kawitrony stomatologiczne, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego i cewki Helmholtza.

Z drugiej strony, badaliśmy wcześniej różne aspekty trudnej kwestii zmian wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki wywołanych promieniowaniem jonizującym lub niejonizującym.
W tym badaniu oceniliśmy, czy narażenie na promieniowanie telefonu komórkowego GSM 900 MHz i promieniowanie o częstotliwości radiowej 2,4 GHz emitowane przez popularne routery Wi-Fi zmienia podatność mikroorganizmów na różne antybiotyki.
Czyste kultury Listeria monocytogenes i Escherichia coli zostały wystawione na działanie RF-EMF generowanych przez symulator telefonu komórkowego GSM 900 MHz i zwykły router Wi-Fi 2,4 GHz.

Wykazano również, że ekspozycja na RF-EMF przy wąskim poziomie napromieniowania (okienku ekspozycji) sprawia, że ​​mikroorganizmy są oporne na antybiotyki.
To adaptacyjne zjawisko i jego potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego powinny być dalej badane w przyszłych eksperymentach.
Podsumowując, wyniki tego badania wykazały, że ekspozycja na promieniowanie Wi-Fi i symulatora RF może znacząco zmienić średnice stref zahamowania i tempo wzrostu L monocytogenów i E. coli.

Odkrycia te mogą mieć wpływ na leczenie poważnych chorób zakaźnych.
 
Niektórzy badacze wskazują, że organizmy nabywają oporność poprzez kilka znanych czynników, takich jak nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjenta, lub narażenie in vitro na promieniowanie o częstotliwości radiowej.
Obecnie nasz świat jest otoczony przez ogromne źródła częstotliwości radiowych, takie jak routery Wi-Fi i laptopy, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
Gdy ktoś zostanie zarażony drobnoustrojem, który uzyskał oporność ze środowiska żywiciela, powoduje to poważny problem dla systemów opieki zdrowotnej i możliwe będzie niepowodzenie leczenia lub otrzymanie większej dawki antybiotyków.
W związku z tym może to prowadzić do większej liczby skutków ubocznych i ostatecznie przedłużonej hospitalizacji.


W kilku badaniach wykazano, że na zmiany wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe ma wpływ natężenie pól elektromagnetycznych.
Czułość antybakteryjna zależy również od fizycznych właściwości pól elektromagnetycznych, takich jak częstotliwość i gęstość strumienia magnetycznego, czas ekspozycji i rodzaj bakterii.
Na tej podstawie ocena wpływu promieniowania o częstotliwości radiowej na bakterie jest niezbędna nie tylko do zbadania ich wpływu na środowisko, ale jest również niezbędna do wykrycia wzorca oporności na antybiotyki w laboratoriach klinicznych i środowisku.


Ponieważ częstotliwość routera Wi-Fi wynosi 2,4 GHz, podczas gdy w symulatorze mobilnym wynosi 900 MHz, możemy stwierdzić, że różnica w reakcji na Wi-Fi i symulator mobilny wynika prawdopodobnie z częstotliwości promieniowania.
W kilku badaniach na bakterie, jednym z czynników wpływających na wrażliwość przeciwbakteryjną była struktura ściany komórkowej bakterii i charakter peptydoglikanu (PG) u bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.
W bakteriach Gram-dodatnich, takich jak Listeria, grubość ścian komórkowych jest większa niż w przypadku Gram-ujemnych.
Im grubszy PG, tym bardziej zmniejszona będzie przepuszczalność ściany komórkowej umożliwiająca wnikanie cząsteczek do komórek.
Zgodnie z tymi odkryciami częstotliwość promieniowania może powodować pewne zmiany w PG ściany komórkowej i zwiększać przepuszczalność błony dla antybiotyków.
Torgomyan wykazał, że zmiana stanu oksydoredukcyjnego białek w błonie komórkowej bakterii może być głównym mechanizm błoniasty po ekspozycji na pole elektromagnetyczne o niskim natężeniu.

Justo i współpracownicy badali również wpływ promieniowania elektromagnetycznego na hodowle E. coli i stwierdzili, że wzrost komórek może ulec zmianie (stymulacja lub zahamowanie) pod wpływem pola magnetycznego.
Ponadto ekspozycja E coli ATCC 25992 na pole magnetyczne 2 mT o częstotliwości 50 Hz spowodowała istotne zmiany w morfologii, krzywych wzrostu, parametrach strukturalnych oraz wrażliwości na niektóre antybiotyki, takie jak kwas nalidyksowy, amoksycylina i erytromycyna 0,93
Wyniki te zostały potwierdzone w badaniu Stansella i wsp. którzy odkryli, że statyczne pola magnetyczne o umiarkowanym natężeniu są w stanie zmniejszyć wrażliwość na antybiotyki i uczynić E coli WHMC 4202 bardziej oporną.


W naszym badaniu zastosowaliśmy kilka antybiotyków, które działają poprzez różne mechanizmy, w tym hamowanie syntezy białek i DNA, hamowanie ściany komórkowej i hamowanie reduktazy dihydrofolianowej (podsumowano w Tabeli 3).
Każdy antybiotyk wchodzi do komórki specyficzną drogą.
Niektóre z nich przedostają się przez pompy efluksowe przez błonę komórkową, a inne kanałami jonowymi przez ścianę komórkową.
Wszystkie te antybiotyki mogą przedostawać się do komórki poprzez niespecyficzny mechanizm, taki jak endocytoza.
W tym mechanizmie cząsteczki przechodzą przez błonę w oparciu o przepuszczalność ściany komórkowej.
Biorąc pod uwagę nasze wyniki, uważamy, że Wi-Fi i mobilna ekspozycja mogą służyć jako fizyczne metody zmiany podatności mikroorganizmów na bakterie.
W tym świetle przepuszczalność membrany może zostać zmieniona przez promieniowanie o częstotliwości radiowej.
Wydaje się, że promieniowanie może zmienić czułość pomp efluksowych lub kanałów jonowych, umożliwiając przenikanie cząsteczek przez ścianę komórkową.
Aby zweryfikować te teorie, lepiej byłoby powtórzyć to badanie z innymi bakteriami chorobotwórczymi, zarówno Gram-dodatnimi, jak i Gram-ujemnymi, z różnymi formami antybiotyków.
 
 
Wnioski:

Na podstawie naszych wyników można stwierdzić, że szczepy bakteryjne użyte w tym badaniu reagują inaczej na pola elektromagnetyczne.
Bakterie te były zdolne do reagowania na stresy środowiskowe, które działają poprzez aktywację pewnych specyficznych systemów, takich jak kanały jonowe, zmiana przez błonę, system naprawy DNA i prawdopodobnie pompy wypływu jonów w błonie, a także interakcje między cząsteczkami i środkami przeciwbakteryjnymi.
Są pewne niejasności, które wymagają dalszych badań dotyczących odpowiedzi na pytania, np. jaki mechanizm komórkowy jest odpowiedzialny za adaptację?
Jakie czynniki wpływają na zmiany wrażliwości przeciwbakteryjnej?
A następnie, jakie są różnice w odpowiedzi na promieniowanie u bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich?
Ponadto w przyszłości należy przeprowadzić eksperymenty na różnych szczepach bakterii z różnymi polami elektromagnetycznymi, aby lepiej wyjaśnić te niepewności.
 

Pełny tekst:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298474/
27 wrzesień 2021

Artur Łoboda 

  

Komentarze

  

Archiwum

"ONI"
luty 1, 2003
Jerzy Przystawa
2+2=
luty 13, 2003
Artur Łoboda
Odwołany koncert - zmiana terminu DELIGHT
kwiecień 4, 2005
Katarzyno, Katarzyno
wrzesień 19, 2006
F.CIERSZYNSKI.
"Jedynie słuszna" interpretacja antysemityzmu
styczeń 25, 2004
Osiągnięcia kulturalno-cywilizacyjne "naszego sojusznika" należy promować!
maj 2, 2004
Iran a Kryzys Wpływów USA w Afganistanie
styczeń 30, 2009
Iwo Cyprian Pogonowski
Dlaczego USA muszą zbombardować Iran?
maj 13, 2006
Dr Krassimir Petrov
Polska sie rozwija, tylko nie wiem dlaczego ucikaja z niej nawet bezdomni i to w towarzystwie duszpasterza?
październik 31, 2006
Patriota
Frasyniuk przeciw koncesji dla telewizji o. Rydzyka
styczeń 24, 2003
PAP
Ile kosztuje niewola ?
kwiecień 7, 2008
Prof. dr hab. Anna Ra?ny
Czy skończy się prywata w sądach?
sierpień 26, 2006
Zdzisław Raczkowski
Kondolencje dla Madrytu
marzec 13, 2004
http://www.krakow.pl/
Wywiad z Kentroversy
październik 23, 2007
marduk
Bredzenie psychopaty. "Balcerowicz: Do strefy euro najlepiej w 2007 roku"
grudzień 31, 2002
Artur Łoboda
"Bardziej swobodnie"
kwiecień 27, 2003
zaprasza.net
"Batiuszka Putin"?
listopad 10, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
Gospodarka Indii Szybko Rosnie
luty 17, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Parlament Europejski przeciwny "jednostronnej akcji militarnej" w Iraku
styczeń 31, 2003
PAP
O zarobkach lekarzy rodzinnych i konfliktach dotyczących opieki zdrowotnej
styczeń 2, 2006
Adam Sandauer
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media