ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Choroba współistniejąca 
29 maj 2020      Artur Łoboda
Zbóje pogrzebowi 
2 listopad 2014      www.polskawalczaca.com
Kolejny koniec świata 
2 listopad 2021      Artur Łoboda
Z kowidem będzie tak samo 
15 listopad 2020     
Jednym zdaniem  
28 marzec 2016      Artur Łoboda
Katyń 1940 - Smoleńsk 2010 - ta sama retoryka 
15 marzec 2013      Artur Łoboda
Zawiedzeni na PiS 
13 lipiec 2016      Artur Łoboda
Szok: Własne dokumenty firmy Pfizer przyznają, że szczepionki z mRNA covid spowodują masową depopulację 
14 czerwiec 2022      Ethan Huff
ROZBIJ MURY KARTKĄ OTUCHY I WSPARCIA 
2 grudzień 2014      www.polskawalczaca.com
FACTS ON COPERNICUS INCONVENIENT TO NEO-NAZI PROPAGANDA  
12 sierpień 2010      Iwo Cyprian Pogonowski
"Pomnik smoleński" 
14 luty 2018     
PRZED YPRES BYŁ BOLIMÓW – mija sto lat – WIESŁAW SOKOŁOWSKI  
2 styczeń 2015      www.trwanie.com
Wojna na Ukrainie ma na celu odwrócenie uwagi ludzi od zgonów spowodowanych przez plandemię COVID i zgonów spowodowanych szczepionkami  
7 marzec 2022     
Czym jest pieniądz - prolog 
5 grudzień 2012      Artur Łoboda
Pan „Szczepionek” i „Ideologii Terroryzmu Zdrowotnego”. Jak myślisz, dokąd to zmierza? Wysiadaj z tego szalonego pociągu 
17 październik 2021     
Dziwne - skupiają się na końcówce zdarzenia, zamiast na początku 
28 grudzień 2016      Alina
Jest dziewczyna na łąkach, czeka na wiersz 
25 październik 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Zmarł Profesor Jerzy Wyrozumski  
4 listopad 2018     
Globalne oszustwo
Nowocześnie brzmi hasło „Great Reset” - a to w zasadzie stare wino w nowych butelkach.
 
11 grudzień 2020      Gerd Reuther
Polskie piekło 
20 grudzień 2021      Artur Łoboda

 
 

Wezwanie Prezydenta do powiedzenia PRAWDY!

Artur Łoboda
Polskie Niezależne Media
Pr 164/10
Kraków  22.04. 2021Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 
Skarżący: Artur Łoboda

Kraków

Podmiot pozwany: Andrzej Duda Prezydent  RP
                           Kancelaria Prezydenta
Warszawa

Skarga na odmowę udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane Prezydentowi RP w Trybie Prawa prasowego1. Wnoszę o podanie przez Andrzeja Dudę - Prezydenta RP : które laboratorium na świecie wydzieliło czysty wirus SARS CoV-2 jako medyczny "złoty standard"?

Wnoszę o podanie przez Prezydenta RP  niepodważalnego dowodu naukowego w postaci publikacji naukowej - zweryfikowanej przez niezależnych naukowców.

2. Albo by Prezydent Andrzej Duda  przyznał publicznie - że nie wie: czy ktokolwiek na świecie wyizolował SARS CoV-2?

Wnoszę też o obciążenie Prezydenta RP  wszystkimi kosztami postępowania sądowego.

UzasadnienieW styczniu 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda - wypowiedział groźby bezprawne wobec Polaków walczących o elementarne PRAWA PODSTAWOWE, które są fundamentem każdej demokracji.

Groził bowiem Polakom, którzy odważnie przeciwstawiają się  terrorowi "KOWIDOWEO" Rządu Mateusza Morawieckiego.


Wystąpienie Prezydenta sprowokowało mnie do przekazania Andrzejowi Dudzie, że  Polacy dowiedzieli się po tej wypowiedzi  - iż jest  w pełni ŚWIADOMYM wspólnikiem bandytów - mordujących w różnych Krajach świata ludzi - pod pretekstem fikcyjnej pandemii.
A swój przekaz zawarłem w formie pytania zadanego w Trybie Prawa prasowego o podanie:

Czy Prezydent RP wie: kto na świecie odkrył SARS CoV-2? (załącznik 1- strona2)

W odpowiedzi na swoje pytanie o udowodnienie, że SARS COV-2 w ogóle istnieje, otrzymałem z Biura Prasowego Prezydenta POKRĘTNĄ odpowiedź że:

"zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie tak określonym, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. " (załącznik 1)Mimo, że Prawo stanowi, że powinienem uzyskać uzasadnienie przedłużania odpowiedzi i dokładny termin jej otrzymania - Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP  całkowicie zlekceważyło te wymogi  Prawa w przekonaniu, że udało im się zbyć petenta kłamliwą odpowiedzią.

Po upływie dwóch miesięcy od zadania pytania i ciągłym milczeniu Prezydenta RP - przypomniałem o braku odpowiedzi.

Dnia  29 marca 2021 roku  otrzymałem w końcu odpowiedź - w której  Kancelaria Prezydenta RP po raz drugi zamierzała zbyć mnie KŁAMLIWĄ interpretacją obowiązującego w Polsce Prawa.

Oto treść odpowiedzi:  

"Szanowny Panie,

 odnosząc się do Pana korespondencji z dnia 26 stycznia br. uprzejmie informujemy, że charakter żądanych informacji nie mieści się w definicji informacji publicznej w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, na gruncie dostępu do informacji publicznej, informacja taka musi dotyczyć faktów. Faktem jest zaś czynność organu wykonującego zadania publiczne podjęta w zakresie wykonywania takiego zadania oraz związana bezpośrednio z funkcjonowaniem i trybem działania organu, który jest adresatem wniosku (zob. też wyrok WSA w Krakowie z dnia 31 października 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 1192/12, CBOSA). W świetle powyższego nie ma waloru informacji publicznej wiedza funkcjonariusza publicznego. Nie jest bowiem publiczną informacja istniejąca tylko w pamięci przedstawiciela władzy publicznej, która nie została utrwalona w jakiejkolwiek formie (wyrok NSA z dnia 14 września 2012 r. I OSK 1177/12, wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 grudnia 2015 r., II SAB/Lu 173/15, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 października 2015 r., II SAB/Sz 114/15, CBOSA).

 Z poważaniem,

 Biuro Prasowe
Kancelarii Prezydenta RP"

(załącznik 2)W związku z nim oświadczam:

Prezydent RP nie musi wiedzieć: kto odkrył "Twierdzenie Pitagorasa", albo "Teorię Kopernika".
Ale Prezydent RP ma OBOWIĄZEK udowodnić KAŻDY istotny czynnik, który warunkuje stanowienie przez Niego w Polsce Prawa!

Takimi czynnikami są akty prawne - upoważniające do działania Prezydenta - jak też potencjalna "epidemia" - mogąca wystąpić na terenie Polski.


Ja twierdzę, że ta rzekoma "epidemia" jest BEZCZELNĄ MISTYFILACJĄ - dokonana wedle nazistowskiej zasady, że "KŁAMSTWO STO RAZY POWTARZANE - STAJE SIĘ PRAWDĄ".
Tysiące razy powtarzają skorumpowane media, że "w Polsce jest jakaś epidemia".
I niewykształceni ludzie w to wierzą.

Media nie robią tego za darmo.
Ministerstwo Zdrowia finansuje propagandę fikcyjnej "epidemii" z pieniędzy publicznych - pod przykrywką rzekomej "edukacji medycznej".
W załączniku nr 4  zawarty jest ułamek kwot przeznaczonych na skorumpowanie mediów,  by oszukiwali Polaków i potwierdzali istnienie jakiejś "epidemii".


By udowodnić, że ta rzekoma "pandemia" jest mistyfikacją - od września 2020 roku wielokrotnie zgłaszałem się jako wolontariusz do pracy w  rzekomych "szpitalach kowidowych". (załącznik 3)

Jako podoficer rezerwy LWP mam specjalizację obrona cywilna - w tym obrona przed bronią bakteriologiczną.  

Są to wystarczające kwalifikacje - by walczyć z "pandemią".
Mimo, że Minister Zdrowia Niedzielski, Horban, Simon i inni przestępcy medyczni odgrażali się, że zaproszą "niedowiarków" do takiego szpitala - to ani razu nie odpowiedzieli na moją pisemną deklarację pracy w takim szpitalu.
Również Wojewoda Małopolski, który odstawił cyrk medialny z rzekomym poszukiwaniem "chętnych" do pracy z chorymi na "kowidy" - nikogo później nie przyjął do takiej pracy.
A mnie podziękował pisemnie  za zgłoszoną deklarację.

W załączniku 3 zawarta jest moja bardzo obcesowa korespondencja z Ministerstwem Zdrowia.
Proszę o wyrozumiałość Sądu do użytej formy, ale pisałem do morderców, którzy odpowiadają za śmierć dziesiątek tysięcy Polaków.
 

Ustalenie stanu faktycznegoPonad rok temu Rząd Mateusza Morawieckiego rozpoczął wojnę przeciwko Narodowi Polskiemu - pod pretekstem jakiejś fikcyjnej epidemii Covid-19.

Ukrytą bronią w tej walce miały być uszkodzenia  narządów wewnętrznych organizmów Polaków - pod wpływem sto razy powiększonego promieniowania elektromagnetycznego telefonii komórkowej,  które Rząd planował przypisać mitycznemu  kowidowi.

(Rozporządzenie w tej sprawie BEZPRAWNIE podpisał Łukasz Szumowski, a opublikowano je 17 grudnia 2019 roku.
Minister Środowiska - do którego kompetencji należało ustalanie norm promieniowania elektromagnetycznego - nie zgadzał się na proponowane zmiany i dlatego odebrano mu to prawo.)


Uszkodzone przez silne promieniowanie elektromagnetyczne  narządy wewnętrzne - niczym  skaleczona  skóra ludzka - są podatne na każde - nawet najmniejsze zakażenie.
I dlatego tradycyjne - mało szkodliwe  do niedawna koronawirusy - atakują  najsłabszy - zniszczony promieniowaniem elektromagnetycznym organ ludzki - co wywołuje tym razem poważne skutki.
Mam na to twierdzenie  niepodważalny dowód!

W "Biblii bakteriologii" - "Czterech Postulatach Roberta Kocha " zawarte są następujące warunki do uznania, że odkryto jakiś patogen:

Postulat 1 – Drobnoustrój musi być obecny u wszystkich osób mających daną chorobę i powinien mieć związek ze zmianami chorobowymi.

Postulat 2 – Drobnoustrój musi być wyizolowany w czystej kulturze od osoby chorej.

Postulat 3 – Drobnoustrój, wyizolowany od chorej osoby, po wprowadzeniu do ludzi lub zwierząt musi wywołać tę samą chorobę.

Postulat 4 – Drobnoustrój należy ponownie wyizolować w czystej kulturze od eksperymentalnie zakażonego człowieka - lub zwierzęcia w celu spełnienia trzeciego postulatu

 By więc mówić o wyizolowaniu jakiegoś patogenu - musi on wywoływać TAKIE SAME OBJAWY u wszystkich  chorych!


Podkreślam: do czasu wojny kowidowej - w nauce KAŻDY patogen wywoływał swoiste - niepowtarzalne objawy chorobowe.


(Tylko gorączka towarzyszy każdemu stanowi chorobowemu - bo jest reakcją organizmu.)

Tymczasem Rząd Mateusza Morawieckiego - we współpracy ze skorumpowanymi pseudo-ekspertami medycznymi twierdzi, że mityczny - przez NIKOGO NIE WYIZOLOWANY SARS COV-2  wywołuje każdą możliwą chorobę w organizmie ludzkim!

Jest bardzo dużo prac naukowych na temat uszkodzeń narządów wewnętrznych - przez promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. A szczególnie badań pokazujących uszkodzenie płuc przez fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.
Jednak Ministerstwo Zdrowia BEZCZELNIE KŁAMIE, że nie ma żadnych takich badań.


W październiku 2020 roku wniosłem do WSA  Skargę o przymuszenie Ministra Zdrowia do podania: Kto na świecie wyizolował SARS CoV-2?
Sprawa ta jest rozpatrywana do chwili obecnej.
W  piśmie przesłanym do Sądu,  Ministerstwo Zdrowia podało, że mitycznego kowida wyizolował "Zespół Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z NIZP-PHZ w Warszawie.

Od razu napisałem do tych instytucji - i wtedy  NIZP-PHZ w Warszawie stwierdził, że "dokonano tego na UJ".
Natomiast Zespół Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego długo milczał na moje ponawiane pytanie, a po miesiącu Kanclerz UJ napisała, że "odmawia odpowiedzi na to pytanie".
Chociaż pytanie adresowałem do Instytutu UJ i niejakiego "profesora Pyrcia". (załącznik 5 i 6)

Pytanie o dowód naukowy na istnienie jakiegoś mitycznego kowida - jest fundamentalne dla obecnej sytuacji w Polsce.


Przez rok kowidowego TERRORU - Rząd Mateusza Morawieckiego   dokonał ogromnych spustoszeń gospodarki, nędzy milionów Polaków i LUDOBÓJSTWA na Polakach chorych wcześniej  na wszelkie choroby - poza urojonym kowidem.

Z powodu zablokowania  dostępu do lekarza chorych - na niekowidowe schorzenia - zmarło w Polsce co najmniej 50 tysięcy osób więcej - niż w latach poprzedzających. (Statystyki podają nawet liczbę 100 tysięcy zmarłych więcej.)

Rządowe media nazywają to bezczelnie "zgonami w związku z kowidem" i w ten sposób straszą ludzi mających problem ze  zrozumieniem tekstu czytanego - bo ci myślą, że te zgony to skutek   wirusa.

I w tej zbrodni WSPÓŁUCZESTNICZY Andrzej Duda poprzez zatwierdzanie Ustaw wprowadzających kowidowe BEZPRAWIE, oraz skutkujące dziesiątkami tysięcy zgonów -z  powodu pozbawienia opieki  lekarskiej!
W ciągu roku dziennikarskiego śledztwa dotarłem do następujących informacji:1. Mieszkańcy chińskiego Wuhan prywatnie  twierdzą, że cała ta epidemia to była mistyfikacja.
Wystarczy zauważyć, że już w maju ubiegłego roku skończyli  tam z WSZYSTKIMI obostrzeniami.
Tymczasem w Polsce i Europie wmawia się Nam "kolejne fale" jakiejś epidemii.

2. Żadne laboratorium na świecie nie przyznaje się do ODKRYCIA SARS COV-2 jako medycznego "złotego standardu".
Wszystkie osoby, które rok temu opowiadały bajki o "wysekwencjonowaniu" wirusa - dzisiaj milczą, ponieważ nie mają ŻADNEGO dowodu naukowego, że to co badali - to był jakiś SARS COV-2.

3. Testy PCR stosowane przez Ministerstwo Zdrowia NIE ZAWIERAJĄ ŻADNEJ INFORMACJI WZORCA SARS COV-2. Przede wszystkim dlatego, że zostały stworzone w 2011 roku!
9 lat przed mitycznym kowidem.
W tej sprawie złożyłem  do Prokuratury dwa zawiadomienia o używanie fałszywych testów PCR - w celu wprowadzenia w Polsce terroru .

4. Od co najmniej dwudziestu lat - zgromadzeni w tajnych stowarzyszeniach - najbogatsi ludzie świata zapowiadali, że zrobią z Ludzkością dokładnie to - co się dzisiaj dzieje na świecie.
Niepodważalnym jest dokument Fundacji Rockefellera z 2011 roku pod nazwą "Scenariusze dla przyszłości" .
W zeszłym roku był jeszcze dostępny w sieci - na stronie tej Fundacji.
Natomiast dwa miesiące przed wybuchem rzekomej "epidemii" odbyły się zorganizowane przez  struktury wielkiego kapitału - światowe manewry wprowadzenia  terroru kowidowego - po roboczym kryptonimem "Event 201". (Do sprawdzenia w Internecie.)

5. W słynnych nagraniach w "Restauracji u sowy" bankier - Mateusz Morawiecki wychwalał wojnę - jako narzędzie sprawowania władzy.
A dzisiaj jest właśnie prowadzona przez  niego wojna - przeciwko Narodowi Polskiemu.

6. Preludium do wywołania histerii kowida i całej tej WOJNY kowidowej - było stukrotne podniesienie dopuszczalnych norm promieniowania elektromagnetycznego. Przy takim natężeniu promieniowania  już   częstotliwość 2G  wypala narządy wewnętrzne człowieka. (Udowadnia to załącznik nr.7)  

7. W Sądzie Administracyjnym jest obecnie procedowana moja Skarga wobec Premiera RP Mateusza Morawieckiego - o podanie chociaż jednego dowodu naukowego, że maski na twarz chronią przed SARS CoV-2.

Rękami policyjnych oprawców Rząd terroryzuje Polaków i  karze  wysokimi mandatami za brak maski.  Ale jednocześnie twierdzi, że dowód na ochronną funkcję masek "nie jest informacja publiczną", a  Prezydent Andrzej Duda groził ludziom nienoszącym masek.


Walka Ministra Zdrowia z wszelkimi próbami uczciwych lekarzy - chcących leczyć chorych na rzekomego kowida (przykład Amantadyny i sądów kapturowych nad lekarzami kwestionującymi działania Ministerstwa)  pokazuje, że JEDYNYM CELEM RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO JEST "WYSZCZEPIENIE" największej liczby Polaków - niezależnie od ilości zgonów.  
I w tym dziele haniebnie współpracuje Andrzej Duda.


Nazwa COVID tak naprawdę oznacza Certificate of Vaccination ID - (Świadectwo Szczepień numer identyfikacyjny).

Od samego początku tej kowidowej  prowokacji chodziło i "wyszczepienie", a tym samym depopulację maksymalnie dużej liczby ludności świata!
Kiedy ludzie zaczną  po latach umierać po tych szczepionkach - wmawiać się będzie, że to "kolejna mutacja kowida".


Prezydent nie może  tłumaczyć się, że kłamstwa na temat fikcyjnej epidemii podają mu "eksperci".
Każdy wybiera sobie eksperta na własnym poziomie inteligencji i zgodnie własną moralnością.

Prezydent Andrzej Duda ma w tej chwili
trzy możliwości reakcji na moją skargę:1. Podać dowód w postaci pracy naukowej - zweryfikowanej przez niezależnych recenzentów, że ktoś  na świecie odkrył SARS CoV-2.

2. Wezwać Ministra Zdrowia do podania dowodu naukowego na odkrycie SARS COv-2.
A ponieważ taki dowód nie istnieje: rozwiązać Sejm - współuczestniczący w wojnie przeciwko Narodowi Polskiemu i rozpisać nowe Wybory parlamentarne.

3. Podtrzymywać twierdzenie, że podanie niepodważalnego dowodu iż SARS CoV-2 naprawdę istnieje, nie jest "informacją publiczną" - a tym samym przyznać, że w Andrzej Duda w pełni świadomie uczestniczy w zamachu stanu z marca 2020 roku i medycznym  ludobójstwie na Narodzie Polskim.

Zdaję sobie też  sprawę, że Andrzej Duda może dostać wsparcie z Sądu Administracyjnego, który odrzuci moją Skargę.


Załączniki:
1.
a/ Wezwanie Prezydenta Andrzeja Dudy z 26 stycznia 2021 roku do podania " kto na świecie odkrył SARS CoV-2?"

b/ Odpowiedź Kancelarii Prezydenta z 28 stycznia 2021 roku informująca, że odpowiedź zostanie udzielona w ciągu dwóch miesięcy.

2. Odpowiedź Kancelarii Prezydenta z 29 marca 2021  stwierdzająca, że zadane pytanie "nie ma waloru informacji publicznej".

3. Kolejne przypomnienie do Ministra Zdrowia z 6 października 2020 roku - o podanie "szpitala kowidowego" gdzie mógłbym pracować jako wolontariusz - by udowodnić mi rzekomo tragiczne skutki kowida.

4.  Bardzo okrojona lista Ministerstwa Zdrowia - przedstawiająca formy korumpowania mediów  dla prowadzenia kowidowej  propagandy  strachu.

5. Przypomnienie o pytaniu do  Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: czy prawdą jest twierdzenie Ministerstwa Zdrowia, że w tym instytucie wyizolowali SARS CoV-2?
Na to pytanie nie otrzymałem odpowiedzi.

6. Zapytanie do profesora Pyrcia z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: czy to on wyizolował SARS CoV-2?
Na to pytanie nie otrzymałem odpowiedzi.

7. Zapytanie do Samiry  Mubareka z uniwersytetu w Toronto: jakie ma dowody, że wyizolowała SARS CoV-2.
Na to pytanie nie otrzymałem odpowiedzi

8. Zapytanie do Ministerstwa Zdrowia Chin: czy wiedzą kto wyizolował SARS CoV-2?
W odpowiedzi dostałem wiadomość po chińsku, że "skrzynka pocztowa odbiorcy jest przepełniona".

9. Zapytanie do Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego: czy dysponują jakimkolwiek dowodem naukowym, że podobno "wysekwencjonowany" na tym Uniwersytecie gen był rzeczywistym genem SARS CoV-2.  Na to pytanie nie otrzymałem odpowiedzi.

10. Prawdziwa praca naukowa z 2018 roku dowodząca, że przy częstotliwości wi-fi, oraz  stukrotnie mniejszych - niż dzisiejsze normach  promieniowania  elektromagnetycznego - następuje  uszkodzenie płuc u szczurów laboratoryjnych - przypominające mitycznego kowida.

Autorzy: Randa Ahmed Ibrahim, Azza Hussein Ali, Noura Hassan Khamis , Hanaa Hassanein Mohammed
Tytuł:
"Wpływ narażenia na promieniowanie routera Wi-Fi na płuca. Dorosłe samce szczurów albinosów.

Na zdjęciach z tego badania pokazane są makrofagi, które są reakcją komórek  na napromieniowanie elektromagnetyczne przez wi-fi.
Te makrofagi były przez oszustów medycznych nazywane "wirusami" kowida.
Ale to kłamstwo zostało już rok temu zdemaskowane przez doktora Andy Kaufmana. 
Po co się tak wysilam i naświetlam w tym piśmie całość zagadnienia?
To pismo będzie dowodem w przyszłym Instytucie Pamięci Narodowej - na zbrodnie ludobójstwa na Narodzie Polskim - gdzie Andrzej Duda znajdzie się w towarzystwie takich "Prezydentów" - jak Bolesław Bierut.
Już na to z całą pewnością  zasłużył.
30 kwiecień 2021

Artur Łoboda 

  

Komentarze

 

Duda, zaistniał jako woźny, który usłużnie otworzył Kancelarię Prezydenta RP przed szogunem.
I dostał nagrodę w postaci następstwa szoguna. Jest to zwykły ..., który w pierwszej kadencji wyróżniał się li tylko tembrem przemówień w stylu patriotycznym. A w drugiej, to nawet nie jest kukła. To imitacja stracha na wróble. Bo większe ptaki są poza jego zasięgiem mentalno-percepcyjnym. Podejrzewam, że jest na sznurku takich "Duginów technokracji".

2021-04-30
Magellan

  

Archiwum

Kobylanski to jednak hitlerowski kolaborant
sierpień 2, 2006
stan
Szambo
kwiecień 6, 2004
antyszmaciak
Apel Zarządu USOPAŁ do Polaków w Ameryce Łacińskiej
marzec 4, 2005
Prezes USOPAL, Jan Kobylański
Zgodnie ze stanowiskiem Kościoła, ale czy zgodnie z prawdą?
kwiecień 16, 2003
Adam
"Powstań Polsko zrzuć kajdany..."
maj 12, 2003
przesłała Elżbieta
Bush: “Nie jestem Belzebubem, Władcą siarki"
wrzesień 23, 2006
nadesłała Dorota
Polak potrafi
sierpień 15, 2003
Stanisław Krajski
Bóg się rodzi, moc truchleje w Palestynie giną ludzie
grudzień 26, 2002
PAP
Kto z Was wybudował katedrę?
sierpień 7, 2008
Artur Łoboda
Zagadka dla "gieniuszy yntelektu"
maj 14, 2007
¬ródło informacji: INTERIA.PL/PAP
Kontynuatorzy z SLD (4)
Korzenie Ruchu Stu
Towarzystwo z "Wyborczej"

czerwiec 22, 2003
Paweł Siergiejczyk
Ach te media. Fantazja u nich, że hej!
lipiec 30, 2004
PAP
Moczymordo ty moja
październik 7, 2007
.
Mit Kalifatu Swiatowego Terroru?
luty 14, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Głupcy, kiedy ich bieda dosięgnie, w przeciwieństwa uciekają
czerwiec 16, 2003
Artur Łoboda
2008.05.31. godz 2400 Serwis wiadomosci
czerwiec 2, 2008
tłumacz
Jak szkodliwa jest marihuana? Roczne zestawienie liczby zgonów powodowanych przez narkotyki w Ameryce
styczeń 4, 2007
Dorota
Sztuka - antysztuka
lipiec 31, 2003
Andrzej Kumor
Czyja wojna?
marzec 23, 2003
Kumor
Z tarczą czy na tarczy?
czerwiec 12, 2007
przysłała Elżbieta
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media