ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Inne artykuły

Jeszcze raz o "porozumieniach sierpniowych" 
31 sierpień 2017     
Dlaczego nie nalezy denerwowac kobiet 
19 marzec 2010      Goska
Lasy Państwowe uratowane przed szkodliwymi zmianami w konstytucji 
18 grudzień 2014      www.polskawalczaca.com
Sprawa Piaseckiego 
17 marzec 2011      Artur Łoboda
Tyrania 
26 grudzień 2020     
Chore Państwo 
22 luty 2020     
Kto tak miesza w Europie? Felieton Jana Pietrzaka 
14 marzec 2016      Artur Łoboda
Gold Teeth as Nazi Non-Bullion Gold 
28 październik 2011      Iwo Cyprian Pogonowski
Wybielanie kolaboracji Żydów z Sowietami 
1 luty 2011      Iwo Cyprian Pogonowski
Geszefty Na Tryliony Dolarów 
6 grudzień 2010      Iwo Cyprian Pogonowski
Przedsiębiorcy - szykujcie jeszcze mocniejsze sikawki 
16 listopad 2020      Artur Łoboda
Rządowe tuszowanie urazów szczepień kowidowych, podobnie jak tuszowanie przez ZSRR szkód popromiennych w Czarnobylu 
28 lipiec 2022     
W tym ROKU w Nowej Normalności – Edycja 2024 
14 styczeń 2024     
Ważny wywiad 
16 sierpień 2010      Goska
Zmarł Zbyszek Łabędzki - twórca: www.ojczyzna.pl 
16 grudzień 2009      przesłała Elżbieta
Polskie wigilie  
22 grudzień 2018     
Koniec złudzeń 
12 październik 2016     
Miłość z poetą 
12 sierpień 2020      Zygmunt Jan Prusiński
Antypolonizm rzekomo "Narodowej Galerii Sztuki - Zachęta".  
31 marzec 2014      Artur Łoboda
Jednym zdaniem  
28 marzec 2016      Artur Łoboda

 
 

"Nie ma miejsca do ukrycia" (7) (Promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w medycynie)


7. HF EMR w medycynie
(promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w medycynie)
 
W związku z intensywnym rozwojem mediów radiotechnicznych - telewizji, przekaźników radiowych, radarów - nasze współczesne środowisko nasycone jest polami elektromagnetycznymi o różnych pasmach częstotliwości.
Wpływ EHF PEM na funkcjonowanie organizmu człowieka był przedmiotem dyskusji podczas I Sympozjum Ukraińskiej Akademii  Nauk SRR , które odbyło się w dniach 10-13 maja  1989 w Kijowie, z udziałem międzynarodowym.
 
Dość kompletną - biblijną analizę badań do połowy lat 90. podano w książce [Millimeter Waves in Biology and Medicine (bibliography)], a także w książce [Millimeter Waves in Medicine: Collection of Articles, Vol. 1 i 2, redaktorzy N.D. Devyatkov i O.V. Betskiy].
Promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości należy również postrzegać jako jeden z czynników środowiska zewnętrznego wpływający na homeostazę organizmu i sprzyjający  jego korekcji  funkcjonalnej  z późniejszym wytworzeniem nowego stabilnego stanu w danym środowisku.
 
Zastosowanie - w wersji usankcjonowanej - technicznej gamy promieniowania elektromagnetycznego  wysokiej częstotliwości - w celu skorygowania funkcji ludzkiego organizmu doprowadziło w ciągu ostatnich dziesięciu lat do powstania nowej gałęzi medycyny: terapii EHF lub MRT - mikrofalowa  terapia rezonansowa [Sit'ko i Mkrtchyan; Grubnik, Sit'ko i Shalimov; Bundyuk, Kuz’menko i Ponezha].
 
Na przykład w badaniach Mkrtchyana i wsp. przedstawiono szeroki zakres materiału klinicznego na temat leczenia zapalenia żołądka, wrzodów  dwunastnicy, porażenia mózgowego u dzieci, cukrzycy, angioneuropatii, przewlekłego alkoholizmu i narkomanii metodą badania  terapii  rezonansem mikrofalowym i immunomodulującym  działaniem  MRT.
 
Są również podane badania w pracach prezentowanych na sympozjum [Fale milimetrowe…, 1997].
Konieczne jest uwzględnienie parametrów radiofizycznych pasm SHF i promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości - w ocenie stanu fizjologicznego człowieka podczas sankcjonowanej i niesankcjonowanej ekspozycji.
Do tych ostatnich należy szeroki zakres skutków, w tym skutki EMR (promienioawnia)  z obiektów przemysłowych i mieszkalnych,  oraz wpływ promieniowania ze stacji radarowych na zdrowie ludzi.
 
Jednocześnie te punkty, strefy i regiony w obróbce elektrofizycznej są układami nieliniowymi, ale to oznacza, że ​​kiedy fale elektromagnetyczne (EMW) są przyłożone do BAP (wrażliwego ciała)  lub strefy refleksogennej, zachodzi proces interakcji EMW z EMR samego punktu, strefy lub regionu.
 
Jak wynika z praw radiofizyki, wynikiem takiej interakcji jest modulacja padającej EMW w częstotliwości promieniowania BAP.
Oddzielenie tej częstotliwości od widma modulowanych fal odbitych i jej analiza (amplituda-częstotliwość) pozwala uzyskać informacje o stanie organizmu i ocenić jego reakcję na zewnętrzne wpływy na organizm, w szczególności pola fizyczne.
 
Znanych jest wiele praktycznych metod diagnozowania chorób organizmu w zależności od stanu BAP;
większość z nich opiera się na pomiarze przewodnictwa elektrycznego skóry w pobliżu punktów (lub południków) [Zabłocki i Spitkowski].
 
 Według różnych danych potencjał bioelektryczny powierzchni ludzkiej skóry sięga 180-200 mV. W nieaktywnych punktach jest równy 2-70 mV, natomiast w BAP-ach jest większy od 120 mV.
 
Istotne jest, że gdy w organizmie ludzkim występuje patologia, potencjał elektryczny skóry jest jednostronny i niższy niż wskazane wartości.
 
Odnotowano wysoką korelację między wielkością potencjału bioelektrycznego skóry, zwłaszcza w BAP, a niektórymi chorobami [Ivanchenko i Andreev; oraz Ivanchenko i Gridina].
 
Oddziaływanie sygnałów o wysokich, niekontrolowanych poziomach szumu modulowanego amplitudowo lub częstotliwościowo,  oraz przy nieokreślonych wartościach harmonicznych częstotliwości podstawowej może dać efekt zerowy lub mieć zniekształcający wpływ na organizm.
Innymi słowy, można zmienić siłę lub kierunek efektu.
 
Wniosek jest następujący:
zastosowanie tak delikatnych procedur terapeutycznych, opartych na słabo poznanych mechanizmach interakcji pól fizycznych z materią żywą, po pierwsze nie toleruje  dyletantyzmu,
po drugie wymaga realizacji rządowego programu opracowanie, wprowadzenie i użytkowanie aparatury spełniającej podstawowe wymagania bezpieczeństwa.
 
W szczególności skuteczną metodą obiektywnego doboru częstotliwości terapeutycznych dla każdego pacjenta jest wprowadzenie sprzężenia zwrotnego częstotliwości i amplitudy rytmu serca [Mironov i Nikitin].

 Jeszcze skuteczniejsze jest włączenie do wyposażenia pletyzmografu elektronowo-optycznego.
Tym niemniej jest to istota rozwiązań doraźnych, wymagających dalszego doskonalenia w obiektywizowaniu procedury terapeutycznej i diagnostyce pacjenta, najlepiej metodami nieinwazyjnymi.
 
Naturalnymi kanałami wprowadzania promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości do organizmu są strefy refleksogenne, dlatego badanie ich właściwości radiacyjnych (i odbiorczych) jest ważnym krokiem w integralnym rozwiązaniu zadania terapii, korekcji i monitorowania KWK.
 
Pod tym względem biologicznie aktywne punkty można postrzegać jako analogi punktów kontrolnych obwodu elektronicznego, a ich nieliniowe właściwości można wykorzystać do biokorekty przez napromieniowanie promieniowaniem  wysokiej częstotliwości.
Ważną rolę odgrywają tutaj informacyjne właściwości bioelektrycznego potencjału powierzchni bioobiektu (skóry).
 
Jedną z pierwszych opisanych metod leczenia promieniowaniem elektromagnetycznym o ekstremalnie wysokiej częstotliwości jest praca [Andreev, Beliy i Sit'ko].
Badanymi było 188 osób, zarówno zdrowych, jak i chorych na podstawie diagnozy medycznej.
 
Stwierdzono, że osoby zdrowe w przeważającej większości przypadków nie reagowały na promieniowanie z zakresu 27–78 GHz o gęstości mocy do 10 mW / cm2.
 
Ta sama sytuacja w wielu przypadkach była obserwowana także podczas ekspozycji chorych.
Natomiast napromienianie ściśle określonych części ciała chorych za pomocą PEM o stałych częstotliwościach w zakresie 45-65 GHz wywołało reakcję sensoryczną w obszarze narządu ze znacznym zaburzeniem.
 
Stało się jasne, że reakcje sensoryczne wywołane ekspozycją zbiegły się z rzeczywistymi zmianami stanu fizjologicznego: częstość tętna spadła o 10-20 uderzeń na minutę,
ciśnienie tętnicze o 10-15 mm Hg, a efektywny nerkowy klirens osoczowy wg 10-20%.
 
Odnotowano również istotne zmiany w ilości wolnych rodników w ślinie, wahania kwasowości jamy żołądka itp.
Pewne zmiany można było nawet zaobserwować wizualnie: zaczerwienienie części ciała oddalonych od strefy ekspozycji, drżenie w oddzielnych grupy mięśni, senność i sen o charakterze hipnotycznym.
 
Zauważono, że pozytywny (leczniczy) efekt pojawiał się przy częstotliwościach, które wywoływały komfortowe odczucia u pacjenta: zmniejszenie bólu, odczucia miejscowego rozgrzania, rozluźnienia mięśni itp.
 
Jednocześnie funkcjonowanie chorych narządów skutecznie powróciło do zdrowia.
 
Stałość częstości wielu rezonansów w okresie chorób przewlekłych, indywidualność wartości częstotliwości dla różnych narządów, zawężenie odpowiedzi rezonansowych - wszystko to daje podstawę do przypuszczenia obecności w układach żywych na poziomie supramolekularnym - dyskretnych stanów kwantowych odpowiadających samym charakterystycznym częstotliwościom.
 
Igor Rodschtadt [I.V. Rodshtadt] zaproponował hipotezę dotyczącą nieswoistego postrzegania promieniowania elektromagnetycznego   wysokiej częstotliwości przez wszystkie części skóry.
 
Na podstawie faktu, że promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości może wnikać w skórę na głębokość do 1 mm, zaproponowano, że promieniowanie milimetrowe ma wpływ na układ mikrokrążenia skóry, który leży na głębokości ok. 150 mikronów.
 
Rozważano dalsze drogi oddziaływania promieniowanie elektromagnetycznego  na organizm, które prowadzą do wydzielania substancji biologicznie czynnych (leków endogennych).
 
Naszym zdaniem hipoteza niespecyficznego wpływu promieniowanie elektromagnetycznego  wysokiej częstotliwości jest mało skuteczna w opisywaniu skutków promieniowania o niskim natężeniu.
 
[Bogdanov, Mel'nikov, Pisanko i Pyasetskiy] zaproponowali, że układ peptydów opioidowych jest jednym z elementów pośredniczących w działaniu promieniowania EHF na żywe obiekty.
 
Ważną rolę w humoralnym funkcjonowaniu organizmu odgrywają peptydy regulatorowe, syntetyzowane i wydzielane do wewnętrznego środowiska organizmu przez gruczoły dokrewne,  oraz przez grupy komórek różnych tkanek i narządów.
Jedną z ważnych klas tych bioaktywnych substancji są peptydy opioidowe, w tym endorfiny i leu-enkafaliny, które działają w organizmie jako regulatory międzykomórkowe i między tkankowe, oraz uczestniczą w tworzeniu ograniczających stres układów przeciwbólowych, a także innych dolegliwości organów ciała.
 
Potwierdzono klinicznie hipotezę, że jednym z ważnych, możliwie specyficznych efektów terapii KWCZ jest aktywacja układu peptydów opioidowych, a przede wszystkim enkefalin, które są związane z adaptogennym działaniem antystresowym.
 
Rozproszony układ hormonalny w oczywisty sposób dostarcza morfofunkcjonalnego substratu do włączenia opioidów, wraz z układem neuro-endokrynnym, do odpowiedzi dotyczącej wpływu pól EHF.
Wyróżnia się różnorodnością komórek produkujących hormony, zlokalizowanych w błonach śluzowych, a także w skórze, gdzie pełnią rolę pierwszej linii szybkiej odpowiedzi na działanie czynników zewnętrznych, a tym bardziej na KWCZ, do czego organizm nie doszedł. do spotkania w procesie filogenezy i ontogenezy.


Pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego  wysokiej częstotliwości makrofagi i eozynofile koncentrują się w miejscu odpowiedzi immunologicznej, pełniąc funkcję komórek regulatorowych.
Enzymy wydzielane przez eozynofile dezaktywują histaminę i inne mediatory [Radionov].
Układ odpornościowy jest również bezpośrednio związany ze specyfiką wymiany hormonalnej.
Podwyższony poziom estrogenu zwiększa podstawowe wydzielanie prolaktyny i tymozyny; które z kolei stymulują dojrzewanie i aktywność funkcjonalną limfocytów T i B, które mają receptory dla prolaktyny, która, jak stwierdzono, ma bezpośredni wpływ na komórki układu odpornościowego.
Wydaje się, że procesy bioenergetyczne są związane ze specyfiką pochłaniania promieniowania EHF przez określone komórki skóry, kolageny i krwinki, komórki immunokompetentne i wiele związków niekomórkowych.
Promieniowanie EHF powoduje biorezonansową modyfikację tylko niektórych jednostek strukturalnych komórek, które są w stanie zaabsorbować dane promieniowanie przy zadanej częstotliwości.
Zmieniając wartość potencjału błonowego w różnych populacjach komórek immunokompetentnych, następuje przywrócenie funkcji specyficznych receptorów dla hormonów, neuro- mediatorów i neuropeptydów, co może prowadzić do różnych zmian w neuronach i komórkach glejowych, które z kolei mogą wytwarzać skutki odwrotne.


Niektórzy badacze sugerowali, że początkowy odbiór może być dokonany przez nabłonek krystalicznej soczewki oka, żylną sieć zewnętrznych warstw skóry i błony komórek krwi.
 
Konwekcja ruchu wody może okazać się głównym mechanizmem percepcji MMW przez biosystemy.
Na sympozjum „Mechanizmy biologicznych skutków promieniowania elektromagnetycznego”, które odbyło się w Puszchino w 1987 r., przedstawiono szereg danych eksperymentalnych, dostarczających dowodów na wpływ EMR na konformacyjny stan białek i błon [Golinskaya i Alekseev; Beliy, Kolbun i Lobarev].
Większość badań została wykonana in vitro, co pozwala tylko w pewnym stopniu przewidzieć możliwy wpływ PEM na organizmy żywe.
Wiele uwagi poświęcono problematyce wpływu EMR na interakcje hormon-receptor i mediator-receptor.
W badaniach nad wpływem pulsującego i modulowanego PEM w zakresie decymetrów na struktury receptorów wykazano, że czułość receptorów miała nieliniowy związek z częstotliwością modulacji PEM i zależała od czasu trwania i mocy promieniowania.
Okazało się, że jako nowe w zasadzie, EMR indukuje uwalnianie struktur białkowych z błon do roztworu.
 Wiele badań poświęcono badaniu aktywności biologicznej neuronów korowych półkul mózgowych (R.A. Czigmenkowa, Ye.P. Khizhnyak i V.V. Tyazhelov w Puszczynie; S.V. Zotov w Kijowie).

Wysoka wrażliwość układu hemoimmunologicznego na promieniowanie EHF (Bubnov i Kidarov w Leningradzie) związana jest ze zmianami konformacyjnymi w białkach układu hemoimmunologicznego, będącymi głównym mechanizmem początkowej odpowiedzi immunologicznej na wpływ EMR.


Raport L.I. Savchenko w Mińsku wykazał możliwy wpływ fal decymetrowych na poziom hormonów i mediatorów w warunkach zmienionego tła hormonalnego w żywym organizmie.
Wskazano na konieczność połączonej oceny stanu funkcjonalnego układu odpornościowego i stężeń hormonów pod wpływem PEM.
Wykazano, że organizm ludzki reaguje na działanie PEM z dowolnym natężeniem, dlatego konieczne jest przyjrzenie się stopniom reakcji na ekspozycję, co jest bardzo trudne in vivo.
Na sympozjum uznano, że konieczne jest zbadanie dynamiki następstw czynników fizycznych, aby uniknąć kumulacji skutków EMR.
Problem z zastosowania PEM w medycynie i biologii budzi duże zainteresowanie środowiska naukowego i medycznego.
Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do efektów leczniczych, do których organizm normalnie się przystosowuje, dotychczas nie zaobserwowano przystosowania się do skutków informacyjnych MMW.

Na Ukrainie i w Rosji regularnie odbywają się sympozja i konferencje na ten temat [Electromagnetic Fields in Medicine and Biology: Proc. All-Russ. Sci. Conf .; Problemy medycyny kwantowej na Ukrainie i za granicą: materiały z drugiej międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Donieck, 22-25 października 1997].
 
Aktywność neurodynamiczna mózgu jest najbardziej dynamicznym samoorganizującym się podsystemem ludzkiego ciała.  
Dlatego ważne jest zbadanie zależności tej aktywności od zewnętrznych wpływów elektromagnetycznych, aby zrozumieć mechanizmy strukturalno-funkcjonalne przejścia układu biologicznego w stan maksymalnej stabilności wśród zbioru stanów kwantowych.
Mózg ludzki nieprzerwanie generuje fale elektryczne, które występują w quasi-stacjonarnych rytmach o różnych częstotliwościach.
Na szczególną uwagę zasługuje -rytm o częstotliwości 10 Hz, który jest najbardziej wyraźny w stanie spokojnej czujności [Voropaev, Ostrovskiy].
Zależność od częstotliwości i czasu wpływu na amplitudę -rytmów potwierdza sugestię systemowego mechanizmu interakcji zewnętrznego pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości z biosystemami.
Procesowi korekcji energetycznej układu w czasie towarzyszy ciągła zmiana częstotliwości wywoływanych „rezonansów” z kilkuminutową stałą czasową.
 
Jednym z efektów biologicznych obserwowanych po zastosowaniu EMR na punkty aktywne biologicznie jest zmiana charakteru EEG mózgu.
Dane eksperymentalne pokazują, że przy pewnych częstotliwościach promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości indukuje aktywację lub depresję -rytmów w EEG.
 Jednocześnie u pacjenta pojawiają się odczucia sensoryczne i pojawia się efekt terapeutyczny [Gerashchenko, Pisanko i Muskin].
Bardziej stabilnym i obiektywnym kryterium jest napięcie mięśni w stanie hipnotycznym.
 
Częstotliwości, przy których zmienia się bioelektryczna aktywność mięśni w głębokich fazach hipnozy, świadczą o aktywności fizjologicznej.
Przy PFD poniżej 1 mW / cm2 są to 57-78 GHz  czas reakcji 10-20 sekund.
 
Tak więc jeden z prawdopodobnych mechanizmów działania miejscowego napromieniania ludzkiego ciała EHF przy częstotliwościach fizjologicznie aktywnych - przy natężeniach nietermicznych - polega na zmianie napięcia kory mózgowej.
Wpływa to na indukcję procesów nerwowych i osłabia ogniska patologicznego pobudzenia w ośrodkach nerwowych (dla częstotliwości zmniejszających resztkową aktywność bioelektryczną).
 
Istnieją dowody na to, że oddziaływanie EMR o niskiej intensywności przy fizjologicznie aktywnych częstotliwościach na niektóre części ciała zmienia przepływ naturalnego snu, w szczególności indukuje fazę snu paradoksalnego (REM).
 
Dynamikę wskaźników elektroencefalograficznych badano podczas terapii rezonansem mikrofalowym (MRT) pacjentów z miażdżycą mózgu [Kuz'menko].
MRT wykonano zgodnie z ustaloną metodą, z EFD do 1 µW / cm2.
Wykazano złożoność zmian w bioelektrycznej aktywności mózgu, a w wielu przypadkach ich wielokierunkowość podczas procesu naświetlania.
[Sit'ko, Shakhbazov, Rudko] opisali niepowodującą urazów, czułą, szybką metodę określania reakcji organizmu ludzkiego na EMR o bardzo niskiej intensywności w zakresie milimetrowym.
W komórkach nabłonka policzkowego wykazano, że rezonansowy efekt promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości występuje na poziomie jądra komórkowego i morfologii komórki.
 
[Podtaev i Fedorov] zaproponowali, że są  to psychofizyczne reakcje na na EMR EHF występujące u ludzi związane są z zapoczątkowaniem przestrzenno-czasowego wzorca synchronicznej aktywności neuronów układu somato-sensorycznego, na co ma wpływ  promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości i na wyższą aktywność nerwową.


Przypis:

W publikacji pojawiać się będą poniższe.
Najważniejsze zostały wytłuszczone.


ACTH hormon adrenokortykotropowy
AEFD gęstość strumienia energii pochłoniętej
AFO aktywne formy tlenu
AM Modulacja amplitudy
AN USSR Ukraińska Akademia Nauk SRR
AN SSSR Akademia Nauk ZSRR
ATP kwas adenozynotrifosforanowy
BAP Punkt biologicznie aktywny
BEF MMW biologiczne skutki fal milimetrowych
CL Chemiluminescencja
CMW Fale centymetrowe
DMW Fale decymetrowe
DNA Kwas dezoksyrybonukleinowy
DOPA 3,4-dioksyfenyloalanina - aminokwas, produkt pośredni w syntezie melaniny
EEG Elektroencefalogram
EFD Gęstość strumienia energii
EHF EMR promieniowanie elektromagnetyczne o ekstremalnie wysokiej częstotliwości

EKG elektrokardiogram
EMF pole elektromagnetyczne
EMW fala elektromagnetyczna
EPR - elektronowy rezonans paramagnetyczny
FM - modulacja częstotliwości
GOST - rządowy standard ogólno-unijny
HF EMR - promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
IRE RAN - Instytut Radioelektroniki, rosyjskiej Akademia Nauk
LCS - laserowa spektroskopia korekcyjna
MM, SUBMM milimetr, submilimetr (zakres)
MMW fala milimetrowa
MPH RF - Ministerstwo Zdrowia Publicznego Rosji Federacji Rosyjskiej
MRT - terapia rezonansem mikrofalowym
NMR Magnetyczny rezonans jądrowy
NPO Naukowy Związek Przemysłowy
OST Standardy ogólnounijne
PD - gęstość mocy
PFD - gęstość strumienia mocy

RAN - Rosyjska Akademia Nauk
RBM - czerwony szpik kostny
RNA - kwas rybonukleinowy
SAR - specyficzna szybkość wchłaniania
SHF - super wysoka częstotliwość
VNK - Tymczasowy Kolektyw Naukowy
17-OCS - oksykortykosteroid
15 kwiecień 2021

 

  

Komentarze

  

Archiwum

Czy Bush jest (pożytecznym) idiotą?
sierpień 26, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Ś+P..Czy nieświetej+pamieci?.. nś+p. Dla globalnej mendy??
styczeń 18, 2008
szer.NIKIFOR
Zmarła profesor Dora Kacnelson
lipiec 8, 2003
przesłała Elzbieta
http://dd.tradepress.com.pl/
luty 25, 2005
ala
Who is Ariel Sharon?
listopad 3, 2003
Utonął - nie było linki za parę złotych
sierpień 20, 2007
Mirosław Naleziński, Gdynia
Pokojowa Wizja Bliskiego Wchodu
lipiec 8, 2007
Iwo Cyprian Pogonowski
NIE dla imperialistycznych "rozjemców"!
sierpień 17, 2006
Workers Vanguard
News lepszy od porannej kawy
listopad 30, 2007
Marek Olżyński
Jak Wprost ocenialo Polakow.
sierpień 11, 2007
Przedruk z Naszego Dziennika
Glodujacy Edward Dusza - Jozef Mackiewicz - polscy dygnitarze
sierpień 1, 2008
Elzbieta Gawlas Toronto
Muzeum Polskie w Rapperswilu zagrożone likwidacją
maj 31, 2008
PAP
Jak usprawnić system podatkowy?
październik 24, 2006
Mirosław Naleziński
Obywatelskie nieposłuszeństwo (językowe)
marzec 9, 2006
Mirosław Naleziński, Gdynia
Prawda o Powstaniu Warszawskim liwidacja Panstwa Podziemnego!
październik 1, 2006
Bogdan ps.Trzy Radla A.K. Lat 17
Poznań 1956 - początek złotych lat socjalizmu
czerwiec 30, 2006
Olaf Swolkień
Czas tłumaczenia (się)
listopad 14, 2005
Marek Olżyński
Czyja wojna?
kwiecień 5, 2003
http://www.naszdziennik.pl/
Uwolnić Ojczyznę od rządów antypolskich zbirów
marzec 10, 2009
Dariusz Kosiur
Drodzy Rodacy
kwiecień 18, 2003
 


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media