ZAPRASZA.net POLSKA ZAPRASZA KRAKÓW ZAPRASZA TV ZAPRASZA ART ZAPRASZA
Dodaj artykuł  

KIM JESTEŚMY ARTYKUŁY COVID-19 CIEKAWE LINKI 2002-2009 NASZ PATRONAT DZIŚ W KRAKOWIE DZIŚ W POLSCE

Ciekawe strony

CDC ostrzega własnych naukowców CDC, że ich odkrycie dotyczące masek „nie jest naukowo poprawne” 
Wkrótce po wybuchu pandemii CDC zaczęło promować maski, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19. Stało się tak pomimo opublikowania przez CDC badania politycznego z maja 2020 r. we własnym czasopiśmie „Emerging Infectious Diseases”, w którym nie stwierdzono „ istotnego wpływu ” masek na powstrzymywanie przenoszenia wirusów oddechowych. 
Here's Why You Should Skip the Covid Vaccine 
“The world has bet the farm on vaccines as the solution to the pandemic, but the trials are not focused on answering the questions many might assume they are.” 
Jak ludzie "umierają" w "szpitalach kowidowych" 
Tak wygląda koronawirus Covid 19 w szpitalach zachodniej Polski 
Polskie firmy nie obsługuja POLICJANTÓW  
"Pytam w imieniu zdezorientowanych".  
"Pytam w imieniu zdezorientowanych". List prof. Rutkowskiego do ministra zdrowia 
Imperium KLAUSA SCHWABA i jego marionetki. DAVOS 2022. 
 
Planet Lockdown 
Planet Lockdown to film dokumentalny o sytuacji, w jakiej znalazł się świat. Twórcy filmu rozmawiali z niektórymi z najzdolniejszych i najodważniejszych umysłów na świecie, w tym z epidemiologami, naukowcami, lekarzami, prawnikami, aktywistami, mężem stanu... 
16 czerwca globaliści wywołali mRNA „biologiczne tsunami” na japońskim stadionie piłkarskim pełnym 40000 widzów – „Replikony” w celu rozprzestrzeniani 
Wiadomość wręcz nieprawdopodobna.
Ale zapamiętajmy ją.
 
TO POWINIEN KAŻDY OBEJRZEĆ! 
David Martin - Wystąpienie w Parlamencie Europejskim na III Międzynarodowym Szczycie Covid  
Wygadał się 
Bush junior zrównał napaść na Irak z wojną na Ukrainie
"Decyzja jednego człowieka o przeprowadzeniu całkowicie nieuzasadnionej i brutalnej inwazji na Irak. Chodzi mi o Ukrainę." 
CZY ROZUMIESZ SKĄD ZAMIESZKI I PRÓBA WYWOŁANIA WOJNY DOMOWEJ W USA?  
nie podejmuje żadnych interwencji w stosunku do osobników kierujących takimi organizacjami jak „Antifa” i Black Lives Matter – czyli George Sorosowi, Billowi Gates czy Amerykański wirusolog i członek powołanej przez administrację Donalda Trumpa grupy zadaniowej ds. epidemii COVID-19 Anthony Fauci – który jest siłą napędową dla Gatesa i Sorosa w sparawie Covid-19 i szczepionek. – to wszystko, zaprzecza opisom powyższego artykułu. Myślę że czas pokaże co dalej… 
To tylko... / It's just...  
Jak Nas wganiają w kajdany 
Patriotyzm 
Piosenka Lecha Makowieckiego 
Częstotliwości radiowe i mikrofalowe a manipulacja ludzkimi emocjami i zachowaniem 

 
 

 
Deklaracja Wielkiej Barrington  
Po atakach, oto wypowiedź profesora Sucharita Bhakdi. 
Wielkie pytania o 9/11 
Strona poświęcona analizie wydarzeń z 11 września 2001 
Dowody zaplanowanej akcji szczepień przeciwko nieistniejącemu kowidowi 
Sasha przedstawia dowody na to, że cały proces opracowania, produkcji i zatwierdzenia zastrzyków na Covid był jednym wielkim teatrzykiem dla mas. Cała operacja, począwszy od rzekomych "badań klinicznych", a skończywszy na samej nazwie i klasyfikacji prawnej tych zastrzyków, jest jednym wielkim oszustwem, dokonanym przez rządy i agencje regulacyjne na całym świecie w ścisłej współpracy z kartelem farmaceutycznym.  
Ceremonia otwarcia tunelu drogowego św. Gotarda 
Zapowiedź tego - co mamy dzisiaj 
Hashtag COVID1984 
Szczególnie polecamy:
"Tłum uzbrojonych w miecze Sikhów atakuje policję w Nanded po tym, jak rząd zakazał publicznych procesji w związku z p(L)andemią. Tak się walczy o swoje prawa! "
 
Rothschildów apetyt na Chiny 
 
więcej ->

 
 

III Kongres Polski Suwerennej - z nadzieją w Nowy Rok 2005

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
KOMITETU WYBORCZEGO POLSKI SUWERENNEJ

Przedstawiane założenia programowe są propozycjami Kongresu Polski Suwerennej[KPS]- ponadpartyjnego, ogólnonarodowego ruchu obywatelskiego- adresowanymi do patriotów polskich w kraju i za granicą.

Poddając pod rozwagę niniejszy program, KPS nie zamierza narzucać środowiskom patriotycznym - do których w głównej mierze jest skierowany-jakiejś koncepcji przewodzenia. KPS podejmuje się jedynie przedstawienia programu minimum, którego akceptacja możliwa jest - jak nam się wydaje-przez wiele nurtów społecznych, uznających zasady polskiej, narodowej, patriotycznej i obywatelskiej odpowiedzialności. Zależy nam na wszystkich tych środowiskach, które chcą skutecznie przeciwdziałać degradacji cywilizacyjnej Polski i uruchomić proces rozwoju naszego kraju, dbając zarazem o tożsamość kulturową narodu polskiego.

SYTUACJA WYJŚCIOWA

1. Od 65 lat Polska nie jest krajem suwerennym. Od ponad 60 lat, tzn. od zakończenia misji rządu emigracyjnego S. Mikołajczyka – uniemożliwiono także proces wyłaniania polskich elit, określających suwerennie narodowe cele, sposoby ich realizacji oraz zasady personalnej odpowiedzialności - co definiujemy jako politykę narodową. Uniemożliwiono tym samym narodowi polskiemu wywieranie realnego wpływu na politykę krajową i międzynarodową. Państwo polskie i naród polski stały się jej przedmiotem, a nie podmiotem.
2. Po ludobójczej okupacji niemieckiej i sowieckiej, po komunistycznej wasalności wobec polityki Związku Radzieckiego, rządów tzw. demokracji ludowej, narzucono Polsce z zewnątrz układ okrągłostołowy, który jest jedynie inną formą utrwalania braku suwerenności. 3.Umowa okrągłego stołu została pomyślana jako polityczna osłona realizacji planu Sorosa-Sachsa-Balcerowicza- skutkującego radykalnym osłabieniem podstaw społeczno-gospodarczego rozwoju Polski. Następnie układ okrągłostołowy w tzw. okresie stowarzyszeniowym Polski z UE był w dalszym ciągu wykorzystywany do osłabiania szans rozwojowych Polski, w rozumieniu takiego rozwoju, którego beneficjentem jest naród polski, polskie rodziny, pokolenia Polaków tera?niejsze i przyszłe. 4.Układ okrągłostołowy stał się także efektywnym narzędziem przygotowania akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej na warunkach kolonialnych.
5. Przygotowana w wymiarze prawno-ustrojowym, ostateczna likwidacja suwerennego, narodowego państwa polskiego, ma się dokonać aktem przyjęcia konstytucji Unii Europejskiej, co prowadzić będzie do zrealizowania programu federacyjnej Europy Regionów, zarządzanej przez niekontrolowaną, centralną biurokrację: brukselską-w sensie administracyjnym, frankfurcką-w sensie pieniężno-ekonomicznym i luksembursko-strasburska- w sensie prawnym.
6. Choć paneuropejska idea federacyjna ma wyra?ny wymiar narodowy- ścierają się tutaj bowiem interesy rosnących w siłę Niemiec oraz bardzo wpływowej diaspory żydowskiej, co oznacza ograniczanie szans narodu polskiego – czynione jest wszystko, aby to ukryć, a idei paneuropejskiej nadać wymiar uniwersalny. Dla pozyskania akceptacji społecznej dla tak zafałszowanej idei paneuropejskiej, niepolskie ośrodki decyzyjne posługują się tutejszymi, skorumpowanymi partiami, organizacjami, środowiskami i ich liderami. Wywodzą się one głównie z układu okrągłostołowego, do którego dokooptowano część skorumpowanych postsolidarnościowych gremiów przywódczych, a także związane ze środowiskami masońskimi i globalistycznymi kręgi, tzw. koncesjonowanej opozycji i koncesjonowanej prawicy. Pozyskano dla tego antypolskiego dzieła niestety także część hierarchii Kościoła Katolickiego, tę , która odeszła od religijnego, duchowego i narodowego przesłania Ks. Prymasa, S.Wyszyńskiego, jaki pozostawił Polakom i Polsce.

7. Stosuje się wobec społeczeństwa polskiego wyrafinowane techniki manipulacji społecznej i wpływania na sferę świadomości i podświadomości. Jest to szczególnie skuteczne ze względu na fakt przejęcia mediów przez niepolski kapitał, co ułatwia realizację celów określanych przez niepolskie ośrodki decyzyjne i niezgodnych z polską racją stanu. Oprócz ogólnoświatowej tendencji do promocji kultury konsumpcji i hedonizmu przybiera to także zadziwiająco skoordynowane formy antypolonizmu - dla uzyskania celów ekonomicznych, bąd? uzyskania przyzwolenia międzynarodowego dla ingerencji w domenę suwerennego państwa polskiego, bąd? w podstawy tożsamości kulturowej i ciągłości cywilizacyjnej narodu polskiego.
8. Pomimo usilnych starań nie udało się do końca zerwać ciągłości myśli i czynu patriotycznego opartego o zasady samostanowienia, suwerenności i kierowania się polską, narodową racją stanu. Dowiódł tego przebieg kampanii w sprawie akcesji Polski do UE, a jeszcze wyra?niej frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
9. Liczne, wchodzące właśnie w życie pokolenie Polaków urodzonych w pierwszej połowie lat 80-tych XX w. napotyka barierę niemożności realizacji swoich życiowych celów. Młode pokolenie niezadowolonych ze swoich pozycji społecznych i szans rozwojowych oraz powiększające się rzesze wykluczanych i marginalizowanych w miastach i wsiach polskich, stwarzają swego rodzaju „społeczną bombę z opó?nionym zapłonem”.
10. Skompromitowane, kompradorskie środowiska prounijne proponują rzeszom niezadowolonym emigrację za chlebem, kłamiąc, że za granicą rzesze te znajdą swoją szansę. Europa nie stwarza takich szans, gdyż boryka się z własną stagnacją gospodarczą i narastającymi problemami społecznymi, wynikającymi z przyczyn ekonomicznych. Są to także reperkusje niekontrolowanego przemieszania kultur i tradycji w metropoliach byłych krajów kolonialnych, a także walki z podstawami religijnymi ustrojów społecznych i bezkrytycznej laicyzacji życia publicznego. Takich szans nie stwarza w wystarczającym stopniu także Ameryka Pn. , zamykająca się przed swobodną imigracją.
W tej sytuacji ów propagowany wszelkimi sposobami exodus jest bez większych perspektyw. Prowadzi on- w przypadku emigrujących- do degeneracji młodego pokolenia żyjącego na marginesie społeczności krajów będących celami emigracji. W wypadku tych , którzy pozostaną - czyli zdecydowanej większości, wobec narastania problemów społecznych w Polsce - grozi niekontrolowanym wybuchem społecznego niezadowolenia. W tym ostatnim przypadku możliwa jest interwencja „europejskich sił bezpieczeństwa”, wzorem interwencji w Serbii, czy w Iraku.
11. Jedyną szansą dla Polski jest ogólnonarodowy ruch obywatelskiej odpowiedzialności , posługujący się nowoczesną wizją rozwoju, łączącą wartości patriotyczne z wymaganiami globalnej konkurencji gospodarek narodowych. Ruch, który połączy siły twórcze prywatnej przedsiębiorczości z mechanizmami koordynacji i wsparcia reprezentowanymi przez instytucje samorządowe i państwowe, zarządzane i nadzorowane przez rzeczywiste elity narodowe.
12. Szansą Polski jest nie do końca zerwana sztafeta pokoleń i środowisk patriotycznych w kraju i na emigracji, którą należy połączyć z ambicjami młodego pokolenia Polaków urodzonych w latach 80-tych XX w., wykształconych i gotowych do dalszego zdobywania wiedzy, gotowych do robienia karier zawodowych i społecznych.
13. Realizm polityczny i społeczna odpowiedzialność wskazują, że droga pokojowych, demokratycznych przemian póki co, nie ma alternatywy. Zatem akt wyborczy Polaków pozostaje tym narzędziem, które musi służyć wyłonieniu rzeczywistych elit narodowych, zdolnych wyznaczyć kierunki rozwoju oraz sprzyjać przez ustawodawstwo, właściwie funkcjonujące instytucje oraz politykę społeczno-gospodarczą- twórczym, innowacyjnym działaniom prywatnej przedsiębiorczości, służącym realizacji celów narodowych.
14. Skuteczność aktu wyborczego Polaków, czyli świadome wyłonienie rzeczywistych, narodowych elit- nie pojawi się sama z siebie, musi być przygotowana przez pracę koncepcyjną i działanie ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Polski Suwerennej[KWPS] i działającego na jego rzecz ponadpartyjnego, ogólnonarodowego ruchu społecznego. Ruch ten musi mieć oparcie w możliwie jak najpowszechniejszych inicjatywach środowisk lokalnych, zawodowych, twórczych. Inicjatywach, które kreują autentycznych, sprawdzonych przywódców.
15. KWPS ma w pierwszej kolejności przyciągnąć do siebie wszystkich tych Polaków, i wszystkie te środowiska, które były przeciwnikami akcesji Polski do UE, a następnie zachowały się z rezerwą wobec wyborów do PE, lub które wprost, kierując się programem suwerenności, wezwały do bojkotu wyborów do PE. KWPS jest jednak otwarty na wszystkie te osoby i środowiska, które zmanipulowane przez niepolskie media i nielojalnych z polską, narodową racją stanu, wasalnych polityków- uległy oszustwu i półprawdom na temat celów i warunków akcesji Polski i głosowały za wejściem do UE.
17. KWPS nie odżegnuje się także od współpracy z tymi środowiskami, które pomimo, że PE nie jest instytucją polską, ani będącą w stanie skutecznie działać na rzecz polskiego interesu narodowego, startowały w wyborach do PE. Środowiska te muszą mieć jednak świadomość, że KWPS konsekwentnie odrzuca PE jako forum do omawiania i decydowania o sprawach polskich, co będzie pociągało za sobą konieczność zadeklarowania i obrócenia w czyn wyboru- z wszelkimi tego konsekwencjami dla polityka- czy jest się za Suwerenną Polską, czy też legitymizuje się ponadnarodowe instytucje, zmierzające do realizacji programu Federacyjnej Europy Regionów.


ZAŁOŻENIA IDEOWE


1. Prawo do uczestniczenia w pracach KWPS ma każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, bez względu na różnice etniczne, religijne i wyznawaną filozofię społeczną pod warunkiem, że jest lojalnym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, jako suwerennego i niepodległego państwa; każdy kto naród polski- wspólnotę ukształtowaną historycznie na gruncie cywilizacji łacińskiej, której osią etyczno-moralną są zasady religii chrześcijańskiej- uznaje za suwerena w chwili obecnej i w przyszłości.
2. Uczestniczenie w pracach KWPS oznacza uznanie Konstytucji RP za najwyższe prawo, niepodważalne przez żadne umowy i traktaty międzynarodowe, a tym samym oznacza opowiedzenie się za odrzuceniem Traktatu w Sprawie Konstytucji dla Unii Europejskiej, jak i samej Konstytucji dla Unii Europejskiej.
3. Uczestniczenie w pracach KWPS oznacza uznanie Traktatu w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej za sprzeczny z Konstytucją RP, a Traktatu Stowarzyszeniowego Polski z UE -podpisanego w złej wierze, bez wyrażenia na to zgody przez naród polski -za akt gwałtu międzynarodowego. Pociąga to za sobą obowiązek podjęcia procedury wypowiedzenia obu Traktatów i wystąpienia Polski z Unii Europejskiej.
4. Uczestniczenie w pracach KWPS oznacza opowiedzenie się za państwem integralnym terytorialnie, administrowanych wyłącznie przez rząd polski i władze samorządowe podlegające wyłącznie prawu polskiemu. Oznacza to sprzeciw i nie respektowanie programu Europy Regionów.
5. Przystępujący do prac w KWPS uznają fakt, że żadna mniejszość narodowościowa, etniczna, religijna, kulturowa czy obyczajowa nie może posiadać szczególnych praw i przywilejów wyróżniających ją na tle ogólnych praw przysługujących narodowi polskiemu
6. Uczestniczenie w pracach KWPS oznacza poparcie dla natychmiastowego podjęcia prac nad nową Konstytucją RP, nawiązującą do tradycji konstytucyjnych II Rzeczypospolitej oraz odpowiadającą na współczesne wyzwania, jakie stoją przed narodem i państwem polskim, a po przyjęciu projektu nowej Konstytucji RP, aktywne działanie na rzecz jej uchwalenia przez Sejm RP.
7. Uczestniczenie w KWPS jest równoznaczne z poparciem dla jednej listy kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz z poparciem jednego kandydata w wyborach prezydenckich. KWPS opowiada się za większościową ordynacją wyborczą w przyszłych wyborach i taka winna być zapisana w przyszłej konstytucji. W najbliższych wyborach ordynacja większościowa winna obowiązywać póki co w wewnętrznej preelekcji koniecznej dla wyłonieniu kandydatów KWPS startujących w najbliższych wyborach do Sejmu, Senatu RP.
Kandydata KWPS w wyborach prezydenckich wybierze w głosowaniu Polska Rada Stanu złożona z ludzi sumienia desygnowanych przez środowiska tworzące KWPS.
8. Za generalne cele narodowe uznaje się:
- zapewnienie zamożności i bezpieczeństwa polskim rodzinom
- stworzenie warunków dla rozwoju polskiej gospodarki w warunkach globalnej konkurencji
- ułożenie stosunków społecznych w państwie zgodnie z etyczno-moralnymi i prawnymi zasadami cywilizacji łacińskiej zakorzenionymi w religii chrześcijańskiej, w prawie rzymskim, w międzynarodowym prawie narodów do samostanowienia, suwerenności i wzajemnych korzyści w stosunkach dwustronnych, przy respektowaniu rodzimej, historycznie ukształtowanej tradycji i obyczajowości.


DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO


1. Za słuszny uznajemy pogląd wyrażany przez wielu wybitnych współczesnych ekonomistów, że w warunkach narastającej konkurencji globalnej znaczenie narodów rośnie, a nie maleje. Te narody, które wykorzystają różnice w wartościach, kulturze, strukturach gospodarczych, w instytucjach i swoich doświadczeniach historycznych- te odniosą sukces. Oznacza to, że narodowy charakter gospodarki jest podstawą sukcesu w globalnej konkurencji.
2. Uznając korzyści posiadania obfitych zasobów naturalnych – ziemi, bogactw naturalnych, pracy ludzkiej( którymi gospodarować musimy z rozwagą i troską) powinniśmy dostrzec jednak, że współcześnie prawdziwie zamożne są te kraje, które zdolne są do szeroko rozumianej innowacyjności i do postępu technologicznego. Szczególną rangę należy zatem nadać edukacji, nauce i postępowi technologii. Powiązanych jednak z dokładnie wytyczonymi, strategicznymi dziedzinami, w których jako naród możemy osiągnąć sukces. Konieczne jest w tej mierze poparcie prywatnej przedsiębiorczości przez instytucje i fundusze samorządowe i ogólnokrajowe.
3. Nie możemy przeceniać wagi naszego położenia geograficznego, co nie oznacza, że korzyści z tego wynikające możemy lekceważyć. Opłaty tranzytowe winny być adekwatne do kosztów jakie ponosi nasz kraj, a poza tym stanowić istotne ?ródło dochodów samorządów i osób prywatnych, których nieruchomości dotyczy. Dla naszego bezpieczeństwa gospodarczego wskazane jest żebyśmy rozwijali wewnętrzną sieć transportowo- komunikacyjną bardziej w kierunku północ-południe niż wschód –zachód, nie lekceważąc rozwoju kolei i sieci wodnej.
4. Rozwój gospodarczy wymaga odpowiedniego, będącego w narodowej gestii systemu pieniężno-kredytowego oraz odpowiedniej infrastruktury instytucji finansowych. Polska powinna pozostać przy własnej, narodowej walucie. Celem systemu bankowego musi być zasada, że nie więcej niż 20% kapitału bankowego w systemie banków inwestycyjnych może być w rękach zagranicznych. Pełna konkurencja możliwa jest jedynie w systemie banków depozytowo-konsumpcyjnych. Polski Bank Narodowy musi być bankiem odpowiedzialnym oprócz równowagi na rynku pieniężnym, także za rozwój gospodarki. Dlatego powinien zostać podporządkowany rządowi. Oprócz Polskiego Banku Narodowego(emisyjnego) należy powołać Polski Bank Inwestycyjny jako głównie odpowiedzialny za finansowanie rozwoju gospodarczego Polski, rozumianego nie tylko jako finansowanie majątku trwałego, ale także nauki i technologii. Polityka inwestycyjna samorządów winna być finansowana wyłącznie przez Polski Bank Inwestycyjny. Warunkiem dopuszczenia do działalności zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego na terenie Polski musi być inwestowanie minimum połowy jego zysku netto w akcje Polskiego Banku Inwestycyjnego.
5. W procesie uruchomienia rozwoju naszego kraju powinniśmy skorzystać z doświadczenia, wiedzy i kompetencji Polaków zamieszkałych za granicą, znających praktykę i systemy prawne światowej gospodarki. Polonijni fachowcy, dobrze opłacani i kontrolowani przez elitę narodowych polityków winni stanowić poważną część kadr eksperckich, szczególnie w pierwszej fazie zwrotu polskiej gospodarki ku sprostaniu globalnej konkurencji narodów.
6. Kapitał polonijny powinien uzyskać warunki do bezpiecznych, długofalowych inwestycji w kraju, a reprezentanci Polonii powinni zobowiązać się jednocześnie do tworzenia klimatu zachęcającego do zagranicznych inwestycji rozwojowych w Polsce.
W tym celu winna być stworzona krajowo-polonijna izba promocji gospodarki i kultury polskiej za granicą, o zasięgu światowym. Inwestowanie w fundusze tej izby z dochodów firm krajowych-polskich i zagranicznych, byłoby zwolnione od podatku.
7. Bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe i zdrowotne nakazują specjalne postępowanie wobec dziedzin gospodarczych, które się z tym wiążą. Samowystarczalność energetyczna ma oparcie w polskich zasobach narodowych, a więc musi być realizowana praktycznie. Wspomaganie zasobów krajowych importem musi być realizowane przy zachowaniu dywersyfikacji dostawców, bez uprzywilejowania jakiegokolwiek partnera, czy kierunku geograficznego. Większościowy udział kapitału krajowego musi być zasadą w spółkach akcyjnych produkujących energię, a w spółkach zajmujących się przekazem energii udział kapitału zagranicznego nie może być większy niż 25%. Za kapitał krajowy rozumie się ten, który należy do obywateli polskich lub firm których siedziby centrów decyzyjnych i ksiąg handlowych znajdują się na terenie Polski. W innym wypadku tylko te, które 75% zysków inwestują w Polsce. Obrót ziemią rolną wymaga specjalnych pozwoleń, cudzoziemcy mogą grunty rolne dzierżawić, ale nie nabywać na własność. Nabywanie ziemi rolnej na własność przez obcokrajowców jest możliwe jedynie wtedy jeżeli z prawa pierwokupu nie skorzysta obywatel polski zamieszkały na terenie gminy położenia nieruchomości rolnej lub jednostka samorządu lokalnego lub zawodowego rolników. W oparciu o posiadane zasoby surowcowe i najnowsze technologie należy powołać silny narodowy koncern farmaceutyczny. Zakupy w pierwszej kolejności farmaceutyków krajowych producentów muszą być obowiązkiem państwowej i publicznej służby zdrowia.
7. Szczególnego uregulowania wymaga detaliczny handel wielkopowierzchniowy. Należy wprowadzić na okres 15-20 letni nadzwyczajny, miejski podatek lokalny(lokalizacyjny) od wielkopowierzchniowych jednostek handlu detalicznego, którego wysokość związana byłaby z wielkością powierzchni handlowej i położeniem względem centrum miasta. Beneficjentami podatku byłyby miasta i gminy miejskie. Całkowicie zakazany winien być detaliczny handel wielkopowierzchniowy ( pow. 5000m2 handlowej) w miastach do
100 tys. mieszkańców.


STRUKTURA KWPS I SPOSOBY WYŁANIANIA KANDYDATÓW W WYBORACH


1. Organizacją prac KWPS zajmuje się Rada Koordynacyjna[RK] .W skład RK wchodzi 28 członków Biura Krajowego[BK], w tym 10 osób zajmujących się obsługą Sekretariatu [S] oraz 16 pełnomocników wojewódzkich[PW]. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji członków RK w tym zakres autonomii PW i stosunków BK – PW określa regulamin wewnętrzny.
2. Struktura BK:
- przewodniczący( koordynacja pracy całości i sprawy programowe) - z-ca ds. administracyjno-finansowych; z-ca ds. techniczno-medialnych
- komisja prawna( 2 osoby) – spośród nich w przyszłości wybrany pełnomocnik wyborczy
- komisja ekonomiczna ( 3 osoby)
- komisja kultury ( 2 osoby)
- komisja nauki i informacji ( 2 osoby)
- komisja polityki zagranicznej ( 2 osoby)
- komisja zdrowia i spraw socjalnych ( 2 osoby)
- komisja administracji i spraw wewnętrznych (2 osoby)
Sekretariat
- biuro ( 3 osoby), w tym szef sekretariatu
- dział ds. mediów ( 2 osoby)
- dział finansowy ( 2 osoby)- spośród nich w przyszłości wybrany pełnomocnik finansowy
- dział techniczny ( 3 osoby)
3. Struktura biura PW
- pełnomocnik wojewódzki ( 1 osoba)
- z-ca pełnomocnika ( 1 osoba)
- sekretariat ( 2 osoby)
- dział ds. mediów (2 osoby)
- dział finansowy ( 1 osoba)
- dział techniczny ( 2 osoby)
4. Terminy organizacyjne ( wybory do sejmu i senatu RP )
- do końca stycznia 2005r.- ogłoszenie listy 16 PW
- do końca lutego 2005r. - skompletowanie składów biur PW
- do końca maja 2005r. – zakończenie preelekcji kandydatów na posłów i senatorów RP
Przedstawione terminy obowiązują w przypadku wyborów na jesień 2005r. W przypadku wyborów na wiosnę 2005r. w/w terminy ulegają skróceniu odpowiednio:
do 20 stycznia, do 15 lutego, do 31 marca 2005r.

5. Terminy organizacyjne ( wybory na urząd prezydenta RP )
- do końca kwietnia 2005 r. - przedstawienie przez Polska Rade Stanu 2-3 kandydatów
- do końca czerwca 2005r. - przeprowadzenie 16 wojewódzkich konwencji wyborczych
kandydatów i ogłoszenie 30czerwca 2005 r. nazwiska jednego kandydata KWPS
w wyborach na urząd prezydenta RP

6.Kandydaci do startu w wyborach z list KWPS w wyborach do sejmu i senatu RP przechodzą przez konieczną procedurę prawyborów, organizowanych na terenie 16 województw i przeprowadzanych według ordynacji większościowej. Biuro PW pełni w tym wypadku funkcje organizacyjne prawyborów. Szczegóły ordynacji zostaną ogłoszone do końca stycznia 2005r. Ilość głosów osiągnięta przez kandydata w prawyborach określa miejsce kandydatów na listach KWPS w wyborach wg ordynacji krajowej. Prawo zgłaszania kandydatów do prawyborów mają organizacje i grupy obywateli. Kandydat oprócz zgody na kandydowanie musi wypełnić formularz osobowy, podpisać deklarację zawartą w podtytule: „ Dokumenty Towarzyszące”. Dodatkowo organizacje muszą podpisać umowę wyborczą, a osoby fizyczne umowę cywilnoprawną.

7. Polska Rada Stanu[ PRS] jest inicjatywą obywatelską, stanowiącą grupę osób o szczególnych walorach moralnych, wiedzy merytorycznej w swoich specjalnościach oraz dokonań osobistych, które podejmą się funkcji gremium proponującego 2-3 kandydatów na urząd prezydenta RP. W okresie po wyborach PRS przekształci się w Radę Prezydencką. Skład osobowy PRS zostanie wyłoniony na podstawie wniosków uczestników Kongresu Polski Suwerennej. Zostanie przedstawionych sto kandydatur, spośród których 50 osób zostanie poproszonych o przyjęcie godności członka PRS po publicznej prezentacji kandydatów na łamach prasy narodowo-patriotycznej, portali internetowych oraz rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Ukonstytuowanie się PRS winno nastąpić do dnia 31 marca 2005r. Procedura ostatecznego wyboru składu PRS zostanie ogłoszona do 31 stycznia 2005r.


DOKUMENTY TOWARZYSZˇCE


OŚWIADCZENIE
PRZYSZŁEGO POSŁA I SENATORA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WOBEC WYBORCÓW

Ja, niżej podpisany- stojąc na gruncie cywilizacji łacińskiej i chrześcijańskich zasad etyczno-moralnych, uznając za niezbywalne, zasady niepodległości, suwerenności oraz samostanowienia narodu i państwa polskiego- niniejszym oświadczam wobec moich wyborców, że zobowiązuję się wykorzystać najbliższą po wyborach możliwość, by przedłożyć Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy - oraz głosować za jego przyjęciem w wypadku zgłoszenia takiej inicjatywy przez innego posła, a następnie postępować zgodnie z procedurą wymaganą do przyjęcia projektu i uchwalenia ustawy - która zgodnie z koncepcją prawa naturalnego, a także Kartą Narodów Zjednoczonych z 1945 roku i Paktem Praw Człowieka z 1966 roku :

Upoważnia wyłącznie Parlament Narodowy do zgłaszania inicjatyw ustawodawczych, opracowania i uchwalania ustaw oraz przepisów wykonawczych dotyczących obywateli Rzeczypospolitej Polskiej , w której to władzę sądowniczą sprawują wyłącznie niezawisłe sądy polskie, w myśl zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , jako najwyższego prawa na obszarze Polski.

Jednocześnie uznaję :

· Zasadę lojalności posłów, senatorów, ministrów oraz urzędników państwowych wyłącznie wobec Parlamentu Narodowego oraz instytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również lojalności obywateli polskich w zakresie powierzonych im obowiązków i zadań wyłącznie wobec Rzeczypospolitej Polskiej
· Wyłączność kontroli Sejmu nad tym kto zamieszkuje oraz głosuje we wszystkich wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przyznając w tym ostatnim wypadku bierne i czynne prawo wyborcze wyłącznie obywatelom polskim
· Wyłączność kontroli granic Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie służby graniczne oraz przysługujące wyłącznie im kompetencje do przyznawania bąd? odbierania prawa przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej
· Wyłączną kontrolę Polskiego Banku Narodowego nad wszystkimi polskimi rezerwami złota i walut wraz z obowiązkiem ulokowania ich na terenie Polski , jak też wyłączną kontrolę Polskiego Banku Narodowego i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej nad złotym polskim, polską polityką monetarną i finansową
· Prawo sądzenia obywateli polskich według zasady domniemania niewinności oraz zapobieganie stawianiu ich przed sądami obcej jurysdykcji, które odbierają takie prawo, w tym odmawiają prawa do ekstradycji na teren Rzeczypospolitej Polskiej
· Kartę Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej za podstawę wewnątrzkrajowego ładu społecznego i polityki społecznej rządu Rzeczypospolitej Polskiej
· Prawo rządu Rzeczypospolitej Polskiej , jako przedstawiciela suwerennego narodu polskiego do podpisywania międzynarodowych traktatów i konwencji dotyczących wymiany handlowej i współpracy między narodami wyłącznie w oparciu o zasadę wzajemnej korzyści i równych praw
· Kontrolę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polskimi Siłami Zbrojnymi i Policją Państwową i użyciem ich dla zapewnienia wewnętrznego ładu społecznego , obrony granic i integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej

Jednocześnie ślubuję, że tak długo jak będę pełnić swą funkcję w Sejmie bąd? Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, będę głosować przeciwko wszelkim projektom, które jawnie, bąd? skrycie naruszają dobro powyższych zasad, a gdybym sprzeniewierzył się wymienionym zasadom, to poddam się procedurze odwołania przez wyborców z pełnionej przeze mnie funkcjiAutor: dr Paweł Ziemiński
4 styczeń 2005

Paweł Ziemiński 

  

Archiwum

Unijne statki dla unijnych pracowników
maj 29, 2005
Mirosław Naleziński, Gdynia
Komornicy – bezlitośni egzekutorzy
październik 25, 2005
Edyta Gietka - Przegląd
Skandal profanacji zmarlych w Afganistanie przez Niemcow.
październik 27, 2006
gosc
Polska jej dobro ich nie obchodzi
grudzień 5, 2007
PAP
64 rocznica Powstania Warszawskiego
sierpień 1, 2008
PAP
Wystąpienie Colina Powella podczas obchodów rocznicy wybuchu Powstania
sierpień 2, 2004
PAP
To zawsze zaczynało się od ataku na kulturę
grudzień 9, 2008
Artur Łoboda
Jak nie kijem to pałą.
Pomysł kolejnego podatku dla turystów

sierpień 28, 2003
Artur Łoboda
Dyktator Saddam Husain został powieszony... List Otwarty do Prezydenta George Bush’a
styczeń 2, 2007
Zygmunt Jan Prusiński
Jak Amerykanie Tracą Wolność
styczeń 22, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
"Wirtualna Polska" twierdzi, że : Przedsiębiorcy i ekonomiści chcą planu Hausnera w całości
czerwiec 28, 2004
List A. Doboszyńskiego do A. Słonimskiego
październik 10, 2005
Doboszyński Adam
Soros jako autor nowej książki
sierpień 27, 2006
Iwo Cyprian Pogonowski
Imperium
lipiec 2, 2003
prof. Iwo Cyprian Pogonowski
Mataczenie i kretactwa w Sadzie Rejonowym w Leczycy
wrzesień 13, 2006
Irena Starczynska
"Wesołość z tego powodu ogarnia mnie pusta, gdy sobie pomyślę, że oszust, oszukał, oszusta"
luty 8, 2003
Michnik/PAP
Odpolitycznianie prokuratury
luty 22, 2003
http://www.rzeczpospolita.pl/
Panorama Historyczna "Cudu Nad Wisłą" i Wspomnienie Rodzinne
lipiec 1, 2005
Iwo Cyprian Pogonowski
USA:Kryzys na rynku kredytów mieszkaniowych
styczeń 14, 2008
BANKI WYWOŻˇ Z POLSKI MILIARDY ZŁOTYCH
luty 17, 2009
Dariusz Kosiur
więcej ->
 
   


Kontakt

Fundacja Promocji Kultury
Copyright © 2002 - 2024 Polskie Niezależne Media