Nota wydawnicza.
Wprowadzenie
CZĘŚĆ PIERWSZA
WYMYŚLONY POSTĘP
ROZDZIAŁ PIERWSZY
Wywłaszczenie narodowe
Niespełnione zamierzenia
Tło regionalne
Reszta świata
Podsumowanie
ROZDZIAŁ DRUGI
Sprzeniewierzony majątek
Szok cenowy
Wieczny wyciek
Jałowa machinacja
Podsumowanie
ROZDZIAŁ TRZECI
"Niekompletny kapitalizm"
Patologia społeczna
Dalszy regres
Nietrwałość struktur
Podsumowanie
CZĘŚĆ DRUGA
ZMARNOWANE PAŃSTWO
ROZDZIAŁ CZWARTY
Wymuszona recesja
Radość niszczenia
Kuracja głodowa
Nieuczciwa walka
Podsumowanie
ROZDZIAŁ PIĄTY
Labirynty korupcji
Wspólna korzyść
Negatywny wybór
Potęga korupcji
Podsumowanie
ROZDZIAŁ SZÓSTY
"Handlarze złomem"
Siła przewodnia
Propaganda wyprzedaży
Zgrana władza
Podsumowanie
CZĘŚĆ TRZECIA
PRZEKLEŃSTWO HISTORII
ROZDZIAŁ SIÓDMY
Zakłamana przeszłość
Zapomniane reformy
Ukrywane realia
Utajnione porównanie
Podsumowanie
ROZDZIAŁ ÓSMY
Niemieckie nieporządki
Spreparowane umysły
Wyłudzenie gospodarki.
Podlejszy koniec
Podsumowanie
ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
Utrwalone nierówności
Dwuznaczny rozłam
Kolejne cofnięcia
Uścisk globalizacji
Podsumowanie
Posłowie
Alternatywa liberalna
Wybryk rewolucji
Wyjście awaryjne
Załączniki
Literatura